Medeniyetler ittifakı olmaz

Eklenme Tarihi: 20.11.2018 07:00:00 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 01:07:16

1- Medeniyeti: Bir millet veya topluluğun, hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanatı, kültürü, dini, maddi-manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak tarif edersek, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olur mu?

2- Tamamen farklı kültür ve inançları temsil eden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesinden melez bir toplum doğar ki, o taktirde medeniyetler ittifakı yerine medeniyetler "iltihakı" demek daha doğru olmaz mı? Bu iki sorunun cevabını bulacağınız bir yazı okuyacaksınız?

Türkiye?nin, Avrupa Birliğine üyeliği ile ilgili müzakere sürecinde tarafların birbirlerinden taviz koparma adına kıran kırana pazarlık yaptıklarına şahit olduğumuz süreçler yaşadık. Müzakerelerin zaman içinde kopma noktasına vardırılması, çıkarların çatışmasından kaynaklandı. Maalesef çıkar ilişkileri üzerine yürütülen görüşmeleri medeniyetler ittifakı olarak yorumlayan siyasi yanlışlarda oldu. Bu manada Barselona ve Malarco zirvelerinden çıkan sonuç, medeniyeteler ittifakı iddiasında ısrar eden siyasi kesimleri hizaya getirmeli diye düşünürüm.

Medeniyeti milletlerin hayat tarzı, maddi ve manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak kabul edince, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olmaz. Medeniyetler birbirlerinden tabi olarak ilim ve teknik bilgi seviyesinde etkileşim içerisinde alış verişte bulunurlar ki, bu ilişkiye ittifak denemez. İttifakın sözlük anlamı uyma, uyuşma, birlik, oybirliği, herkesin aynı görüşte ve aynı fikirde birleşmesi olarak tarif edilirse, bu tarife göre medeniyetler ittifakı iddiasında bulunmak doğru olmaz. İki ve ya daha çok medeniyetin ittifak etmesinden dejenere olmuş melez bir toplumun doğması olasıdır ve dejenere toplumlar arası ilişkiler anarşi ve kaos ortamını doğurur. AB ile ilişkilere mutlaka bir isim konması gerekiyorsa, menfaatler ittifakı demek daha uygun ve akılcı olur. Ya da daha sempatik olan medeniyetler buluşması gibi tanımlamalar tercih edilebilir.

Tamamen farklı kültür ve inançları temsil eden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesi benim düşünce ve dünya görüşüme göre mümkün olmaz. Bugün kültür değişikliği gerekir diyenler, yarınlarda daha başka önerilerle karşınıza çıkabilirler. Biz, sizi Avrupalı olarak görmek istiyoruz ama bunun yolu ittifaktan, intibaka geçişle olur derlerse ne dersiniz? Kaldı ki azınlığın, çoğunluğa intibak etmesini akıl ve mantık onaylar ve kabul eder. Bana göre yaşadığımız son sürtüşmelerden hareketle, AB Türkiye ilişkilerini menfaat ve çıkar ilişkisinden başka bir ilişki olarak adlandırmak realiteye uymaz.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2660/medeniyetler-ittifaki-olmaz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
11.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti