Sarıkamış Şehitleri ve yalan fırtınası

Eklenme Tarihi: 28.10.2018 09:30:00 - Güncellenme Tarihi: 04.06.2020 10:12:48

Tunceli?de donarak şehit olan askerlerimiz bana Sarıkamış şehitlerini hatırlattı.

?Doksan bin şehit? yalanıyla taçlanan, iç siyaset malzemesi olarak kullanıldığı için ters yüz edilen tarihi gerçekler Sarıkamış?da donan askerlerimizden daha büyük bir facia ile bizleri yüz yüze getirmiştir. Kemalist solcularla İslamcı aydınlar ittifak yaparak Enver Paşa?yı karalama kampanyası açtılar. Ankara Hükumeti Batum?a gelen Enver Paşa?yı Mustafa Kemal Paşa?ya rakip gördüğü için her tür karalamaya çanak tutuyordu. Olan tarihi gerçeklere oldu. Bu yalan ve karalama fırtınasının önemli başlıklarına kısaca temas edeceğim.

1. YALAN: ?Enver Paşa Kuzey Cephesi?nde Rusları yenerek Turan?a yürüyecekti.?

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, topraklarının bölüşülmesi konusunda İngilizler, Fransızlar, Ruslar anlaşmışlardı. İngilizler Çanakkaleyi geçip İstanbul?a yürüyecekti. Fransızlar güneyden, Ruslar kuzeyden cephe açacaklardı. Öyle de yaptılar. 1. Dünya Savaşı?na girmemek gibi bir seçeneğimiz kalmamıştı.

1 Kasım 1914?de Rus Ordusu Osmanlı sınırlarını geçerek Köprüköy'e doğru ilerlemeye başladı. Osmanlı Ordusu ?Ooo muhterem komşumuz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz?diye kırmızı karanfillerle mi karşılayacaktı? Enver Paşa, 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa?ya tam taarruz emrini verdi. Vatan savunması söz konusu idi. Türk Ordusunun taarruzunda binlerce şehit verildi ve Ruslar geri püskürtüldü. Yani ?Turan?a gitme?  hayali değil vatan savunması ön planda idi, çünkü ilk ileri harekatı Ruslar başlatmıştı.

2. YALAN: ?Enver Paşa askere kışlık elbise vermeden cepheye sürdü.?

Bu satırlar  kendini bildi bileli günlük tutan Iğdırlı Ali Çavuş?un defterinden, ta ki Allahuekber Dağlarında parmakları donuncaya kadar.

 "Yemen'in sıcağını bilen bilir ağam, taşlar tava gibi kızar. İnanın insanın parmak oynatacak mecâli kalmaz. Bize 'hazırlanın gidiyorsunuz' dediklerinde nasıl da sevinmiştik. İki alay yola çıktık ve tam dört ay yürüyüp Doğu Anadolu'ya vardık. Meğer sıcak, ayazın yanında nimet-i ilâhi imiş. Güya ordugâh kurduk ama çadırın bezi buz kesti, oğlak kulağı gibi gevreyip gevreyip kırılmaya başladı. Bölük kumandanım, beni sıhhiye olarak ayırdı, ancak ne tabip ne de ilaç vardı. İşsiz güçsüz kaldım, tekrar takımdaki yerimi aldım. Gündüzleri neyse de geceler bitmek bilmiyor. Akşam olunca şiddetli rüzgâr çıkıyor, dağlardan topladığı karları önüne katıp Köprüköy'ü dövüyor. Yüzbaşımız, gelecek cuma Başkumandan Enver Paşa Hazretleri'nin teşrif edeceğini müjdeledi. O gelince bize yün içlik, çorap ve kaput dağıtacaklarmış. Yemen'den beri sırtımızda taşıdığımız yazlıklardan kurtulacakmışız. Allah, devlete ve millete zeval vermesin.?

Iğdırlı Ali Çavuş ve arkadaşları, Yemen?den gelen bütün birlikler bekledikleri kışlık giyeceklere kavuşamadılar. Çünkü 7 Kasım 1914?de Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemileri Ruslar tarafından içindeki 3000 Mehmetçikle beraber Karadeniz?de batırıldı. Geriye koygun bir ağıtın dizeleri kaldı.

 ?Sarıkamış Altınbulak / Soğanlı'yı biz ne bilek

Bizim uşak göycek gezer/ Ağca zıbın, gara yelek?

Sadece Yemen?den gelen birliklerde kışlık elbise yoktu ki o da gayet normaldi. Enver Paşa bunun da tedbirini almış Yemen?den gelen iki alaya Almanlardan aldığı kışlık giyecekleri yola çıkarmıştı. Peki şunu mu yapmalıydı Enver Paşa: ?Ruslar az bekleyin lütfen, kışlık elbiseler daha gelmedi, onlar gelsin, haftaya savaşa tutuşalım? mi demeliydi?

3. YALAN: ?Enver Paşa'nın savaş planı çok kötüydü.?

Rus Generali Maslovski hatıratında Türk askerinin metanetini överken Enver Paşa için şöyle söylemektedir:

?Başarılacak bir harekatta, maiyet kumandanlarının Enver?in emirlerini uygulamada gevşeklik göstermeleri başarısızlığa sebep olmuştur.?

Askeri tarihçi Fahri Belen:

?Kurmay heyeti ve kumandanlar, Başkumandan Vekili Enver Paşa?nın emirlerini dinlememiş, onu yanıltmış ve zafer fırsatını kaçırmışlardır. Mesela 29. Tümen Kumandanı Arif Bey, Sarıkamış?tan iki topla yapılan ateşten şaşırmış, tam başarı vadeden hücumu durdurmuştur.?

Genel Kurmay başkanlığının İnternet sitesinde Sarıkamış Kuşatma Harekâtı?nın; düşman kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan "başarılı bir plan" olduğunun ifade edilmiştir.

Kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse kuzunun suyu kurdun üstünden içmesi ile altından içmesi arasında fark yoktur... Enver Paşa?yı karalamak için Türk tarihinin en dahice planının da karalanması iğrenç bir yalandır.

4. YALAN: ?Sarıkamış?ta 90.000 askerimiz donarak öldü.?

Yıl 1914... Gezegenimiz  çevresinde uydular yok, atmosfer hareketleri takip edilemiyor, meteoroloji ilmi yok... Sadece yöre köylerinden alınan bilgi ile 10. Kolordu 25 Aralıkta düşman arkasına sarkmak için yürüyüşe geçti... Toplam mevcut 35.000 idi... Bahar gelmeden Rus Ordusu üç yönden kuşatılarak imha edilecekti. Fakat Allahüekber Dağlarında son 30 yılın en şiddetli kar fırtınasının onları beklediğini bilemezlerdi. Tipi damarlarında dondurdu kanlarını. Tek kurşun atamadan Mehmetçikler kar taneleri gibi yerlere döküldüler, bembeyaz yorgana sarıldılar Sarıkamış?ta.

?Sarıkamış kar altında, Mehmedim karlar altında 

Yüreğinde sevdiceği: Memleketi kor altında 

Anama demeyin sakın, tüfengi omzuma takın,

Bu yüreği benden sökün, yatamam toprak altında.

Sıfırın altında kırk dereceye düşen soğuk, düşmandan, daha düşman.  Ama bağrımızda bir başka düşman daha vardı: Enver Paşa muhalifleri. Ankara Hükümetine yaranmak için 90.000 şehit yalanına sarıldılar. Doğu Anadolu'daki 3. Ordunun toplam asker sayısı 75.000. Allahüekber Dağlarından yürüyüşe geçen 10. Kolordunun asker sayısı 30.000... Peki nasıl olur da bu rakamlardan ?90.000 askerimiz donarak öldü? yalanı çıkarılabilir? Bu yalana İslam Ansiklopdedisi, TRT Belgeselleri, Wikipedia daha birçok kaynakta rastlamak mümkün.

Peki neydi işin aslı?

Rusya?da savaşa karşı olan bir kamuoyu vardı. Bunların da başını Bolşevikler çekiyordu. ?Türklerle savaştınız, 30.000 asker kaybettiniz, peki ne kazandınız?? sorusuna ?Biz de 90.000 Türk askerinin donarak ölmesine sebep olduk? diye verilen cevap Rusya?da iç siyaset malzemesi olarak kullanıldı ve bu yalan oradan da bize atladı. Çanakkale?deki şehit sayımız 55.000 iken son yıllarda bu rakam 400.000?ne kadar yükseltildi. Millet olarak abartıları da çek seviyor olmamız ?90.000 askerimiz donarak öldü? yalanını kolayca benimsetti.

Rus Ordusunda görev yapan generaller sonraki yıllarda ?Sarıkamış'ta çarpışmada vurulan ve donarak ölen Türk askeri sayısı 23.000?dir? bilgilerine yer verdiler.  10. Kolordu?dan kar fırtınasından kurtulup buluşma noktasına ulaşan birlikler olduğu da biliniyor. Tipi başladığında askeri hiyerarşi bozulduğu için herkes bulabildiği köylere, mağara kovuklarına sığınıyor. Fırtına dindikten sonra bu askerlerin cepheden firar edip köylerine döndüğü de savaşın başka bir acı gerçeği... Bütün bu bilgilerden sonra Sarıkamış?da donarak ölen asker sayımızın 13.000 ? 16.000 arasında olabileceğini söyleyebiliriz.

***

Ve Tunceli?de donarak şehit olan askerlerimiz.

Sarıkamış yıllarında Skorsky helikopterlerimiz yoktu, meteoroloji ilmi yoktu, motorlu kar araçlarımız yoktu, düşman harekatını gözleyen insansız hava araçlarımız yoktu... Yok oğlu yoktu... Ama şimdi hepsi var... Yine donarak ölme varsa bu ölümler, bu şehadetler kader değil ihmalimizdir. Anaların üstü açık yatmasın diye geceleri kalktığı kuzuların üstünü karlar örtmesin.

?Yüzbaşılar, binbaşılar, tabur taburu karşılar

Bir kar yağar ince ince, yatan şehitler ışılar.?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2608/sarikamis-sehitleri-ve-yalan-firtinasi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.05.2020 Başka Coğrafyaların İslamcıları ve Solcuları
13.05.2020 Önce Dilde Türkleşmeliyiz
07.05.2020 Meleklerin bacakları ve Müslüman fantezileri
29.04.2020 Yazlık Sinemada Yeşilçam Filmleri ve Ambulans Uçak Senaryosu
28.04.2020 İnsanlığın Çaresizliği
22.04.2020 Korona Üstünden Siyaset Yapmak
18.04.2020 Edirne’de İki Kahraman
06.04.2020 Emirdağlı Deli Battal'ın Hikayesi
03.04.2020 Koronadan Korkmayın
28.03.2020 Dilsiz Şeytan Olmamak için
09.03.2020 Utanıyorum
10.02.2020 İskilipli Atıf'ın Osmanlı Sicili de Bozuk
04.01.2020 Sonunda Hırsız Olacaksam...
20.12.2019 Meleklerin Bacakları
03.12.2019 Yobazlık nasıl bir şeydir?
30.11.2019 İslamcıların sahte kahramanı İskilipli Atıf
20.11.2019 Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına
13.11.2019 Yol Geçen Hanı
11.11.2019 Osmanlı'da Okuma Yazma Oranı
06.11.2019 Varoşların Ülkücüleri ve İslamcıları
31.10.2019 Nihayet Coşkulu Cumhuriyet Kutlamaları
26.10.2019 İçimizdeki PKK'lılar
22.10.2019 İslamcıların İslam Hassasiyeti
11.10.2019 Siyasal İslamın Ümmet Balonu Patladı
12.09.2019 12 Eylül'ü Dosdoğru Yazmak
27.08.2019 İslam'ı Müslümanların Zulmünden Kurtarmak
19.08.2019 Deistler ve Münafıklar
07.08.2019 Böyle Olur İmamların Düğünü
22.07.2019 Mücahit Müteahhitlerin Nükleer Tehlikesi
16.07.2019 15 Temmuz Yalanları
12.07.2019 Bilgi Çağının Cahilleri
06.07.2019 İtikatta Mursi, Amelde Sisi
27.06.2019 Bilgi Çağı Gençleri Siyaset Sahnesinde
24.06.2019 Cumhur İttifakı Niçin Kaybetti?
19.06.2019 Mısır İslam'ı, Bizimkiler ve Mursi
18.06.2019 Bu Düzen Değişmeli
15.06.2019 İmam Hatipliler Kuşağının Ruhuna El Fatiha
04.06.2019 İnsan Odaklı Siyaset ve Davutoğlu
24.04.2019 Çıbıklı Osman Dayı Destanı
20.04.2019 "Dindar İnsan"ın Güven Kaybı
14.03.2019 Galip Erdem'in yüzdesi belirsiz ortaklığı
02.01.2019 Şehirlerimize vurulan haçlı mührüne 'dur' demek
06.11.2018 Avrupa'da trafik cezası gözlemlerim
28.10.2018 Sarıkamış Şehitleri ve yalan fırtınası
22.09.2018 Türkü dünyamızın güzelleri
18.09.2018 Maria Elif'e Müslüman işkencesi
15.09.2018 Bir ülkü hamalının dramı
09.09.2018 Kitabın ortasından tespitler
30.08.2018 Çiyiltepe'de Albay Reşat Destanı
28.08.2018 Türkiye usulü özelleştirme
25.08.2018 Gel kriz gel!..
21.05.2018 Karakoç, Mahzuni ve bir şiirin hikayesi
16.05.2018 İsrail'in kurulmasında tarihin karanlık sayfaları
14.05.2018 Partiler ve liyakat
03.03.2018 Yazarlar Birliği nasıl kuruldu?
18.02.2018 Aliya'nın ufuk çizgisinde FETÖ ve PKK gerçeği
22.01.2018 DÜŞÜNCE UFKUNDA YERLİ Mİ KALMALIYIZ, MİLLİ Mİ OLMALIYIZ?
22.11.2017 YAŞAR KEMAL ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER
16.11.2017 MERHABA İTHAL CONİLER
04.11.2017 BİR ABDULLAH ÇATLI HATIRASI
17.10.2017 ŞEHİR EFSANELERİ, DENİZ GEZMİŞ ve ÜLKÜCÜLER
09.10.2017 ERMENİ TEHCİRİ ve KERVAN 1915 FİLMİ
02.10.2017 KUTSAL TOPRAKLARDA İSLÂM DÜNYASI
06.08.2017 SAMAN TORBASINDAKİ KİTAPLAR
07.06.2017 AL GÖTÜR KABRİME KOY BU SEVDAYI
22.05.2017 OSMANLIYI İTTİHATÇILAR MI YIKTI?
17.05.2017 BATILILAŞMA İHANETİNİN YENİ BOYUTU
10.05.2017 FETBULLARIN KÜLTÜR AYAĞI
20.04.2017 AYDININ MUKADDESİ HAKİKATTIR
06.04.2017 DAVAYI SAVUNMAK
22.03.2017 NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
15.03.2017 AVRUPA TÜRKLÜĞÜ GÖZLEMLERİ
07.03.2017 KIYIDAKİ KÖPEKLER
25.02.2017 BEYAZ ELBİSELİ MEHDİ
19.02.2017 BOZKURT ENVER PAŞA
08.02.2017 AKREP NALAN PSİKOLOJİSİ
30.01.2017 CEMİL MERİÇ ve TÜRK SOLUNUN ?LANET ÇEMBERİ?
24.01.2017 ŞEVROLE VAKKAS VE DELİ İSMET'İN MEHTER YÜRÜYÜŞÜ
13.01.2017 İNSANA SAYGI
05.01.2017 VATANIM SENSİN?DE GÖRDÜKLERİM
03.01.2017 2017, MİLLÎ SİNEMADA HAMLE YILI OLABİLİR
05.12.2016 'EKŞİ ELMALAR've 'DAĞ II' FİLMİ
29.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 3.
23.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 2.
15.11.2016 OSMANLI?DA ?PARALEL DEVLET? YAPILANMASI ve FEYZULLAH EFENDİ / 1.
04.11.2016 ULU TÜRKMEN NEŞET ERTAŞ
27.10.2016 NURİ PAŞA?NIN GÖNÜL YARASI
07.10.2016 "MHP'YE SIZMAYA ÇALIŞAN FETÖCÜ" NÜN SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN SEÇMELER