Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti

Eklenme Tarihi: 27.09.2018 14:33:00 - Güncellenme Tarihi: 10.07.2020 02:25:25

Kıymetli okurlar bu yazı benim Enpolitik?te ilk yazım. Adet olduğu üzere sizleri selamladıktan sonra, kısaca kendimden bahsederek sizlerle tanışmak isterdim. Fakat dostlar meclisinde emeklilikte yaş haddine takılan bir dostun mağduriyetini dinledikten sonra, kendimi tanıtmayı erteledim, başka bir yazıya bıraktım. Kanayan bir yararının tedavi edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunmak ve de farkındalık yaratmak amacıyla, EYT konusunu gündeme getirmek istedim.

Öncelikle benim kendimin emekli olmak gibi bir sorunum olmadığını belirtmek isterim. Toplumsal duyarlılık adına EYT konusunu biraz araştırınca, işin vahametini görüp, kanayan bu sosyal yaranın biran önce tedavi edilmesinin gerekliliğine kâni oldum. 1999 yılında kadınlarda emeklilik yaşının 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkartan düzenlemeyle, EYT diye tanımlanan mağduriyetler ordusunun yaratıldığını tespit ettim.

Sosyal devletin sosyal güvence ve sosyal adalet anlayışıyla uyuşmayan, EYT uygulamasına yapılan itirazlara Anayasa Mahkemesinin de çözüm üretememesine hayretler ettim. Mahkemenin davayı reddetmesinden sonra, iç hukuk yollarının tükendiğine kâni olan hukukçuların, konuyu bir hak ihlali olduğu gerekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdıklarını, fakat hâlâ daha mağduriyetlerin giderilmediğini gördüm.

Demokratik rejimlerde, Anayasal hukuk devleti olmak, sadece klasik hak ve hürriyetlerin korunmasını garanti etmekle olmaz. Sosyal düzen ve sosyal adalet, anayasal düzeni içerisinde devlet ve toplum arasında ki hukuka dayalı ilişkiler sayesinde sağlanır. Devlet; toplum ve toplumlar arası ilişkileri düzenlerken adil ve eşit davranır. Modern devletlerde sosyal hak ve güvencelerin temin edilmesi anlamında, devletin vatandaşından yana tavır alarak sosyal hukuk devleti kimliğini kazanacağını bildiğim için, TC devletini hak töhmeti altında bırakan yanlış bir uygulamayı düzeltilmesi için uyarmak istedim.

Sonuç olarak demek isterim ki, toplumsal bir yara olarak gördüğüm bu yara kangrenleşmeden tedavi edilsin. Muhalefet partilerinin sosyal adaleti tesis etmek ve de mağduriyetleri gidermek maksadıyla verdikleri yasa teklifine iktidar partisi de destek versin isterim. Sosyal düzen ve sosyal adaleti tesis etmenin iktidar partisinin görev ve sorumluluk alanına girdiği bilinciyle hareket edileceğini tahmin ve temenni ederim.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2534/emeklilikte-yas-haddi-magduriyeti

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

31.07.2019 Lider ve Karizma
24.07.2019 Stratejik Akıl
17.07.2019 Suriye'den Daha Elzem, Suriyeliler Politikamız Olmalı
10.07.2019 Çarçur Ekonomisi
02.07.2019 Anketlere Değil, Aynaya Baksaydınız
26.06.2019 Sosyal Medya ve Yazar Tosun
19.06.2019 Akdenizde Can Sıkan Gelişmeler
11.06.2019 Lütfi Kırdar Mutabakatı
06.06.2019 Seküler kültürün icadı doğmalar, izm'ler
29.05.2019 Devlet Aklı
21.05.2019 Avrupa'nın Kültürel Egemenlik ve Asimilasyon Problemi
15.05.2019 Nihaî Çözüm Nedir?
08.05.2019 Nelere Şahit Olduk
02.05.2019 Hıyânet-i Vatan Suçlaması
25.04.2019 Merkez Sağ ve Merkez Sol Siyaseti
17.04.2019 Nur-u âyinlere ilham olsun.
09.04.2019 Bir deneme, yitirilen düşler
27.03.2019 CHP'yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?
20.03.2019 Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?
14.03.2019 Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler
06.03.2019 Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor
27.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (2)
20.02.2019 Uluslararası ilişkilerde basın ve medyanın rolü (1)
14.02.2019 Toplumsal hayatımızda basın ve medyanın rolü
06.02.2019 Sahi biz kime oy vereceğiz?
30.01.2019 Baykal'ın devlet adamlığı vasfı
22.01.2019 Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi
15.01.2019 Peki seçmenler ne istiyor?
09.01.2019 Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu
25.12.2018 2019 demokratik olgunluk yılı olsun
18.12.2018 Avrupa Türklerinin sosyal statüsü
11.12.2018 İnsan Hakları Gününde insani değerler ve kişi hakları
04.12.2018 Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası
27.11.2018 Batının kültürel tehdit algısı
20.11.2018 Medeniyetler ittifakı olmaz
12.11.2018 Pasif direniş ve sivil itaatsizlik.
06.11.2018 Eski tüfek bir Sosyalistin, Türk Solu analizi
29.10.2018 Erkler arası ilişkilerde yetki kavgası, anayasal hukuk devletini yaralar
25.10.2018 CHP ve Türk Solu Kavramı
19.10.2018 Ferdiyetçi ve toplumcu görüşe göre seküler, laik devletin tanımı
13.10.2018 İslam Hukukunda devletin tanımı
12.10.2018 Zabıta ekonomisi
03.10.2018 Etno-kültürel talepler ve bölgesel ırkçılık
27.09.2018 Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti