Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?

Eklenme Tarihi: 27.09.2018 06:07:00 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 18:10:22

21 Eylül?de, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi?nin hazırladığı ve çağrılı olduğumuz ?Türk Müziği?nde; Teori, Terminoloji, Notasyon Çalıştayı?na katıldık. Bir gün süren çalıştaya, çeşitli kurumlardan akademisyenler ve sanatçılar n(50 kişi) katıldı. İlk olması bakımından güzel bir çalıştay oldu, konulara göre ayrılmış daha küçük gruplarla devamını diliyoruz.

Rektör Prof. Erol Parlak?ın verdiği bilgiye göre; Üniversite kısa zamanda önemli çalışmalar yapmış.

İlk fakülte hayata geçmiş ve öğrenciler alınmış. Yüksek lisans ve doktora programları açılmış. Rahmetli müzikolog E.R.Üngör?ün kütüphanesi  satın alınmış. Müzik müzesi, stüdyo ve konser salonu için yoğun çalışılıyor.

Daha önce binaların fazla olması nedeniyle, başka üniversiteler sanat kurumlarınca paylaşılmasını yazmıştım, ama gördüm ki, bu binalar komplike ve çoğunun içi tamamlanmamış. MGSÜ Fakülteleri kuruldukça gelişecek ve öğrenciler için mekan önemli olacak. Bu nedenle, bu binaların MGSÜ?de kalmasında yarar görüyoruz.

Önce;

1/ ?Müzik terorisi? konusuyla ilgili bilgi olması ve görüşümün öğrenilmesi açısından aşağıdaki yazılarımın okunmasında yarar görüyorum;

Makale: http://www.internethaber.com/yok-ve-guzel-sanatlar-fakulteleri-muzik-bolumlerinde-durum-11-1227717y.htm

Bildiri;

Ay, Göktan (2016). Müzik Metotları Yayınlarının Tanıtımlarındaki Türkçe Yanlışları. Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Avcılar Belediyesi Konservatuarı Yay.

Ay, Göktan(2017); ?Müzik Teorisi: Akademik Müzik Eğitiminde Nasıl Anlaşılmalı ve Nasıl Konumlanmalıdır??, Güzel Sanatlar Eğitimi-Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı,24.İstanbul Türk Müziği Festivali (10-12 Mayıs), Marmara Üniversitesi-Müzdak, Müzik Eğitimi Yay.,Aralık 2017,İstanbul, sf.13-28

Görülecektir ki, YÖK; müzik teorisini kompozisyona yakın olarak yönetmeliğe koymuş, ama 15 bölümün çoğu, müzik teorisini müzikolojiye yakın olarak değerlendirmiş ve programlamış. MGS Üniversitesi?nin burada ne yapacağına karar vermesi gerekecek. Ya da,YÖK?ün bu tasarrufunun yanlış olduğunu yazıp (böyle düşünüyorsa), değiştirilmesini talep edecek. Ki, bize göre ?Müzik teorisi, Müzikoloj?nin alt dalıdır.?

2/ Türk müziği ses sistemleri üzerinde çok çalışmalar yapıldı. Benimde TMDK Müd.Yrd. olarak içinde olduğum 2006-2009 döneminde, 3 konservatuar toplantılar yaptık, ama sonuca ulaşılamadı.


İTÜ TMDK?nın sonraki ilk ciddi çalışması, 2008?de benim TMDK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuruluş 33.Yıl Kutlama Komitesi  Başkanı olarak içinde yer aldığım,  ?Türk Müziği?nde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çağrılı Kongre? yi düzenledik, editörlüğünü yaptığım bildiriler İBB Kültür A.Ş. yayımları arasında basılarak kamuoyuna sunuldu. Bu kitabı ve geçmişteki çalışmaları, çalıştaya katılanlardan acaba kaç kişi okudu, değerlendirdi? Sonuç bildirgesini kaç kişi okudu? http://www.musikidergisi.net/?p=367

Neden soruyorum bunu? Çünkü; lazım olacak; Ben ne düşünüyorum? Benimle kimler aynı/farklı görüşte? Ben mi/onlar mı farklı düşünüyor? Ben mi/farklı düşünenler mi doğru? v.b. gibi bilimsel/sanatsal çalışmalara destek olacaktır.

Devlette ?devamlılık esas? olduğu gibi, özel konularda da ?devamlılık esastır.? Yapılan çalışmaları yok farz edip, ?yeniden işe başlamak? yerine, ?kalınan yerden devamını sağlamak? gerekli. Hafıza; Türk Müziği?nin teori ve icrasında çok önemlidir.

Gelelim çalıştaya?

Çalıştay açış konuşmasını rektör Prof. Erol Parlak yaptı;

Parlak; ?Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin misyonlarından biri olan, ?yerelden evrensele? tanımlamasıyla, yaşadığımız coğrafyanın başta müzik olmak üzere kültür-sanat birikimini daha iyi anlamak, anlatmak ve bu bağlamda dünya müzikleri ile bir köprü oluşturabilmek amacıyla, ?Türk Müziği Eğitiminde Teori, Perde Sistemi, Notalama ve Solfej: Yeni Yaklaşımlar? konulu bu çalıştayı düzenledik. Çalıştaya, Türkiye?deki hemen her müzik kurumundan temsilciler davet edilerek alana dair konuların kapsayıcı ve bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınması planlanmıştır.  Genel amacımız; eğitim alanında öncelikli olarak ihtiyaç duyulan terim terminoloji ve notalama konularında yeni yaklaşım tarzlarının neler olabileceğine dair fikir alış-verişinin sağlanmasıdır. Çalıştay; üniversitenin, konu ile ilgili hazırlıkları ve meseleye yaklaşım tarzının takdim edildiği sunumların ardından, siz  katılımcıların görüşlerinin paylaşıldığı iki oturum halinde gerçekleşecektir. Hoşgeldiniz diyor, başarılı bir çalıştay diliyorum.

Çalıştayın moderatörlüğünü H. Alper Maral yaptı.

Üniversite adına Deniz İlker Başuğur (Ank.)sunum yaptı; Müzik teorisi alanı, dünya müziklerini içine alan bir bütünü arz eder. Müzik teorisi; ?ritm, melodi, armoni v.b. bir müzik pratiği yaratıyor.? dedi, genel tespitlerde bulundu. Başuğur; konuşmasında, katılmadığım; ?Geleneksel Türk Müziği? ve ?Enstruman?ı çok sık kullandı.

Sonra, Okan Murat Öztürk (Ank.), üniversite adına hazırladığı sunumu yaptı; Türk müziği; hep sorunlu bir alan olarak görülüyor. Müzikteki;

1/Kültürel konumlanış,

2/Kavramsallık,

3/Kapsayıcılık başlıkları altındaki görüşlerini örneklerle paylaştı.

?Geçmişte kalması gereken muhtelif yanılgıları tekrar etmeme gerekliliği, oryantallik kendi değerlerini aşağılamaktır, TSM ve THM ayrımını zihinlerde silmek gerekir? tezlerinin üzerinde durdu.

Öztürk, çözüm olarak şunları sundu;

1/Ortak ve bütüncül bir teori ve notalama,

2/Kavramsal yaklaşımı temel alma,

3/ Asıl ile dalları arasındaki ayrımları karıştırmama,

4/Çözüm odaklı, kucaklayan, bütünleştiren yaklaşım tabanını benimseme,

5/ Yapıcı ve uzlaşmacı olma,

6/Uluslararası bilgiye bigane kalmama,

7/Dünya müziklerinden örnekleri dikkate alma,

8/ Radikal eleştirileri takip etme.

Öztürk, ?Türkiye?de perde sistemi sorunu yoktur, çok iyi yapılmaktadır? diyerek, devam etti, bu üniversitede;

1/TSM ve THM ayrımı olmayacak,

2/İki çalgı (tanbur ve bağlama)  ana çalgı olarak zorunlu olacak,

3/ Perde adlarına göre söylem olacak(sib2-Segah,fa#3  - Eviç v.b.),

4/ Makam içinde perdelerde özgürlük olacak,

5/ ?Süpürde ahengi? temel alınacak.(la=Dügah, La=440)

(Ahenk; ?uyum, armoni, harmoni, uyuşma, anlaşma? demektir. Eski dil çalgılı eğlence: 'Bütün komşular o gece gürültüden, ahenkten uyuyamamışlar.' (Y.K. Karaosmanoğlu) Atasözü, deyim ve birleşik fiiller: Ahengi bozulmak, ahenk almak, ahenk kurmak, ahenk sağlamak, ahenk vermek, ahenk yapmak.)

Abdurahman Tarikçi (Ank.);Konu ile ilgili bütün eğitim ve materyalleri oluşturulmalıdır. Bu içeriğin mevcut duruma  uyarlanması, istatistik verilerin belirlenmesi, kişiye özel olasılıkları oluşturulması gereklidir.

Kemal Karaosmanoğlu(Ank.); Nota konusu önemli. Sadece okuma değil, nota yazma da önemli. Bununla ilgili geliştirdiğimiz  MUS-2 ilgi çeken bir program oldu ve geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin telif hakları konusunda da bilgi sahibi olması gerek.

Özer Özel (İst.); Saz yerine bağlama kullanılmalı, yetenekli öğrencileri keşfetmek için yollar araştırılmalı. Teori ile uğraşanların mutlaka bir çalgı çalması gerekli. Ben, rahmetli  N.Yaşar hocamdan aldığım sistemle yeni öğrenciler yetiştiriyorum, ama onu geliştirerek veriyorum. Her şeyi yaparım demekle bu iş olmuyor. Batı Müziği?ni değil, ?Avrupa Geleneksel Müziği? terimini kullanıyorum. Yeni bir dil, bizi geriye götürür. Her enstrüman; ses sahası olarak ?yetenekleri? kesinleştirilmelidir.

Can Akkoç (Amerika); S.Öktenay?dan ders almıştım. OI zamanda pest-tiz basma tartışılıyor, ölçüm yapılamıyordu. Anladım ki; Türk müziğinde hafıza var, aynı ses; çıkarken dik, inerken pest basılıyor. Bu bantları alıp ölçüm yapmak istedi, olmadı. N.Yaşar, bana 17 makamda taksim  yaptı (1986),müzikbilimcilerin mutlaka matematikçilerle çalışması lazım.

Süleyman Erguner (İst.); Bu üniversitenin misyonu çok önemli. Türk müziğinde sorunlar 1920?den beri var. 1975?te TMDK kurulunca bir umut doğdu, ama herkes kendi doğrultusunda gidince olmadı.10-15 yıldır da TMDK, kuruluş amaçlarından uzaklaştı. Amaç; sentezdi, olmadı?Diliyorum ki, burada olsun, bu bir altın fırsat. Elbette TSM,THM ayrımının kaldırılması lazım. Alınan kararların yaptırımı olması lazım. Ahengin tespiti çok önemli.

İhsan Öztürk (Ank.); Bağlamada perde sayısı 23?tür. Notalar söze göre alınmış. O zaman çalgılar için de bir portenin yazılması gerek. Bağlama söze aracılık yapar, yerel lehçe kullanılır, repertuvar eserlerinde yanlış sözler çoktur, metronom eksiktir, elden geçirilmesi gerekir.

Deniz Göktaş (Ank.); Ben bir besteciyim, amacım müzik yapmak, evrensel bir dile sahip olmaktır. Çalgıların bir koroda sürekli sesi düşer. Öğrencilere mutlaka çalgı bilgisi de verilmelidir.

Hikmet Toker (İst.); Dügahı (re) kabul edince bir sorun çıkmaz mı? Bu durumda tanburu, bir ses geriye düşürüyorsunuz?Bu durumda bazı eserleri çalamayız?

Savaş Ekici (Antep); Bilgi üretirken düşünüyoruz. 2008?de İTÜ-Ege-Antep Konservatuarları toplandık bu konu için. İTÜ, ?biz en eskiyiz, bizim dediğimiz olacak? dedi, çalışmalar kaldı. Eser üretmek ve onların kullanılmasını sağlamak lazım. Ben emekli olmaya yaklaştım, hala aynı sorunları çözmeyi konuşuyoruz, çok üzgünüm.

Kubilay Dökmetaş (Ank.); TRT zamanında bir yayın kuruluşunun yanında, müziğinde bir okuluydu. Şimdi küçülmeye doğru gidiyor. Acaba WEB sitesi düşünülüyor mu? Nota ve ses kayıtları olacak mı? Destek vermeye hazırım. Burada Terimler Sözlüğü?ne de yer verilmelidir.

Ruhi Ayangil (İst.); Kompozisyon Bölümü?nün, Müzik Teknolojileri Fakültesi içine alınmasında yarar var. Terminolojide yanlışlar çok fazla. Müziğe yeni kurallar koyan, çalgıyı geliştiren  ?besteci?dir. Hala, çalınmayan yüzlerce eski besteler var.  Bilim dilinin oluşturulması lazım.

E.Karadeniz; Türk müziğinde arıza diye bir ses yoktur, onlar ana seslerdir. Müzik Kongresi?ne ihtiyaç var. Kulak eğitimi diğer bir sorun. ?Makam okumaları, makam analizleri? terimi daha doğru bir tanım. Müzik alanı temel bilgileri de verilmelidir. Çalgıların entenasyonu belirlenmelidir. ?Tanbur ve bağlamayı? ana çalgı aldığınızda, onların kapasitesinin de belirlenmesi gerekir.

Oya Levendoğlu (Kayseri); TSM, THM Nazariyatının birleştirilmesi şarttır. Yeni bir anlayış, geçmişi siler mi? Tekrar eski sorunlarla karşılaşabilir miyiz? Rast?a (do) deyince, ben (yegah) çalmayacak mıyım?

Yurdal Tokcan (İst.); Müzikte geç kaldıkça, sorunlar arttı. Akordun düşmesi demek, her şeyin yok olması demek. Müziği öğrenen çok kişi var; yurt içinde ve dışında. Onlar zorlanmıyorlar, hatta merakla eğiliyorlar. Biz, sanki, son kullanıcıyız gibi. Standartlaşmaya katılıyorum.

Bilen Işıktaş (İst.); Sistem tartışmaları daha önce de yapılmış. Aynı konserde, 2-3 ayrı seste solist olabiliyor. Her birinde ayrı nota olacak mı? Solist ona göre mi okuyacak?

Hakan Cevher (İzmir);  Dün ?Yağcılar Zeybeği?ni udumla çaldım, ama bağlamayla birlikte çalamıyorum. Neden, çalgıya ayrı bir porte yazılmamasını kabul ettik? Eserler, neden çalgıya göre yazılmıyor? TRT sanatçılarının, kolay yolu seçmeleriyle, oradan örnek alan akademiya kaybetti. Çalgılarda bir ortak eksenin bulunması gerek.440 frekanslı sesin esas adı ?dügah?, bağlamalar ?do?ya dügah diyecek, konu bu?Bestekar, saz eseri yazarken, bunu hangi çalgı için bestelediğini yazmıyor. Bütün çalgılar çalınca büyü kayboluyor. ?Uzun hava, kırık hava, 4 ses aşağı, 2.5 ton v.b.? sorgulamalıyız.. Teklifim, ?mansur düzenine? geçmektir. Elbette, anahtarları (do ve fa) öğrenmek şartıyla..

Nilgün Doğrusöz (İst.); Biz, kurumumuzda  bu konuları ne zaman getirsek, reddiye alıyoruz. Teori değişir, doğmatik değildir. ?Şed? kavramı, bu müziğin tarihinde var. Bana göre; ?makam müziği? en doğru tanım. Segah?a hala çözüm bulunamadı, perdelerle makamlar kopmuş, tartışmak gerekli. Geleneksel perde adlarının canlandırılması konusuna olumlu bakıyorum. 17?li perde sisteminde makamlar ve perdeler arasında bir bağlantı vardır. Perdeler için Abdülbaki Nasır Dede?nin  kitapları önemli bir referanstır. Mesela, çargâh ile neva arasında; bakiye ve mücenneb bölgesindeki perde adları saba ve hicazdır. Hicaz makamı ve hicaz perdesi nasıl makam ile ilişkili ise saba perdesi de saba makamı ile ilişkilidir. Neva ile hüseyni perdeleri arasında bayati ve hisar perdeleri yer alır. Aynı durum burada da geçerlidir. Hisar  makamında nasıl hisar perdesi kullanılıyorsa bayâtî makamında da bayati perdesi kullanılır. 24?lü ses sistemine geçildiğinde ise  bu bölgedeki perde adları başına bir ek alarak tek tip halini almıştır. Çargâh ve neva arasındaki perdeler; nim hicaz, hicaz ve dik hicaz gibi. Saba ve bayati perdelerinin adları kullanılmaz olmuştur. Şuri perdesi ne oldu? Bunları; bilen, uzman kişilerle çalışmak gerekli.

Murat Uygun (İst.); Ben tanbura (0) dan başladım, küçük yaşıma rağmen zorlanmadım. Tanbur?un ana çalgı olması doğru mudur? Çalınışı, taşınışı, akordu, korunması  zordur. Ben ?lavtayı? öneririm.

Onur Türkmen (Ank.); Çalgıya özgü eser yazma geliştirilmeli. Biz, segah kullanırken işaretini koymak zorundayız. Segah sesinin işaretlerinin standart olması şarttır. Biz besteciler, yazı kurallarının eserde olmasını isteriz.  ?Segah-Mansur? akordunun merkeze alınması lazımdır.

Atilla Özdek (Konya); İsmi belli olmayan Türk müziği nasıl anlatılacak? Hep lisans öğrencisini konuşuyoruz, ilkokuldan-liseye çocuklar ne olacak? Erken yaş müzik öğretimini de sağlıklı olarak değerlendirmek gerekli.

Kapanış konuşmasını, çalıştayı izleyen ve notlar alan,  rektör E. Parlak yaptı; ?Çalıştayda; kurum temsilcileri ve akademisyenler  görüşlerini sunmuş ve konular bilimsel çerçevede tartışılmıştır. ?Türk Müziği Nota Yazımı ve Terimler Sözlüğü? yazılımlarının genel ilgi gördüğü çalıştayda; perde sistemi ve notasyon sitemi ile temel bir ton tercihi gibi konular için önerilen model ağırlıklı odak noktası olmuştur. Olgun bir atmosferde gerçekleşen çalıştay, önem arz eden ve ivedilikle üzerinde durulması gereken terim, terminoloji ve notasyon konularında kolektif bir düşünce zemini oluşturması ve fikirlerin özgürce ortaya konulması bakımlarından son derece yararlı olmuştur. Sonuçta; önerilen model ve yazılım projelerinin çalışma grupları yoluyla olgunlaştırılıp önce yeni bir çalıştay, sonrasında katılımcıların da belirlenen konular üzerinde bildiri sunumları yapacakları bir sempozyum ortamında tartışılması hususunda görüş birliğine varılmıştır. Üniversitemiz, Türkiye?nin  kültür-sanatına katkılara ve başta müzik olmak üzere, milli kültür sanat birikimi üzerinden uluslararası alanda yürütülecek kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sunmaya  devam edecektir. Geldiğiniz ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2530/ankara-muzik-ve-gs-universitesi-calistayi-basarili-oldu-mu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

07.08.2020 Itri Güzel Sanatlar Lisesi yazım için eleştiri var!
03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?