Kötüyü bertaraf etme reçetesi

Eklenme Tarihi: 11.09.2018 05:25:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 20:29:06

Günümüz iş dünyasında klasik yönetim yöntemleri yerini çağdaş yönetim kuramlarına bırakmış bulunuyor. Çağdaş kuramlar çerçevesinde ortaya konulan toplam kalite, stratejik yönetim ve öğrenen örgüt gibi yaklaşımlar; kurumların çevrelerinden bağımsız olmadığını, işletmenin yaşamaya devam etmesi yani sürdürülebilirliğini sağlanması için çevreyle uyumun olmazsa olmaz olduğu esasına dayanıyor.

Kurum; çevrede bulunan iç ve dış paydaşlarla uyum içinde sürdürülebilir bir yapının kurulmasına hizmet edecek şekilde ?karmaşık insan? olarak kabul edilen iş görenlerin işteki tatminini sağlamayı ve verimliliklerini artırmayı hedefliyor. Dolayısıyla günümüzde süreçlerin kontrol edildiği ve geri besleme ile sürekli geliştirildiği sürdürülebilir bir organizasyon yapısının kurularak kurumsal hedeflere odaklanmış kurumsallaşmayı ve kurum kültürünün oluşmasını sağlayan anlayışlar kabul görüyor.

Kaleme aldığımız bu yazı; iyi yönetilen kurum ve kuruluşları, çağdaş yönetim sistemlerini benimsemiş, süreçleri kurallara bağlamış olan profesyonelleri ve profesyonel çalışma ilkelerini özümsemiş çalışanları kapsamıyor. Dolayısıyla bu yazının konusu; insanı, sürdürülebilirliği ve bilimsel olguları öne almayan kurum ve kuruluşlardaki yönetim anlayışla ilişkilidir diyebiliriz...

Yönetim algısı ve anlayışı

Çok bilinen ?Patronun Kuralları? başlıklı iki maddeden oluşan bir söz dizisi var!

 • Kural 1: Patron daima haklıdır.
 • Kural 2: Tereddüt ediyorsanız Kural 1?e bakınız!

Pekala patron her zaman haklı mıdır? Bu soruya cevap verebilmek için; Nerede, niçin, ne zaman, hangi koşulda, hangi gerekçeyle, hangi patrona gibi pek çok soru yöneltilebilir, yöneltilmelidir. Ancak bu söz dizisine ilk bakıldığında otoritenin varlığı ve patronun emrine itaat etmek kaçınılmaz, sen de itaat et! gibi bir tutumun oluşması isteniyor gibi?

Halen insan unsurunu odağa koymayan ?Patron daima haklıdır!? anlayışını benimsemiş, klasik yönetim anlayışını rehber edinmiş yada çağdaş yönetim anlayışını kabul etmiş görünse de (yönetici kadronun özümsemediği) sorunlu yapılar bulunuyor.

Klasik anlayışı esas almış veya çağdaş anlayışa bağlı gibi görünen bazı yapılarda arızi bir durum olarak ne yazık ki; inisiyatifi ele geçirmiş kendi şahsi menfaatlerini, sübjektif ihtiras ve çıkarlarını öne alan ve keyfi kararlarla bir bakıma "alicengiz oyunu"nu sahneleyen yöneticiler de bulunabiliyor. Bunlar bazen o kadar pervasız olabilirler ki bırakın süreci iyileştirmek yönünde müdahaleyi, çalışanların işteki motivasyon ve etkinliklerini düşürmek yönünde özel gayret gösterirler. Kurum çıkarları yönünde çalışmayı teşvik edecekleri yerde çalışma ortamını karartarak, çalışanları baskı ve yıldırma ile karamsarlaştırarak kendi şahsi düşüncelerini gerçekleştirmek doğrultusunda kurumda aktör olmayı deneyebilirler.

Ancak unutulmamalıdır ki az veya çok olsa da iş ortamında ortaya çıkan olumsuzluklar iş başarısını etkilemesi bakımından dikkate değer bir konudur ve tüm işletmelerde( kurum ve kuruluşlarda) insan kaynağı ve fiziki kaynakların yönetim tasarrufu etkin ve doğru kullanılmak üzere yönetici kadroya bırakılmıştır.

Bir keyfiyete karşı kurumsal öğütler

Kurumda şahsi kaygılarla ortaya çıkan keyfiyetin kurumun sürdürülebilirliğini desteklememesi beklenemez. Hatta inisiyatifin kurum ve çalışalar aleyhine kullanılması bilgisizlik ve beceriksizlikten öte, ileri düzeyde keyfiyetle ilgilidir.

Ola ki böyle bir ortamda bulunuluyorsa, ortaya çıkması kuvvetle muhtemel bazı olaylar bir durum saptaması olarak aşağıda ele alınmış ve böyle bir durumla karşılaşan mutsuz çalışana yönelik bir reçete yazılmıştır.

Kötüyü bertaraf etmek için reçete

 • Gözlemleyin: Siz iyi şeyler yaptığınızda; çevrenizde rahatsız olan(lar) varsa, iyiyi yapmaya, iyiyi paylaşmaya devam edin.
 • Niyeti somutlaştırın: Niyet okumayın, gerçek niyeti somutlaştırmak için ısrarcı olun. Konuşun, anlatın. İyiden, iyilikten, güzellikten rahatsız oluyorsa bile ısrarla iyi olmaya çağırın ki, gerçek niyet ortaya çıksın!
 • Analiz edin: Söz konusu bireyin tutum ve davranışlarını, iş ve toplumdaki ortalama kabul gören değerlerle ve kurum amaçlarıyla ilişkilendirerek objektif kriterler çerçevesinde sorgulayın. Şahıs doğru ve yetenekli mi? yoksa iyinin karşıtı olan kıskanç, hasis, içten pazarlıklı mı? iyi analiz edin.
 • Teşhis koyun: Eğer teşhis; iyi, yeterli, kurumsal aidiyeti ve kurumu yükseltme hedefi var, kararlarında iyi niyetli ve alanında uzman ve yetenekli şeklindeyse, kabul edin, tartışmayın, kendiniz zarar görecek olsanız da destek verin. Ancak teşhis; kendini güçlü ve zayıf yönlerini niteliklerini objektif olarak değerlendirme niyeti ve yeteneği yok, art niyetli, her yaptığını ve bildiğini doğru kabul ediyor, şeklindeyse yani ?kifayetsiz muhteris? yönündeyse işiniz hakikaten zor! Lakin zor olsa da kabullenmeyin. Çünkü bildikleri sınırlıdır, yanlıştır ama tek doğrunun kendisi olduğuna inanır. Bu düşüncenin gerçek olduğuna kendisi ikna olduğu gibi çevresindeki bazı kimseleri de vaatlerle, yalanla veya zorlayarak ikna etmiştir, tüm algılarını bu yönde kilitlemiştir.
 • İyiye ve makule davet etmek üzere son kez daha uzlaşı arayın;
 1. Davete icabet etmiyorsa izleyin: Davetiniz samimi ve gerçekçi olduğu halde davetinizi kabul etmiyor, gelmiyorsa; dikkatle izleyin! Size zarar vermek isteyebilir, neler yapabileceğini düşünüp uygun konum ve önlem alın!
 2. Geliyorsa temkinli olun: Davetiniz üzerine size yaklaşıyor, yanınıza geliyor ama katkı vermiyorsa düşünün. Kişilik olarak iyimserseniz; bir alt seviyeye geçerek ?temkinli iyimser? olun, ama hiç güvenmeyin!
 3. Bekleyin: Adım atmasını bekleyin ve hangi yöne doğru adım atıyor dikkatle takip edin. Sizi, işinizdeki başarınızı gizli veya açıktan engelliyorsa, hatta saldırganlaşıyorsa aranıza mesafe koyun, kırmızı bir hat çizin, dur deyin!

Bu süreçte;

 • Gizli kalmaya özel özen gösteriyor ve gizli kapaklı aleyhinizde çalışmaya devam ediyor ve bunda ısrar ediyorsa tehlike büyük, uyanık olun.
 • Açıktan sizi engelliyorsa, açıkça konuşun. Amacını söylese de, başka bir niyeti olduğu ihtimalini düşünün, dikkate alın.
 • Açıktan saldırıyorsa birebir ilişkileri kesin, herkesin yanında iken muhatap alın. Hamlelerini boşa çıkaracak haklı girişimlerde bulunun.
 • Yaptığınız işi başarısızlığa itecek işlemler yapıyor, baltalıyorsa açık tavır alın, yanınızdan kovun. Kapınızın önünden geçmesini engelleyin.
 • Bir grubu kendi yetkisi ve yaptırımlarla zorlayarak (veya birilerini ikna ederek peşinize takıp) sizi yalnızlaştırmaya başlamışsa, tehlike büyük demektir. Dikkat edin egosentrizm iş başındadır ve ego tavan yapmıştır, çabuk uzaklaşın!
 • Her şeye rağmen; sizi istediği noktaya getiremediği ve (kurumdan) uzaklaştıramadığı için komplolar kuruyor, işinizi yapmanızı engelliyor, iftiralar atmaya başlıyor, asılsız şikayetler yapıyor, insanları üzerinize salıyor ve saldırganlık dozunu artırıyorsa; yapacak bir şey yok! Üst yöneticinize ulaşın, ulaşamıyorsanız ve önlemek yönünde mesafe alamıyorsanız; üzerinize gelen egosentrik anlayışa tutsak olmuş kimseye hakkını teslim edin ve son olarak 112?yi arayarak bilime havale edin, psikiyatr anabilim dalını yönlendirin. Tabii ayrıca Allah ıslah etsin de diyebilirsiniz...

Tabii böyle bir şey yaşamak mümkün değilse de; ola ki yaşamışsanız ya da yaşıyorsanız sonuç her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun, geçmiş olsun!

Sözün özü

Unutmamak gerekir ki; önyargılardan, şahsi duygulardan, çıkarlardan, alışkanlıklardan, ezberden uzaklaşıldığında; insan özüne, kendine ulaşır.

O halde! özünden ayrılmaya yol açacak etkenlerden uzaklaş ve kendin olarak kal! Ancak bu şekilde tüm zorlukların ve kötülerin üstesinden gelirsin!

Unutma! engeller karşısında pes etmeyip, mücadele ederek aşıldığında elde edilen sonuç daha değerli ve hayatsa daha anlamlı ve bu şekilde başkalarının hayatlarına ve kuruma sağladığınız katkının değeri ise kuşkusuz tartışılmaz?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2478/kotuyu-bertaraf-etme-recetesi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1