Siyaset Kavramı ve Din İlişkisi

Eklenme Tarihi: 28.07.2018 10:52:00 - Güncellenme Tarihi: 10.07.2020 15:59:50

İnsan yaratıldığından beri ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine ve mahiyetine göre yaşam standardını ve kalitesini belirlemektedir. İş bölümünü geliştirerek daha çok üreten ve üretim kaynaklarını kontrol altında tutan toplumlar, az üreten buna bağlı olarak ürettiğinden fazla tüketen toplumlar üzerinde egemenlik kurmaya yönelmişler ve adalet kavramını merkeze almayan bir düşünce sistemi üzerine bina edilen ekonomik anlayışın gelişmesi ile de bu üretim ve tüketim kültürü, sömürü düzenini beraberinde getirmiştir. Özü itibariyle adaleti merkezine koyan dinler, bu süreçte sömürü düzeninden beslenen sistemleri kimi zaman alt üst etmiş, kimi zaman ise tahrif edilerek emir altına alınmıştır. Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerinin en belirleyici ve başat unsurunun siyaset olduğu kabul edilirse, bu konun daha detaylı anlaşılabilmesi için siyaset kavramının din ile ilişkisinin üzerinde önemle durulmalıdır.

Din duygusunun kaynağı insanın yaratılışında varolan ?fıtrat?, dini esasların menbaı ?vahiy?, dini esasların günün şartlarına göre anlamlandırılarak hayata aktarılmasında kullanılan meleke ise ?akıl?dır. Diğer bir ifade ile dinde otorite Allah?tır; siyasette otorite ise fertlerin tayin ettiği insandır. İmam Maturidi bu hususun vahidden beslenen akıl ile izahını ?diyanetin ve siyasetin? alanlarını ve sınırlarını çerçeve içine alarak ortaya koymuştur.  

İnsanın hikmeti dayalı ilim ile ettiği bilgi neticesinde ürettiği siyasal zihniyet insan yaşamı için hayati değerdedir ama mutlak değildir; zira mutlak ilimde Allah?a ait olduğundan dolayı, insanın ürettiği siyasal zihniyette değişmez bir tabu değil yeniliğe ve gelişime açık bir alan olarak görülmelidir. Bu nedenle siyasal zihniyet, neşet etmesi gerektiği kaynak olan dini kontrol altına alan egemen bir yapıya dönüşmemelidir. Bu noktada  ?ilim adamları? din, siyaset ve ilim alanları arasında güzel bir denge kurarak fikir üretmelidir. Aynı şekilde siyasetin baş aktörleri ?siyasetçilere? büyük bir sorumluluk ve onlara yetki veren ?vatandaşlara? da büyük bir mesuliyet düşmektedir. Bu sorumluluk ve mesuliyetlerin özünü  ?hükmederken adaletle hükmetmek ve emaneti ehline vermek? diye ifadelendirebiliriz.  Bütün mesele burada bitmektedir. Netice itibari ile siyaset mekanizması dini iktidara gelmek için kullanılan bir enstruman olarak algılamamalıdır. Böyle bir anlayış dine yapılabilecek en büyük hata ve kötülüktür.                    

            

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2383/siyaset-kavrami-ve-din-iliskisi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

22.08.2019 Toplu Sözleşme Mağduru Memura Bir de Böyle Bakalım
15.08.2019 Hükümetler, Sendikalar ve Ülkenin Geleceği?
08.08.2019 Emek, Ücret, Sosyal Adalet...
05.08.2019 Sınırlar Arasında
21.07.2019 İmam Maturidi'nin Türk-İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi
11.07.2019 Sosyal Devlet mi Dediniz?
21.03.2019 Sen yoksan kimse yoktur
23.02.2019 Adalet Mülkün Temelidir
15.02.2019 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hocamız ne yapmak istiyor?
13.02.2019 Medeniyet, kültür, eğitim ve terbiye
30.01.2019 Ahi Evren ve günümüze iz düşümü
31.12.2018 Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı anarken?
30.11.2018 Mesleki eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı
27.11.2018 Ziya Selçuk Bakanımızın köy enstitüsü açıklamasına dair?
24.11.2018 Asgari ücretlinin arzuhali
04.11.2018 Uganda Kampala Büyükelçimiz Romalı mı?
23.09.2018 Sessiz sedasız bir Ahilik Haftası daha kutlandı
18.09.2018 Eğitim sistemimiz temelinden yeniden inşa edilmelidir
26.08.2018 Anadolu'ya Türk damgasının vuruluşu
08.08.2018 Ekonomik kriz ve zihniyet değişimi
02.08.2018 Uşaklar ve efendileri kazdıkları kuyuda boğulacaktır
28.07.2018 Siyaset Kavramı ve Din İlişkisi
24.07.2018 Değişimin lokomotifi eğitimdir
04.06.2018 LGS?nin Düşündürdüğü Hakikatler
11.05.2018 Vakıf kültürü hoyratça harcanmamalıdır
07.05.2018 Değişen Türkiye
28.04.2018 Sivil toplum ve demokrasi
24.04.2018 Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir
17.04.2018 Tarih şuuru
06.04.2018 Maturidilik ve Alperenlik
23.03.2018 21.Yüzyılın alpereni Muhsin Başkan?ın anısına
15.03.2018 Türkiye?nin Ortadoğu?daki mücadelesi bir milattır
28.02.2018 Millet ve milliyetçilik üzerine
14.02.2018 Okullar düzelmeden nesiller düzelmez
30.01.2018 Emperyalist Zihniyetle Mücadele ve Okullarımız
26.01.2018 Yaban Elma Sevdalısı Aydınlar ve Ağbabalarına Duyurudur
24.01.2018 Kızıl Elma ve Yörük Teyze
18.01.2018 HER İNSAN ÖZEL VE KAYDA DEĞERDİR