Yüzyılın seçimi

Eklenme Tarihi: 27.06.2018 05:45:00 - Güncellenme Tarihi: 11.08.2020 12:21:34

Türk siyasal sisteminin tarihi kodlarına daha uyumlu olacak tarzda değiştirildiği 24 Haziran seçimlerini başarıyla tamamladık.

Bu seçim, sadece Türkiye?yi değil, gönül ve medeniyet coğrafyamızı, bütün dünyayı etkileyecek tarihî öneme, özelliklere sahiptir.

Her şeyden evvel bundan böyle siyasal, sosyal, kültürel hayatımızın merkezinde ana belirleyici unsur millet iradesi olacaktır. Millî iradeye ipotek koyan, çoğu zaman kuşatarak etkisiz duruma getiren vesayet düzeni yıkılmıştır. Yıkılışı sadece bir seçime bağlamak veya bu seçimin sınırları ile düşünmek doğru olmaz. Yeni Türkiye?ye geçişte son aşama olan 24 Haziran, esasen yüz yıldır verdiğimiz özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, son 15 yılda yoğunlaşan istikbal ve istiklâl savaşımızın ve en son 15 Temmuz?da zirveye çıkan iman ve İslâm direnişiyle kesin kazanıma dönen olgusunun gerçekliğe dönüşmesidir.

Bu seçimle en az önümüzdeki yüz yıl için karar verilmiştir. Ülkeler ve milletler bazen böyle tarihî kararlar verir. Bu seçimle bütün dünyaya karşı duruşumuzun, hayata, insanlığa bakışımızın, gelişmeleri görme ve değerlendirme biçimimizin temel esasları, bu esaslar doğrultusunda esas söylemimiz, idealimiz, amaçlarımız, tarzımız, dilimiz ortaya konmuştur. Bu bir yeni çağa, yeni bir döneme, yeni bir düzleme doğru yeni bir yürüyüştür. Millet olarak karanlıklardan aydınlığa, vesayetten özgürlüğe, zilletten izzete bir hicrettir. Bir yenilmez inancın, asla teslim olmayan, olmayacak olan ruhun ilanıdır. Bundan böyle konjonktürel değişkenlerden etkilenecek seçimler olmayacaktır. Türkiye?nin istikameti, güzergâhı, ufku, düzeni, düzlemi değişmiştir. Bu gerçekliklerle var olacak yeni Türkiye?de artık eski alışkanlıklarla, eski dil ve üslupla siyaset yapmanın imkânı kalmamıştır. Herkes, her kurum, her parti, her oluşum, her düşünce, her fraksiyon bu gerçekliklere göre kendini güncelleyecek, realize edecektir. Bu yeni dönemin temel kodları, ilk öncelik olarak Türkiye için açık görüşlü, arzulu, coşkulu, inançlı, dinamik olmaktır. Çevresine hayat ve hareket kazandıracak olan bu dinamizmdir.

Bütün son çırpınışlardan, son çaresizliklerden ibaret olan manipülasyonlara, provokasyonlara rağmen insanımız suhulet ve selâmetle bir seçim gerçekleştirdi. Bütün renkleri, sesleri, sözleri ile herkesin kendini rahatça ifade ettiği yapının hayat bulması, başlı başına devrim niteliğinde bir kazanımdır ve bu anlamda seçimin kaybedeni olmamıştır. Genel anlamda bütün Türkiye kazanmıştır. Özel yanıyla Kılıçdaroğlu?nun ve CHP?nin kaybettiğini söyleyecek olanlara karşı çıkmam. Kaldı ki bu kayıpları iyi değerlendirirlerse onlar da kazançlı çıkacaktır. Gel gör ki, yine karikatürlere konu olacak tarzda tek kaybedenin Ak Parti olduğunu söyleyen gülünç beyanlar ile hâlâ ders çıkarmaya yatkın olmayan tuhaf bir psikolojinin esiri oldukları anlaşılmaktadır. Bu mantığa göre keşke CHP kaybetseydi, de başkanlığı alsalardı. İnsan kazanmaktan ve kaybetmekten ne anladıklarını sormaya bile gerek duymuyor. Kendinizi bu ölçüde hafife almayı başaramıyorsunuz, başaramazsınız.

Türkiye?de çok sağlam ve şeffaf bir seçim sistemi olduğu başta AGİT gözlemcilerinin gözlem ve raporları ile anlaşılmıştır. Onlardan hiçbir kıymeti olmayan manasız takıntılarında devam eden bazıları, Türkiye?nin çok demokratik ve sağlam bir seçim sistemine sahip olduğunu, ABD?de Trump?ın seçildiği son başkanlık seçiminde yaşananlardan da biliyorlar. O nedenle akıl vermek, kışkırtmak veya gözden düşürücü bayağı propagandalar yapmaktan bir an önce vazgeçmeleri evvelâ kendileri için iyi olur. Ancak kendilerini aldattıkları bir düzlemde, gerçek bir huzur da başarı da yaşayamazlar.

Bu seçimde ilk anlaşılması gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunların başında Ak Parti ile mücessem hale gelen millî irade ve duyarlığın belirleyici unsur olacağıdır. Ak Parti, Türkiye siyasal yapısının ve seçmen iradesinin ana ekseni, merkezi, omurgasıdır. Bundan böyle muhalefet partileri de dâhil, bu eksene göre siyaset yapma mecburiyeti vardır. Mecburiyeti hâsıl eden Türkiye?nin tarihsel, kültürel hususiyetidir. Peşin ve korumacı kazanımlarla var edilen CHP?nin yeni yapıya uyum sağlaması kolay olmayacaktır. Sonuçlardan çıkan bir önemli gerçek ise insanların eski ideolojik ayrımlara yaslanmak yerine, yakınlıklar aramak durumunda  olacaklarıdır. İten, ötekileştiren, dışlayan siyaset yerine kucaklayan, kuşatan, bütünleşen siyaset tarzı benimsenecektir.

Türkiye ortak zemin ve gerçekliğinde bir aradayız. Bu ülke, bu tarih ve kültür hepimizindir. Farklılık içinde birlik olmamakla yıllardır neler kaybettiğimizi daha iyi anlayacağız. Yıllardır geciktirilen kardeşlik ve hoşgörü iklimini sabote eden ideolojik körlükler, inat ve husumetler asla var olma zemini bulamayacaktır. Bundan böyle siyasi partiler, yüzde 50+1?e ulaşmak için uzlaşmak zorunda olacak ve iki odakta yoğunlaşacaklardır. Yoğunlaşma genel anlayış, talep ve eğilimlere uzak duramayacaktır. Değerler, özgürlük, demokrasi, kalkınma ortak varoluş zemininin dayanaklarıdır. O nedenle bu mahallede bundan böyle salyangoz satılamayacaktır.

Şimdi sonuçlara biraz daha ayrıntılı çözümlemelerle bakalım:

Başkanlık ve meclis çoğunluğunu ele geçiren Ak Parti?ye tatlı, yumuşak bir uyarı yapılmıştır. Bürokratik şımarıklığa, istismara, iktidara dayanarak kendi başına buyruk kesilenlere, ehliyet ve liyakati göz ardı eden asalak şarlatanlara, başkalarını küçük görenlere, menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen sahte mücahitlere dikkat edilmelidir. Bunlar metal yorgunları değil, yorgun metal üzerindeki paslar, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle cibiliyetsizlerdir. Vatana, millete, dine, imana en ufak saygısı olmayan bu ahlâksızlar ne yapılıp edip tasfiye edilmelidir. Erdoğan?a verilen oyun, Ak Parti?den 10 puan fazla olmasının sebebi budur. Millet Erdoğan?ın liderliğine güvenmekte ve fakat FETÖ ile bağlantılı olanlardan tutun ahbap çavuş ilişkisine kadar dava şuuru olmayan adamları da sırtında taşımak istememektedir. Sonuçlar yerel seçim öncesi Ak Parti?ye ciddi bir uyarıdır. Ak Parti üzerinden geçinen kimi asalak insanlar, partiye de ülkeye de zarar vermektedir. Bu gerçeklerin şimdiden görülmesi yararlı olur. Değilse tepkinin daha da büyüyeceği söylenebilir.

Parlamento yüksek oranda çoğulcu bir yapıya kavuşmuştur. Hemen her parti, grup veya üyelik düzeyinde temsil edilecektir.

Sonuçlar, partilerin yeni siyasî söylemler geliştirmesini, daha yerinde bir söyleyişle Türkiye?nin yeni gerçekliklerine uygun bir dil ve tutum geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda doğu ve güneydoğu oyları, yıllardır yapılan yıldırma ve çarpıtmalara rağmen izlenen politikaları onaylar niteliktedir. Teröre karşı sınır ötesi operasyonlara, ekonomik gelişme ve yatırımlara, demokratikleşme adımlarına destek verilmiştir. Bu bölgelerde hemen her parti vardır. Çalkantı durulmuş, bir dengeye oturmuştur: Ak Parti?nin oyları artmış, MHP?ye bir eğilim gözlenmiştir. Bu bir tezat değil, birlikte yaşama iradesinin hayata geçirilme arzusudur. Yani insanlar artık aralarına etnik, ideolojik sınırlar, duvarlar konulmasını istemiyor. Bu noktada MHP de HDP de söylemlerini yumuşatmalı, şovenizme kaçan milliyetçilik yerine ?yerli ve millî? mefkuresi etrafında kaynaşmalıdırlar.

İyi Parti?nin sahici bir tabanının olduğunu düşünmüyorum. Konjonktürel tepkilerden yararlanan palyatif hesaplarla oluşan bir partidir. Önümüzdeki zamanlarda derin, geniş siyasi akış içinde eriyeceği kanaatindeyim. Ayrıca meclis grubunu dışarıdan yönetmek çok da kolay değildir. Yakın bir gelecekte bu parti içinde de yoğun kaynamalar yaşanabilir.

Saadet?i bir parti olarak düşünmüyorum.

SP, kapalı devre cemaat yapısını aşamamıştır. Bir misyon için kendilerini feda etmediyseler, bilgelik neredeyse sıfırdır. İman gücüyle(!) CHP?ye kazandırdıkları milletvekillerin vebali omuzlarındadır. Milletvekili kazandırdıkları CHP de canhıraş HDP için çalışmıştır. Dolayısıyla SP, HDP?ye çlışmıştır. Bunun izahını asla yapamazlar, yapamayacaklardır. İzahsız hatalarının altında ezilmişlerdir. CHP?ye koltuk değneği olmaktan onlara ödül olarak korkunç bir yalnızlık kalmıştır. Bütün bunlara rağmen ben, SP?nin, CHP?nin dine ve dindarlara katı tutumunu yontan, yumuşatan bir görevi yerine getirdiklerini düşünüyorum. Öyle de olmuştur. CHP ilk kez bu yıl, dine açıktan düşmanlık yapmamıştır. Hatta hatırlayın haddini bilmez kimi Avrupalıların Kur?an?ın bazı ayetlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi saçmalığına CHP ciddi tepki vermişti. Bir dönem Kur?an?ı bütünüyle hayatın dışına itmek isteyen CHP?nin bu tepkisi başta Sabatayistler olmak üzere kendilerince proje kurgulayan çevreleri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Muharrem İnce ile bu çevrelerin hayal kırıklıkları çoğalacaktır. Son tahlilde İnce bu toprakların çocuğudur. Anadolu evladıdır. Bence Muharrem İnce ile birlikte CHP yeni bir evreye girmiştir. Kimileri onu yaklaşan mahalli seçimlerde büyükşehirlerden birinin belediye başkanı adayı düşünsün. Doğrusu onun da meselâ İzmir Büyükşehir belediye başkanlığına sıcak bakacağını düşünmüyor değilim. Ancak olması gereken bir şekilde CHP?nin genel başkanı koltuğuna oturmasıdır. Bu yönde bir hareket başlamamış değildir. Yakın zamanda bu yönde önemli gelişmeler yaşayacağız. Yeni Türkiye?nin CHP?si de yenilenmek durumunadır. Artık 23 Nisan çocukluğu ile sürdürülen ittihatçılık dönemi bitmiştir. Ayrıcalıklar elden gitmiştir. CHP, söylem düzleminde de kendini yenilemeli, hiç olmazsa aktüel ve rasyonel olmalıdır. Sanırım İnce ile bu çizgiye yaklaşma yönünde başarılı bir deneyim yaşanmıştır. Buna rağmen bu partinin genetiğine işlemiş olan kendini bir şey sanma alışkanlığı, kolay terk edilecek gibi değildir.

Peki HDP? Normal şartlarda HDP barajı aşamayacaktı. CHP?li Türk solunun verdiği destekle barajı aştı, parlamentoya girdi. Konunun anlaşılması için bir ironi yapacağım; Kürt hareketinin Türk inisiyatifi ve desteğiyle varlık kazanması, düşündürücüdür. HDP Türk solunun himayesinde ehlileştirilecektir. Ancak etik ölçüleri aşan, ittifak adabına zaten uymayan bu tutumlar, skandal olarak CHP?nin yakasını bırakmayacaktır.

Ne olursa olsun Türkiye yüz yılın seçimini yapmıştır. Dengeler, denklemler yeniden kurulmuştur. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız ve bütün dünya yeni bir Türkiye kazanmıştır. İyi değerlendirilir, sunduğumuz imkân ve seçenekler heba edilmezse Türkiye bütün dünya için gerçek bir şanstır. Ama en önemlisi mazlumlar, iyiler ve iyi niyetliler, doğrular ve dürüst davrananlar için bir şanstır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2313/yuzyilin-secimi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.10.2019 Çağın Soylu Devrimcisini Kutlu Yolculuğuna Uğurladık
30.09.2019 Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz
10.09.2019 Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız
20.08.2019 Çöpe Dökülen Domateslerden Suriye'ye Kayyum İlişkisi
08.08.2019 Türkiye Oyunu Bozuyor, Bozacak
09.07.2019 İçeride Kaybetmek, Dışarıda Kazanmak
21.06.2019 Trajik ve Komik
19.06.2019 Mursî?nin ölümü Mısır?ı yeniden diriltecektir
02.06.2019 Oruçla Tazelenip Tahkim Olan Direniş Hattımız
17.05.2019 İstanbul Seçimi Üzerinden Büyük Kuşatmayı Görmek
06.05.2019 Ramazan ve Siyasi Telaş
22.03.2019 Zamanı eritmek, zamanla erimek
30.01.2019 ABD?nin şuursuz, ölçüsüz, ilkesiz siyaseti
09.01.2019 Fesatlığa fırsat verilmemelidir
22.12.2018 Geri dönmeyi düşünmüyoruz isterseniz çekilmeyin
10.12.2018 Çayırova?nın genç çiçekleri
06.12.2018 Saltanatları çatırdadığı zaman
22.11.2018 Yeniden canlanan, yeniden canlandıracak olan, bizim medeniyetimizdir
16.11.2018 Şah damarlarını yakaladık gerisini kendileri bilir?
08.11.2018 Ucuz manevralarla çıkış bulamayacaklardır
01.11.2018 Biz zor dönemleri atlatıyoruz, onlar kolay zamanları geride bırakıyor
23.10.2018 Kültürümüzün temellerini onaran namuslu aydın
18.10.2018 Akıllı oldukları için bütün silahları geri tepiyor
13.10.2018 Vuracağımız ölümcül darbenin gerekçelerini hazırlıyorlar
05.10.2018 ABD?nin korumasında izzet arayanlar
28.09.2018 Bir çöküşün ve bir yükselişin başlangıcı
27.09.2018 Vicdanı kanayan insanlığın sesi olmak
26.09.2018 Bizi öldürerek hayatlarını kazananlara en ölümcül hayatlar armağan edilecektir
20.09.2018 İdlib bütün Suriye'ye barış aşısı olmalıdır
14.09.2018 Suriye sıkıntısının son bulmasını umuyorum
07.09.2018 Küresel emperyalizmin hışmına karşı küresel direniş
06.09.2018 Eğitim-Bir Sen?in ?Küreselleşme, eğitim ve sendikalar sempozyumu?
30.08.2018 Sabır ve tahammülün son sınırındaki sessizlik
15.08.2018 ABD?nin ölümlerden ölüm beğeneceği günler yaklaşıyor
09.08.2018 Tarihin dönemini bitirdiği yapıyı kimse ayağa kaldıramaz
02.08.2018 Güven vermeyen CHP?nin gizli karar merkezleri
26.07.2018 Ölü bizim, Allah rahmet etsin
17.07.2018 15 Temmuz Anadolu İslâm Hareketidir
12.07.2018 Yeni Türkiye
05.07.2018 Yalandan da olsa doğru olamazlar, olamıyorlar
27.06.2018 Yüzyılın seçimi
21.06.2018 Zaferi kader yapan yürüyüşümüz
12.06.2018 Seçim sonrası hesaplaşmalar
06.06.2018 Oradan ve buradan görülenler
31.05.2018 Her şeyi düzelteceklermiş!
22.05.2018 Seçim için ters işlem stratejileri
16.05.2018 Kudüs göklerin şehridir, yeryüzü güçleri işgal edemez
10.05.2018 Ben de adayım desteğinizi bekliyorum
02.05.2018 Adaylarını seçimden sonra da açıklayabilirler
26.04.2018 Seviyeyi alçalmanın sahipleri kaybediyor
20.04.2018 Baskın seçimin dış sebepleri
10.04.2018 Zalimler niçin vicdanlı davranmıyor?!
05.04.2018 Asil korkusuzluğumuz karşısında içleri paramparça
30.03.2018 Yalancının kurtaracağı onuru kaldıysa
21.03.2018 ABD'yi Kaygılandırmaya devam edeceğiz
15.03.2018 ABD'de darbe, ABD'ye darbe
07.03.2018 Suriye'de Siyonizmin Oyununu Bozmak
01.03.2018 28 Şubat'çı zorbalar hak ettikleri cezayı almalıdır
22.02.2018 Suriye de tarihe yardım etmelidir
15.02.2018 Biz geliyoruz, geleceğiz. Canını seviyorsan çekil!
07.02.2018 Türkiye'nin gazabını azaltmak için
31.01.2018 Yerli Akıl ve Milli Heyecanla Savaşıyoruz
23.01.2018 İhaneti darmadağın eden kusursuz fırtına
19.01.2018 MERHAMET GAZAP OLUP YAĞACAK ÜSTLERİNE
10.01.2018 ZELİL YALNIZLIKLARI TRAJİK KADERLERİDİR
04.01.2018 DEĞERSİZLEŞTİKÇE ŞIMARAN AZGINLIK
28.12.2017 ASLA UZAKLAŞAMAYACAĞIM YAKINLIKLA BURADAYIM
05.07.2017 TAMAM YOLLARA DÜŞÜN AMA YAKAMIZDAN DA DÜŞÜN
20.06.2017 HEDEFİ SAPAN VE HEDEF SAPTIRAN YÜRÜYÜŞ
16.06.2017 ARTIK NE YAPARSA MİLLET HOŞ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
13.06.2017 KORKTUKLARI KARDEŞLİĞİMİZDİR
09.06.2017 İMAN ve İYİLİK STRATEJİSİ
07.06.2017 KATAR KATAR SIKINTI ve ÖKÜZLÜKLER!
31.05.2017 ORTADOĞU?YU KANA BULAYANLARDAN ADALET BEKLEYEMEYİZ
20.04.2017 İŞTE ŞİMDİ 2. CUMHURİYET
18.04.2017 REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR
13.04.2017 YAPILAN TAM BİR TALANDI; GERİSİ YALANDI!
07.04.2017 HUKUK ve AHLÂK KURALI KALMAYINCA
30.03.2017 AMANSIZ VE İMANSIZ KARANLIK AĞARIRKEN
20.03.2017 BİR KADERİN SON TALİHSİZLERİYİZ
15.03.2017 MİLLET ORU OLUP KOMUTANIYLA BÜTÜNLEŞECEKTİR
02.03.2017 TAM KARŞILARINDA DURACAĞIZ
28.02.2017 ÜLKEMİZİ DARBECİ EMELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ
25.02.2017 BEN ?HAYIR? DİYECEĞİM
09.02.2017 ZORLU SINANMALARDAN GEÇEREK
25.01.2017 YALANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN
17.01.2017 BAKMIŞSINIZ BİRDEN AMERİKAN BAHARI!
14.01.2017 İSTEMESELER DE VAR OLACAĞIZ
04.01.2017 YALANLARI, TUZAKLARI ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYEMEYECEKTİR
29.12.2016 İHANETİN GELECEĞİ OLMAYACAK
27.12.2016 İHANET KURGULADIĞINIZ YERLER MEZARINIZ OLACAK
21.12.2016 KARLOV?A SUİKASTIN BOZAMAYACAĞI ÜÇLÜ ZİRVE VE GÜÇLÜ İRADE
19.12.2016 FESADIN ASIL ODAĞI SİYONİZMDİR
17.12.2016 STRATEJİMİZİ BASİRET VE FERASETLE BELİRLEMELİYİZ
16.12.2016 YARINLARDA GELECEK OLAN
13.12.2016 DAYANMANIN ZOR ARALIK?LARI
12.12.2016 TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
09.12.2016 DOLARLA SATILMAYAN DOLARIN SATIN ALAMAYACAĞI
05.12.2016 BUNLAR HEP GÜZEL ŞEYLER
01.12.2016 VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ, HEPSİ BU!..
29.11.2016 ÇIKIŞSIZLIĞIN MECBUR BIRAKTIĞI
09.11.2016 KİM KAZANDIYSA BİZ HEP KAYBETTİK
03.11.2016 YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ
28.10.2016 DOST APTAL, DÜŞMAN ONURSUZ OLUNCA
26.10.2016 İNSANLIK EN TEMEL STRATEJİMİZDİR
17.10.2016 MUSUL?U AMERİKA?DAN KURTARMAK
15.10.2016 SONUNDA DOSDOĞRU TUTUMLAR KAZANACAKTIR
14.10.2016 SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA
12.10.2016 YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR
11.10.2016 BARBARLIĞIN KORKUNÇ ÖNCÜSÜ ABD
07.10.2016 MÜSLÜMANA KARŞI GÂVURLA İŞBİRLİĞİ
06.10.2016 KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!
03.10.2016 DAYANMANIN SON SINIRINDA İNFİLAK
26.09.2016 BİR CEHENNEM SİZİ SARMADAN
20.09.2016 İMAN VE CESARET KAZANACAKTIR
07.09.2016 DÜNYA VİCDANININ ÖZGÜR SESİ OLMAKLA GÜÇLÜYÜZ
05.09.2016 KENDİ COĞRAFYAMIZA ve TARİHİMİZE DÖNERKEN
27.08.2016 ÖLÜMÜNE VE AŞK DOLU KARARLILIĞIMIZ
26.08.2016 ONLARA HEZİMETLER, BOZGUNLAR ARMAĞAN EDECEĞİZ
25.08.2016 ASIL İHANETİ YENEREK GÜÇ KAZANDIK
24.08.2016 BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ VURUŞMA BİZİ İYİLEŞTİRİR
23.08.2016 KİMLER GÖĞÜSLERİNDE KOR ATEŞTEN YÜREK TAŞIYORMUŞ ANLADINIZ MI?
18.08.2016 MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÜRÜLMEK NE KÖTÜ BİR CEZADIR
15.08.2016 KURGULAR ÇARPIŞIYOR
12.08.2016 ATEŞİN, YANMANIN TADINA ONLAR DA VARACAK
11.08.2016 ERDOĞAN BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASIDIR
10.08.2016 GERÇEKLERİNİ YALANLAR, DOSTLUKLARINI DÜŞMANLIKLAR ÜZERİNE KURDULAR
09.08.2016 BİZE YEPYENİ GÜNDÜZLER ARMAĞAN EDİLİYOR
08.08.2016 YENİKAPI YENİ TÜRKİYE?YE AÇILDI
06.08.2016 CESUR BİR CANLILIĞA UYANMAK
03.08.2016 YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
02.08.2016 DÜŞMANIN ŞAH DAMARI KESİLECEKTİR
01.08.2016 KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR
30.07.2016 UFUKLARI MENZİL EDİNEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ
28.07.2016 DARBE VURACAKLARDI, BEYİNLERİ EZİLDİ
27.07.2016 BİZİ ÖLDÜRME HESABI YAPANLAR! SÖYLEYİN SİZE NE YAPALIM?
26.07.2016 ALANLAR, TÜRKİYE?NİN TAHKİM EDİLMİŞ DİRENİŞ HATLARIDIR
25.07.2016 HÜR GENERALLER HAREKETİ
24.07.2016 KÖTÜCÜL NİYETLERİNİZİ İYİLİK DUYGULARIMIZLA BÜYÜTTÜNÜZ
18.07.2016 ALÇAK UÇUŞLA DARBE
11.07.2016 ÇARPIKLIĞIN ANLAŞILMASI İMKÂNSIZ DÜZENİYLE ÇATIŞMAK
10.07.2016 YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ
04.07.2016 ÜZÜNÇLERİMİZ SEVİNÇLERİMİZE ORTAK
02.07.2016 YANLIŞ DÜŞÜNCELERE, DOĞRU YAKLAŞIM
27.06.2016 BİZİ VAR VE VARLIKLI, NURLU VE ONURLU, MUTLU VE UMUTLU KILACAK OLAN
25.06.2016 TARİHİN HANGİ KARANLIK UÇURUMUNDA OLACAKLAR?
20.06.2016 KENDİ SIRRIMIZIN SINIRLARINDA
18.06.2016 İMKÂNSIZI ZORLAYAN KARARLILIKLA
13.06.2016 İNKÂRIN EVRENSEL İLGİSİZLİĞİYLE YAŞAMAK!
11.06.2016 TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI
05.06.2016 Başlamamızın İlki