Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...

Eklenme Tarihi: 18.06.2018 06:29:00 - Güncellenme Tarihi: 05.08.2020 07:14:10

Müzik ve  GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir... internethaber.com

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Ün. İcra Fak. yapılanması konusundaki, arama konferansında kampüsü de gezdik. Bildiğimiz kadarıyla, yurt dışına kaçan A.İpek'in 2011 yılında kurduğu İpek Üniversitesi, içerisindeki kaçak yapılaşmalar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından mühürlenmişti. Çünkü, Belediyeye gönderdikleri planlarla uygulanan planların birbirine uymadığı söyleniyordu.  15 Temmuz'dan sonra üniversite kampüsünün bir bölümü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne devredilmişti. İçerisinde 14 ayrı yerleşkenin bulunduğu kampüs adeta bir şehri andırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yılsonu itibari ile yeni adresine taşınması hedefleniyor. Kampüs içerisinde incelemelerde bulunan bakanlık yetkilileri, binaların çalışma ortamına uygun hale getirilmesi için çalışmalarına başladı. Buranın bir eğitim kampüsü olması, Bakanlıkların kullanımına açılmaması doğru olacaktır. Mesela, Gazi Ün. bölünerek kurulan Hacı Bayram Ün. Türk Müziği Devlet Konservatuarı ortada kalmış durumda, binası yok. Pekala, bir bina da onlara verilebilir.

Biraz bilgi verelim. Kampüs içinde,14 bina var, 7?si tamamlanmış, diğer 7?sinin eksikleri var.  2 balkonlu, orkestra çukurlu 3500 kişilik kaba inşaatı bitmiş durumda bir konser salonu var. Kampüsün her yanı Batı mimarisi ile örülü. Hristiyanlık ve Roma?nın zirve yaptığı 17. Yüzyıla ait neoklasik sanat anlayışının hakim olduğu kampüste; Şanzelize Caddesi, Venedik Gondolları, Eros Aşk Çeşmesi gibi Batı?nın ideal eserleri sembolize edilmiş. Rektör Barca, ?Bunu sadece bir üniversite yatırımı olarak düşünülmüş olmasına ihtimal vermiyoruz. İnşaat firmalarını çağırıp kabataslak bir maliyet çıkartmalarını istedik. Bir kesinlik olmamasına rağmen yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımdan bahsettiler. Buradaki lüks değil, buradaki kavram farklı.

Burada farklı bir kampüs var. Kampüs Batı?ya ait 18.Yüzyıl neo klasik örnekleri ile süslü. Çünkü kampüste tek bir Türk İslam mimarisine ait eser yok. Emniyet birimleri ile 240 bin metrekarelik kapalı alanı tek tek gezdik. Orada bize ifade edilen hususlardan birisi de şu oldu...Kampüsün ana giriş kapısı bir dini liderin konuşma platformu olarak hazırlanmış bir yapı görünümünde. Bir üniversitede bunu görmek çok kolay bir şey değil.? Kampüs içinde projede görülen gölet ve Beylerbeyi Sarayı?nın benzeri için henüz ortada bir şey gözükmüyor. Alt katlardaki sinema platoları görenleri hayrete düşürüyor.Sosyal tesisler üst katında modern bir camiye de yer verilmiş.

Gelelim çalıştaya?

Sn. Cumhurbaşkanımız, müzik üniversitesi üzerinde önemle duruyor, eksiklerinin/ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çözümler üretiyor. Elbette İ.Kalın?ın desteğini de söylemek gerek. Ancak; Y.Doç.liğin kaldırılmasında olduğu gibi, üzerinde hassasiyetle durulan Müzik Ün.?de arzulanan olmadı. Nerden çıktıysa, sonradan Güzel Sanatlar eklendi. http://www.internethaber.com/muzik-universitesi-yapilanmasi-nasil-olmali-aman-dikkat-1748142y.htm

Geç olmadan ismini düzeltmek, dünyadaki benzerleri gibi; ?Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi? yapmak, ayrıca ?Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi?ni kurmak gerekli. 

Çalıştaylara/Arama konferanslarına ve 9-11 Mayısta İstanbul?da düzenlediğimiz Müzikte; Stratejik Yaklaşımlar Uluslar arası Sempozyumu?na katılan bilim insanları/sanatçılarda bu görüşü paylaşıyor. Bu şekilde, taşlar yerine oturacak, yönetenlerde rahat edecek, alanlarına odaklanacaklar ve üreteceklerdir. Bu üniversiteden; müziğe odaklanmayı engelleyecek ?Güzel sanatlar? kamburunu ayırmak gerek...

Çünkü; dünya artık Güzel Sanatlar ile Müzik?i ayırıyor. Daha başlamadan bu konuyu düzeltmek, hayırlara vesile olacaktır?http://www.internethaber.com/guzel-sanatlar-alani-yapilanmasinda-akortlar-tutmuyor-1833291y.htm

Bu konuda birkaç düşüncemi kayıtlara geçmesi bakımından belirtmek istiyorum.

?Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi?;

1/ Butik üniversite olmalı. Çok fakülte olup, yığılma yerine az-öz ve başarılı olunacak fakültelere hedeflenmelidir. Güç dağılımı ?odaklanmayı? engelleyecektir. İlk elde; İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tercihimizdir.

2/ Bu yapı içinde geleneksel-çağdaş  dansların açılmasını, ?şimdilik? doğru bulmuyorum. Çünkü; çağdaş danslar alanında; bu işi iyi yapan üniversiteler zaten var, farklı ne yapılabilecektir. Geleneksel dansların açılması düşünülürken, şu anda 7 THO  Bölümü?nün; ne yaptığına, ne ürettiğine, sorunlarına bakmakta yarar vardır.

3/Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi altında; Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Bölümü yapılanması mevcut. Şimdilik açılmasını doğru bulmuyorum? Oysa; Müzik Öğretmenliği?nde de çok iyi/yıllanmış olan kurumlarımız var; Gazi Fak.Müzik Eğitimi, M.Ü. Eğt. Fak.Müzik Eğitimi Böl. gibi? Bu yapıda; Güzel Sanatlara karşı olduğumu belirtmiştim.

4/ Aslında Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi?ni;  ?Müzik Bilimleri Fakültesi? ve? Müzik Teknolojileri Fakültesi? diye ayırmak daha doğru. İki benzemezin birleşmesi sinerji yaratmıyor.

 Başlık altında; Müzik Teknolojileri Bölümü, Müzik Teorisi Bölümü ve Müzikoloji Bölümü yapılanması yapılmış ve olmamış? http://www.internethaber.com/konservatuarlarda-bolumanasanat-yapilanmasi-6-1227545y.htm

Çünkü; Müzik teorisi, Müzikolojinin alt dalıdır. Ayrı bir bölüm yapılması hatadır. Konu ile ilgili geniş araştırmaya dayanan bildirime bakılabilir. (Müzik Teorisi; akademik müzik eğitiminde nasıl anlaşılmalı ve nasıl konumlanmalıdır? Güzel Sanatlar Eğitimi -Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Müzik Eğitimi Yay., Sf.13-29, Ankara, Aralık 2014)

5/ Bu yapı içinde ilk-ortaokul ve lisenin açılmasını da ?şimdilik- doğru bulmuyorum. Sanatçı adaylarının küçük yaştan yetiştirilmesi doğru/evrensel bir düşünce ama, şu anda bu birimleri açan Konservatuarların içinde bulunduğu sıkıntılar/sorunlar çok... İyice araştırılıp açılmasında ya da ilk önce yarı zamanlı başlanmasının düşünülmesinde de yarar görüyorum.

6/ En önemli sorun nitelikli kadro meselesi. ?Unvanlı akademisyen? değil; önce ?sanatçı akademisyen?, sonra ?unvanlı?  olmalı. Buradaki öncelik çok önemli. Bakınız 7.06.2018 tarih 30444 Sy. R.G. iki önemli değişiklik yapıldı. Kadrolara girmek daha da zorlaştı.

?MADDE 7 ? (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır.?

 ?(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

b) Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

(4) Uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranır.?

      ?MADDE 10 ? (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40?ını ve yabancı dil puanının %60?ını, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60?ını ve yabancı dil puanının %40?ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70?ini ve lisans mezuniyet notunun %30?unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.?.

SONUÇ:

Gördüm ki/biliyorum ki; arkadaşların/sanatçıların/akademisyenlerin hepsi, ilk olan  üniversiteyi gözü gibi korumak istiyor ve yapıcı eleştirilerle doğru yolun bulunmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Yönetiminde bu anlayışta olması, zaten arama konferansları yapmalarından ortaya çıkıyor.

Bu üniversiteyi yöneten arkadaşlarımız; ?farklı olacağız, yabancı öğrencilerimiz olacak, gelenekselden çağdaşa uzanacağız, müziğimizi dünyaya tanıtacağız v.b.? söylemlerinde bulunuyorlar.

Burada en önemli handikap; ?başarılı, çok yönlü? sanatçı/akademisyen kadrosunun, ?sanatçı kişilikli, proje hazırlamayı bilen, nitelikli, etik, bir ayağı sahada/sahnede, üreten? akademisyenlerin nasıl bulunacağıdır. Ayrıca; bir keman sanatçısı aynı zamanda solfej/kompozisyon dersine, bir bağlama sanatçısı; solfej/repertuar dersine v.b. girebilmelidir.

Yine, bazı sanatçı isimleri kadroda çalıştırabilmek/yararlanmak için, sözleşmeli sanatçı (TİP Sözleşmesi) alımında, Maliye Bakanlığı?nca

norm kadroların serbest bırakılması da şarttır. http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2255/her-kesime-mujde-var-da-devlet-sanatcilari-ve-sanatci-ogretim-elemanlari-uvey-evlat-mi.html

Son söz:

Elbette, yönetimdeki arkadaşlarımızın; ?şimdilik yapıyı doğru hazırlayalım, YÖK?e sunalım, izinleri alalım, elimizde bulunsun, hemen açmamız şart değil? söylemlerine de saygı duyuyorum.

Bu da bir politika meselesidir?Destek olmaya devam edeceğiz?Başarılar diliyorum?

Toplantılarda ve sohbetlerde konuşulanlar:

Dans, kültürlerarası dünyada bir yaklaşım aracıdır. Müzik-dans bir bütündür.

Artık; çalmak, söylemek, korumak, paylaşmak, paslaşmak, sahneye koymak, üretmek, yayınlamak zamanı?

?İcra sanatları? yerine ?Performans sanatları? denilmesi daha mı doğru acaba?

Bizim değerlerimiz kibir kabul etmez, kibir getirmemeli?Her sanatçı kendini en iyi çalan/söyleyen/yazan v.b. görürse bu kibirdir ve maalesef günümüzde yaygındır.

?Ben, benim müziğim?den ziyade, ?biz, bizim müziğimiz?e geçmek zorundayız.

Dağın sadece bir tarafını görüyor, diğer tarafına bakmıyor ya da merak etmiyoruz. Yaptığımız işi yeterli görüyor, onunla yatıp, onunla kalkıyoruz...

Akademisyenler sadece ders vermeyi yeterli görmemeli; kendilerini sahneye atmaları/koymaları gereklidir. Yani, sanatçılık/uygulama yönlerini çevresine göstermelidirler.

Yazılan tezler, uygulama ile sahneye taşınmazsa/hayata geçirilmezse, kütüphanede kalır ve bilimsel/sanatsal çöplükteki yerini alacaktır.

Son yıllarda Anadolu GSL?lerden iyi öğrenci gelmemeye başladı...Neden acaba? Araştırılmalıdır!...

Coğrafyamızın, kültürümüzün kıymetini bilmeli ve ona güvenmeliyiz.

Üniversiteler toplumu mutlaka etkilemeli, hatta yön verebilmelidir. Onun için butik üniversiteyi önceliyoruz. Toplumun bilgisini artırmak, beğenisini yükseltmekte bir üniversite görevidir.

Sadece fakülte açmak değil, mezunların iş sahaları da düşünülmelidir. Dans eğitimi bölümü mezunları flates hocası olarak kalmamalıdır.

Fakülte/Bölüm açabilirsiniz, ama önemli olan; yetişmiş, uzmanlaşmış Öğretim Elemanı sıkıntısıdır.

Bütün bölümlerde, elemeli ?Mesleki Hazırlık? sınıfı mutlaka olmalıdır.

Fakülteler için, öğrenci alımıyla beraber alt yapının tamamlanması/zenginleşmesi şarttır.

Önemli olan Dünya müziğinde yer almaktır. ?Nasıl ve neyle? soruları mutlaka cevaplanmalı, güzel bir program ve hedef konularak yola çıkılmalıdır.

Bölümlerde, dersler; %80 uygulama, %20 teori olmalıdır.

DİPNOT:?Biri kalkar da bir başkasının seni eleştirdiğini söylerse yalanlamaya kalkma...Yalnız şu cevabı ver: Bunu söyleyen hiç şüphesiz beni iyi tanımıyormuş... Tanısaydı, sana daha kim bilir neler anlatırdı...? (Epiktetos)

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2292/muzik-ve-gs-universitesi-acilen-ankara-muzik-ve-sahne-sanatlari-un-ve-ankara-guzel-sanatlar-unne-donusturulmelidir

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?