Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi

Eklenme Tarihi: 03.04.2018 05:52:30 - Güncellenme Tarihi: 13.08.2020 11:51:02

Merhum Mehmet Akif, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yollarını ayırdıktan sonra eski teşkilat arkadaşlarıyla aralarında ciddi atışmalar ve tartışmalar başlayacaktır. Nasıl ki, Arif Nihat Asya, Hasan Ali Yücel ile bir kalem tartışmasına girişecek; Peyami Safa, Nazım Hikmet?e ?Kızıl Çocuğa Mektuplar?la karşılık verecekse; Mehmet Akif de, Tevfik Fikret ile uzun soluklu fikri ve siyasi bir mücadeleye başlayacaktır. Aslında bu isimler, biri Batı düşüncesini ve diğeri İslami anlayışı oluşturan her iki ayrı cephenin rumuz isimleridir. Gerçekte mücadele, top yekûn bütün bu iki cephe arasındadır.

Tevfik Fikret?in ?Tarih-i Kadim? adlı manzumesinde:

Yırtılır ey kitab-ı köhne, yarın,

Maktel-i fikr olan sahifelerin

Diyerek Kur?ân-ı Kerim?e dil uzatınca Mehmet Akif, ?bu mısralar aylarca beynimde öttü? diyerek teessürünü ifade eder ve Tevfik Fikret?e:

Bir gün Allah?a söver, sonra biraz bol para ver,

Hiç utanmaz Protestanlara zangoçluk eder.

Diyerek, toplam yüz mısradan oluşan bir manzumeyle karşılık verir. Bu karşılıklı atışmalar başka şiirlerle de devam eder.

Tevfik Fikret, Auguste Comte?un ?Pozitivizmin İlmihali?nden mülhem, ?Haluk?un Amentüsü?nü yazmıştır. Aslında ?Haluk?un Amentüsü?, ?İslam Amentüsü?ne bir alternatiftir.

Merhum Cemil Meriç, Türkiye?nin yüzünü Batıya çevirmeye çalışan bu aydınlar için ?irfanı tabiiyet değiştiren aydınlarımız yeni Tanrılarına evlatlarını kurban ederler?[1] demektedir. Gerçekten de meşhur Mecelle?nin ve Kısasu?l-Enbiya?nın yazarı Ahmet Cevdet Paşa?nın torunu bu furyanın bir kurbanı olup Katolik rahibesi, Tevfik Fikret?in oğlu Haluk da bir Protestan papazı olur. Bu yüzden Cemil Meriç, ?Haluk bir ?cins isim?dir artık; tarihten kaçanların ismi..? diyerek[2] bu yabancılaşmaya ve yozlaşmaya işaret etmektedir. Tevfik Fikret?in ideal gençlik adına ortaya koyduğu ?Haluk?a karşılık, Mehmet Akif, ?Asım?ı idealleştirecektir.

Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek,

Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek..

Özü sözü bir ender şahsiyetlerden biri olan Akif, taşıdığı iman dolu bir yürekle dolaşırdı; Asım?ı böyle yetiştirmek isterdi.

İman ki o cevher, ilahi ne büyüktür,

İmansız paslı yürek sinede yüktür.[3]

Akif, imanını Kur?ân?ın esaslarıyla gergef gergef işlemiştir. Onun bir tek ilham kaynağı vardı, o da Kur?ân?dı:

Doğrudan doğruya Kur?ân?dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam?ı.

Mehmet Akif?in ilk yayınlanan şiirinin ?Kur?ân?a Hitap? olması,[4] onun Kur?ân ile olan gönül bağının bir işaretidir. Ama Mehmet Akif?in imanı aynı zamanda vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir imandır. Bu yüzden:

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni bu dünyada cüda!

Diye haykıracaktır. Mehmet Akif, vatana olan aşkından dolayı Balkan Savaşı?ndaki mağlubiyetimiz nedeniyle gözlerindeki yaş sakallarında bir damla çizgi gibi gözünden boşanıyordu.

Çünkü O, bir Kur?an, vatan ve millet aşığıydı.

Mehmet Akif, ömründe bir tek defa, bir tek saadete vukuundan evvel bir şeye inanmıştı: İstiklal Savaşı?ndaki zafere..

İşte bu iman ve vatan aşkından dolayıdır ki, İstiklal Savaşı başlar başlamaz, hemen Anadolu?ya geçecek ve burada başlayan kurtuluş mücadelesine katılacaktır.

Yunus Emre?nin:

Kasdım budur şehre varam

Feryad ü figan koparam

Dediği gibi Akif de, Anadolu?ya feryad-ü figanı koparmak üzere gider ve ilk olarak Balıkesir?de verdiği o meşhur vaazını irat eder. Mehmet Akif, bu andan itibaren Kurtuluş Savaşı?nın yılmaz bir neferidir artık. Akif, en gür sedasıyla bütün Anadolu sathına haykırmaktadır. Akif, milleti uyandırıp ayaklandırmaya çalışan bir avaz-ı hikmettir.

Ey cemaat, uyanın, elverir artık uyku!

Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu?

Diyerek vatan evladının vurdumduymazlığa düşmemesini tembih etmekte ve gelen tehlikenin büyüklüğünü, her bir ferde belki de son bir gayretle kurtulacak olan vatana sahip çıkmalarını anlatmak istemektedir:

Ey cemaat, uyanın! Yoksa hemen gün batacak.

Uyanın! Korkuyorum: Leyl-i nedamet çatacak

?..

Sizi kim uyandıracak, Sûru mu İsrafil?in?

Etmeyin.. Memleketin hali fenalaştı.. Gelin!

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,

Silkin de: Muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: Gökler uyanık, yer uyanıktır;

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.

Memleket evladı elbette Akif?in bu feryadını karşılıksız bırakmayacak toparlanacaktır. Ancak zaman zaman farklı sesler de duyulacaktır. Mehmet Akif aynı zamanda kargaşanın, ayrılığın, gevşemenin olduğu her yere gidecek gönüllü bir elçidir artık. Bunun için Konya?da çıkan isyanı bastırmak ve halkı teskin etmek görevi de ona düşmüştür.

Vefasız yurd! Öz evladın için olsun, vefâ yok mu?

Neden kalbin kararmış? Bir ocaktan bir zay yok mu?

Diye ayrılık fitnesine isyan eder. Oysa vatanın buna tahammülü yoktur, zira manzara çok korkunçtur:

İlahî, altı yüz bin Müslüman birden boğazlandı..

Yanan can, yırtılan ismet, akan seller hep kandı.

Ne masum ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı!

Ne bikes hanümanlar işte, yangın verdiler, yandı!

Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı!

Her insan içinde yaşadığı çağın çocuğudur. Mehmet Akif de, çağının bütün hercümercini benliğinde yaşamış, Anadolu insanının yaşayan vicdanı ve hakkı duyuran çığlığı olmuştur.

Evet Akif bir çığlıktır, bütün Anadolu?ya yayılan.. Akif bir isyandır, bütün Anadolu?yu saran.. Akif bir kuvvettir, bütün Anadolu?yu birleştiren..

Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak..

Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.

Dünyada inanmam, hani, görsem gözümle:

İmanı olan kimse gebermez bu ölümle.

Ey dipdiri meyyit! ?iki el bir baş içindir?

Davransana.. Eller de senin, baş da senindir!

Memleket işgal altındayken Akif duramaz, bu kez de Kastamonu?ya gider. Burada heyecanla muazzam bir hutbe verir. Hutbe bütün Anadolu?ya yayılsın diye Sebilürreşad?da yayınlanır. Bu hutbe Anadolu?daki her camide cemaate ve her cephede askerlere okunmuştur. Bu hutbe, merhum Ahmet Kabaklı?nın da dediği gibi: ?O çetin zamanda, maddi ve manevi bütün kudretimizi seferber ederek yaptığımız Kurtuluş Savaşı?nın en önemli belgelerinden biridir.?

Bu coşkun ve deli yürek, ancak nihayet elde edilen başarı ve zaferle teskin olabilmiştir.

 

[1] Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yay., 9. Bsk., İstanbul, 1998, s. 134.

[2] Meriç, Bu Ülke, s. 134.

[3] Mehmet Akif, Safahat, s. 50.

[4] Mehmet Akif, Safahat, s. 15.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2109/akifin-tevfik-fikret-catismasi-ve-vatan-sevgisi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN