Mehmed Âkif iki defa ?korkma? dedi!

Eklenme Tarihi: 14.03.2018 08:56:06 - Güncellenme Tarihi: 04.08.2020 20:24:28

İstiklâl Marşı?nın kabulünün yıldönümü yaklaştığı günlerde Mehmed Âkif ve onun milletimize ebedî armağanı, millî mutabakat metnimiz İstiklâl Marşı ile ilgili haberler, yazılar basın yayın organlarında yer buluyor.

Mehmed Âkif?in eseri kadar büyük şahsiyeti, kavi imanı, sarsılmaz karakteri, aradan geçen bunca zamana rağmen onu ve eselerini bizim için önemli kılmaya devam ediyor. Mehmed Âkif eleştirileri ise şekil değiştirerek devam ediyor.

?Mehmed Âkif eleştirileri?, deyimi esasen yeterli bir tanımlama değil; Mehmed Âkif?e, kişiliğine ve eserine saldırılar sağlığında olduğu gibi ve vefatından sonra da eksik olmamıştır. Âkif?in dindar kişiliği, pozitivizmi benimseyen kesimlerin saldırılarının esas sebebidir. İstiklâl Marşı?nın dinî muhtevasından rahatsız olan kesimler, kabulünden birkaç yıl sonra yeni bir millî marş yarışması açacak kadar hazımsızlıklarını açığa vurmuşlardır.

1924?te açılan ?milli marş? yarışması Âkif?in şiirine rakip bir metin ortaya çıkaramamış, bu yüzden akim kalmıştır. 1930?lu yıllarda yine ?mürteci şair?in İstiklâl Marşı yerine yeni bir millî marş koymak için bazı teşebbüsler olmuş, bunlar da sonuca ulaşamamıştır.

Her darbeden sonra İstiklâl Marşı?nın muhtevası ve Mehmed Âkif?in dindar kişiliği bu tartışmaları beslemiştir. Son olarak 28 Şubat döneminde, bir propaganda manzumesi olmaktan öteye geçmeyen 10. Yıl Marşı?nın İstiklâl Marşı?nın yerine konulmasına teşebbüs edilmiştir.

Âkif?in İstiklâl Marşı?na yöneltilen en amiyane eleştirilerden biri şiirin ?korkma? hitabıyla başlamasıdır.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!

Bu marşı anlamak için her şeyden önce, Âkif?in İstiklâl Marşı?nı hangi şartlarda yazdığını bilmek ve unutmamak gerekiyor.

Denilebilir ki, Millî Mücadele?nin en zor, ümitsizliğine en yoğun olduğu zamanı...1920 ağustosunda Sevr dayatması ile karşı karşıya kalınmıştır. Sevr?i sahada kabul ettirmek için çeşitli dayatmalara başvurulmaktadır. Yunan ileri harekatı devam etmekte, Batı Anadolu?da Kuva-yı Milliye gayri nizami birlikler tarafından sürdürülmeye çalışılmaktadır. Büyük Millet Meclisi, daha güçlü bir mukavemet için düzenli orduya geçiş kararı almış, fakat gayri nizami kuvvetleri yönetenler bunu kabul etmemişlerdir. Bu ciddi bir iç çatışmaya ve zaafa sebep olmuştur. 1921 yılı başında İngiltere Sevr?i bazı düzeltmelerle bize kabul ettirmek için Londra?da bir kongre toplamak için harekete geçmiştir...

İşte böyle zor bir zamanda İstiklâl Marşı yarışması neticelendirilmek istenmiş, mevcut metinler yetersiz görüldüğü için Mehmed Âkif?e başvurulmuştur. O dönemde birçok ünlü şairimiz vardır, bunların içinde millî şiirler, hamasi şiirler yazan önemli isimler de bulunmaktadır. Buna rağmen Mehmed Âkif?in tercih edilmesi, onun güçlü imanı ve sarsılmaz karakteri ile ilgili olmalıdır. Böyle zor bir zamanda millete ümit ve iman telkin edecek tesirli bir şiiri ancak ?İslâm şairi olarak? anılan Âkif yazabilir. Bu kanaatın Ankara?daki yöneticilerin en üst kademesinde benimsendiği düşüncesindeyiz. Uygulamada devreye tabii olarak Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey girmiştir.

Mehmed Âkif?in İstiklâl Marşı?na ?korkma? diye başlamasının bu zor zamanın meydana getirdiği ümitsizlik havasına karşı bir isyan ifadesi olduğunu kavramak güç değildir. Bu aynı zamanda şairin kendisine bu şiiri yazdırmak isteyenlere de hitabıdır!

Esasen Âkif, daha önce de bir şiirinde ?Korkma? hitabını kullanmıştır.

-Korkma,

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz!

Bu mısralar, Berlin Hatıraları şiirinin son bölümünde yer almaktadır.

Bu mısraların öncesinde, şair devam etmekte olan Çanakkale Savaşı ile ilgili aydınlar arasındaki yaygın ümitsizliği dile getirmektedir. Düşman Çanakkale?yi geçip Osmanlı Devleti?nin payitahtını, müslümanlanın ümitle bağlandığı Hilafet merkezini düşüreceklerdir. Bu ümitsizlik girdabında şair Çanakkale?de savaşan askerlere şöyle hitab eder:

Hudâ rızâsı için ey mücâhidîn-i kirâm!

Sebâtı kesmeyiniz, çünkü, sâde sizde ümîd.

Büyük mücahidlerin, askerlerimizin sebatı kesmesi, yani düşman karşısında gerilemesi bütün İslâm dünyası için büyük bir felakete yol açacaktır. Şair, aydınların hissiyatını şu mısra ile tekrar ifade eder:

Hudâ rızâsı için ric?at etmeyin!..

Cephede savaşan askere yönelik bu ?Allah rızası için geri dönmeyin, bozularak çekilmeyin? hitabının cevabı, asker dilinden net şekilde verilir:

-Korkma!

Şair, şiirin devamında, İstiklâl Marşı?nda benzerlerine rastladığımız mısralara yer vermiştir:

Değil mi sînede birdir vuran yürek...Yılmaz!

Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cebhe sarsılmaz!

Milletin ruhunu temsil edecek kadar onunla hemhal olmuş büyük şair, sonuçları mahvımıza yol açabilecek iki büyük şavaşta ?korkma? hitabına başvurmuştur. Fakat her iki hitaptan sonraki ifade edilenler dikkate alınırsa bunun bir anlatım imkânı olarak kullanıldığı anlaşılabilir. Ne Berlin Hatırlarındaki bölüm ve ne de İstiklâl Marşı?nda korkunun, gelecekle ilgili ümitsizliğin en ufak nişanesini bulmak mümkün değildir. Şair gelecekten emindir, milletin de geleceğe güven duymasını ister.

İstiklâl Marşı?nın kabulünden kısa süre sonra Ankara?yı tehdit edecek boyutlara varan Yunan ileri harekatı karşısında yarı resmî Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 1. sayfasında (28 Mart 1921) Berlin Hatıraları şiirinin sonundaki bölümün ?Cephelerde kahraman mücahidlere? başlığı ile yayınlanmasının yaygınlaşan ümitsizliğe karşı bir kendine güven ifadesi ihtiyacından kaynaklandığı tahmin edilebilir.

Şair birinci ?korkma?da haklı çıkmıştır, Çanakkale?de her şeye rağmen zafer kazanılmıştır. Millî Mücadele de aynı şekilde başarıya ulaşacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2065/mehmed-akif-iki-defa-korkma-dedi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

05.05.2020 ‘Sağlık devrimi’!
13.02.2020 “Kudüs mitingi”nden, “Kudüs mitingi”ne!
23.12.2019 Caminin meyzini var, düzeni yok!
26.11.2019 ABD ile Rusya arasında
21.11.2019 Bilmek Cezası!
14.11.2019 Atatürk Kemalizm dinine inanır mıydı?
11.11.2019 Bakanlık Olmasa, Milli Eğitim Yoluna Girer mi?
07.11.2019 Cehalet saldırganlaştırır!
30.10.2019 Samsun: Kimlik arayışının amazoncası!
28.10.2019 Konya hamulesi!
30.09.2019 Çocuklar Türkçeyi anlayamıyormuş...
19.09.2019 Yunus Emre?nin izinde
03.09.2019 Amerikan tezgâhı!
29.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
23.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
16.08.2019 Ağlamaklı bayramlar!
02.08.2019 Yolunuz çimerlikten geçti mi?
11.07.2019 Cumhuriyeti halkla konuşarak kurmuş!
04.07.2019 Tarihi Seçelim mi Seçmeyelim mi?
20.06.2019 Öldüren mahkeme!
28.02.2019 100. yıl ideolojiye teslim olma yılı olmasın!
22.02.2019 Muhalefetsiz iktidar olmak
28.01.2019 Zihni teşevvüş bulaşıcı!
21.01.2019 Moskova resminde gezinmek
15.01.2019 Zamane Hülagü?sünün Mehmet Âkif seferi!
02.01.2019 Kahraman ırkıma yok izmihlâl!
23.12.2018 100 Temel?e sevinsek mi, üzülsek mi?
20.12.2018 Tayyip Bey?e bu kötülüğü kim yapıyor?
16.11.2018 Yatay talimatlar, dikey uygulamalar!
01.11.2018 Kültürde 3?üncü havalimanının karşılığı ne?
21.10.2018 ?Ata?nın miras ne olacak?
27.09.2018 Maddî onarım yetmez!
10.09.2018 Kudüs: Bu kaçıncı satış!
04.09.2018 Yaz beni beni!
28.08.2018 Hacım hoş geldin!
04.08.2018 İsa Bey: Dönemini aşan bir Aydınoğlu
25.07.2018 1920 ve 2018: İki resim arasındaki farklar!
15.07.2018 CHP Seçmeni: İttihatçılık ruhunda var!
03.07.2018 Askerliğin bedeli...
29.06.2018 Veyl galiplere!
11.06.2018 Adil bir seçim olmayacak!
30.05.2018 Fethin yıldönümü dolayısıyla: Fetih cephesi, işgal cephesi!
26.05.2018 Bizim aklımız ermez ekonomiye, faize!
23.05.2018 Şehrin derûnuna girmek...
16.05.2018 Kudüs konusunda gerçek düşman kim?
13.05.2018 Nehir türküler!
09.05.2018 Hasan Rıza Paşa kim? İşkodra neresi?
02.05.2018 Türkiye?de resmî olarak dil konusunda sorumlu kurum hangisi?
25.04.2018 Amerika Türkiye sınırını nasıl koruyacak?
14.03.2018 Mehmed Âkif iki defa ?korkma? dedi!
26.02.2018 GayriMüslim Türkiye?ye getirilmeli mi?
24.02.2018 Kemal Tahir ve Arif Nihat Asya
22.02.2018 Kemal Tahir, Nureddin Topçu ve Osman Turan?ı okudu mu?
20.02.2018 ABD boksuna karşı Osmanlı tokadı!
14.02.2018 Bunlar ?hamakat benim karakterimdir? demek istiyorlar!
09.02.2018 Anıtkabir?e neden gitmem?
04.02.2018 Kadınlık ihtirasları anneliğe ve aileye mi, kariyere mi yönelecek?
24.01.2018 MHP Atsızcı mı?
18.01.2018 SAVAŞ GERÇEKTE ABD İLE!
12.01.2018 MİLLİYETİN MAYASI NE?
09.01.2018 TAŞERONLAŞTIRDIKLARIMIZDAN MISINIZ?
04.01.2018 ?MABEDSİZ ŞEHİR"DEN ANKARA'NIN 100. KATINA MODERNLİK!
01.01.2018 "TÜRKÇENİN ŞÖLENLERİ"NİN ÇEYREK ASRI
29.12.2017 TERÖR BARONUNDAN YAZAR İCAD ETMEK
28.12.2017 AHMET YESEVÎ'Yİ GÖRMEK İSTERKEN TİMUR'LA KARŞILAŞMAK
25.12.2017 AHMED YESEVİ'YE DÖNÜŞ, AHMED YESEVİ'NİN DÖNÜŞÜ
16.12.2017 DOĞU KUDÜS / BATI MEKKE
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
11.12.2017 BİLECİK'İ BİLMEK GEREK!
08.12.2017 GAFİL MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI: UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!
02.12.2017 SABAH NAMAZINDA FUAD PAŞA!
30.11.2017 ŞEHRİN MEYDANLARINDAN BİR PUT EKSİLDİ
27.11.2017 DİLDE KİRLENMENİN SORUMLUSU KİM?
22.11.2017 ÖZÜR DİLERİZ AMA GERÇEK DÜŞMANIMIZ SİZSİNİZ!
20.11.2017 ARAPLAR KENDİ HÂLİNE BIRAKILSA......
17.11.2017 NEO-ATATÜRKÇÜLÜK VEYA İŞTE MEYDAN-I CEHALET!
13.11.2017 SÖZLÜKLE KELİMELERLE HÜR UFUKLARA YÜRÜYÜŞ
10.11.2017 ATATÜRKÇÜLÜK DİRİLTİLEBİLİR Mİ?
07.11.2017 KUR?AN MUCİZELERİ MÜZESİ
04.11.2017 DİL KURUMU'NU İŞE YARATMAK
02.11.2017 ANKARA'YI MELİH'İN PUTLARINDAN TEMİZLEMEK
31.10.2017 "ANKARA KÖYDÜ" MASALINI MELİH GÖKÇEK'TEN DİNLEMEK
30.10.2017 GECİKMİŞ BİR İSTİFA!
23.10.2017 BOSNA?NIN GÜNEŞLİ YÜZÜ VE ?İSLÂMIN UÇ BEYİ ALİYA?
09.10.2017 SİVASLA TANIŞIKLIĞIMIZIN KIRKINCI YILINDA
05.10.2017 HACIYATMAZ ve KASELİSLER
02.10.2017 YENİ ATATÜRKÇÜLÜK İLKESİ: BÜST ISLANMASIN; ÇOCUKLAR ISLANSIN!
29.09.2017 AVARA KASNAK BİR KURUM: TDK
27.09.2017 ANTAKYA'DA AHLÂK ŞÛRÂSI, TARSUS'DA EDEBİYAT MEKTEBİ
20.09.2017 KÂBE İMAMININ ARKASINDA NAMAZ KILMAK CÂİZ Mİ?
11.09.2017 ATATÜRK AKILLI ADAMDI; ATATÜRKÇÜLER NİYE AHMAK?
08.09.2017 ŞERİF HOCA
06.09.2017 DEVLET CAMİ YAPAR MI?
31.08.2017 ADALET TANRIÇASI ALKOL KULLANIR MI?
24.08.2017 YAVUZ SULTAN SELİM: TARİHİN ÇAĞRISI
22.08.2017 ATATÜRKÇÜLÜK BİTTİ, HEYKELCİLİK KALDI
18.08.2017 ORMAN ÇİFTLİĞİ KİMİN?
16.08.2017 SAMSUN O SAMSUN DEĞİL, SİYÂSET O SİYÂSET DEĞİL!
11.08.2017 TÜRKÇE YILINDA ?AGRESİF? OLALIM
09.08.2017 ESKİ DEVLET-YENİ DEVLET
31.07.2017 SIRITIK SIRRI?NIN ZEKÂTI
27.07.2017 OSMANLISIZ ORTADOĞU: EMPERYALİSTLER, SİYONİSTLER ve ARAP KRALLARI
26.07.2017 YÜZ YIL ÖNCE BİR OSMANLI SANCAĞI: KUDÜS
20.07.2017 YENİ BİR ANITKABİR AÇIKLAMASI BEKLEMEK
18.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜNDE: MANKURT DARBESİ
12.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA: KAHRAMAN, KAHRAMANLIĞI UMURSAMAYANDIR
24.06.2017 BEŞTEPE'DE KUR'AN, EZAN VE İFTAR
22.06.2017 BEŞTEPE?DE İFTAR
21.06.2017 TÜRK EDEBİYATININ EN İYİ 100 ROMANI İMİŞ!
20.06.2017 HANİ ŞU BİZİM ?ASKER TAYINI?!
05.06.2017 KIRŞEHİR?İN GÜLLERİ BİTMEZ!
02.06.2017 MALAZGİRT Mİ MUŞ?TADIR; MUŞ MU MALAZGİRT?TE?
29.05.2017 DİL ARENASI
25.05.2017 YOLUMUZ MUŞ?TUR; YOLUMUZ YOKUŞTUR
22.05.2017 MÜJDELER OLSUN! ANKARA BÜYÜKŞEHİR 50 BÜYÜK, 25 KÜÇÜK SEMT KÜTÜPHANESİ KURUYOR
16.05.2017 GİRESUN?UN DERİNİNE GİRMEK
08.05.2017 MALATYA YAHUT MEMLEKET
06.05.2017 BURSA?DA TULUYHAN UĞURLU?YU DİNLEMEK
04.05.2017 ÇİFTE MEDRESENİN DİĞERİ: YAKUTİYE
02.05.2017 ERZURUM?DA ÇİFTE MEDRESE
28.04.2017 BATMAN?IN TARİH KÖPRÜSÜ: HASANKEYF
26.04.2017 AVRUPA?NIN İLM-İ SİYASETİ
24.04.2017 BU BİZİM BATMAN!
20.04.2017 HALK OYLAMASI ve ANKARA MESELESİ
18.04.2017 ZAFER YAHUT HEZİMET
13.04.2017 BİR AYAĞIMIZ ERZURUM?DA
28.03.2017 ATATÜRK NE DERDİ?
22.03.2017 TRT?DE MEHMED ÂKİF DÜŞMANLIĞI
20.03.2017 TÜRKİYE?NİN YENİ HAMLESİ
15.03.2017 HOLLANDA VAKÂSI: MÜSLÜMANLARI (TÜRKLERİ) TASFİYENİN BAŞLANGICI!
12.03.2017 İKİ ŞÛRA ARASINDAKİ 7 FARK
08.03.2017 DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN TÜRKİYE
06.03.2017 NİHAYET 3. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
02.03.2017 AHMAKLARIN ABDÜLHAMİD?İ
28.02.2017 ABDÜLHAMİD MEHTER DİNLER MİYDİ YAHUT FATİH SİGARA İÇER MİYDİ?
27.02.2017 İZMİT PİŞMANİYESİ VE PİŞMANLIĞI
24.02.2017 CEHENNEMİN DİLİ
20.02.2017 DEVLET OLMAK
10.02.2017 Müfredat Yazıları 6: MÜFREDATIN RUHU YOK
08.02.2017 TÂLİMSİZ TERBİYESİZ MÜFREDAT
07.02.2017 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI: ESAS MESELE DİL!
01.02.2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI MÜNASEBETİYLE: MEDENİYET ?KENTSEL?LE OLMAZ
30.01.2017 ANSIZIN ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI
26.01.2017 ALTI OK MÜFREDATI
25.01.2017 MÜFREDAT DEĞİŞMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ!
23.01.2017 ASIL SORU: İDÂRÎ REFORM MU SİYÂSÎ REFORM MU?
18.01.2017 ERZURUM?DAN GELEN İSTANBUL BEYEFENDİSİ
14.01.2017 ŞAR?IL, ŞAR?IL, ŞAR?IL?
12.01.2017 ŞAR! ŞAR! ŞAR!
04.01.2017 KEÇİÖREN METROSU?NUN AÇILMASI MÜNASEBETİYLE: NE YÜZLE BU ADAM?
02.01.2017 ERZURUM'A GİTMEK ZOR!
30.12.2016 DİL BAHİSLERİ: TAKDİM Mİ TEVCİH Mİ?
28.12.2016 ASIRLIK MÜCÂDELE: DİNİMİZİN SON YURDUNU KORUMAK
23.12.2016 HEYKELPERESTLİKTEN MEDET UMMAK
14.12.2016 HALEB?İN İKİNCİ DÜŞÜŞÜ
12.12.2016 TERÖRE, ?NEDEN? SORUSUNU SORMAK
08.12.2016 EĞİTİM, KÜLTÜR TEPETAKLAK!
27.11.2016 AVRUPA İLE NEYİ MÜZAKERE EDİYORDUK Kİ?
15.11.2016 KAYMAKAMI ÖLDÜRMEK
04.11.2016 BUNLAR, ÜMİTLERİMİZİ KATLETMEKTEN YARGILANMALI
01.11.2016 MARAŞ MARAŞ DERLER
15.10.2016 AB?YE GİRMEME KARARINDAN ÖNCE NATO?DAN ÇIKMAK
06.10.2016 SEN-BEN KAVGASININ SON HALİ
28.09.2016 EY HALEP! SEN YIKILMAYI HAK ETTİN!
26.09.2016 ATATÜRKÇÜLÜKTE ÇOCUĞA YER YOK!
24.09.2016 TİKA; TOKA; TUKA SÖZLÜĞÜ
19.09.2016 KOMŞUMUZ ABD!
12.09.2016 YAKIN TARİH HİPERMETROPLARI!
12.09.2016 BAYRAM HAVASI ESTİRMEK