Abdulaziz'in Düğmesi

Eklenme Tarihi: 03.03.2018 12:15:03 - Güncellenme Tarihi: 08.07.2020 01:26:47

Âdâb-ı muaşeret ve teşrifat (protokol) kaidelerine göre; ayaktayken, selamlaşırken, tokalaşırken, sahneye veya kürsüye çıkarken, bir makama girerken ceketin önü iliklenmelidir.

Misafirlerin veya en geniş manasıyla muhatapların ?karşılanması? ve ?uğurlanması? sırasında da aynı nezaket kuralı geçerlidir: Ceketin önü ilikli olmalıdır.

Ceketin hangi düğmesi ilikli olmalıdır?

Mühim olan ceketin önünün ilikli olması, lakin daha önemlisi ise, hangi düğmenin ilikleneceğidir.

Ceket düğmelerinin iliklenmesi, milletlerarası resmî ve diplomatik münasebetlerde kabul edilmiş belirli kaidelere tabidir.

Evvela şunu belirtmek gerekir ki; ceket ?tek düğmeli?, ?iki düğmeli? veya ?üç düğmeli? olabilir.

Ülkemizde ve bütün dünyada geçerli olan sözkonusu kaidelere göre, hangi düğmenin veya düğmelerin ilikleneceği, ceketin iki veya üç düğmeli olmasına göre değişmektedir.

Günümüzde ceketler, daha çok iki veya üç düğmeli olarak dikilmektedir. Ancak, tek düğmeli ceketlerin az da olsa talep gördüğü biliniyor.

Ceketin hangi düğmesinin ilikleneceği konusunda, ülkemizde ve milletlerarası resmî ve diplomatik münasebetlerde kabul gören uygulama şu şekilde ifade edilebilir:

Ceket TEK DÜĞMELİ ise;

Takım elbiseye ait veya tek olarak giyilen ceket ?tek düğmeli? ise;

Ayağa kalkıldığında ?tek düğme? iliklenir.

Burada önemli olan nokta ?ayağa kalkıldığında? düğmenin iliklenmesidir.

Ceketin önünün iliklenerek kapatılmasının iki sebebi vardır:

Birincisi, bu tavır en temel saygı ve nezaket kuralıdır. Muhataplarla münasebetlerde esas olan, önünü ilikledikten sonra iletişime geçmek, selamlamak, toka veya mükâleme etmektir.

İkincisi, ayağa kalkıldığında ceketin önünü iliklemek kişiyi daha zarif, elbiseyi daha düzenli gösterir.

Ceket İKİ DÜĞMELİ ise;

Takım elbiseye ait veya tek olarak giyilen ceket ?iki düğmeli? ise;

Sadece ?ilk (üst) düğme? iliklenir.

Ceketin, sadece alt düğmesi iliklenmemelidir.

Ceketin, her iki düğmesi birden iliklenmemelidir.

Sadece ?alt düğme?nin iliklenmesi halinde, ceketin üst tarafı kabarır, açık kısmı dışa doğru meyleder, bedene uygun şekilde durmaz: İmajı kırar.

Ceket ÜÇ DÜĞMELİ ise;

Takım elbiseye ait veya tek olarak giyilen ceket ?üç düğmeli? ise;

Sadece ?ikinci (ortanca) düğme? iliklenir.

Kural olan sadece ?ikinci (ortanca) düğme?nin iliklenmesidir.

Ancak, kişinin şişman veya zayıf olması vaziyetine göre ?üstten ilk iki düğme? de iliklenebilir.

Fakat her hâl-ü kârda;

Sadece ?en alt düğme? iliklenmemelidir.

Her üç düğme hep birlikte iliklenmemelidir.

Yukarıdaki fotoğrafta Putin, üç; Bush ise, iki düğmeli ceket giymiştir.

Kurallara uygun olarak Putin, üstten iki düğmeyi;

Bush ise, iki düğmeden sadece ilk düğmeyi iliklemiştir.

?İki düğmeli? cekette olduğu gibi ?üç düğmeli? cekette de;

Sadece ?en alt düğme?nin iliklenmesi halinde, ceketin üst tarafı kabarır, açık kısmı dışa doğru meyleder, bedene uygun şekilde durmaz.

Bizim kültürümüzde, örfümüzde ?el pençe divan durmak? ve ?emre âmâde? terkipleri çok kullanılır.

Ceketin bütün düğmelerinin iliklenmesi, muhataba ?emrinize âmâdeyim (hazırım)? mesajı gönderir.

Birbirine müsavi (denk) ve birbirinin muadili (eşi) olan unvan ve makam sahipleri, ?emre âmâde? halinden berî oldukları için, ceketlerde bütün düğmelerin iliklenmesi beşerî münasebetler açısından münasip değildir.

Dikkat ettiniz mi, askerî üniforma ceketlerinin bütün düğmeleri iliklidir. Neden? Çünkü bahis mevzuu askerlik olunca bütün düğmeler iliklenir. Bir asker, her daim emre âmâdedir.

Düğmelerin açık / kapalı olması veya kaç düğmenin açık, kaç düğmenin ilikli olduğu aynı zamanda kişinin, muhatabı karşısındaki mertebesini gösteren bir nişanedir.  
 

Ancak şunu da ilave etmek gerekir ki; ayakta iken iliklenen ceket düğmeleri, otururken veya çalışırken açılır. Daha doğrusu, rahat oturmak veya rahat bir şekilde çalışmak için ceket düğmeleri açılmalıdır.

Efendim, ma?lum-u âliniz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, dört Afrika ülkesini kapsayan ziyaretlerde bulunuyor. Bu ziyaretler dahilinde dün Moritanya?ya gitti.

Moritanya?da, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled ABDULAZİZ, resmî bir merasimle Cumhurbaşkanımızı karşıladı.

Matbuattan haberdar oldunuz; Moritanya Cumhurbaşkanlığı, Türk Devleti?nin şanına yaraşır ihtişamlı bir karşılama merasimi tertib etmiş.

Karşılama merasiminde evsahibi Cumhurbaşkanı Sayın ABDULAZİZ?in ceketini ilikleme tarzı, başka bir ifadeyle tarz-ı telebbüsü, nazar-ı dikkatimi celbetti. (Tarz-ı telebbüs: Libaslanma yani elbise giyme tarzı) (A.Z.)

Sayın ABDULAZİZ, karşılama merasiminde ?üç düğmeli?, ?lacivert? ve ?çizgisiz, düz? bir takım elbise giymişti.

Takım elbisenin ?düz? veya ?çizgili? olmasının manası nedir?

Takım elbisede ?düz? mü, yoksa ?çizgili? olanı mı tercih etmek icap eder?

Bu konuyu bir bahs-i diğer olarak müstakil bir yazı mevzû yapacağım.

Tekrar karşılama merasimine dönelim.

Gömlek rengi olarak ?mavi? rengi tercih eden evsahibi Cumhurbaşkanı, yine ?mavi? renk bir kravat takmıştı.

Karşılama merasiminde ?üç düğmeli? bir ceket giymiş olan Sayın ABDULAZİZ, resmî ve diplomatik protokol kuralına uygun olarak ceketinin sadece ?ikinci (ortanca) düğmesini? iliklemişti.

Takım elbisede veya tek ceketlerde ?üç düğmeli? olanı tercih eden devlet ve hükümet adamları veya siyasetçiler, umumiyetle hangi düğmenin iliklenmesi hususunda protokol hatası yapmaktadırlar.

Fakat Moritanya Cumhurbaşkanı?nın ?üç düğmeli? ceketini kurala muvafık bir şekilde iliklemesi calib-i dikkattir.

Karşılama merasimi için Cumhurbaşkanımız  ?iki düğmeli?, ?lacivert? ve ?çizgili? bir takım elbise tercih etmiştir. Cumhurbaşkanımız?ın iki düğmeden sadece üst düğmeyi iliklediğine dikkat ediniz.

Hülasa-i Kelâm;

Kim olursa olsun, bütün misafirler veya muhataplar karşılanırken ve uğurlanırken mutlaka ayağa kalkılmalıdır.

Bütün misafirler veya muhataplar karşılanırken ve uğurlanırken veya ayakta mükâleme edilirken ceketin önü iliklenmelidir.

Ceket ?iki düğmeli? ise, sadece ?ilk (üst)? düğmesi,

Ceket ?üç düğmeli? ise, sadece ?ikinci (ortanca)? düğmesi iliklenmelidir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2035/abdulazizin-dugmesi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

07.07.2020 Albert’in Elleri
10.03.2020 İletişim ve İntihar -2-
18.01.2020 İletişim ve İntihar (1)
17.11.2019 Elvis?in Sırları ? 2 ?
02.11.2019 Elvis?in Sırları ? 1 ?
04.10.2019 Kraliyet, Protokol Kurallarında Israrlı -6-
20.09.2019 Kraliyet, Protokol Kurallarında Israrlı (5)
06.09.2019 Kraliyet, Protokol Kurallarında Israrlı (4)
15.08.2019 Kraliyet, Protokol Kurallarında Israrlı (3)
30.07.2019 Kraliyet, Protokol Kurallarında Israrlı (2)
26.07.2019 Kraliyet Protokol Kurallarında Israrlı (1)
17.06.2019 Büyük Buluşma?nın Beden Dili
14.06.2019 Trump Tokalaşmadı!
01.05.2019 Nasıl Tokalaşmalı? ( 4 )
11.03.2019 Nasıl tokalaşmalı? ( 3 )
24.02.2019 Nasıl tokalaşmalı? ( 2 )
14.02.2019 İnale
02.02.2019 Belediye Başkan Adayları nasıl tokalaşmalı?
23.09.2018 Necip Fazıl?ın Torsosu
16.07.2018 Trump?ın torsosu
03.06.2018 Koç?un Etvarı
03.03.2018 Abdulaziz'in Düğmesi
07.02.2018 Papa?nın Tokası
07.12.2017 SOL YANAK
17.11.2017 ELLERİMİZ, BEYNİMİZİN AĞZIDIR
25.09.2017 DÜNBÂLE İSE HEMÎŞE CÜNBÂN
31.08.2017 YÜKSEK ÇATI ve OBAMA BALONU
05.08.2017 ELLERİMİZ BEYNİMİZİN AĞZIDIR
03.04.2017 TILLERSON?UN SÖYLEMEDİKLERİ
18.03.2017 ABD BAŞKANI TRUMP ALMAN ŞANSÖLYE MERKEL ile TOKALAŞMADI: YÜZÜNE BİLE BAKMADI
14.02.2017 TRUMP ve ABE GÖRÜŞMESİNİN PROTOKOL KURALLARI ve BEDEN DİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
21.01.2017 Amerika?da Başkanlık Devir-Teslim Töreninde Protokol Hataları ve Trump?un Beden Dili Konuşuldu