KÜTÜPHANECİ YETİŞTİRİLMESİN O HALDE!

Eklenme Tarihi: 14.11.2017 18:45:35 - Güncellenme Tarihi: 06.07.2020 07:51:42

Daha önce çeşitli yazılarımızda kısaca açıkladığımız o pek meşhur tarihi olayı, önemine ve gereğine binaen bir kez daha anarak başlayalım.

Mekke, İslam ordusu tarafından fethedilmiştir. Şehir teslim alınmıştır. İlmin kapısı Hz. Ali, bakımını uzun süredir sürdürmekte olan müşrikten (yani Müslüman olmayan kişiden) Kâbe?nin anahtarını alır ve derhal Hz. Muhammed?e (s.a.s.) teslim eder.

Peygamber Efendimiz, ?ya Ali, ne yaptın sen; niye aldın anahtarı; o aile yıllardır bu işi hakkını vererek yapmaktadır? diye karşılık verir? Verir ve derhal anahtarı o kişiye teslim etmesini söyler.

Bu olayda verilen mesaj, akıl sahipleri için son derece açıktır. İş ehline, uzmanına verilmelidir. Ehil olmayan, uzman olmayan kişi/ler ise, kim olursa olsun (dost, akraba, arkadaş vs.) işin başından uzak tutulmalıdır.

Ve çok açıktır ki, bu mesaj, ?liyakat? ilkesinin kıyamete kadar sürecek en net tanımıdır. Elbette yine akıl sahipleri tarafından kabul edilebilecek şekilde.

?..

İçinde bulunduğumuz dönem bazında değil, tam aksine onlarca yıldır, ehliyet ve liyakat odaklı mebzul miktardaki olumsuz (kötü, çirkin ..?) uygulamadan hareketle söyleyebilirim ki, daha çok zaman, dilimizden düşmeyecek bu tarihi örnek. Maalesef öyle görünüyor.

?İş ehline verilmediğinde kıyameti bekleyiniz? mealindeki, hiçbir yoruma, tevile, eğip bükmeye meydan bırakmayan mübarek hükme rağmen.

Biz dahi bu pek kıymetli ve anlamlı hükümden cesaretle ifade etmek isteriz ki, bir ülkeyi çökertmek, en azından rüzgâr önündeki yaprak misâli, uluslararası sistem karşısında ?etkisiz eleman? pozisyonunda bırakmak isterseniz, iki şeyi yapmanız yetecektir. Bir; dilini unutturmak, bozmak ve başkalaştırmak? İki; üst pozisyonlardan başlayarak, işi uzmanı olmayan, ehli olmayan kişilere vermek... Yani devlet aracının, farklı sektör ve pozisyonlardaki direksiyonlarını ehliyetli olmayanlara vermek?

?..

?Anlamak istemeyenler grubu?na hitaben kaleme alınmış bu zorunlu girizgâhtan sonra, gelelim ana konuya?

Türü ve formatı ne olursa olsun, kısaca ?bilgi kaynağı?  diye özetlenebilecek olan kitap, dergi, ansiklopedi, yıllık, rehber ve sair eğitim, kültür ve sanat ürünlerini sağlayan, uluslararası standartlar ve yöntemler çerçevesinde düzenleyen ve nihayet gereksinim duyanlara etkin biçimde sunan? Öz ifadesiyle, bilgiyi yöneten ?bilgi ve belge yöneticileri?nin (nam-ı diğer ?kütüphaneci?) üniversite düzeyinde eğitim ve öğrenim görmeleri, ilk olarak 1876-77 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri?nde başlar.

Ülkemizde ise, kütüphaneci yetiştirme amaçlı kurslar döneminin ardından, çok büyük bir gecikme sonrası, 1954-55 akademik yılında, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi?nde yola çıkılır. On yıl sonra İstanbul Üniversitesi?ndeki bölüm, ondan on yıl sonra da Hacettepe Üniversitesi?ndeki kütüphanecilik bölümlerinde başlar lisans düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetleri.

Ve o günden bugüne yüzlerce kütüphanecilik profesyoneli, aldığı uzmanlık eğitiminin ardından aziz vatanımızın dört bir köşesinde, kütüphane ve bilgi hizmeti vererek insanımızın yetişmesi ve bu sayede ülkemizin kalkınıp gelişmesine katkı vermek üzere, farklı kütüphane türlerine dağılır. Amatör bir ruh ile? Umut çiçekleri misâli?

Çoğu zaman gittikleri halk kütüphanelerinde ikinci bir personel bile yoktur. Kütüphaneci de odur, yönetici de; memur da odur, hizmetli de? Kataloglama ve sınıflama da yapar, soba da yakar, yer de siler, mesleki etkinlik de düzenler... Yeter ki, kütüphaneye birkaç kişi daha gelsin, birkaç kişi daha kitap okusun, araştırma yapsın? Yüksünmeden yaparlar işlerini, ağlayıp sızlamadan.

O kütüphaneciler ki, aldıkları eğitim ve yaptıkları hizmetlerin kapsamında her gün biraz daha artan teknik boyuta rağmen, çok uzun yıllar -sonuna kadar hak ettikleri- teknik kadroyu alamadıkları halde, sabırla çalıştılar ve şartlar dâhilinde en kaliteli hizmeti verebilmek için küsmeden mücadele ettiler.

Dün böyle yaptıkları gibi, bugün de pek çok açıdan iyileşen çalışma şartlarına rağmen, birçok farklı olumsuzluğun cenderesinde bilgi hizmeti verme görevini sürdürüyorlar. Aşkla, şevkle?

?..

Sürdürüyorlar fakat birçok farklı problemin içerisinde?

En başta da, maddi anlamdan önce manevi anlamda yaşadıkları çeşitli olumsuzlukların pek ağır, tahammül edilmesi çok zor baskısı altında?

Bugün sayıları yirmiyi bulan üniversitedeki bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümlerinin yarısında, ?kütüphanecilik? ve ?arşivcilik? ana başlıkları altında toplanabilecek içerikte bilgi ve belge yönetimi öğrenimi söz konusu? Diğer yarısı mı? Onları hiç sormayın! Daha önce birinin açılması konusunda yazdığım gibi, o boyut başka bir facia? Az da olsa değineceğim bu yazıda da?

Devam edelim?

Yukarıda da belirttiğim üzere, 1954-55 akademik yılından beri bu ülkede BBY/ kütüphanecilik alanında hizmet vermek üzere, en az dört yıllık süre zarfında lisans öğrenimi gören bilgi profesyonelleri yetiştiriliyor. Üst kimlikleri ?kütüphaneci? olmak üzere... Bilgi yöneticisi, bilgi ve belge yöneticisi, arşivci vb. gibi unvanlar eşliğinde de, yılmak yorulmak bilmeden hizmet veriyorlar, farklı türdeki bilgi merkezlerinde. Üniversite kütüphaneleri, arşivler, halk kütüphaneleri, Milli Kütüphane ve saire?

Yani altmış yılı aşkın süredir, bu alana yönelik olarak en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ehliyet ve liyakat sahibi uzman yetişiyor bu ülkede?

Ve fakat ne yazık ki, bu yetişmiş ehliyet sahiplerinin, temel hizmet sahaları olan kütüphaneler ve arşivlerde uzman personel ve yönetici olarak rol almaları noktasında, sanki aynı ülke değilmiş gibi, anlamsız/ akıl almaz/ vicdan kabul etmez uygulamalar sergileniyor. Son yıllarda değil, onlarca yıldır?

Kamu kurumlarına yeni bir personel alımı söz konusu olduğunda, BBY alanının profesyonelleri için bazen hiç kadro açılmazken, kimi zaman da üç-dört gibi (rakamla, 3-4) adeta alay edilircesine kadro verilebiliyor. Bir süre önce, yanılmıyorsam, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere iki yüz civarında arşivci alınacağına dair bir ilan yayınlanmış ve fakat bu alan harici bölümler için de kontenjan ayrıldığının fark edilmesiyle BBY uzmanları tarafından yoğun bir tepki gelince konu askıya alınmıştı. 

Onca üniversitedeki BBY bölümlerinden her yıl onlarca kütüphaneci/ bilgi ve belge yöneticisi mezun olduğu halde, ortada olan acıklı tablo bu?

Birçok kamu kurumu kütüphanesinin üst yönetici kadrosuna, -yıllardır- bu alanda üniversite öğrenimi görmemiş kişiler atanmaya devam ediyor. Genellikle halk kütüphanelerinin yöneticiliklerine yapılan atamalar gündeme getiriliyor olmakla birlikte, son yıllarda üniversite kütüphanelerinin ?1 numaralı? pozisyonuna başka başka alanlarda üniversite öğrenimi görmüş kişilerin, hiç de sıkılmadan atanmaya başladığını hayretle görüyoruz.

Hayret ediyoruz, zira aynı ülkede ve aynı dönemde, mevcut BBY bölümlerinin mezunlarına istihdam sağlanmış ve kıdemlileri müdür yardımcısı, müdür ve daire başkanı gibi yöneticilik pozisyonlarına ?ehliyet ve liyakat? ölçütü doğrultusunda atanabilmişler gibi, yeni yeni BBY bölümleri açılıyor. Her sabah kalktığında, ?bugün yeni bir BBY bölümü açılacak olabilir mi acaba?? diye uyanıyor bu alanın -kıymetleri yeterince bilinmeyen- emekçileri.

?..

O halde sormak gerekir!

Madem yüzlerce halk kütüphanesinde, -nihayet- gelişmeye başlamış okul kütüphanelerinde, kamu kurumu kütüphanelerinde ve arşivlerde BBY alanının mezunlarını istihdam etmek üzere yeterince kadro açılmayacak?

Madem bu alanda en az lisans öğrenimi görmüş, kimileri yüksek lisans yapmış, bazıları doktora öğrenimine devam eden kıdemli kütüphaneciler üniversite kütüphanelerinde yıllardır hizmet verdiği halde, kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri konusunda hiçbir öğrenimi olmayan ?ehliyetsiz kişiler? o kütüphanelerin ?1 numaralı? yönetici pozisyonuna atanacak?

O halde ne diye üniversitelerde yeni yeni BBY bölümleri açılıyor?

İçerisinde görev alıp, ders verebilecek en az üç adet BBY bölümü mezunu doktoralı, yani ehliyetli ve liyakatli kütüphanecilik profesyoneli bulun-a-madığı halde.

Kütüphanecilik/ BBY alanında yetişmiş onlarca öğretim elemanından güçlü bir eğitim alarak mezun olmuş BBY uzmanları yeterince istihdam edilebildi de, artık tarihçi, edebiyatçı ve sair kütüphanecilikten bîhaber kişilerin ?yetiştirdiği? mezunlara mı ihtiyaç duyuldu, duyuluyor?

Herhangi bir BBY bölümünde görev almayan doktoralı kütüphaneci olup olmadığını araştırmadan, üstelik asla ve kat?a gerekmediği halde patır patır -adeta mantar gibi- BBY bölümü açıp; sonra da ?ne yapalım, BBY bölümü mezunu doktoralı kişiler başvurmuyor? ayağına yatarak, tarihçileri yardımcı doçent kadrosuyla akademiye davet etmek nasıl izah edilecek? Dahası, edilebilecek?  

?..

Dememiz o ki, eğer BBY bölümlerinde bilgi ve belge hizmetlerine ilişkin en az lisans düzeyinde öğrenim gören kütüphaneciler, kütüphanelerde ve arşivlerde istihdam edilmeyecek ve dahi üst yönetici pozisyonlarına getirilmeyecekse; yenilerini açmak bir yana, yaklaşık yirmi üniversitede mevcut bulunan BBY bölümleri kapatılsın o halde!

Kapatılsın ki, akademik ve idari personele ayrılan maaş ve sair maddi kaynaklar ile bilgisayar laboratuvarı, masa, sandalye gibi birim ve ekipman için yapılan harcamalar, ?kalkınmanın ve gelişmenin temel göstergesi? olan ?başka? işler için ayrılsın!

Ne demişti cennet mekân atalarımız, ?lafın tamamı deliye söylenir?.

Vesselâm? 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1694/kutuphaneci-yetistirilmesin-o-halde

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.08.2019 Fenerbahçe, Kahır Sezonu ve Ötesi
12.07.2019 Önce İnsan, Sonra Doktor
09.06.2019 Fransa?yı üzdük Hakan!
27.05.2019 İnsan Tercihlerinin Ürünüdür
06.05.2019 Şehir Kimliği ve Halk Kütüphanesi
17.04.2019 Kütüphaneler ve İnsan İsrafı
25.03.2019 Kütüphanecisi olan kütüphaneler?
04.03.2019 Fenerbahçe?nin yakın geleceği?
12.02.2019 Mevzu futbol ise, insanlık teferruat mıdır?
07.02.2019 Kadın erkek el ele, hedef daha güçlü Türkiye!
26.01.2019 Fenerbahçe?yi yazamamak!
04.01.2019 Kütüphaneciler, kütüphanelerin ve arşivlerin kalbidir!
25.12.2018 Ersun Yanal kötü gidişe dur diyebilecek mi?
18.12.2018 Her şeyi bilenler çağı!
29.10.2018 Koku'ttu gitti!
21.10.2018 Fenerbahçe?den tarihi başarı: 9'da 9
09.10.2018 Eğitimde doğru çıkış kütüphanesiz bulunamaz!
27.09.2018 Aynen aynen, sıkıntı yok!
21.09.2018 Fener sönüyor!
07.09.2018 Kütüphaneciler olmadan asla!
20.08.2018 Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü
18.07.2018 Fransa bileğinin hakkıyla ve alkışlarla
14.07.2018 Tebrikler Belçika
03.07.2018 Japonya'ya saygı gecesi
01.07.2018 Arjantin efsanesi ve Messi feneri
25.06.2018 ?Yeni Türkiye Dersi? başlıyor!
19.06.2018 Fenerbahçe için umudun adı: Ali Koç
04.06.2018 Fenerbahçe?de bir dönemin sonu!
27.05.2018 Ramazan: Müslüman için tefekkür zamanı
16.05.2018 6. Ulusal Yayın Kongresi'nin ardından
29.03.2018 Kütüphaneler, arşivler ve işi ehline vermek
18.03.2018 Yeni bir derbi ve yine bir kandırmaca!
21.02.2018 Terim Etkisi Değil Terin Etkisi Esas Olmalı
31.01.2018 Üç Artı Bir İmparator ya da İmparator Kime Denir?
27.12.2017 İNTERNET İCAT EDİLDİ, EDEBİYAT "BOZULDU"
12.12.2017 İSTİKÂMET YAŞAYAN KÜTÜPHANELER!
21.11.2017 ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI
14.11.2017 KÜTÜPHANECİ YETİŞTİRİLMESİN O HALDE!
31.10.2017 KİTAPLAR, KÜTÜPHANELER VE ÇOCUK CIVILTILARI
17.10.2017 ZAFERİMİZLE ÖVÜNEBİLİRİZ!
10.10.2017 AMPUTE DEĞİL CESUR YÜREK MİLLİ TAKIMI
07.10.2017 MİLLİ TAKIM: EL ELDE BAŞ BAŞTA
24.09.2017 TÜRK FUTBOLU KAYBETTİ
14.09.2017 BEŞİKTAŞ'I İZLEMEYE DEVAM
12.09.2017 KÜLTÜREL MİRAS, KÜTÜPHANELER VE BURSA
03.09.2017 LUCESCU?NUN YANLIŞ İLİKLENMİŞ DÜĞMELERİ VE MİLLİ TAKIM
28.08.2017 FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARDI
25.08.2017 FENERBAHÇE NEREYE?
22.08.2017 BİLGİSİZLİĞİN FATURASI AĞIRDIR!
15.08.2017 SON AĞAÇ KURUDUĞUNDA
08.08.2017 YİNE DE BEŞİKTAŞ, YİNE BEŞİKTAŞ
01.08.2017 ÖLÜNCE BÖYLE ÖLMELİ İNSAN
18.07.2017 VATANINI EN ÇOK SEVEN?
15.07.2017 METİN DOĞAN GAZİDİR
05.07.2017 GÂVURLUK YAPMAK!
05.06.2017 GÖZ GÖZ GÖZTEPE NİHAYET SÜPER LİG?DE!
30.05.2017 BEŞİKTAŞ AŞKLA VE ALKIŞLARLA ŞAMPİYON
19.05.2017 LİYAKAT OLMADAN GELİŞME OLMAZ!
02.05.2017 SEVERKEN ÖLDÜRMEK
25.04.2017 FUTBOLDA KALİTENİN ADI: BEŞİKTAŞ
11.04.2017 BİLGİYE ?EVET?, BİLGİSİZLİĞE ?HAYIR?
07.04.2017 BAĞCILAR?DA HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
14.03.2017 EŞEKLİ KÜTÜPHANECİDEN BİSİKLETLİ KÜTÜPHANECİYE
08.03.2017 III. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI VE KÜTÜPHANECİLİK
22.02.2017 NAM-I DİĞER ATOM KARINCA
14.02.2017 BİR ÂLİM ÖLDÜ DİYELER?
08.02.2017 ALKIŞLAR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR?E
30.01.2017 KÜTÜPHANELERDE GEÇEN KIYMETLİ ÖMÜRLER
18.01.2017 FETÖ'CÜLER VE KUL HAKKI
12.01.2017 ÇILDIRIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?
03.01.2017 TERÖR, AMERİKA, İŞBİRLİĞİ VE FETÖ
28.12.2016 KRONİK KÖTÜMSERLİK SENDROMU
21.12.2016 ŞEHİDİNİZDEN MEKTUP VAR
13.12.2016 VATANA AİDİYET BİLİNCİ
06.12.2016 DEVLETTE ?TOPYEKÛN- YENİDEN YAPILANMA
28.11.2016 DIRK ADVOCAAT KANARYAYI KANATLANDIRIRKEN?
22.11.2016 YAN AMERİKA YAN!
13.11.2016 MİLLİ MAÇIN PSİKOLOJİK ANALİZİ
08.11.2016 DARBE İĞRENÇLİĞİN DİĞER ADIDIR
01.11.2016 MÜLTECİ DEĞİL MUHACİR!
25.10.2016 İŞ VERDİNİZ DE ÇALIŞMADILAR MI?
18.10.2016 KÜTÜPHANESİZ ÜNİVERSİTE YA DA BURÇSUZ KALE
11.10.2016 HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
04.10.2016 LİYAKAT ODAKLI YENİDEN YAPILANMA
27.09.2016 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI
20.09.2016 BİR FENERBAHÇE YAZISI
06.09.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE KALMAK
16.08.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE OLMAK
09.08.2016 MİLLETİ KALBİNDEN VURMAK
02.08.2016 BİZ KİMİZ SORUSU ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK
26.07.2016 YENİDEN ÇANAKKALE RUHU
19.07.2016 YENİDEN YAPILANMA ZAMANI
12.07.2016 FATURAYI KİM ÖDEYECEK?
05.07.2016 BAYRAMI GÖSTERMEYEN MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ
28.06.2016 TÜRK USULÜ FUTBOLLA BURAYA KADAR
21.06.2016 BU KARNE KİMİN?
14.06.2016 HADİ ASLANIM HADİ KOÇUM!
07.06.2016 ÖNCE DÜŞÜNCE SONRA HAREKET