ZAFERİMİZLE ÖVÜNEBİLİRİZ!

Eklenme Tarihi: 17.10.2017 15:30:25 - Güncellenme Tarihi: 06.07.2020 07:38:51

Bir grubu, bir topluluğu, nihayet bir milleti önce ruhen ve ardından fiilen yok etmenin yolu tarihini, dilini, çok yönlü birikimini ve bilhassa kültürel kodlarını bozmak, değiştirmek, başkalaştırmaktan geçer.

Sağlam yapılı devletlere karşı silahlı yok etme girişimlerinin geride kaldığı günümüzde, güçlü milletler, kültürel varlığına kastedilerek yok edilmeye çalışılmakta; fiziksel olarak var kalsalar da ucubeye döndürülmek istenmektedir. Tarihleri sömürgecilikle dolu batılı emperyalist devletlerin bugün yaptığı tam da budur. Yani yaşamın çeşitli boyutlarında (müzik, eğlence, giyim, yeme-içme vs.) kendilerine ait ne varsa türlü yollarla ihraç ederek, ithal eden milletleri ve devletleri ?görünmez? bir şekilde esaretlerine almak.

?..

Bu girizgâhın yapılma nedeni, ?anlamak isteyenler tarafından? yazının bütünlüğü içinde anlaşılabilecek olsa da, ana konuya geçmeden önce buna dair birkaç kelâm edelim.

Türkiye adlı aziz coğrafyada yaşayanların tamama yakını tanımlanacak olsa, her şeyden önce iki temel unsur öne çıkar. Türklük ve Müslümanlık? Özellikle İslam ile şereflenmişlik noktasında sarsılmaz bir birlik söz konusudur. Kıymetini bilenlerin şükrederek, göğüsleri kabararak dile getirdiği, sahiplendiği bir birlik.

Kendisini bu aziz millete ait hissedenler, yüzlerce yıldır her iki özelliği şerefle taşımış ve gereklerini yapagelmiştir. Ta ki son yüzyıl içerisinde etkisi her gün biraz daha artan kafa ve gönül karıştırıcılar sebebiyle özden uzaklaşılmaya başlandığı demlere kadar.

Yakın dönemlerde öyle bir noktaya gelindi ki, şeref duyduğumuz bu iki unsurun bizlere kazandırdığı birçok özellik farkında olarak veya olmayarak terk edilmeye başlandı. Vefa, misafirperverlik, millet bilinci, ümmet bilinci/ İslam kardeşliği ve yardımseverlik gibi.

Bunu son beş altı yıldır Suriyeli muhacir kardeşlerimize devletimiz tarafından kucak açılması sürecinde en acı biçimde gördük ve görüyoruz ne yazık ki? Üzülerek, incinerek, şaşkınlık içinde?

Biz ki, o kutlu Rehberimizin izinde olmakla övünen, o övülmüş Peygamberin (s.a.s.) ahlâkıyla ahlâklanmanın kıymetini anlata anlata bitiremeyen bir millettik (?milletiz? demeyi ne çok isterdim). Getirdiği kutlu öğretiyi baş tacı eden, o minvalde yaptığı öğütleri ?başım gözüm üstüne? diyerek hüsnükabulle karşılayan ve hayatına yansıtmaya çalışan?

Ne oldu ve nasıl bir hâle geldiysek, maddi dünya ve onun envaı türlü çeldirici maddesi bize neler ettiyse, yardımseverlik algımız her nereye evrildiyse; bir zulmün kanlı girdabında boğulurken son çare olarak ve can havliyle kapımıza gelen mazlum muhacir kardeşlerimize söylemediğimiz söz, yapmadığımız kötü davranış kalmadı. İki lokma ekmeğin, üç parça eski elbisenin hesabını yapar olduk. ?Muhacir? bile diyemeyerek, uluslararası ilişkilerin jargonuyla ?mülteci? demeyi tercih ettik onlara, hiç de resmi olmayan ortamlarda. Adeta gönlümüzde yer vermediğimizin, dilimizde kaldıklarının işareti olarak.

?..

?Bir kuş bir çalıya sığınmış? derdi büyükler; bilhassa, çaresiz bir şekilde bir yere gelmek ve kalmak durumunda olanlar için? Ve o kuşu incitmemek, gönlünü hoş tutmak, garibanlığını unutturmak için büyük bir ihtimam gösterirlerdi. 

Ne o, uluslararası camiada bile dillere destan olmuş misafirperverliğimiz geliyor aklımıza, ne de sadece insan olmaları hasebiyle, dünyanın dört bir köşesindeki mağdurlara el uzatmaktan geri durmadığımız için efsane olmuş yardımseverliğimiz.

Ne gariptir ki, muhacir kardeşlerimizin varlığına en çok itiraz edenler işsiz, yoksul vs. zor durumdaki dezavantajlı toplum kesimleri değil, daha çok hâli vakti yerinde olan ?tuzu kurular? sınıfı oldu, oluyor. Kaldı ki, ?komşusu açken tok yatan bizden değildir? ilkesine bağlı olanlar için kardeşine el vermede maddi durum asla ve kat?a belirleyici değildir. Zira onlar çok iyi bilir ki, insanlık yapmak için imkân değil, imandır gerekli olan.

Bu noktada, Osmanlı gibi bir cihan devletinin devamı olmamızdan söz etmeyeceğim. ?Fatih Sultan Mehmet gibi, Kanunî gibi, II. Abdülhamid Han gibi şanlı bir ecdadın torunlarıyız? demeyeceğim. Göçmen kuşlar için bile vakıf kurmuş olduklarını işaretlemeyeceğim. ?Osmanlı var kalsın, yıkılmasın, durdurulamasın; hilafet sancağı düşmesin? diye, yedi düvele karşı verdiğimiz savaşlarda İslam beldelerinden koşa koşa gelen kardeşlerimizden bahsetmeyeceğim. Gelemeyenlerin bilezik, alyans, zincir vs. ziynetini gönderdiğinden ise, hiç dem vurmayacağım.

Zira üzülerek görüyoruz ki, ?ensar-muhacir ilişkisi?ni bilmeyen, kültürel kodlarını türlü dünyalıklar uğruna terk etmiş gâfillere bunların hiçbiri bir anlam ifade etmez. Etseydi eğer, Suriyeli muhacir kardeşlerimize devletin yaptığı yardımları dilimize dolayarak, sürekli başlarına kakmaktan hayâ ederdik.

?..

Nasıl da sığ baktık, bakabildik bu acıklı tabloya?

Sanki onlar gelince, açlık ve kıtlık başladı ülkemizde?

Sanki Suriyeli muhacir kardeşlerimiz geldiği andan itibaren işsizlik rakamları tavan yaptı. Ve onlarca yıldır mükemmel olan istihdam politikaları alt üst oldu.

Sanki sokaklarımız, caddelerimiz tertemizdi ve fakat onların gelmesiyle birlikte etraf çöp dağlarıyla doldu, ortalık kokudan geçilmez oldu.

Ve sanki onlar gelmeden önce asayiş berkemâl, sokaklarımız mükemmelen güvenli, suç oranları dip yapmış durumda, kısacası hiçbir suç işlenmez haldeydi de, onlar gelince can korkusuyla sokağa çıkamaz olduk.

?..

Bunları söyledik diye, ?peki, niye başka İslam ülkeleri onları kabul etmedi?, ?neden yeterince yardım yapmadılar? gibi sığ sözlerle olaya yüzeysel bakacaklar, lütfen yazıyı sessizce terk etsin ve zamanlarını daha ?değerli? işlere ayırsın. Zira bu bakış seviyesine söz anlatabilmek, fakirin tahammül seviyesinin üstünde bir sabır gerektiriyor. ?İnanmak istemiyorum? çizgisindeki gönle girmek imkânsızdır çünkü.

Fakat neyse?

Ne bunları tartışmaya gerek var artık, ne tartışarak o dillere destan huzurumuzu bozmaya ve ne de efsane olmuş iç barışımıza halel getirmeye!

Zira kısa süre önce onlardan üçünü gönderdik.

Evet gittiler?

Yıkılmış bir baba ve eşliğinde iki tabut halinde?

Sanılanın aksine öfkeyle değil, ?bu olay tüm Türkiye?ye ve Türklere mal edilmesin? diyerek. ?Türkiye çok büyük bir devlet; bizlere kucak açarak bunu göstermiştir? demeyi de ihmâl etmeyerek. Hem zavallı genç babanın ağzından, hem de katledilen genç hanımın yakınlarının ağzından. Defalarca? Tekrar ve tekrar?

?..

Gittiler, arkalarında büyük bir mahcubiyet bırakarak?

Bir hüzün dağı bırakarak gittiler? Hazin bir tabloyu tarihe işleyerek gittiler.

?Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır? sözünün aksine hareket edilmesinin utancını boynumuza asarak gittiler.

?Müslüman bir ülke olarak, Türkiye emin bir coğrafyadır? inancını yaralayan zalimliğin ve câniliğin vebâlini omzumuza yükleyerek gittiler.

Esed adlı zâlimin zulmünden, ?emindir? diye güvenerek geldikleri Türkiye?den horlanmış, aşağılanmış, üzülmüş olarak aynı zâlimin beldesine geri döndüler.

?Suriyeliler Türkiye?yi Terk Etsin? korosunun üyelerine ağır bir insanlık dersi vererek, mahzun bir şekilde ve fakat lanet etmeden, beddualar yağdırmadan... İnsanca, Müslümanca gittiler... Tevazu ile gittiler, tevekkül ile gittiler?

?..

Şimdi sevinsin mezkûr koronun solistleri ve koristleri? Zafer şarkıları söylesinler, naralar atsınlar sabahlara kadar. Tencere-tava patırtıları arasında büyük başarılarını kutlasınlar.

Zira başardılar. Gerçekten başardılar?

Artık Türkiye?de en küçük bir suç işlenmez.

Ülkede hiç kimse işsiz kalmaz bundan sonra. İstihdam diye bir problemin adı bile anılmaz.

Caddeler pis, toplu taşıma araçları kirli olmaz.

Mahalleler, sokaklar, alışveriş merkezleri pırıl pırıl, tertemiz kalır.

?..

Sosyal medyada Suriyeli kardeşlerimizi, yani muhacirleri göndermeye yönelik etiket açanlar, ensar olmanın ruhundan bîhaber olanlar, kültürel kodları ağır taarruzlar altında parçalanmışlar?

Sokaktaki kediye köpeğe merhamet gösterip, sularını ve mamalarını eksik etmeyerek pek güzel ve önemli bir iş yapabildiği halde, Suriyeli muhacirlere iğrenerek bakanlar?

Ve karnında bebeği olduğu halde tecavüz işkencesine maruz kalan zavallı kadının öldürülme haberi, ?çok güzel olduğu belirtilen? şeklinde vicdansız bir vurguyla yapılırken, hem bu vahşete hem de kullanılan haber diline en küçük bir tepki gösteremeyen kadın örgütleri?

Ve aslında biz? Hepimiz?

Bundan böyle, Çanakkale Destanı?nın yazıldığı toprakları ziyaret ettiğimizde, dünyanın dört bir yanından gelmiş Müslüman kardeşlerimizin kabirlerine ve bilhassa Suriye?nin Halep, Şam gibi şehirlerinden koşarak vatan savunmasına gelen kardeşlerimizin mezarlarına bakmadan geçelim. Zira bakacak yüzümüz kalmadı?

?Zaferimizle övünebiliriz!?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1612/zaferimizle-ovunebiliriz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

18.08.2019 Fenerbahçe, Kahır Sezonu ve Ötesi
12.07.2019 Önce İnsan, Sonra Doktor
09.06.2019 Fransa?yı üzdük Hakan!
27.05.2019 İnsan Tercihlerinin Ürünüdür
06.05.2019 Şehir Kimliği ve Halk Kütüphanesi
17.04.2019 Kütüphaneler ve İnsan İsrafı
25.03.2019 Kütüphanecisi olan kütüphaneler?
04.03.2019 Fenerbahçe?nin yakın geleceği?
12.02.2019 Mevzu futbol ise, insanlık teferruat mıdır?
07.02.2019 Kadın erkek el ele, hedef daha güçlü Türkiye!
26.01.2019 Fenerbahçe?yi yazamamak!
04.01.2019 Kütüphaneciler, kütüphanelerin ve arşivlerin kalbidir!
25.12.2018 Ersun Yanal kötü gidişe dur diyebilecek mi?
18.12.2018 Her şeyi bilenler çağı!
29.10.2018 Koku'ttu gitti!
21.10.2018 Fenerbahçe?den tarihi başarı: 9'da 9
09.10.2018 Eğitimde doğru çıkış kütüphanesiz bulunamaz!
27.09.2018 Aynen aynen, sıkıntı yok!
21.09.2018 Fener sönüyor!
07.09.2018 Kütüphaneciler olmadan asla!
20.08.2018 Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü
18.07.2018 Fransa bileğinin hakkıyla ve alkışlarla
14.07.2018 Tebrikler Belçika
03.07.2018 Japonya'ya saygı gecesi
01.07.2018 Arjantin efsanesi ve Messi feneri
25.06.2018 ?Yeni Türkiye Dersi? başlıyor!
19.06.2018 Fenerbahçe için umudun adı: Ali Koç
04.06.2018 Fenerbahçe?de bir dönemin sonu!
27.05.2018 Ramazan: Müslüman için tefekkür zamanı
16.05.2018 6. Ulusal Yayın Kongresi'nin ardından
29.03.2018 Kütüphaneler, arşivler ve işi ehline vermek
18.03.2018 Yeni bir derbi ve yine bir kandırmaca!
21.02.2018 Terim Etkisi Değil Terin Etkisi Esas Olmalı
31.01.2018 Üç Artı Bir İmparator ya da İmparator Kime Denir?
27.12.2017 İNTERNET İCAT EDİLDİ, EDEBİYAT "BOZULDU"
12.12.2017 İSTİKÂMET YAŞAYAN KÜTÜPHANELER!
21.11.2017 ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI
14.11.2017 KÜTÜPHANECİ YETİŞTİRİLMESİN O HALDE!
31.10.2017 KİTAPLAR, KÜTÜPHANELER VE ÇOCUK CIVILTILARI
17.10.2017 ZAFERİMİZLE ÖVÜNEBİLİRİZ!
10.10.2017 AMPUTE DEĞİL CESUR YÜREK MİLLİ TAKIMI
07.10.2017 MİLLİ TAKIM: EL ELDE BAŞ BAŞTA
24.09.2017 TÜRK FUTBOLU KAYBETTİ
14.09.2017 BEŞİKTAŞ'I İZLEMEYE DEVAM
12.09.2017 KÜLTÜREL MİRAS, KÜTÜPHANELER VE BURSA
03.09.2017 LUCESCU?NUN YANLIŞ İLİKLENMİŞ DÜĞMELERİ VE MİLLİ TAKIM
28.08.2017 FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARDI
25.08.2017 FENERBAHÇE NEREYE?
22.08.2017 BİLGİSİZLİĞİN FATURASI AĞIRDIR!
15.08.2017 SON AĞAÇ KURUDUĞUNDA
08.08.2017 YİNE DE BEŞİKTAŞ, YİNE BEŞİKTAŞ
01.08.2017 ÖLÜNCE BÖYLE ÖLMELİ İNSAN
18.07.2017 VATANINI EN ÇOK SEVEN?
15.07.2017 METİN DOĞAN GAZİDİR
05.07.2017 GÂVURLUK YAPMAK!
05.06.2017 GÖZ GÖZ GÖZTEPE NİHAYET SÜPER LİG?DE!
30.05.2017 BEŞİKTAŞ AŞKLA VE ALKIŞLARLA ŞAMPİYON
19.05.2017 LİYAKAT OLMADAN GELİŞME OLMAZ!
02.05.2017 SEVERKEN ÖLDÜRMEK
25.04.2017 FUTBOLDA KALİTENİN ADI: BEŞİKTAŞ
11.04.2017 BİLGİYE ?EVET?, BİLGİSİZLİĞE ?HAYIR?
07.04.2017 BAĞCILAR?DA HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
14.03.2017 EŞEKLİ KÜTÜPHANECİDEN BİSİKLETLİ KÜTÜPHANECİYE
08.03.2017 III. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI VE KÜTÜPHANECİLİK
22.02.2017 NAM-I DİĞER ATOM KARINCA
14.02.2017 BİR ÂLİM ÖLDÜ DİYELER?
08.02.2017 ALKIŞLAR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR?E
30.01.2017 KÜTÜPHANELERDE GEÇEN KIYMETLİ ÖMÜRLER
18.01.2017 FETÖ'CÜLER VE KUL HAKKI
12.01.2017 ÇILDIRIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?
03.01.2017 TERÖR, AMERİKA, İŞBİRLİĞİ VE FETÖ
28.12.2016 KRONİK KÖTÜMSERLİK SENDROMU
21.12.2016 ŞEHİDİNİZDEN MEKTUP VAR
13.12.2016 VATANA AİDİYET BİLİNCİ
06.12.2016 DEVLETTE ?TOPYEKÛN- YENİDEN YAPILANMA
28.11.2016 DIRK ADVOCAAT KANARYAYI KANATLANDIRIRKEN?
22.11.2016 YAN AMERİKA YAN!
13.11.2016 MİLLİ MAÇIN PSİKOLOJİK ANALİZİ
08.11.2016 DARBE İĞRENÇLİĞİN DİĞER ADIDIR
01.11.2016 MÜLTECİ DEĞİL MUHACİR!
25.10.2016 İŞ VERDİNİZ DE ÇALIŞMADILAR MI?
18.10.2016 KÜTÜPHANESİZ ÜNİVERSİTE YA DA BURÇSUZ KALE
11.10.2016 HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
04.10.2016 LİYAKAT ODAKLI YENİDEN YAPILANMA
27.09.2016 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI
20.09.2016 BİR FENERBAHÇE YAZISI
06.09.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE KALMAK
16.08.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE OLMAK
09.08.2016 MİLLETİ KALBİNDEN VURMAK
02.08.2016 BİZ KİMİZ SORUSU ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK
26.07.2016 YENİDEN ÇANAKKALE RUHU
19.07.2016 YENİDEN YAPILANMA ZAMANI
12.07.2016 FATURAYI KİM ÖDEYECEK?
05.07.2016 BAYRAMI GÖSTERMEYEN MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ
28.06.2016 TÜRK USULÜ FUTBOLLA BURAYA KADAR
21.06.2016 BU KARNE KİMİN?
14.06.2016 HADİ ASLANIM HADİ KOÇUM!
07.06.2016 ÖNCE DÜŞÜNCE SONRA HAREKET