LİYAKAT OLMADAN GELİŞME OLMAZ!

Eklenme Tarihi: 19.05.2017 17:51:03 - Güncellenme Tarihi: 09.07.2020 04:09:36

Sözlüklerde, ?lâyık olma, uygun bulunma, değerlilik, ehliyet? vb. kavramlarla açıklanan ?liyakat? olgusu, işe alımlarda, göreve getirilmelerde ve yükseltilmelerde en önemli unsur olarak bilinir. Böyle olması gerektiği konusunda, hiçbir kişinin yüksek sesle itiraz ettiği görülmemiş, duyulmamıştır. Ola ki, ezkaza böyle bir itiraz duyulacak olsa, sahibinin sesi bir anda boğulur kalır, yüksek volümlü ayıplama cümlelerinin arasında.

Zira bir işi en iyi yapacak kişiye, yani ehliyetli olana verme durumu, yapılacak işin, görülecek vazifenin kaliteli ürünlerle sonuçlanması için temel zorunluluktur.

Dikkat edilirse, şu ana kadar, ?kamuda?, ?devlet kadrolarında?, ?devlet kademelerinde? gibi herhangi bir kavram kullanılmadı. Neden? Çünkü özel sektörde, kurumsallaşmayı başarmış hiçbir işletme (şirket, holding vs.), hiçbir kademedeki görevi, ehliyetli olmayan bir kişiye vermez; ehliyetinin düzeyi yetmeyen bir personeli de alıp, daha üst kademelere görevlendirmez. Yakın akrabadan, hatta aileden biri bile olsa?

Bu nedenledir ki, liyakat kavramı ve bu bağlamda liyakatsiz, ehliyetsiz kişilerin bir yerlere görevlendirilmesi ve atanması veya görevde yükseltilmesi söz konusu olduğunda, doğrudan devlet kurumları ve kadroları akla gelir.

?..

Böyle bir atamaya zemin olacak yeni bir ?iş ilanı?, birkaç gün önce çeşitli ortamlarda ve bilhassa, doğrudan ilgili bilim ve meslek alanı olan Bilgi ve Belge Yönetimi (daha bilindik adıyla Kütüphanecilik) alanının iletişim ortamlarında paylaşılmaya başlandı.

Paylaşılan habere göre, devlet üniversitelerimizden biri olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi? alacaktı.  

?E, ne var bunda; üniversitenin biri, ihtiyacına binaen öğretim üyesi alacakmış? diyenlere, biz de, ?durun hele acele etmeyin? diyor ve devam ediyoruz.

Zira Üniversite?nin internet sitesinde, hemen ana sayfadaki ?Duyuru ve Etkinlikler? başlığı altında yer alan ilana (http://depo.osmaniye.edu.tr/dosyalar/oku/Dosyalar/15517im.pdf) göre, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi?ne bağlı ?Bilgi ve Belge Yönetimi? bölümüne alınacak yardımcı doçent doktor adaylarında, üniversitelerin ilgili bölümü olan ?Bilgi ve Belge Yönetimi? disiplininde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak değil, başka bir alanda doktora öğrenimi isteniyor. Başka, bambaşka...

Diğer bir ifadeyle, ?bilgiyi ve bilgi kaynaklarını sağlayacak, uluslararası kural ve standartlara göre düzenleyecek ve nihayet, en etkin biçimde gereksinim duyanların kullanımına sunacak olan bilgi ve bölge yöneticilerinin yetiştirileceği Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüne? tarih alanında doktora yapmış kişiler alınmaya çalışılıyor.

Üstelik öyle her tarih bölümü mezunu da değil. Daha özel bir doktora çalışması yapmış olması bekleniyor adaylardan.

Ne mi aranan şartlar? Buyurunuz?

?Ortaçağ tarihi alanında doktora yapmış olmak, Osmanlı Tarihlerinde Selçuklularla ilgili çalışmaları olmak?; ?Eski çağ tarihi alanında doktora yapmış olmak, Hellenistik ve Roma Dönemi çalışmaları olmak?; ?Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak, biyografi çalışmaları olmak.? (Önemli not: İfadelerdeki Türkçe, ilana aittir.)

Üstelik adaylar, uzaktan başvuruda da bulunamayıp, bizzat üniversiteye giderek yapacakmış başvuruyu. E-devlet deyip dururken, bürokrasiyi hafifletmek için elektronik belge yönetimine geçelim diye çırpınırken şu ifadelerin açıklanabilirlik düzeyini ise, size bırakıyorum; ?Posta ile yapılacak başvurular (?..) kabul edilmeyecektir?; ??..yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.?

?..

Bir vesileyle haberdar olduğumuzda, ?kötü bir şakadır? demek istedik, fakat hiç de öyle şaka filan değildi. Ortada bir ilan metni vardı ve Türkçe diliyle yazılmış olan metinde her şey açık, net ve anlaşılırdı. Bir şey dışında!

Anlaşılamayan ve anlaşılması zinhar mümkün olmayan?

Bir ülke düşünün ki, yaklaşık yirmi üniversitesinde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri olsun ve yine bunların yaklaşık yarısında, ilki 1954-55 akademik yılında başlamış olmak üzere,  bilgi ve bölge yöneticisi yetiştiriliyor olsun. Yani o bölümlerden yüzlerce mezun verilmiş olsun. Ve fakat sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi, bu bölüm mezunları değil, tarih ve hatta spesifik tarih çalışmaları yapmış kişiler, yeni açıldığı anlaşılan bir Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüne öğretim üyesi olarak alınmak istensin.

Bunun hiçbir şekilde yenilir yutulur, yorumlanır, kabul edilir bir tarafı yok!

Zira yapılacak şey bellidir? Siz kurum olarak ilana çıkar; Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünüze, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasından üç adet yardımcı doçent doktor almak istersiniz; ilana yeterli sayıda liyakatli aday başvurmazsa da, daha sonra yapacağınız bir veya birkaç ilanın ardından, adaylarda aranacak öğrenim şartlarında esnetmeye gidersiniz.

Kaldı ki, böyle bir durumda da üniversite olarak sizi çok ama çok ağır bir soru ve artçıları beklemektedir.

Siz hangi saha araştırmasına ve nesnel verilere dayanarak belki yirminci Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü açıyorsunuz? Bir bölüm açmak, dört duvar arasında otuz tane sıra/ masa, altmış tane sandalye yerleştirmek midir? Ders verecek, üç tane ilgili bölüm mezunu doktoralı uzman olup olmadığını tespit etmeden, hangi cesaretle (başka bir şey demeyeyim) yeni bir bölüm kurarsınız? Bilgi ve Belge Yönetimi alanından mezun olup, henüz üniversitede değil, başka bir kurumda görev yapan ya da herhangi bir kurumda görev almamış olan kaç uzman olduğuna dair bir bilginiz var mıdır ki, yeni bir bölüm açmaya kalkıyorsunuz?

Bu sorular uzar gider, ancak gelin biz soruları uzatıp, Bilgi ve Belge Yönetimi alanının akademideki ve sahadaki profesyonellerinin -çok haklı- öfkelerini kabartmayalım; okurun da sabrını zorlamayalım. Fakat siz de bu büyük yanlıştan dönerek, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında profesyonel yetiştirecek öğretim üyesi kadrolarına, bu alanda lisans öğrenimi bile görmemiş kişileri atamaya çalışmaktan vazgeçin.

İşi ehline vermek, ilâhî/ dinî bir emir olduğu gibi, devlete ve millete saygı noktasında da çok ağır ve veballi bir ödevdir. Boşa mı denilmiş, ?ekmeği, ekmekçiye ver; üstüne de beş lira fazla ver? diye.  

Unutmayalım ki, liyakatsiz ve kalitesiz insan kaynaklarından, kaliteli iş çıkmaz. Kendi işletmemizde asla liyakatsiz bir kişiye görev vermeyecek olduğumuza göre, ?devlet? adlı ?baş tacı kurum? sahipsizmiş gibi davranmayalım.

Başlığı tekrarlayarak nihayetlendirelim sözü?

Liyakat olmadan gelişme olmaz! Hele de akademide, ille de üniversitede?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1155/liyakat-olmadan-gelisme-olmaz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Mustafa Sağsan
19.05.2017 22:01
Sevgili Erol hocam, Kalemine ve yüregine saglik.
Selahattin Öztürk
19.05.2017 22:45
Öğrenci kabulüne başlamamış bir bölüme vereceği/ verdirilmesi planlanan derslerin eğitimini almamış tamamen farklı bir ilim dalından öğretim üyesi istihdam etmek, sadece o bilim dalında eğitim almış meslek insanına değil, eğitim verilecek gençlere, ailelerine millete hakaretten başka bir şey değildir. Bu kadrolar bilim ahlakına uymayan, toplum vicdanını yaralayacak bir yaklaşımla açılmış, ilanın derhal kaldırılması gerekir.
R.Yener
22.05.2017 02:11
Artık "Hellenistik Roma tarihi, Selçuklu tarihi..." çalışan kendi alanlarında hiç bir kadroya girmeyi beceremeyen, yeteneksiz, kul hakkı nedir bilmeyen "akademisyen kırması" zaatlar derslerde öğrencilere başkasının emeği; en hızlı, en doğru ve en sistematik nasıl çalınır onu öğretirler.

Diğer Yazılar

18.08.2019 Fenerbahçe, Kahır Sezonu ve Ötesi
12.07.2019 Önce İnsan, Sonra Doktor
09.06.2019 Fransa?yı üzdük Hakan!
27.05.2019 İnsan Tercihlerinin Ürünüdür
06.05.2019 Şehir Kimliği ve Halk Kütüphanesi
17.04.2019 Kütüphaneler ve İnsan İsrafı
25.03.2019 Kütüphanecisi olan kütüphaneler?
04.03.2019 Fenerbahçe?nin yakın geleceği?
12.02.2019 Mevzu futbol ise, insanlık teferruat mıdır?
07.02.2019 Kadın erkek el ele, hedef daha güçlü Türkiye!
26.01.2019 Fenerbahçe?yi yazamamak!
04.01.2019 Kütüphaneciler, kütüphanelerin ve arşivlerin kalbidir!
25.12.2018 Ersun Yanal kötü gidişe dur diyebilecek mi?
18.12.2018 Her şeyi bilenler çağı!
29.10.2018 Koku'ttu gitti!
21.10.2018 Fenerbahçe?den tarihi başarı: 9'da 9
09.10.2018 Eğitimde doğru çıkış kütüphanesiz bulunamaz!
27.09.2018 Aynen aynen, sıkıntı yok!
21.09.2018 Fener sönüyor!
07.09.2018 Kütüphaneciler olmadan asla!
20.08.2018 Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü
18.07.2018 Fransa bileğinin hakkıyla ve alkışlarla
14.07.2018 Tebrikler Belçika
03.07.2018 Japonya'ya saygı gecesi
01.07.2018 Arjantin efsanesi ve Messi feneri
25.06.2018 ?Yeni Türkiye Dersi? başlıyor!
19.06.2018 Fenerbahçe için umudun adı: Ali Koç
04.06.2018 Fenerbahçe?de bir dönemin sonu!
27.05.2018 Ramazan: Müslüman için tefekkür zamanı
16.05.2018 6. Ulusal Yayın Kongresi'nin ardından
29.03.2018 Kütüphaneler, arşivler ve işi ehline vermek
18.03.2018 Yeni bir derbi ve yine bir kandırmaca!
21.02.2018 Terim Etkisi Değil Terin Etkisi Esas Olmalı
31.01.2018 Üç Artı Bir İmparator ya da İmparator Kime Denir?
27.12.2017 İNTERNET İCAT EDİLDİ, EDEBİYAT "BOZULDU"
12.12.2017 İSTİKÂMET YAŞAYAN KÜTÜPHANELER!
21.11.2017 ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI
14.11.2017 KÜTÜPHANECİ YETİŞTİRİLMESİN O HALDE!
31.10.2017 KİTAPLAR, KÜTÜPHANELER VE ÇOCUK CIVILTILARI
17.10.2017 ZAFERİMİZLE ÖVÜNEBİLİRİZ!
10.10.2017 AMPUTE DEĞİL CESUR YÜREK MİLLİ TAKIMI
07.10.2017 MİLLİ TAKIM: EL ELDE BAŞ BAŞTA
24.09.2017 TÜRK FUTBOLU KAYBETTİ
14.09.2017 BEŞİKTAŞ'I İZLEMEYE DEVAM
12.09.2017 KÜLTÜREL MİRAS, KÜTÜPHANELER VE BURSA
03.09.2017 LUCESCU?NUN YANLIŞ İLİKLENMİŞ DÜĞMELERİ VE MİLLİ TAKIM
28.08.2017 FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARDI
25.08.2017 FENERBAHÇE NEREYE?
22.08.2017 BİLGİSİZLİĞİN FATURASI AĞIRDIR!
15.08.2017 SON AĞAÇ KURUDUĞUNDA
08.08.2017 YİNE DE BEŞİKTAŞ, YİNE BEŞİKTAŞ
01.08.2017 ÖLÜNCE BÖYLE ÖLMELİ İNSAN
18.07.2017 VATANINI EN ÇOK SEVEN?
15.07.2017 METİN DOĞAN GAZİDİR
05.07.2017 GÂVURLUK YAPMAK!
05.06.2017 GÖZ GÖZ GÖZTEPE NİHAYET SÜPER LİG?DE!
30.05.2017 BEŞİKTAŞ AŞKLA VE ALKIŞLARLA ŞAMPİYON
19.05.2017 LİYAKAT OLMADAN GELİŞME OLMAZ!
02.05.2017 SEVERKEN ÖLDÜRMEK
25.04.2017 FUTBOLDA KALİTENİN ADI: BEŞİKTAŞ
11.04.2017 BİLGİYE ?EVET?, BİLGİSİZLİĞE ?HAYIR?
07.04.2017 BAĞCILAR?DA HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
14.03.2017 EŞEKLİ KÜTÜPHANECİDEN BİSİKLETLİ KÜTÜPHANECİYE
08.03.2017 III. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI VE KÜTÜPHANECİLİK
22.02.2017 NAM-I DİĞER ATOM KARINCA
14.02.2017 BİR ÂLİM ÖLDÜ DİYELER?
08.02.2017 ALKIŞLAR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR?E
30.01.2017 KÜTÜPHANELERDE GEÇEN KIYMETLİ ÖMÜRLER
18.01.2017 FETÖ'CÜLER VE KUL HAKKI
12.01.2017 ÇILDIRIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?
03.01.2017 TERÖR, AMERİKA, İŞBİRLİĞİ VE FETÖ
28.12.2016 KRONİK KÖTÜMSERLİK SENDROMU
21.12.2016 ŞEHİDİNİZDEN MEKTUP VAR
13.12.2016 VATANA AİDİYET BİLİNCİ
06.12.2016 DEVLETTE ?TOPYEKÛN- YENİDEN YAPILANMA
28.11.2016 DIRK ADVOCAAT KANARYAYI KANATLANDIRIRKEN?
22.11.2016 YAN AMERİKA YAN!
13.11.2016 MİLLİ MAÇIN PSİKOLOJİK ANALİZİ
08.11.2016 DARBE İĞRENÇLİĞİN DİĞER ADIDIR
01.11.2016 MÜLTECİ DEĞİL MUHACİR!
25.10.2016 İŞ VERDİNİZ DE ÇALIŞMADILAR MI?
18.10.2016 KÜTÜPHANESİZ ÜNİVERSİTE YA DA BURÇSUZ KALE
11.10.2016 HER GÜN KİTAP, HER GÜN KÜTÜPHANE!
04.10.2016 LİYAKAT ODAKLI YENİDEN YAPILANMA
27.09.2016 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI
20.09.2016 BİR FENERBAHÇE YAZISI
06.09.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE KALMAK
16.08.2016 VATAN İÇİN NÖBETTE OLMAK
09.08.2016 MİLLETİ KALBİNDEN VURMAK
02.08.2016 BİZ KİMİZ SORUSU ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK
26.07.2016 YENİDEN ÇANAKKALE RUHU
19.07.2016 YENİDEN YAPILANMA ZAMANI
12.07.2016 FATURAYI KİM ÖDEYECEK?
05.07.2016 BAYRAMI GÖSTERMEYEN MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ
28.06.2016 TÜRK USULÜ FUTBOLLA BURAYA KADAR
21.06.2016 BU KARNE KİMİN?
14.06.2016 HADİ ASLANIM HADİ KOÇUM!
07.06.2016 ÖNCE DÜŞÜNCE SONRA HAREKET