AŞK?I YAZAYIM DEDİM

Eklenme Tarihi: 29.04.2017 09:50:52 - Güncellenme Tarihi: 13.08.2020 20:50:29

?Aşk insana yeni gözler bahşeder.?

Aziz Augustin

Mevlana: ?Aşk acısı taşımayan yürek, ya deliye aittir ya da ölüye? der. Aşk, Arapçadan dilimize geçmiş. Arapçada da, günümüzde kullandığımız anlamda aşırı sevgiyi ifade ettiği gibi, ayrıca sarmaşık da demektir. Sarmaşığın ayağı ve gövdesi yoktur; başka bir ağaca dolanarak ve sarılarak yaşar. Kişi, varlığını başkasının sevgisinde duyarak ve hissederek kendisinin farkına vardığından dolayı bu sevgiye aşk denilmiş ve sarmaşıkla karşılanmıştır. Sarmaşık, sarıldığı bitkiyi çok sıkarsa, kurumasına sebep olur. Bu yüzden aşk ateşi de sarıldığı ve düştüğü gönlü sıkar, yakar ve kurutur. Doğrusu aşk, başka bir gönülde yaşamaktır, bu yolla kendini bulmaktır.

İnsan önce karşı yöne bakar, orda kendini cezbeden bir incelik, bir nazenin görür: Dilber. Dilber, mavi kanatlı bir kelebektir, daldan dala dala uçar,  kanadı zayıf ama yakalayamazsın. O hep bulutlarla arkadaştır, ara sıra baştan çıkarmak için yere iner. Bu böylece sürüp giden sonu gelmez bir serüvendir. Bu hayale benzeyen serüvenin kahramanı da, kadın. Erkek, hantaldır, bekleyen ve gözleyendir. Kadın ise hep seyyal, hep rüyalarda gezinir; dokunduğu yerde tomurcuklar açar, göründüğünde güller.

Maşuku derin bir azaba duçar kılan aşk, her zaman güzel vuslatın kucağında son bulmaz. Sevgilisi Mümtaz Mahal?ın hatırasına dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal?ı yaptıracak kadar derin bir aşkla bağlanan Şah Cihan, bu aşkın meyvesi Alemgir tarafından zindana atılarak Tac Mahal?ı seyredip iç çekerek ölmüştür. Zira dünyevi aşklar bazen çok acı ve zehirli meyveler de verebilmektedir.

Kâinatın işleyişinde dünyada var olan güzelliklerin, soyut güzellik fikrine yani ?idea?lara ulaşmak için basamak olarak kullanıldığını söyler, Eflatun. Eflatun?a göre insan, güzele ve estetiğe ulaşma yolculuğunda çeşitli formlara ?güzel? der. Böylece doğru şekillerden, formlardan, düzenlerden, doğru uygulamalara yönelir. İnsanın ulaştığı bu doğru eylemlerden doğru fikirlere, doğru fikirlerden de doğru güzelliğe ulaşır. Bu serüvenin sonunda insan, güzelliğin özünün ne olduğunu anlar. Neticede ulaşılan soyut bir güzelliktir. Eflatun diğer adıyla Platon?un, bu soyut güzellik anlayışından hareketle, hayali güzelliğe âşık olanlara, ?platonik âşık? denir. Eflatuncu bakışa göre, kâinatın manevi yapısı ile ilahi düzenin tapınmaya değer olduğu fikrine varılır. Prensipte aşk, zaten saf ve platoniktir.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Eflatun?un dünyadaki güzelliklerin soyut güzelliğe doğru akışını ifade ettiği aşkın zirve noktasında, derunî ve ilahî aşkla buluştuğunu şöyle dile getirir: ?Çocuğa ana karnında ruh üfleyen, tohumu hararet içinde çatlatan, ampulü nurla dolduran, Çin Seddini yükselten, Süleymaniye kubbesini dokuyan ve öksürüklü mantık hesaplarını paçavraya çeviren aşk, insan hilkatindeki ?ol? hamlesinin birinci sırrı.. Her şubede her işi aşk yapacak, akıl hesaplayacaktır. Ve bunlar birbirleriyle hiç geçinmeyecekler.?

Leyla Uhayliyye diye meşhur Leyla binti Abdullah, Arapların çok ünlü kadın şairlerinden biri. Bir başka meşhur şair Tevbe b. Humeyr ile birbirlerine inanılmaz bir âşıkla bağlanmışlardı. Yaşlılığında Abdülmelik b. Mervan?ın huzuruna girdi. Abdülmelik: ?Tevbe, sende ne buldu ki, sana âşık oldu? diye Leyla?ya sorduğunda; Leyla da şu cevabı vermişti: ?İnsanlar sende nu buldular ki, seni halife yaptılar.? Bunun üzerine dişleri görününceye kadar gülen Abdülmelik, Leyla?nın ihsas etmek istediği aşka dair sırrı anlamış olmalı ki, bu cevap karşısında susup kalmıştı. Çünkü aşk iki gönül arasında kurulan bir sır köprüsüdür, dünya gözüyle değil, ancak gönül gözüyle görülür ya da sezilir.

Ahmet Hamdi Tanpınar da, aşkın kapısının neticede ilahî aşka açıldığını aksi takdirde insanın aşka esir bir hayat süreceğini söyler. Onun da ifadeleri şöyledir: ?Aşk eğer ilahî şeklinde ezelden bahşedilmiş bir hidayet gibi tecelli etmezse, ya başlangıcı zikredilmeyen bir esirlik şeklinde görünür yahut da avcının pek haberdar olmadığı bir av başlardı. O zaman bir gönül avı (sayd-ı dîl) hadisesi olurdu ki, daha ziyade ?şehbâz-ı nigâh?la yapılırdı. Her ne şekilde başlarsa başlasın bir nevi esirlik devam ederdi.?

Şu da bir gerçek ki, insanoğlu maveraya olan yolculuğunu maddi suretlerden başlatır. Bu hakikate işaret etmek üzere Ruzbehan-i Şirazî, ?İlahî aşkın kuralını, insanî aşkın kitabından okuyup öğrenmek gerekir? der.

Aşk, ilahî bir nefha taşıdığından yücelere kanat açtırır. Aşığın sözü perde kabul etmez, maveralara savrulan ok gibi hedefini bulur. Çünkü gönül, maddi âlemle sınırlı ve kayıtlı değildir artık, göz ötelere, kalp görünmeyene müştaktır. Bir gönüle düşen aşk, her yöne kanat çırpan bir kelebek, hudut tanımayan bir fatihtir. Aşk, sessiz ve kelimesizdir. Gönülden gönüle yol bulur. İbn Semnun, gerçek âşıklardan biriydi. Yüzüne bakıldığında aşk nurunun kaynadığı görülürdü. Bir gün mescitte bir konuşma esnasında aşktan bahseder. O anda küçücük bir kuş belirir ve gagasını vurur eline İbn Semnun?un. Kuş gagasından sızan incecik bir kanla orada ölüp kalır. O zaman İbn Semnun, halka dönüp şunu der: ?Aşka ait kelimelerin cemadata, nebata ve hayvana tesiri vardır da gafil insana yoktur!?  İlahî aşka ulaşanın sözü, hedefini bulan bir ok gibidir. İlahî aşk nihai menzildir. Bu menzile merdivensiz çıkılır. Mevlana da öyle demiyor mu? ?Biz aşk ile yürürüz, ayakla değil.?

Şair Ebu?l-Feyz, dünya güzelliklerinden bir türlü sıyrılamayan aşka söyle sitem eder: ?Kâbe?yi yıkma ey aşk, orası yorgun yolcuların bir an dinlendikleri bir yer. Görünmeyen âlemden dönen dost yok, ses vermiyor âdem kervanı, gök konuşmuyor bizimle.? Aşk, ilahî bir sırdır. Hangi gönülü mesken tutar, hangi kalpte yer bulur bilinmez. Başka gönüle akacak, mest ettiğine gizlice bakacak ince bir yol bulur. Aşk, esrarla hâleli bir hâldir.

Hint?in eski şairlerinden Amaru şöyle seslenir sevgiliye:

Nereye güzelim? Yollar karanlık

Gönül sultanımın beklediği yere.

Yalnızsın yavrucuğum, korkmuyor musun?

Yollar uzun, yollar tehlikeli..

Yoldaşı aşk olan korkar mı deli!

Gerçekten aşkla yola çıkanlar, Mevla?nın himayesi altındadırlar. İlahî bir sevdayla tutuşan gönüller için vuslatın adı anılmaz olur. Dönülmez bir yolculuktur, hicranla kavrulan bir sevda kazanıdır aşk. ?Aşka uçarsan, kanatların yanar? diyor Sadi Şirazî, Mevlana ise, ?Aşka uçmazsan kanatların neye yarar?? diye sorar. Bu soruya, Yunus Emre yine bir soruyla cevap verir: ?Aşka varınca kanatları kim arar?? Ben de diyorum ki: ?Aşk, kanatsız varabilmektir.?

Bu konuda son sözü Madam dö Stael?e bırakalım: ?Mademki güzele hayran olmak, Tanrı?ya hayran olmaktır, mademki her büyük düşünce bizi Rabb?e kanatlandırır? Neden iman mabedinin sütunlarını aşk, şiir, felsefe olmasın.? Evet, neden olmasın?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1100/aski-yazayim-dedim

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN