Gündem Haber Girişi: 01.10.2021 - 17:08, Güncelleme: 01.10.2021 - 17:08

Hakkı Öznur: Türk Ülküsü’ne Bağlı Avrupa’daki Ülkücü Kuruluşlara Selam Olsun!

 

Hakkı Öznur: Türk Ülküsü’ne Bağlı Avrupa’daki Ülkücü Kuruluşlara Selam Olsun!

Ülkücü Hareket’in tarihini yazan, Ülkücü fikir ve siyaset adamı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ve milletin adamı, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’yla dava ve yol arkadaşlığı yapmış, Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden Hakkı Öznur, Avrupa’da, 51 yıldır yasal ve meşru çizgide faaliyetler gösteren, yasalara saygılı,demokrasiye bağlı,ÜlkücüKuruluşları terör örgütügibi göstermeye çalışan, yasaklamaya kalkanbazı batılı ülkelere,ABD’ye, AP (Avrupa Parlamentosu) na yazılı bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi.
Hakkı Öznur açıklamasında, 1970’lerden günümüze Avrupa’ya kaçan “Derin Sol” ve “Bölücü” örgütlerin liderlerini ve bu ülkelerde örgütsel faaliyet gösteren, Türkiye düşmanı örgütleri’de isim isim açıklamıştır. Avrupa gladyosuna bağlı olarak çalışan, Türkiye düşmanı“DERİN SOL ve BÖLÜCÜ” örgütlerin ABD veAB ülkeleri tarafından nasıl korunduklarını, himaye edildiklerini açıklamasında anlatmıştır. Hakkı Öznur’untarihi önemesahip açıklamasının tam metni: AB VEAP, HEM PKK/PYD TERÖRİZMİNE DESTEK VERİYOR HEM TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPIYOR Avrupa ülkeleri PKK, PYD/YPG, DHKP-C,TİKKO vb. bölücü örgütlere, derin Sol örgütlere, destek veriyor, sahip çıkıyor. Ama bulundukları ülkelerde,yasalara saygılı, demokratik kuruluşlar olan Ülkücü kuruluşlara ise baskı uygulamaya, onları yasaklamaya, kapatmaya ve sindirmeye çalışıyor.  Ülkücü kuruluşlar, yasa dışı kuruluşlar olarak gösterilerek buralara üye olanları sicil altına alma, özellikle gençlereiş hayatında ve başka alanlarda yükselemezsiniz algısını vermek istiyorlar. Yapılanlar planlı ve programlı Türk düşmanlığıdır. Haçlı faşizmi, Nazizm’i tekrar AB bloğunda hortlamıştır.Haçlı faşistler, liberaller, yeşiller, sosyal demokratlar ve Marksistler, Ülkücü düşmanlığında,Türk düşmanlığında birleşmişlerdir.Ülkücülere düşmanlık, Türk’e düşmanlıktır, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye düşmanları, Avrupa’da, Türklük ülküsüne sahip Ülkücülerisindirmeye çalışıyor.  Irkçılıkla, terörle, şiddetle hiçbir bağı olmayan Ülkücü kuruluşları, terör örgütü gibi göstermeye çalışmanın temelinde, Haçlı faşistlerin Türkiye’ye olan düşmanlığı yatmaktadır. Yüzlerce, binlerce bölücü/Marksist militana vatandaşlık veren, ev sahipliği yapan, himaye eden, derin Sol ve bölücü terör örgütlerinin Türkiye düşmanlığına açık destek veren ABD, Batılı ülkeler ve AP, açıkça terörizme arka çıkmaktadır. PKK ve derin Sol örgütlerin Avrupa ülkelerinde açıkça faaliyet gösteren büroları, merkezleri var. AB bloğu, terör örgütlerine maddi finansman değil her türlü desteği vermektedir.PKK’nın Kandil’deki ve Avrupa’daki örgüt şefleri AP’de konuşmakta, Batılı ülkelerde ellerini kollarını sallayarak gezmekte, örgütsel çalışmalar yapmaktadır. ABD ve AB ülkeleri, taşeronları olan PKK, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin dilini ve söylemini kullanarak Ülkücülere düşmanlık beslemeye devam ediyorlar. ABD ve AB ülkeleri, PKK ve PYD şeflerini küresel merkezlerde ağırlıyor, misafir ediyor, görüşüyor ve destek veriyor. CIA başta olmak üzere Batılı istihbarat servisleri, Kandil’de, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden, terör örgütlerinin şefleriyle görüşüyor, örgüt yöneticileri ile beraber poz vermekten, resim vermekten kaçınmıyorlar. Birlikte basın toplantıları bile yapıyorlar. PKK, YPG, DHKP-C vb. terör örgütleri içli dışlı olanlar, terörle, terörizmle ilgisi ve ilişkisi olmayan Ülkücü kuruluşları; terör örgütü gibi göstermeye çalışıyorlar. Avrupa’da her zaman yasalara ve kanunlara uymuş, demokrasiye bağlı,demokratik çizgiye sahip Ülkücü hareketin temsilcisi, Ülkücü kuruluşları kapatmak veyok etmek içinkirli ve karanlık planlarını uygulamaya sokmuşlardır. Terörizmin destekçisi olan ve coğrafyamızda Türkiye düşmanı PKK ve onun Suriye’deki kolu olan PYD/YPG’ye her türlü silah ve para desteğinde bulunan ABD ve AB bloğunun Ülkücü düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. TÜRK ÜLKÜSÜ’NE BAĞLI AVRUPA’DAKİ ÜLKÜCÜ KURULUŞLARA SELAM OLSUN Bazı ABülkelerinde Ülkücü kuruluşları hedef alanTürkiye düşmanı bölücüler ve derin Sol örgütler, çevreler tarafındandesteklenen karalama kampanyaları, NATO merkezli gladyo tarafından bir plan dâhilindeyürütülmektedir.Hedef; Avrupa’daki, Türkiye sevdalısı Ülkücüleri baskı altına almak ve sindirmektir. Küresel terörizme destek veren, dünyanın dört bir yanında taşeron örgütleri maşa olarak kullanan Amerikan ve batı emperyalizminin Ülkücü Kuruluşları hedef almaları boşuna değildir. Çünkü Avrupa’daki Ülkücü kuruluşlar;  küresel terörizme destek veren, terör örgütlerini himaye eden ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçlere ve her türlü emperyalizme karşıdır. Ülkücü Kuruluşlar terörizme destek veren emperyalizmin oyunlarını bozduğu ve terör örgütlerine destek verenleri bulundukları ülkelerde; deşifre ettikleri için demokrasi ve hukuk yolundan çıkmadıkları, ayrılmadıkları için kapatılmak istenmektedir.     Avrupa’da faaliyet gösteren Ülkücü kuruluşlar her zaman şiddete karşı olmuş, hak, hukuk, adalet çizgisinde faaliyetler yürüten demokrasiye ve hukuka bağlı olan meşru ve demokratik kuruluşlardır. Ne ABD’nin, ne AB’nin, ne AP’nin, ne AB ülkelerinin Ülkücü Kuruluşlar aleyhine aldıkları faşist kararlar ve baskılar Ülkücüleri yıldıramaz, sindiremez, susturamaz ve korkutamaz. Avrupa’daki Türkler Haçlı faşizmine karşı omuz omuza olmalı ve mücadele etmelidir. Türk Milleti, Türklük Ülküsüne sahip Avrupa’daki Ülkücülerle beraberdir. Türklük ülküsüne bağlı, Türkiye sevdalısı, ADÜTDF, ATB/ANF, Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları, Nizam-ı Alem Ocakları gibi tüm Ülkücü kuruluşlar gururumuzdur. Kalbimiz, gönlümüz ve yüreğimiz her daim onlarla beraberdir. AVRUPA ÜLKÜCÜLERİ HAÇLI FAŞİZMİNE BOYUN EĞMEZ! Ülkücü kuruluşlar, 1970'den beri Almanya'nın anayasal düzenine saygılı, kanunlarına riayet ederek, kendi imkânlarıyla oluşturduğu disiplinli, fiziki ortamlarında sosyal ve kültürel faaliyetler yapan, demokratik, sivil, toplum örgütleridir. Demokrasi, insan onuru ve insan haklarına öncelikli olarak önem veren Ülkücü kuruluşlar, ırkçılığı, faşizmi, şiddetin ve terörün her türlüsünü inancı ve taşıdığı kültürel anlayışın gereği reddetmektedir. Gurbete giden işçilerimiz, mensubu oldukları aziz Türk milletinin inançlarına, değerlerine, kültürüne, diline hep bağlı kalmışlar, o zor ve fırtınalı yıllarda Avrupa ülkelerinde inandıkları dünya görüşü doğrultusunda teşkilatlarını kurmuşlardır. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin kültürel varlıklarını koruyarak, birlikte yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak gayesiyle kurulmuş olan dernekleri, farklı gösterme ve düzmece iddialarla itham etme girişimi, art niyetlidir. Tamamen siyasi kararlardır. Almanlar 1960’ların başlarından itibaren Almanya’ya çalışmaya gelen ve Alman ekonomisine ve Almanya’nın gelişmesinde büyük rolleri olan, sayıları bugün 4 milyona yaklaşan Türkleri ve Türk toplumunda karşılığı olan Ülkücü hareket çizgisindeki birçok Ülkücü kuruluşları tehdit olarak görmesi, son derece tehlikeli ve art niyetli bir yaklaşımdır. Anglo-Sakson stratejisi, her yönüyle işliyor. Hedef,  Türkleri özellikle Avrupa’dan söküp atmak. Avrupa ülkeleri, Türk düşmanlığına aldıkları Haçlı, faşist kararları ile devam ediyor. ABD ve Avrupa’da ırkçı, faşist akımlar, son yıllarda, İslam ve Türk düşmanlığının politikalarını merkezine koyarak güç topladılar, önemli mesafeler kat ettiler. Pek çok ülkede bu bağnaz/ırkçı, “Neo-ırkçı” akımlar, parlamentolara girdiler, hükümet ortağı oldular. TÜRKİYE’DE “HDP”   ALMANYA’DA  “YEŞİLLER” VE  “SOL” PARTİ Ülkücü Hareketi’n güçlü olduğu Almanya'da da muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, Almanya'daki Ülkücülerin mevcut dernek ve kuruluşlarının yasaklanması için ilk girişimi başlatmıştı.Almanya’da Türkiye düşmanı Sol Parti, Ülkücü kuruluşların Almanya'da yasaklanmasını uzun süredir talep ediyor.Sol Parti İç Politikalar Sözcüsü UllaJelpke, demokrasiye ve hukuka bağlı Ülkücü kuruluşların kapatılmasını istiyor.Ülkücülerin faaliyetlerini yıllardır önergelerle meclise taşıyan, Türk düşmanıSol Parti(Die Linke)milletvekiliUllaJelpke,Ülkücü hareket düşmanlığında başı çekenlerdendir. Federal Meclis’te hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, Ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü kabul edilmişti. Önerge, iktidar ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği “Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, Ülkücü hareketin etkisini bastırmak” başlığı ile meclise sunuldu. Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, Ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar, hükümet tarafından takip edilecek.Almanya'da Ülkücü harekete mensup dernek ve kuruluşların yasaklanması girişimini, federal meclisteki siyasi partiler gündeme taşısa da Almanya genelinde örgütlü bir yapılanmanın yasaklanmasına ilişkin kararı Federal İçişleri Bakanlığı veriyor. Bu haçlı faşist önerge, tamamen ön yargılı, ideolojik saplantılı, ilmi ve fikri gerçeklerle bağdaşmayan, akıl ve izan dışı iftiralarla dolu. Aşırı sağcı, nasyonalist, ırkçı vb. ithamlar asla kabul edilemez. Avrupa ülkeleri, eğer nasyonal, faşist hareketler, ırkçı, faşist yapılar ve zihniyetler arıyorlarsa, önce kendi kirli geçmişlerine bir bakmaları lazım. Nazizm, faşizm ve Bolşevizm gibi insanlık düşmanı ideolojiler, Batı dünyasından çıkmıştır. ALMAN GLADYOSUNUN ELEMANI İKİ KRİPTO:CEM ÖZDEMİR VE SEVİM DAĞDELEN Almanya'da Türkiye düşmanlığında yarışan iki isim var. Biri Cem Özdemir diğeri de Sevim Dağdelen.Sol Parti’den Sevim Dağdelen ve Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, 26 Eylül Pazar günü Almanya’da yapılan genel seçimlerde yine milletvekili seçilmişlerdir.Kürt kökenli, HDP sever, Alman milletvekiliSevim Dağdelen başta Alman devlet televizyonu olmak üzere görsel ve yazılı medyada devamlı, Türkiye’yi kötüleyen ve Türk devletine hakaret eden açıklamalar yapmaktadır. Alman Sol Parti milletvekili,FederalMeclis Grubu Başkan Yardımcısı olan vebölücü zihniyete sahip Sevim Dağdelen,2017 yılının Kasım ayında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG'ninpaçavrasını Alman Meclisi’nde açmıştı.Terör örgütü PKK/YPG’yi savunmuştur.HDP/PKK yandaşı Dağdelen, Alman derin devletinin özel elemanı olarak da Türkiye düşmanı faaliyetlerini sürdürmektedir. Her fırsatta Türkiye’ye kin kusan, Türkiye aleyhinde Almanya'da lobi faaliyeti yürüten ve başta bölücü terör örgütü PKK olmak üzere Türkiye'ye zarar veren her örgütü ve ülkeyidestekleyen vekillerden biri olan Sevim Dağdelen aynı zamanda İsrail ve Siyonizm’e destek veren bir kriptodur.Kendini, “Kürt-Alevikökenli, Alman milletvekili Sevim Dağdelen” olarakgösteren Dağdelen, Alman devletinin destek verdiği“Ali’siz Alevilik” projesinin en büyük destekçilerindendir. Türkiye sevdalısı ve kanunlara her zaman saygılı olan Avrupa’daki en büyüksivil toplum örgütlerinden biri olan ADÜTDF'ninAlmanya'daki "en büyük aşırı sağcı, anayasa düşmanı örgütlerden biri"olduğu iftirasını atan,algı operasyonu yapmaya çalışanSol Parti Milletvekili, Alman derin devletiyle ilişkisi olan Sevim Dağdelen, Ülkücü düşmanlığını, Türkiye düşmanlığını her daimdevam ettirmektedir. Alman derin devletinin gözdelerinden, Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir’deülkücülere düşmandır.  Almanya da Ülkücü kuruluşlar aleyhine yapılan her türlü toplantılara katılmakta ve destek vermektedir. Almanya’daki Sol grupların, bölücü grupların faaliyetlerine gençlik yıllarından beri katılan ve terör örgütleri, PKK, YPG, DHKP-C vb. açıkça destek veren bir haindir. ÜLKÜCÜ DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR İSRAİL YANDAŞI VE SİYONİZME DESTEK VEREN KARANLIK BİR KİŞİDİR HDP ve TürkSolu ile ilişkisi olan Cem Özdemir, Almanya'da "Ülkücü kuruluşların" yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıklayan kişilerden biridir.DieWelt gazetesine bir mülakat veren Yeşiller Partisi mensubu Özdemir, "Bozkurtlar dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan militan aşırı sağcılardır" ifadesini kullanarak, Alman devleti ve istihbaratıyla çalıştığını bir kez daha göstermiştir. Almanya Yeşiller Partisinde Eş Genel Başkanlıkta yapan Cem Özdemir 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen, bir emperyalist yalan olan "Ermeni soykırımı" tasarısını 2016 yılında Alman Meclisi'ne getiren isimdir.  Alman Parlamentosu'nda yer alan 11 Türk kökenli vekil ise tasarıya destek verdi. Türkiye düşmanı tasarıya destek veren vatan hainleri kendilerini, “Alevi Kürt, sosyalist” olarak gören malum tiplerdir. Washington’daki (İsrail bağlısı) Neoconlar ve İsrail lobileri ile ilişkisi olan Cem Özdemir ayrıca Filistin halkına düşmandır. İsrail –Almanya bayrağı önünde bir konuşma yapan Özdemir siyonizme ve Irak’ın kuzeyindeki Pro-İsrail Barzanilere her zaman destek veren, İsrail yanlısı bir Alman milletvekilidir. Yeşiller Partisi'nin bir dönem Eş Başkanı olan Cem Özdemir, Türkiye düşmanlığında başı çeken isimdir. Cem Özdemir, Alman gladyosunun himayesinde Türkiye aleyhine her türlü kirli ve karanlık faaliyetin başını çekmektedir. ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKİYE’Yİ SAVUNMAK YASAK, BÖLÜCÜLÜK VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI SERBEST Avrupa Parlamentosu (AP) ilk defa bir Türkiye raporunda Ülkücü kuruluşların "AB terör örgütleri listesine eklenmesi" fikrini gündeme taşıdı. AB içinde bu konuda ilk adım Fransa'da atılmış, Fransız hükümeti 4 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı bir kararnameyle, “Bozkurtlar” olarak nitelendirdikleri Ülkücü Kuruluşları hedef almıştır. Önce Fransa, ardından Almanya, Avrupa’da 51 yıldır var olan demokrasiye ve demokratik nizama saygılı her zaman saygılı olan "Ülkücü hareket"in derneklerini, kurumlarını yasaklama yoluna gidiyor. AB’nin yeni kirli ve karanlık planı, “Ülkücüleri AB’nin güvenliğini tehdit eden aşırı sağ gruplar" olarak göstermektir. Türkiye düşmanı, haçlı zihniyetli Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yasaklayacaklarını” söylemiştir. Ardından Avusturya'nın Türk-İslam düşmanı, haçlı, faşist Başbakanı SebastianKurz, Ülkücü kuruluşlara yönelik faaliyetlerin yasaklanacağını açıklamıştır. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ülkücü hareketi yakından izliyor. Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin son yayınladığı raporda, Almanya’daki "Ülkücü hareketi" de Ülkücü hareketin Avrupa’daki temsilcileri olan Ülkücü kuruluşları ele almaktadır. Almanya’da, Nazizm’in ruhu hala yaşıyor. Alman devleti ve Almanya’daki sağ ve sol çeşitli siyasi partiler, bilerek ve bilinçli olarak Ülkücü kuruluşları, dernekleri açıkça hedef gösteriyorlar. DERİN SOL ÖRGÜTLER, BÖLÜCÜLER, ERMENİLER BAYRAM YAPIYOR PKK’nın yayın organları “Yeni Özgür Politika”, “Yeni Yaşam” gazetesi, SOL Parti’nin (ÖDP) yayın organı “Birgün” gazetesi, EMEP’in yayın organı “Evrensel” vb. Sol tandanslı gazeteler, Avrupa ülkelerinde Ülkücü hareketin yasaklanması, Ülkücü kuruluşların kapatılması kararlarına, sevinç manşetleri atarak destek vermişlerdir. 25 Kasım 2020 günkü “Yeni Yaşam” gazetesinin manşetinde “Avrupa ‘Ülkücü Hareketi’ Yasaklıyor” vardı.Ermeni Haber Ajansı da “Almanya Ülkücülerin dernek ve faaliyetlerini yasaklama kararı aldı” diyerek sevincini bütün Ermenilerle paylaşmıştır. AP’DE, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’ NIN TEMSİLCİLERİ KONUŞMA YAPMIŞTIR Avrupa Parlamentosu’nda geçen sene 5 Şubat 2020 günü düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmıştır. AP’nin “Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler” başlığıyla Brüksel’de 16’ıncı kez düzenlediği konferans, PKK propagandasına dönüştü. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri, terör örgütüne methiyeler düzmüştür. PYD'nin siyasi kanadı, Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Eş Başkanı" SihamKiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro ve PKK propagandası yapan, eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bir konuşma yapmıştır. Konferansta konuşan Türkiye düşmanı AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD/YPG’nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını, meşru göstermeye çalıştı. AP,  PKK VE PYD GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ HİMAYE ETMEKTEDİR AB’nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosu’nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması, teröre açıkça destek vermek demektir. Avrupa Parlamentosu (AP), 10 Mart 2021 günü, Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti. Söz konusu tasarıda Türkiye düşmanlığı zirve yaptı. PKK/YPG terör örgütü müttefik olarak kabul edilirken, Türkiye için "işgalci" ifadesi kullanıldı. PKK'nın söylemleri, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin basınında çoğu zaman "Kürtlerin görüşü" şeklinde verilerek meşruiyet sağlanıyor. Buna karşın terör örgütü kurbanlarının hikâyeleri ya da Diyarbakır annelerinin eylemlerine ilişkin haberler, bu ülkelerin basınında neredeyse hiç yer almıyor. AB Komisyon üyeleri, terör örgütü faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru vb, birçok PKK terör örgütü mensuplarıyla görüşüyor. Avrupa Parlamentosu’nda her sene PKK'nın Avrupa’daki yöneticilerinin katıldığı toplantılar düzenleniyor. Avrupa Konseyi’nin binasının önünde PKK yandaşları, teröristbaşının serbest bırakılması için aralıksız eylemler düzenlerken AP ise bu gösterilere izin veriyor. AB GİBİ, ABD’ DE,“ÜLKÜ OCAKLAR”INI KAPATMAK İSTİYOR Yine AB ülkeleri gibi Ülkü Ocakları’nı bir terör örgütü gibi göstermeye çalışan ülkelerden biri de ABD olmuştur. Demokrat Nevada Vekili Yunan kökenli Dina Titus, tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen 2022 Savunma Bütçe Tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığı’nın "Ülkü Ocakları’nın yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasını öngörüyor. Türkiye düşmanı ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları’nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etmiştir. Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor. ABD/AB bloğu, PKK/YPG/PYD'ye mali, mühimmat, silah ve askeri destek vermeye devam ederken öte yandan her türlü terörizme karşı çıkan demokrasi ve hukuktan yana olan Ülkü Ocakları’nı ise terörist yaftası vurarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Küresel emperyalist ABD ve AB ne yaparsa yapsın, Milliyetçi-Ülkücü hareketi sindiremeyecektir. Ülkücüler, baskılara boyun eğmeyecektir. ABD ve AB ülkelerinin Ülkücü Hareket düşmanlığının temelinde Türk ve Türkiye düşmanlığı yatıyor. Türkiye ve Türk milleti sevdalısı Ülkücülerin Avrupa ülkelerinde ve ABD’de kurdukları dernekler, kuruluşlar, şimdi küresel bir plan dâhilinde kapatılmaya çalışılıyor. DEV-YOL’DAN TKP’YE, TDKP’DENTİKKO’YA KADAR DERİN SOL ÖRGÜTLER, BATILI ÜLKELERDEN DESTEK GÖRMÜŞTÜR 1960’ların sonlarından itibaren Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren, Batılı istihbarat servislerinin himayesi altında olan, Türkiye düşmanı Türk ve Kürt Sol örgütler iseher zamankorunmuş, kollanmıştır.Soğuk Savaş döneminden günümüzeonlarcayasa dışı,Marksist-Leninist derin Sol örgütler, bölücü/Kürtçü örgütler, yapılar, çevreler, Avrupa’da üslenmiştir. Her örgüt/parti ve çevrenin dernekleri vardır. Bundan 42 yıl önce, Almanya’da faaliyet gösteren Türk kökenli komünist örgütler/partiler (Devrimci Yol, TKP, Halkın Kurtuluşu vb.) ile Alman KomünistPartisi ve Alman komünistleri, Solcuları, hep beraber Almanya sokaklarında“MHP veÜlküOcakları Kapatılsın” kampanyaları yürütmüşler, yürüyüşler ve mitingler yapmışlardır.42 yıl sonra değişen bir şey yok!Türk Sol örgütler ve Alman Solcular hep beraber yineÜlkücü düşmanlığına devam ediyorlar. 12 Eylül 1980 öncesi Türk solundaen büyük örgüt, kitlesel gücü olan Mahir Çayan çizgisini sürdüren Devrimci Yolhareketi idi(Gençlik Örgütleri DEV-GENÇ). Dev-Yol’dan sonra en güçlüsol hareket, Sovyet yanlısı, dışardan yönetilen TKP idi.Türkiye’de güçlü olan bu iki sol hareketin Avrupa ülkelerindede örgütsel gücü vardı. Dev-Yol veTKP’yideğişik Solfraksiyonlar takip ediyordu. Devrimci Yol, özellikle1980 sonrasında“Devrimci İşçi”örgütlenmesiyleAlmanya merkezli olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine yayılmıştı. Soğuk Savaş dönemi yıllarında merkez üssüDoğuBerlin (Doğu Almanya) olan TKP, 1960’ların sonlarında Almanya’da, 1968 yılında “Avrupa Türk ToplumcularFederasyonu” (ATTF) kurdular. ATTF 1977yılında“FederalAlmanya İşçi DernekleriFederasyonu”(FİDEF)adını aldı. TKP, 80 sonrasıkendilerine bağlı dernekleri birleştirerek1988 yılında“Göçmen DernekleriFederasyonu”nukurdu. TİP çizgisinde“Demokrasi İçin Birlik” adlı örgüt de TİP’in Avrupa örgütlenmesini sağlıyordu. TKP ve TİP, 1987 yılında birleşerek “TBKP” adını aldılar. Ancak 1990’ların başından itibarenetkisini ve gücünü kaybetti. Maoist örgüt, TKP/ML TİKKOda Aralık 1986 yılında, Almanya’da “Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu”nu (ATİK)kurdu. Marksist-Leninist ve Maocu örgütler, Avrupa ülkelerinde yandaşları, değişikdernekler ve yapılar içinde varlıklarınıdevam ettiriyorlar.Avrupa ülkelerindekendiçizgilerinde dernekler kurmuşlar ve bu dernekler, bulundukları ülkelerde istihbarat servislerinin denetiminde, desteğinde varlıklarını devam ettirmekteler. TANER AKÇAM’DAN DURSUNKARATAŞ’A KADAR NE KADAR   “DERİN SOL” ÖRGÜT MENSUBUVARSA HEPSİ AVRUPA’YA KAÇMIŞTIR 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, çoğunlukla Avrupa ülkelerine yaklaşık 50 bin kişi, siyasi mülteci olarak sığınmıştır. Büyük kısmının yasal anlamda “mülteci” statüsünde göç ettiği bilgisi verilmiştir. 12 Eylül 1980 darbesinden kısa bir süre önce ve hemen sonrasında baştaDev-Yololmak üzere birçok Sol örgütün liderleri, şefleri, yöneticileri,militanları,kapağı Avrupaülkelerineatmışlardır. Özellikle darbeden sonra ise birçok Sol örgütün lider kadroları, başta olmaküzere militan kadroları,sempatizanları, kimi Kapıkule üzerinden kimi Orta Doğu üzerinden Avrupa ülkelerine gitmişlerdir. Batılı ülkeler ve istihbarat servisleri, Sol örgüt militanlarına hiçbir zorluk çıkarmadan önceoturma izni, ardından vatandaşlık vermiştir.  Örgütlerin Türkiye düşmanı faaliyetlerine her türlü desteği vermişler, vakıflar üzerinden bu örgütlere para aktarmışlardır.  Derin sol  örgütler ve yurtdışına kaçan örgütlerin liderleri ve  mensupları: TKP: TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu (Nabi Yağcı), TKP MK üyeleri ve kadrolarından Mustafa Demir (Yelkenci), Ali Durak (Şiğo), Ahmet Kardam, Orhan Yıldırım, Cemal Kıral, Adil Sonkaya,  Feridun Aksın, Mehmet Karaca, Mehmet Bozışık,Gönül Dinçer,Veysi Sarısözen, Aydın Meriç, (H.Erdal)Sıtkı Çoşkun,Alaattin Kılıç, Zülal Kılıç, Feridun Gürgöz,Mehmet Boz,Nurten Boz,Şeref Yıldız,Erdal Talu,  Şeyda Talu, Cihan Şenoğuz, MetinGür,Aydın Engin, Oya Baydar,  FevziKaradeniz,ZülfüDicleli,AyşeBilge Dicleli, Yüksel Selek, Nurettin Yılmaz,Haluk Tan İpekçi,  Aybars Bentürk, Ahmet Muhtar Sökücü,AlaiddinTaş, Beria Önger, Hasan Gürkan, Aysel Gürkan, Ömer Ağın, Hüseyin Çakır, Aynur Hayrullahoğlu, Fikret Demir, FahrettinFiliz, Sedat Özgüven vb. TKP ‘İşçinin Sesi’:Bu grubun lideriNihat Akseymen(Reha Yörükoğlu), Haluk Yurtsever, Bedir Aydemir vb. TİP:TİP GenelBaşkanı Behice Boran, Genel SekreterNihatSargın, TİP yöneticilerindenYalçın Cerit, Zeki Kılıç, Yavuz Ünal, Orhan Silier, Gündüz Mutluay,Osman Sakalsız, Can Açıkgöz, Umur Çoşkun, Abdurrahman Atalay, Doğan Özgüden, Tarık Ziya Ekinci vb. TSİP: TSİP GenelBaşkanıAhmet Kaçmaz,yöneticilerden Yalçın Yusufoğlu, Çağatay Anadol vb. TEP:TEP Genel Başkanı Mihri Belli eşi Sevim Belli ve bazı TEP mensupları.. THKP-C kurucularındanYusuf Küpeli, Münir RamazanAktolga, Gülten Çayan, Orhan Savaşcı vb. DEVRİMCİ YOL( DEV-GENÇ)12 Eylül öncesi Türk Solunun en büyük ve en güçlüörgütü vekitlesel tabanı olan Çayanist Devrimci Yol hareketinin önde gelenisimlerinden, Taner Akçam, İbrahim Sevimli, İrfan Yavru,Yaşathak Aslan,Yasin Ketenoğlu, Aydın Erol, Sefa Aydoğan, Erol Nabi Aydemirgibi yüzlerce Devrimci Yol militanı, DEV-SOL(DHKP-C)lideriDursun Karataş,BedriYağan, Paşa Güven, İbrahim Bingölgibiyüzlerce örgüt mensubu, KURTULUŞ (KSD)’ninkurucularından, örgüt yöneticilerinden, militan kadrolardan Mahir Sayın, İsmail Metin Ayçiçek, İrfan Cüre, Doğan Tarkan, Bülent Uluer olmak üzere onlarca örgüt mensubu, THKP-C, Acilciler: Acilcilerin ilk mensuplarındanEngin Erkiner, Mihrac Ural, İbrahim Yalçın,İrfan Dayıoğlu,Mehmet Koç, Cabir Hasan, Nuray Bayındırve çok sayıda örgüt üyesi, THKP-C/HDÖ (Halkın Devrimci Öncüleri)Koral Okan ve bir grup örgüt mensubu, Marksist-LeninistSilahlı Propaganda Birliği(MLSPB)Hasan Şensoy, Ayşe Hülya Özzümrüt ve bir grup örgüt mensubu, TDKP mensuplarındanAtilla Keskin, Yavuz Yıldırımtürk,Mustafa Yıldırımtürk, Abdülkadir Konuk, Ahmet Sefa, Sefariye Ekşi, Ekrem Ekşi, Zeliha Dağlı… Onlarca örgüt mensubu, TKİBkurucularından Aktan İnce, H. Selim Açan, Yaşar Ayaşlı, Ufuk Bektaş Karakayave bir grup örgüt mensubu, TKEP (Emeğin Birliği) Genel SekreteriTeslim Töre, TemelDemirer, Hamza Demir ve bir grup örgüt mensubu, TKP/B Genel SekreteriSuat Bozkuşvebir grup örgüt mensubu, DKP (Devrimci Komünist Partisi) Genel Sekreteri İbrahim Seven ve bir grup örgüt mensubu, TKP/ML-TİKKOmensuplarından Muzaffer Oruçoğlu, Ali Taşyapan,Ali Mercan,Cem Somel, İsa Güzel,  Hüseyin Balkır,  İbrahim Polat, Hasan Aksu, Erhan Gencer,  Feridun İhsan Berkin, Zeki Uygun, Kazım Çelik,  Kemal Yıldırım, Hasan Cançöte,  İmam Dayı,   Mehmet Koç, Turgut Kaya, Sevda Kuran ve onlarca örgüt mensubu, DEVRİMCİ PARTİZAN( Komüncüler):   Bedi Avcı,Erdoğan Şenci,  Süleyman Yeşil ve bir grup. THKP-C Üçüncü Yol(Odak-Direniş) Hamza Yalçın,Seda Şanlıel ve bazı örgüt mensupları, Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi kurucusuSarp Kuray, ve bazı örgüt mensupları Troçkist Hareket(Sürekli Devrim dergisi çevresi) MasisKürkçügil ve küçük bir grup, TürkSol örgütlerin önde gelen isimleri, hepsi, batılı ülkeler tarafından koruma altına alınmıştır.Dev-Sol adlı terör örgütünün kurucusuve lideriDursun Karataş vb.Orta Doğu üzerindenAlmanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere rahatça girmişler, oralarda uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kirli ve karanlıkişleri yapmışlar, Türkiye’deki örgütlerine silah ve para göndermişlerdir. KÜRT ÖRGÜTLERİ BARINDIRAN, ŞEFLERİNE VATANDAŞLIK VEREN YİNE AVRUPA ÜLKELERİDİR Kemal Burkay’ın liderliğindekiTKSP/PSK’nın örgütü olan 1978 yılında Almanya’dakurulanKürdistan Dernekleri Federasyonu(KOMKAR), bugün hala faaliyetlerini devam ettiriyor. İsveç, Türkiye’den kaçan Kürtçülerin merkez üssüdür. Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki siyasal faaliyetlerini 1985 yılında kurulan ERNK, uzun bir dönem sürdürmüş, daha sonraOcak 2000’de feshedilerek yerini Kürt Demokratik Birliği’ne, (KDP) bırakmıştır. 2004 yılında bu oluşumun adı Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (AKDTK) olarak değiştirilmiştir.AKDK’yebağlı “Kürt Halk Meclisleri” Avrupa’da, “Öcalan’a Özgürlük, Avrupa’da Yaşayan Kürtlere Kürtçe Öğretme Kampanyası, Ayn el-Arab (Kobani) eylemleri ve Nevruz kutlamaları” gibi bölücü etkinlikleri düzenlemiştir. Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) ve Avrupa düzeyinde faaliyet yürüten bir diğer PKK örgütlenmesi de merkezi Belçika’da bulunan, 1993 yılında kurulanAvrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu’dur (KON-KURD). 1993’te kurulan KON-KURD’un Avrupa yapılanması Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu(YEK-KOM)’dur.6 Temmuz 2013 tarihinde örgüt, tüzüğünde yeniden yapılanmaya giderek feshedilmiş, yerine Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi “ADKTK”kurulmuştur.   Bölücü örgütler ve yurtdışına kaçan örgütlerin liderleri ve mensupları: PKK kurucuları, PKKMK üyeleri, militankadroları, 1979 Temmuz’undan günümüzehepsiOrta Doğu üzerinden Avrupa’ya geçmişlerdir.Dağdan Avrupa’ya, Avrupa’dandağasürekli gidip gelmekteler. PKK kurucularındanKesire Öcalan  Sakine Cansız, Cemil Bayık,  Ali  Haydar Kaytan,  Duran Kalkan, Hüseyin Topgider, Baki Karer, PKK’da MK üyeliği yapmış halen örgütte görevlerini sürdüren onlarca isimden Cemil   Bayık,  Murat  Karayılan,  Mustafa Karasu,Duran Kalkan, Ali  Haydar Kaytan, Osman Öcalan, Çetin Güngör,Adem Uzun,Çetin  Güngör, İbrahim Aydın, AliSapan, HüseyinYıldırım, Rıza Altun, Selahattin Çelik, Mehmet Can Yüce, MeralKıdır, Selim Çürükkaya, Aysel Çürükkaya,Sait Çürükkaya, Şükrü Gülmüş,Fuat Kav,YusufSerhat Bucak,Cemil Casım Kılıç,  Sabri Ok,  Muzaffer Ayata, Kani  Yılmaz,  Ayfer  Kaya, Mahir Uçar vb. yüzlerce  örgüt üyesi … TKSP/PSK (Özgürlük Yolu çevresi)kurucusu lideri KemalBurkay, Ziya Acar, Yılmaz Çamlıbel, Memo Şahin, Gani Cansever, Bayram Ayaz,Mehdi Zana, Malmisanij vb. onlarca örgüt üyesi… KSP lideri Zeki Adsız bir grup örgüt üyesi… Rızgari yöneticilerinden Mümtaz Kotan, Orhan Kotan, Ruşen Arslan, Ali Yılmaz Balkaş, RecepMaraşlı, Medeni Ferho,MehmetNesimi Yaman,Selim Ferat,Şakir Tutal vb. bir grup örgüt üyesi… Ala Rızgari yöneticilerinden İbrahim Güçlü, Hatice Yaşar, İbrahim Delen,  bir grup örgüt üyesi… DDKD KİP(Şıvancılar)Osman Aydın, ZerrukVakıfahmetoğlu, Sait Çürükkaya, Serhat Dicle, MehmetAli Çılgın, Nejdet Gündem,Mahmut Çıkman,Vildan Saim Tanrıkulu,Mustafa Kılıç,Abid Dündar,Haydar Otlu, Mahmut Önder, İhsan Espar,Aziz Alış, Keyaİzol, AhmedMekiDalaba, Zekeriya Çelik, Kutbettin Alıç, Sait Güven,  Nedim Dağdeviren, Gül Dağdeviren, Sevinç İşcanlı, Methiye Özhal, Sabiha Otlu vb.onlarca örgüt üyeleri… T-KDP’den Ferhat Aydınve bazı örgüt üyeleri… KAWAörgütünden A. ZekiOkçuoğlu,Cemil Gündoğan, Hasan Gezgör, AlişerGezgör,Davut Kurun, Nurcan Kurun,MusaYılmaz, Metinİncesu, Burhan Aktaş, Hüseyin Aslan,vb. örgüt üyeleri… DengeKawaörgütündenGünay Aslan ve bir grup örgüt üyesi… DEP: 16 Haziran 1994 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılanDEP’in Genel Başkanıve Özgür Gündem gazetesinin sahibi Yaşar Kaya, DEP eski milletvekilleri Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Ali Yiğit, Nizamettin Toğuç, Naif Güneş vb. Sol görüşlü yazarlar, artistler, şarkıcılar, Yılmaz Güney, Fatoş Güney, Şanar Yurdatapan… Melike Demirağ… Vedat Türkali… Cem Karaca… Selda Bağcan Tuncer Kurtiz… Ali Asker… Ferhat Tunç… Nihat Berham… Ataol Berhamoğlu… Demir Özlü… Nizamettin Arıç… ŞivanPerver… Gülistan Perver, Ahmet Kaya… Abidin Dino, Güzide Dino, Fahrettin Petek, Neriman Petek, Misak Manuşyan, Zekerya Sertel, Sabiha Sertel, Nazım Hikmet, Zeki Baştımar, Cegerhun, Aram Tigran, Doğan Özgüden, İnci Tuğsavul Türkiye dışına çıkan ilk kuşak sosyalistlerdendir.
Ülkücü Hareket’in tarihini yazan, Ülkücü fikir ve siyaset adamı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ve milletin adamı, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’yla dava ve yol arkadaşlığı yapmış, Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden Hakkı Öznur, Avrupa’da, 51 yıldır yasal ve meşru çizgide faaliyetler gösteren, yasalara saygılı,demokrasiye bağlı,ÜlkücüKuruluşları terör örgütügibi göstermeye çalışan, yasaklamaya kalkanbazı batılı ülkelere,ABD’ye, AP (Avrupa Parlamentosu) na yazılı bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi.

Hakkı Öznur açıklamasında, 1970’lerden günümüze Avrupa’ya kaçan “Derin Sol” ve “Bölücü” örgütlerin liderlerini ve bu ülkelerde örgütsel faaliyet gösteren, Türkiye düşmanı örgütleri’de isim isim açıklamıştır. Avrupa gladyosuna bağlı olarak çalışan, Türkiye düşmanı“DERİN SOL ve BÖLÜCÜ” örgütlerin ABD veAB ülkeleri tarafından nasıl korunduklarını, himaye edildiklerini açıklamasında anlatmıştır. Hakkı Öznur’untarihi önemesahip açıklamasının tam metni:

AB VEAP, HEM PKK/PYD TERÖRİZMİNE DESTEK VERİYOR HEM TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

Avrupa ülkeleri PKK, PYD/YPG, DHKP-C,TİKKO vb. bölücü örgütlere, derin Sol örgütlere, destek veriyor, sahip çıkıyor. Ama bulundukları ülkelerde,yasalara saygılı, demokratik kuruluşlar olan Ülkücü kuruluşlara ise baskı uygulamaya, onları yasaklamaya, kapatmaya ve sindirmeye çalışıyor. 

Ülkücü kuruluşlar, yasa dışı kuruluşlar olarak gösterilerek buralara üye olanları sicil altına alma, özellikle gençlereiş hayatında ve başka alanlarda yükselemezsiniz algısını vermek istiyorlar. Yapılanlar planlı ve programlı Türk düşmanlığıdır.

Haçlı faşizmi, Nazizm’i tekrar AB bloğunda hortlamıştır.Haçlı faşistler, liberaller, yeşiller, sosyal demokratlar ve Marksistler, Ülkücü düşmanlığında,Türk düşmanlığında birleşmişlerdir.Ülkücülere düşmanlık, Türk’e düşmanlıktır, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye düşmanları, Avrupa’da, Türklük ülküsüne sahip Ülkücülerisindirmeye çalışıyor.  Irkçılıkla, terörle, şiddetle hiçbir bağı olmayan Ülkücü kuruluşları, terör örgütü gibi göstermeye çalışmanın temelinde, Haçlı faşistlerin Türkiye’ye olan düşmanlığı yatmaktadır.

Yüzlerce, binlerce bölücü/Marksist militana vatandaşlık veren, ev sahipliği yapan, himaye eden, derin Sol ve bölücü terör örgütlerinin Türkiye düşmanlığına açık destek veren ABD, Batılı ülkeler ve AP, açıkça terörizme arka çıkmaktadır.

PKK ve derin Sol örgütlerin Avrupa ülkelerinde açıkça faaliyet gösteren büroları, merkezleri var. AB bloğu, terör örgütlerine maddi finansman değil her türlü desteği vermektedir.PKK’nın Kandil’deki ve Avrupa’daki örgüt şefleri AP’de konuşmakta, Batılı ülkelerde ellerini kollarını sallayarak gezmekte, örgütsel çalışmalar yapmaktadır. ABD ve AB ülkeleri, taşeronları olan PKK, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin dilini ve söylemini kullanarak Ülkücülere düşmanlık beslemeye devam ediyorlar.

ABD ve AB ülkeleri, PKK ve PYD şeflerini küresel merkezlerde ağırlıyor, misafir ediyor, görüşüyor ve destek veriyor. CIA başta olmak üzere Batılı istihbarat servisleri, Kandil’de, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden, terör örgütlerinin şefleriyle görüşüyor, örgüt yöneticileri ile beraber poz vermekten, resim vermekten kaçınmıyorlar. Birlikte basın toplantıları bile yapıyorlar.

PKK, YPG, DHKP-C vb. terör örgütleri içli dışlı olanlar, terörle, terörizmle ilgisi ve ilişkisi olmayan Ülkücü kuruluşları; terör örgütü gibi göstermeye çalışıyorlar. Avrupa’da her zaman yasalara ve kanunlara uymuş, demokrasiye bağlı,demokratik çizgiye sahip Ülkücü hareketin temsilcisi, Ülkücü kuruluşları kapatmak veyok etmek içinkirli ve karanlık planlarını uygulamaya sokmuşlardır.

Terörizmin destekçisi olan ve coğrafyamızda Türkiye düşmanı PKK ve onun Suriye’deki kolu olan PYD/YPG’ye her türlü silah ve para desteğinde bulunan ABD ve AB bloğunun Ülkücü düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır.

TÜRK ÜLKÜSÜ’NE BAĞLI AVRUPA’DAKİ ÜLKÜCÜ KURULUŞLARA SELAM OLSUN

Bazı ABülkelerinde Ülkücü kuruluşları hedef alanTürkiye düşmanı bölücüler ve derin Sol örgütler, çevreler tarafındandesteklenen karalama kampanyaları, NATO merkezli gladyo tarafından bir plan dâhilindeyürütülmektedir.Hedef; Avrupa’daki, Türkiye sevdalısı Ülkücüleri baskı altına almak ve sindirmektir.

Küresel terörizme destek veren, dünyanın dört bir yanında taşeron örgütleri maşa olarak kullanan Amerikan ve batı emperyalizminin Ülkücü Kuruluşları hedef almaları boşuna değildir. Çünkü Avrupa’daki Ülkücü kuruluşlar;  küresel terörizme destek veren, terör örgütlerini himaye eden ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçlere ve her türlü emperyalizme karşıdır. Ülkücü Kuruluşlar terörizme destek veren emperyalizmin oyunlarını bozduğu ve terör örgütlerine destek verenleri bulundukları ülkelerde; deşifre ettikleri için demokrasi ve hukuk yolundan çıkmadıkları, ayrılmadıkları için kapatılmak istenmektedir.    

Avrupa’da faaliyet gösteren Ülkücü kuruluşlar her zaman şiddete karşı olmuş, hak, hukuk, adalet çizgisinde faaliyetler yürüten demokrasiye ve hukuka bağlı olan meşru ve demokratik kuruluşlardır. Ne ABD’nin, ne AB’nin, ne AP’nin, ne AB ülkelerinin Ülkücü Kuruluşlar aleyhine aldıkları faşist kararlar ve baskılar Ülkücüleri yıldıramaz, sindiremez, susturamaz ve korkutamaz.

Avrupa’daki Türkler Haçlı faşizmine karşı omuz omuza olmalı ve mücadele etmelidir. Türk Milleti, Türklük Ülküsüne sahip Avrupa’daki Ülkücülerle beraberdir. Türklük ülküsüne bağlı, Türkiye sevdalısı, ADÜTDF, ATB/ANF, Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları, Nizam-ı Alem Ocakları gibi tüm Ülkücü kuruluşlar gururumuzdur. Kalbimiz, gönlümüz ve yüreğimiz her daim onlarla beraberdir.

AVRUPA ÜLKÜCÜLERİ HAÇLI FAŞİZMİNE BOYUN EĞMEZ!

Ülkücü kuruluşlar, 1970'den beri Almanya'nın anayasal düzenine saygılı, kanunlarına riayet ederek, kendi imkânlarıyla oluşturduğu disiplinli, fiziki ortamlarında sosyal ve kültürel faaliyetler yapan, demokratik, sivil, toplum örgütleridir. Demokrasi, insan onuru ve insan haklarına öncelikli olarak önem veren Ülkücü kuruluşlar, ırkçılığı, faşizmi, şiddetin ve terörün her türlüsünü inancı ve taşıdığı kültürel anlayışın gereği reddetmektedir.

Gurbete giden işçilerimiz, mensubu oldukları aziz Türk milletinin inançlarına, değerlerine, kültürüne, diline hep bağlı kalmışlar, o zor ve fırtınalı yıllarda Avrupa ülkelerinde inandıkları dünya görüşü doğrultusunda teşkilatlarını kurmuşlardır.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin kültürel varlıklarını koruyarak, birlikte yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak gayesiyle kurulmuş olan dernekleri, farklı gösterme ve düzmece iddialarla itham etme girişimi, art niyetlidir. Tamamen siyasi kararlardır. Almanlar 1960’ların başlarından itibaren Almanya’ya çalışmaya gelen ve Alman ekonomisine ve Almanya’nın gelişmesinde büyük rolleri olan, sayıları bugün 4 milyona yaklaşan Türkleri ve Türk toplumunda karşılığı olan Ülkücü hareket çizgisindeki birçok Ülkücü kuruluşları tehdit olarak görmesi, son derece tehlikeli ve art niyetli bir yaklaşımdır.

Anglo-Sakson stratejisi, her yönüyle işliyor. Hedef,  Türkleri özellikle Avrupa’dan söküp atmak. Avrupa ülkeleri, Türk düşmanlığına aldıkları Haçlı, faşist kararları ile devam ediyor. ABD ve Avrupa’da ırkçı, faşist akımlar, son yıllarda, İslam ve Türk düşmanlığının politikalarını merkezine koyarak güç topladılar, önemli mesafeler kat ettiler. Pek çok ülkede bu bağnaz/ırkçı, “Neo-ırkçı” akımlar, parlamentolara girdiler, hükümet ortağı oldular.

TÜRKİYE’DE “HDP”   ALMANYA’DA  “YEŞİLLER” VE  “SOL” PARTİ

Ülkücü Hareketi’n güçlü olduğu Almanya'da da muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, Almanya'daki Ülkücülerin mevcut dernek ve kuruluşlarının yasaklanması için ilk girişimi başlatmıştı.Almanya’da Türkiye düşmanı Sol Parti, Ülkücü kuruluşların Almanya'da yasaklanmasını uzun süredir talep ediyor.Sol Parti İç Politikalar Sözcüsü UllaJelpke, demokrasiye ve hukuka bağlı Ülkücü kuruluşların kapatılmasını istiyor.Ülkücülerin faaliyetlerini yıllardır önergelerle meclise taşıyan, Türk düşmanıSol Parti(Die Linke)milletvekiliUllaJelpke, Ülkücü hareket düşmanlığında başı çekenlerdendir.

Federal Meclis’te hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, Ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü kabul edilmişti.

Önerge, iktidar ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği “Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, Ülkücü hareketin etkisini bastırmak” başlığı ile meclise sunuldu.

Almanya’da hükümeti oluşturan partiler, Ülkücü hareket ile bağlantılı derneklerin faaliyetlerini mercek altına alan bir kararı kabul etti. Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar, hükümet tarafından takip edilecek.Almanya'da Ülkücü harekete mensup dernek ve kuruluşların yasaklanması girişimini, federal meclisteki siyasi partiler gündeme taşısa da Almanya genelinde örgütlü bir yapılanmanın yasaklanmasına ilişkin kararı Federal İçişleri Bakanlığı veriyor.

Bu haçlı faşist önerge, tamamen ön yargılı, ideolojik saplantılı, ilmi ve fikri gerçeklerle bağdaşmayan, akıl ve izan dışı iftiralarla dolu. Aşırı sağcı, nasyonalist, ırkçı vb. ithamlar asla kabul edilemez. Avrupa ülkeleri, eğer nasyonal, faşist hareketler, ırkçı, faşist yapılar ve zihniyetler arıyorlarsa, önce kendi kirli geçmişlerine bir bakmaları lazım. Nazizm, faşizm ve Bolşevizm gibi insanlık düşmanı ideolojiler, Batı dünyasından çıkmıştır.

ALMAN GLADYOSUNUN ELEMANI İKİ KRİPTO:CEM ÖZDEMİR VE SEVİM DAĞDELEN

Almanya'da Türkiye düşmanlığında yarışan iki isim var. Biri Cem Özdemir diğeri de Sevim Dağdelen.Sol Parti’den Sevim Dağdelen ve Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, 26 Eylül Pazar günü Almanya’da yapılan genel seçimlerde yine milletvekili seçilmişlerdir.Kürt kökenli, HDP sever, Alman milletvekiliSevim Dağdelen başta Alman devlet televizyonu olmak üzere görsel ve yazılı medyada devamlı, Türkiye’yi kötüleyen ve Türk devletine hakaret eden açıklamalar yapmaktadır.

Alman Sol Parti milletvekili,FederalMeclis Grubu Başkan Yardımcısı olan vebölücü zihniyete sahip Sevim Dağdelen,2017 yılının Kasım ayında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG'ninpaçavrasını Alman Meclisi’nde açmıştı.Terör örgütü PKK/YPG’yi savunmuştur.HDP/PKK yandaşı Dağdelen, Alman derin devletinin özel elemanı olarak da Türkiye düşmanı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Her fırsatta Türkiye’ye kin kusan, Türkiye aleyhinde Almanya'da lobi faaliyeti yürüten ve başta bölücü terör örgütü PKK olmak üzere Türkiye'ye zarar veren her örgütü ve ülkeyidestekleyen vekillerden biri olan Sevim Dağdelen aynı zamanda İsrail ve Siyonizm’e destek veren bir kriptodur.Kendini, “Kürt-Alevikökenli, Alman milletvekili Sevim Dağdelen” olarakgösteren Dağdelen, Alman devletinin destek verdiği“Ali’siz Alevilik” projesinin en büyük destekçilerindendir.

Türkiye sevdalısı ve kanunlara her zaman saygılı olan Avrupa’daki en büyüksivil toplum örgütlerinden biri olan ADÜTDF'ninAlmanya'daki "en büyük aşırı sağcı, anayasa düşmanı örgütlerden biri"olduğu iftirasını atan,algı operasyonu yapmaya çalışanSol Parti Milletvekili, Alman derin devletiyle ilişkisi olan Sevim Dağdelen, Ülkücü düşmanlığını, Türkiye düşmanlığını her daimdevam ettirmektedir.

Alman derin devletinin gözdelerinden, Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir’deülkücülere düşmandır.  Almanya da Ülkücü kuruluşlar aleyhine yapılan her türlü toplantılara katılmakta ve destek vermektedir. Almanya’daki Sol grupların, bölücü grupların faaliyetlerine gençlik yıllarından beri katılan ve terör örgütleri, PKK, YPG, DHKP-C vb. açıkça destek veren bir haindir.

ÜLKÜCÜ DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR İSRAİL YANDAŞI VE SİYONİZME DESTEK VEREN KARANLIK BİR KİŞİDİR

HDP ve TürkSolu ile ilişkisi olan Cem Özdemir, Almanya'da "Ülkücü kuruluşların" yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıklayan kişilerden biridir.DieWelt gazetesine bir mülakat veren Yeşiller Partisi mensubu Özdemir, "Bozkurtlar dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan militan aşırı sağcılardır" ifadesini kullanarak, Alman devleti ve istihbaratıyla çalıştığını bir kez daha göstermiştir.

Almanya Yeşiller Partisinde Eş Genel Başkanlıkta yapan Cem Özdemir 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen, bir emperyalist yalan olan "Ermeni soykırımı" tasarısını 2016 yılında Alman Meclisi'ne getiren isimdir.  Alman Parlamentosu'nda yer alan 11 Türk kökenli vekil ise tasarıya destek verdi. Türkiye düşmanı tasarıya destek veren vatan hainleri kendilerini, “Alevi Kürt, sosyalist” olarak gören malum tiplerdir.

Washington’daki (İsrail bağlısı) Neoconlar ve İsrail lobileri ile ilişkisi olan Cem Özdemir ayrıca Filistin halkına düşmandır. İsrail –Almanya bayrağı önünde bir konuşma yapan Özdemir siyonizme ve Irak’ın kuzeyindeki Pro-İsrail Barzanilere her zaman destek veren, İsrail yanlısı bir Alman milletvekilidir. Yeşiller Partisi'nin bir dönem Eş Başkanı olan Cem Özdemir, Türkiye düşmanlığında başı çeken isimdir. Cem Özdemir, Alman gladyosunun himayesinde Türkiye aleyhine her türlü kirli ve karanlık faaliyetin başını çekmektedir.

ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKİYE’Yİ SAVUNMAK YASAK, BÖLÜCÜLÜK VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI SERBEST

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk defa bir Türkiye raporunda Ülkücü kuruluşların "AB terör örgütleri listesine eklenmesi" fikrini gündeme taşıdı. AB içinde bu konuda ilk adım Fransa'da atılmış, Fransız hükümeti 4 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı bir kararnameyle, “Bozkurtlar” olarak nitelendirdikleri Ülkücü Kuruluşları hedef almıştır.

Önce Fransa, ardından Almanya, Avrupa’da 51 yıldır var olan demokrasiye ve demokratik nizama saygılı her zaman saygılı olan "Ülkücü hareket"in derneklerini, kurumlarını yasaklama yoluna gidiyor. AB’nin yeni kirli ve karanlık planı, “Ülkücüleri AB’nin güvenliğini tehdit eden aşırı sağ gruplar" olarak göstermektir.

Türkiye düşmanı, haçlı zihniyetli Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yasaklayacaklarını” söylemiştir. Ardından Avusturya'nın Türk-İslam düşmanı, haçlı, faşist Başbakanı SebastianKurz, Ülkücü kuruluşlara yönelik faaliyetlerin yasaklanacağını açıklamıştır.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ülkücü hareketi yakından izliyor. Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin son yayınladığı raporda, Almanya’daki "Ülkücü hareketi" de Ülkücü hareketin Avrupa’daki temsilcileri olan Ülkücü kuruluşları ele almaktadır. Almanya’da, Nazizm’in ruhu hala yaşıyor. Alman devleti ve Almanya’daki sağ ve sol çeşitli siyasi partiler, bilerek ve bilinçli olarak Ülkücü kuruluşları, dernekleri açıkça hedef gösteriyorlar.

DERİN SOL ÖRGÜTLER, BÖLÜCÜLER, ERMENİLER BAYRAM YAPIYOR

PKK’nın yayın organları “Yeni Özgür Politika”, “Yeni Yaşam” gazetesi, SOL Parti’nin (ÖDP) yayın organı “Birgün” gazetesi, EMEP’in yayın organı “Evrensel” vb. Sol tandanslı gazeteler, Avrupa ülkelerinde Ülkücü hareketin yasaklanması, Ülkücü kuruluşların kapatılması kararlarına, sevinç manşetleri atarak destek vermişlerdir.

25 Kasım 2020 günkü “Yeni Yaşam” gazetesinin manşetinde “ Avrupa ‘Ülkücü Hareketi’ Yasaklıyor” vardı.Ermeni Haber Ajansı da “Almanya Ülkücülerin dernek ve faaliyetlerini yasaklama kararı aldı” diyerek sevincini bütün Ermenilerle paylaşmıştır.

AP’DE, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’ NIN TEMSİLCİLERİ KONUŞMA YAPMIŞTIR

Avrupa Parlamentosu’nda geçen sene 5 Şubat 2020 günü düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmıştır. AP’nin “ Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler” başlığıyla Brüksel’de 16’ıncı kez düzenlediği konferans, PKK propagandasına dönüştü. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri, terör örgütüne methiyeler düzmüştür.

PYD'nin siyasi kanadı, Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Eş Başkanı" SihamKiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro ve PKK propagandası yapan, eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bir konuşma yapmıştır.

Konferansta konuşan Türkiye düşmanı AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD/YPG’nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını, meşru göstermeye çalıştı.

AP,  PKK VE PYD GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ HİMAYE ETMEKTEDİR

AB’nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosu’nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması, teröre açıkça destek vermek demektir.

Avrupa Parlamentosu (AP), 10 Mart 2021 günü, Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti. Söz konusu tasarıda Türkiye düşmanlığı zirve yaptı. PKK/YPG terör örgütü müttefik olarak kabul edilirken, Türkiye için "işgalci" ifadesi kullanıldı.

PKK'nın söylemleri, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin basınında çoğu zaman "Kürtlerin görüşü" şeklinde verilerek meşruiyet sağlanıyor. Buna karşın terör örgütü kurbanlarının hikâyeleri ya da Diyarbakır annelerinin eylemlerine ilişkin haberler, bu ülkelerin basınında neredeyse hiç yer almıyor.

AB Komisyon üyeleri, terör örgütü faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru vb, birçok PKK terör örgütü mensuplarıyla görüşüyor. Avrupa Parlamentosu’nda her sene PKK'nın Avrupa’daki yöneticilerinin katıldığı toplantılar düzenleniyor. Avrupa Konseyi’nin binasının önünde PKK yandaşları, teröristbaşının serbest bırakılması için aralıksız eylemler düzenlerken AP ise bu gösterilere izin veriyor.

AB GİBİ, ABD’ DE,“ÜLKÜ OCAKLAR”INI KAPATMAK İSTİYOR

Yine AB ülkeleri gibi Ülkü Ocakları’nı bir terör örgütü gibi göstermeye çalışan ülkelerden biri de ABD olmuştur. Demokrat Nevada Vekili Yunan kökenli Dina Titus, tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen 2022 Savunma Bütçe Tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığı’nın "Ülkü Ocakları’nın yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasını öngörüyor.

Türkiye düşmanı ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları’nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etmiştir. Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

ABD/AB bloğu, PKK/YPG/PYD'ye mali, mühimmat, silah ve askeri destek vermeye devam ederken öte yandan her türlü terörizme karşı çıkan demokrasi ve hukuktan yana olan Ülkü Ocakları’nı ise terörist yaftası vurarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Küresel emperyalist ABD ve AB ne yaparsa yapsın, Milliyetçi-Ülkücü hareketi sindiremeyecektir. Ülkücüler, baskılara boyun eğmeyecektir.

ABD ve AB ülkelerinin Ülkücü Hareket düşmanlığının temelinde Türk ve Türkiye düşmanlığı yatıyor. Türkiye ve Türk milleti sevdalısı Ülkücülerin Avrupa ülkelerinde ve ABD’de kurdukları dernekler, kuruluşlar, şimdi küresel bir plan dâhilinde kapatılmaya çalışılıyor.

DEV-YOL’DAN TKP’YE, TDKP’DENTİKKO’YA KADAR DERİN SOL ÖRGÜTLER, BATILI ÜLKELERDEN DESTEK GÖRMÜŞTÜR

1960’ların sonlarından itibaren Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren, Batılı istihbarat servislerinin himayesi altında olan, Türkiye düşmanı Türk ve Kürt Sol örgütler iseher zamankorunmuş, kollanmıştır.Soğuk Savaş döneminden günümüzeonlarcayasa dışı,Marksist-Leninist derin Sol örgütler, bölücü/Kürtçü örgütler, yapılar, çevreler, Avrupa’da üslenmiştir. Her örgüt/parti ve çevrenin dernekleri vardır.

Bundan 42 yıl önce, Almanya’da faaliyet gösteren Türk kökenli komünist örgütler/partiler (Devrimci Yol, TKP, Halkın Kurtuluşu vb.) ile Alman KomünistPartisi ve Alman komünistleri, Solcuları, hep beraber Almanya sokaklarında“MHP veÜlküOcakları Kapatılsın” kampanyaları yürütmüşler, yürüyüşler ve mitingler yapmışlardır.42 yıl sonra değişen bir şey yok!Türk Sol örgütler ve Alman Solcular hep beraber yineÜlkücü düşmanlığına devam ediyorlar.

12 Eylül 1980 öncesi Türk solundaen büyük örgüt, kitlesel gücü olan Mahir Çayan çizgisini sürdüren Devrimci Yolhareketi idi(Gençlik Örgütleri DEV-GENÇ). Dev-Yol’dan sonra en güçlüsol hareket, Sovyet yanlısı, dışardan yönetilen TKP idi.Türkiye’de güçlü olan bu iki sol hareketin Avrupa ülkelerindede örgütsel gücü vardı. Dev-Yol veTKP’yideğişik Solfraksiyonlar takip ediyordu. Devrimci Yol, özellikle1980 sonrasında“Devrimci İşçi”örgütlenmesiyleAlmanya merkezli olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

Soğuk Savaş dönemi yıllarında merkez üssüDoğuBerlin (Doğu Almanya) olan TKP, 1960’ların sonlarında Almanya’da, 1968 yılında “ Avrupa Türk ToplumcularFederasyonu” (ATTF) kurdular. ATTF 1977yılında“FederalAlmanya İşçi DernekleriFederasyonu”(FİDEF)adını aldı.

TKP, 80 sonrasıkendilerine bağlı dernekleri birleştirerek1988 yılında“Göçmen DernekleriFederasyonu”nukurdu.

TİP çizgisinde“Demokrasi İçin Birlik” adlı örgüt de TİP’in Avrupa örgütlenmesini sağlıyordu.

TKP ve TİP, 1987 yılında birleşerek “TBKP” adını aldılar. Ancak 1990’ların başından itibarenetkisini ve gücünü kaybetti.

Maoist örgüt, TKP/ML TİKKOda Aralık 1986 yılında, Almanya’da “ Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu”nu (ATİK)kurdu. Marksist-Leninist ve Maocu örgütler, Avrupa ülkelerinde yandaşları, değişikdernekler ve yapılar içinde varlıklarınıdevam ettiriyorlar. Avrupa ülkelerindekendiçizgilerinde dernekler kurmuşlar ve bu dernekler, bulundukları ülkelerde istihbarat servislerinin denetiminde, desteğinde varlıklarını devam ettirmekteler.

TANER AKÇAM’DAN DURSUNKARATAŞ’A KADAR NE KADAR   “DERİN SOL” ÖRGÜT MENSUBUVARSA HEPSİ AVRUPA’YA KAÇMIŞTIR

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, çoğunlukla Avrupa ülkelerine yaklaşık 50 bin kişi, siyasi mülteci olarak sığınmıştır. Büyük kısmının yasal anlamda “mülteci” statüsünde göç ettiği bilgisi verilmiştir.

12 Eylül 1980 darbesinden kısa bir süre önce ve hemen sonrasında baştaDev-Yololmak üzere birçok Sol örgütün liderleri, şefleri, yöneticileri,militanları,kapağı Avrupaülkelerineatmışlardır. Özellikle darbeden sonra ise birçok Sol örgütün lider kadroları, başta olmaküzere militan kadroları,sempatizanları, kimi Kapıkule üzerinden kimi Orta Doğu üzerinden Avrupa ülkelerine gitmişlerdir.

Batılı ülkeler ve istihbarat servisleri, Sol örgüt militanlarına hiçbir zorluk çıkarmadan önceoturma izni, ardından vatandaşlık vermiştir.  Örgütlerin Türkiye düşmanı faaliyetlerine her türlü desteği vermişler, vakıflar üzerinden bu örgütlere para aktarmışlardır.

 Derin sol  örgütler ve yurtdışına kaçan örgütlerin liderleri ve  mensupları:

TKP: TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu (Nabi Yağcı), TKP MK üyeleri ve kadrolarından Mustafa Demir (Yelkenci), Ali Durak (Şiğo), Ahmet Kardam, Orhan Yıldırım, Cemal Kıral, Adil Sonkaya,  Feridun Aksın, Mehmet Karaca, Mehmet Bozışık,Gönül Dinçer,Veysi Sarısözen, Aydın Meriç, (H.Erdal)Sıtkı Çoşkun,Alaattin Kılıç, Zülal Kılıç, Feridun Gürgöz,Mehmet Boz,Nurten Boz,Şeref Yıldız,Erdal Talu,  Şeyda Talu, Cihan Şenoğuz, MetinGür,Aydın Engin, Oya Baydar,  FevziKaradeniz,ZülfüDicleli,AyşeBilge Dicleli, Yüksel Selek, Nurettin Yılmaz,Haluk Tan İpekçi,  Aybars Bentürk, Ahmet Muhtar Sökücü,AlaiddinTaş, Beria Önger, Hasan Gürkan, Aysel Gürkan, Ömer Ağın, Hüseyin Çakır, Aynur Hayrullahoğlu, Fikret Demir, FahrettinFiliz, Sedat Özgüven vb.

TKP ‘İşçinin Sesi’:Bu grubun lideriNihat Akseymen(Reha Yörükoğlu), Haluk Yurtsever, Bedir Aydemir vb.

TİP:TİP GenelBaşkanı Behice Boran, Genel SekreterNihatSargın, TİP yöneticilerindenYalçın Cerit, Zeki Kılıç, Yavuz Ünal, Orhan Silier, Gündüz Mutluay,Osman Sakalsız, Can Açıkgöz, Umur Çoşkun, Abdurrahman Atalay, Doğan Özgüden, Tarık Ziya Ekinci vb.

TSİP: TSİP GenelBaşkanıAhmet Kaçmaz,yöneticilerden Yalçın Yusufoğlu, Çağatay Anadol vb.

TEP:TEP Genel Başkanı Mihri Belli eşi Sevim Belli ve bazı TEP mensupları..

THKP-C kurucularındanYusuf Küpeli, Münir RamazanAktolga, Gülten Çayan, Orhan Savaşcı vb.

DEVRİMCİ YOL( DEV-GENÇ)12 Eylül öncesi Türk Solunun en büyük ve en güçlüörgütü vekitlesel tabanı olan Çayanist Devrimci Yol hareketinin önde gelenisimlerinden, Taner Akçam, İbrahim Sevimli, İrfan Yavru,Yaşathak Aslan,Yasin Ketenoğlu, Aydın Erol, Sefa Aydoğan, Erol Nabi Aydemirgibi yüzlerce Devrimci Yol militanı,

DEV-SOL(DHKP-C)lideriDursun Karataş,BedriYağan, Paşa Güven, İbrahim Bingölgibiyüzlerce örgüt mensubu,

KURTULUŞ (KSD)’ninkurucularından, örgüt yöneticilerinden, militan kadrolardan Mahir Sayın, İsmail Metin Ayçiçek, İrfan Cüre, Doğan Tarkan, Bülent Uluer olmak üzere onlarca örgüt mensubu,

THKP-C, Acilciler: Acilcilerin ilk mensuplarındanEngin Erkiner, Mihrac Ural, İbrahim Yalçın,İrfan Dayıoğlu,Mehmet Koç, Cabir Hasan, Nuray Bayındırve çok sayıda örgüt üyesi,

THKP-C/HDÖ (Halkın Devrimci Öncüleri)Koral Okan ve bir grup örgüt mensubu,

Marksist-LeninistSilahlı Propaganda Birliği(MLSPB)Hasan Şensoy, Ayşe Hülya Özzümrüt ve bir grup örgüt mensubu,

TDKP mensuplarındanAtilla Keskin, Yavuz Yıldırımtürk,Mustafa Yıldırımtürk, Abdülkadir Konuk, Ahmet Sefa, Sefariye Ekşi, Ekrem Ekşi, Zeliha Dağlı… Onlarca örgüt mensubu,

TKİBkurucularından Aktan İnce, H. Selim Açan, Yaşar Ayaşlı, Ufuk Bektaş Karakayave bir grup örgüt mensubu,

TKEP (Emeğin Birliği) Genel SekreteriTeslim Töre, TemelDemirer, Hamza Demir ve bir grup örgüt mensubu,

TKP/B Genel SekreteriSuat Bozkuşvebir grup örgüt mensubu,

DKP (Devrimci Komünist Partisi) Genel Sekreteri İbrahim Seven ve bir grup örgüt mensubu,

TKP/ML-TİKKOmensuplarından Muzaffer Oruçoğlu, Ali Taşyapan,Ali Mercan,Cem Somel, İsa Güzel,  Hüseyin Balkır,  İbrahim Polat, Hasan Aksu, Erhan Gencer,  Feridun İhsan Berkin, Zeki Uygun, Kazım Çelik,  Kemal Yıldırım, Hasan Cançöte,  İmam Dayı,   Mehmet Koç, Turgut Kaya, Sevda Kuran ve onlarca örgüt mensubu,

DEVRİMCİ PARTİZAN( Komüncüler):   Bedi Avcı,Erdoğan Şenci,  Süleyman Yeşil ve bir grup.

THKP-C Üçüncü Yol(Odak-Direniş) Hamza Yalçın,Seda Şanlıel ve bazı örgüt mensupları,

Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi kurucusuSarp Kuray, ve bazı örgüt mensupları

Troçkist Hareket(Sürekli Devrim dergisi çevresi) MasisKürkçügil ve küçük bir grup,

TürkSol örgütlerin önde gelen isimleri, hepsi, batılı ülkeler tarafından koruma altına alınmıştır.Dev-Sol adlı terör örgütünün kurucusuve lideriDursun Karataş vb.Orta Doğu üzerindenAlmanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere rahatça girmişler, oralarda uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kirli ve karanlıkişleri yapmışlar, Türkiye’deki örgütlerine silah ve para göndermişlerdir.

KÜRT ÖRGÜTLERİ BARINDIRAN, ŞEFLERİNE VATANDAŞLIK VEREN YİNE AVRUPA ÜLKELERİDİR

Kemal Burkay’ın liderliğindekiTKSP/PSK’nın örgütü olan 1978 yılında Almanya’dakurulanKürdistan Dernekleri Federasyonu(KOMKAR), bugün hala faaliyetlerini devam ettiriyor. İsveç, Türkiye’den kaçan Kürtçülerin merkez üssüdür.

Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki siyasal faaliyetlerini 1985 yılında kurulan ERNK, uzun bir dönem sürdürmüş, daha sonraOcak 2000’de feshedilerek yerini Kürt Demokratik Birliği’ne, (KDP) bırakmıştır. 2004 yılında bu oluşumun adı Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (AKDTK) olarak değiştirilmiştir.AKDK’yebağlı “Kürt Halk Meclisleri” Avrupa’da, “Öcalan’a Özgürlük, Avrupa’da Yaşayan Kürtlere Kürtçe Öğretme Kampanyası, Ayn el-Arab (Kobani) eylemleri ve Nevruz kutlamaları” gibi bölücü etkinlikleri düzenlemiştir.

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) ve Avrupa düzeyinde faaliyet yürüten bir diğer PKK örgütlenmesi de merkezi Belçika’da bulunan, 1993 yılında kurulan Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu’dur (KON-KURD). 1993’te kurulan KON-KURD’un Avrupa yapılanması Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu(YEK-KOM)’dur.6 Temmuz 2013 tarihinde örgüt, tüzüğünde yeniden yapılanmaya giderek feshedilmiş, yerine Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi “ADKTK”kurulmuştur.  

Bölücü örgütler ve yurtdışına kaçan örgütlerin liderleri ve mensupları:

PKK kurucuları, PKKMK üyeleri, militankadroları, 1979 Temmuz’undan günümüzehepsiOrta Doğu üzerinden Avrupa’ya geçmişlerdir.Dağdan Avrupa’ya, Avrupa’dandağasürekli gidip gelmekteler.

PKK kurucularındanKesire Öcalan  Sakine Cansız, Cemil Bayık,  Ali  Haydar Kaytan,  Duran Kalkan, Hüseyin Topgider, Baki Karer, PKK’da MK üyeliği yapmış halen örgütte görevlerini sürdüren onlarca isimden Cemil   Bayık,  Murat  Karayılan,  Mustafa Karasu,Duran Kalkan, Ali  Haydar Kaytan, Osman Öcalan, Çetin Güngör,Adem Uzun,Çetin  Güngör, İbrahim Aydın, AliSapan, HüseyinYıldırım, Rıza Altun, Selahattin Çelik, Mehmet Can Yüce, MeralKıdır, Selim Çürükkaya, Aysel Çürükkaya,Sait Çürükkaya, Şükrü Gülmüş,Fuat Kav,YusufSerhat Bucak,Cemil Casım Kılıç,  Sabri Ok,  Muzaffer Ayata, Kani  Yılmaz,  Ayfer  Kaya, Mahir Uçar vb. yüzlerce  örgüt üyesi …

TKSP/PSK (Özgürlük Yolu çevresi)kurucusu lideri KemalBurkay, Ziya Acar, Yılmaz Çamlıbel, Memo Şahin, Gani Cansever, Bayram Ayaz,Mehdi Zana, Malmisanij vb. onlarca örgüt üyesi…

KSP lideri Zeki Adsız bir grup örgüt üyesi…

Rızgari yöneticilerinden Mümtaz Kotan, Orhan Kotan, Ruşen Arslan, Ali Yılmaz Balkaş, RecepMaraşlı, Medeni Ferho,MehmetNesimi Yaman,Selim Ferat,Şakir Tutal vb. bir grup örgüt üyesi…

Ala Rızgari yöneticilerinden İbrahim Güçlü, Hatice Yaşar, İbrahim Delen,  bir grup örgüt üyesi…

DDKD KİP(Şıvancılar)Osman Aydın, ZerrukVakıfahmetoğlu, Sait Çürükkaya, Serhat Dicle, MehmetAli Çılgın, Nejdet Gündem,Mahmut Çıkman,Vildan Saim Tanrıkulu,Mustafa Kılıç,Abid Dündar,Haydar Otlu, Mahmut Önder, İhsan Espar,Aziz Alış, Keyaİzol, AhmedMekiDalaba, Zekeriya Çelik, Kutbettin Alıç, Sait Güven,  Nedim Dağdeviren, Gül Dağdeviren, Sevinç İşcanlı, Methiye Özhal, Sabiha Otlu vb.onlarca örgüt üyeleri…

T-KDP’den Ferhat Aydınve bazı örgüt üyeleri…

KAWAörgütünden A. ZekiOkçuoğlu,Cemil Gündoğan, Hasan Gezgör, AlişerGezgör,Davut Kurun, Nurcan Kurun,MusaYılmaz, Metinİncesu, Burhan Aktaş, Hüseyin Aslan,vb. örgüt üyeleri…

DengeKawaörgütündenGünay Aslan ve bir grup örgüt üyesi…

DEP: 16 Haziran 1994 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılanDEP’in Genel Başkanıve Özgür Gündem gazetesinin sahibi Yaşar Kaya, DEP eski milletvekilleri Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Ali Yiğit, Nizamettin Toğuç, Naif Güneş vb.

Sol görüşlü yazarlar, artistler, şarkıcılar, Yılmaz Güney, Fatoş Güney, Şanar Yurdatapan… Melike Demirağ… Vedat Türkali… Cem Karaca… Selda Bağcan Tuncer Kurtiz… Ali Asker… Ferhat Tunç… Nihat Berham… Ataol Berhamoğlu… Demir Özlü… Nizamettin Arıç… ŞivanPerver… Gülistan Perver, Ahmet Kaya…

Abidin Dino, Güzide Dino, Fahrettin Petek, Neriman Petek, Misak Manuşyan, Zekerya Sertel, Sabiha Sertel, Nazım Hikmet, Zeki Baştımar, Cegerhun, Aram Tigran, Doğan Özgüden, İnci Tuğsavul Türkiye dışına çıkan ilk kuşak sosyalistlerdendir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.