SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYESİ 1 MİLYON TL'DEN AZ OLAMAYACAK

Spor anonim şirketlerin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermaye ve organlarına ilişkin esaslar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle spor anonim şirketlerin asgari sermayesi 1 milyon TL'den az olamayacak.
Ekonomi 26.07.2022 13:18:26 0

Spor anonim şirketlerin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermaye ve organlarına ilişkin esaslar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle spor anonim şirketlerin asgari sermayesi 1 milyon TL'den az olamayacak.

Spor Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak halka açık spor AŞ’lerin asgari sermayesi 1 milyon TL’den az olamayacak.

SPOR KULÜPLERİ VARLIKLARINI SERMAYE OLARAK KOYABİLECEK VEYA DEVREDEBİLECEK

Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’den az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek. Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek.

Spor AŞ’lerin payları hamiline veya nama yazılı olabilecek. Ancak, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler hariç olmak üzere, bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinin paylarının nama yazılı olması zorunlu tutuldu.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamayacak.

Spor AŞ’ler, bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulabileceği gibi spor kulübünden bağımsız olarak da kurulabilecek. Bu şirketlerinin yönetim kurulu, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşacak.


Perşembe 5.7 ° / 3.9 °
Cuma 8.2 ° / -1.2 °
Cumartesi 3.1 ° / -0.4 °