BANKACILIK KANUNU RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Güncel 28.05.2022 13:26:00 0

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kanuna göre; kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.

TİCARİ MEVDUAT SİGORTA KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ

Sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Daha önce sadece gerçek kişilere ait olan mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamına dahil edildi.

Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu tarafından belirlenecek. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20’sini aşamayacak.

TMSF bünyesinde yeni daireler ve müdürlükler kurulacak, kurumun idari yapılanmasındaki görev dağılımı yeni kurulacak birimlere göre yeniden düzenlenecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, kendisine tahsis edilen kaynakları, devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

KUR KORUMALI MEVDUATTA ŞİRKETLERE UYGULANAN VERGİ AVANTAJININ SÜRESİ UZATILDI

Döviz tevdiat hesaplarını Türk lirasına çevirerek kur korumalı mevduata yatıran şirketlere uygulanan vergi avantajının süresi de uzatıldı. Buna göre; mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketlerin dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde ettikleri faiz ve kâr payı ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Cumhurbaşkanı’na bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de verildi. Söz konusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

BELEDİYELERİN ÖDEMEDİKLERİ BORÇLARI VERGİ PAYLARINDAN KESİLEBİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5’i aşmayacak şekilde kesilecek. Bu tutara yine Cumhurbaşkanı karar verecek, ancak azami yüzde 5 olacak.

Düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından ‘cumhurbaşkanına verilen yetkinin sınırını belli olmadığı’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

HÜKÜMLÜLERİN COVİD-19 İZİN SÜRESİ 31 TEMMUZ 2023’E KADAR UZATILDI

Açık cezaevinde kalırken Covid-19 tedbirleri kapsamında salıverilen ve izinlerin 31 Mayıs’ta sona erecek olan hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.


Perşembe 5.7 ° / 3.9 °
Cuma 8.2 ° / -1.2 °
Cumartesi 3.1 ° / -0.4 °