Tüketicinin talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yapılamayacak

Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. İnternet satışlarında mall
Güncel 1.04.2022 12:17:59 0

Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. İnternet satışlarında mallara ilişkin sözleşmeler 30 günü geçemeyecek ve devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için yapılabilecek. Öte yandan, tarafların uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetine başvuru üst sınırı 4 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklikler yapan, 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

TÜKETİCİNİN, SEÇTİĞİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN SAĞLADIĞI TEMİNAT, KREDİ VEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMEK ZORUNDA

Yapılan düzenlemeye göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, krediyle ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

ÖN ÖDEMELİ KONUT SÖZLEŞMEDE TAAHHÜT EDİLEN SÜREDE TÜKETİCİYE TESLİM EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu tutuldu. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.


Pazartesi 6.7 ° / 4 °
Salı 7 ° / 3.7 °
Çarşamba 8.6 ° / 1.9 °