Emekli Memur-Sen: Emekli Olunca Sendika Üyeliğimiz Devam Etsin, Haklarımız Da Bizimle Emekli Olmasın İstiyoruz

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, anayasa ve ilgili kanunlarda emeklilerin sendikal haklarını yasaklayan açık bir hüküm olmadığına dikkat çekerek, 'Emekli olunca sendika üyeliğimiz devam etsin, haklarımız da bizimle emekli
Günde 15.03.2022 16:47:45 0

Emekli Memur-Sen üyeleri, Ankara Ulus’ta bir araya geldi. Sendika üyesi emekliler, ellerinde “Hayat şartları çok zor gel bir de emekliye sor” ve “Emeklinin sendikal üyeliği anayasal haktır” yazılı dövizler ile Türk bayrağı taşıdılar.  “Yasada sendika hakkımızın tescilini, masada emeklinin temsilini istiyoruz” pankartı açan emekliler, kamu görevlisi emeklilerinin sendikal örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle bir basın açıklaması yaptı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in okuduğu açıklamada şöyle:

“Bugün, Emekli Memur-Sen olarak, 2 milyonun üzerindeki kamu görevlisi emeklilerinin sendikal örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması için burada toplanmış bulunuyoruz.  Emeklilikte, fiili hizmet sona erse de emeklilerin ev geçindirme sorumluluğu yanında mali ve sosyal haklarıyla menfaatleri devam etmektedir. Anayasamıza göre kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin malî, sosyal ve özlük hakları, yetkili kamu görevlileri konfederasyonu ve sendikalarının kamu idaresiyle gerçekleştirdiği toplu sözleşme hükümlerine tabidir. Buna karşın emekliler, kendilerini de bağlayan toplu sözleşme masasında bulunamamakta; bu durum emekliler açısından bir temsil sorunu yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplu sözleşmeden yararlanan emeklilerin sendikal anlamda temsil edil(e)memesi hakkaniyete uygun değildir.

Yürürlükteki düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler bakımından; kamu görevlileri emeklilerinin sendika üyesi olabilmeleri hukuka da, sendikal hak kavramının özüne de uygundur. Anayasamızın 51’inci maddesi; sendika kurma ve üye olma hakkını düzenlemekte; sendika kurma hakkının ancak, ‘millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’ sebepleriyle sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu gerekçelerin hiçbirinin, emeklilerin sendika üyeliğinin engellenmesine gerekçe oluşturamayacağı ise izahtan varestedir.

 “KAMU EMEKLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARINI YASAKLAYAN KURAL MEVCUT DEĞİLDİR”

Anayasa’da ve 4688 sayılı Kanun’da kamu görevlisi emeklilerinin sendikal haklarını yasaklayan bir kural mevcut değildir. Dolayısıyla Anayasa’da emeklilerin sendika kurmalarından söz edilmemiş olmasını, sendikalara üye olmalarından bahsedilmemiş olmasını bu hakkın açıkça yasaklandığı şeklinde yorumlamak, temel hak ve özgürlüklerin mantığına, Anayasa’nın ruhuna, sendikal hak kavramının özüne ve uluslararası normlara aykırıdır.

“EMEKLİ OLUNCA SENDİKA ÜYELİĞİMİZ DEVAM ETSİN, HAKLARIMIZ DA BİZİMLE EMEKLİ OLMASIN, İSTİYORUZ”

Bizler, toplu sözleşmenin mimarı Memur-Sen’in bünyesinde yer alan Emekli Memur-Sen olarak haklarımızı ancak sendikal mücadele yoluyla koruyup geliştirebileceğimize inanıyor, emeklilikte de sendika üyeliğimizin devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Haklarımızı savunma ve geliştirme imkânının tanınmamasını, emeklilerin yok sayılması olarak değerlendiriyoruz. Toplu sözleşme masasında haklarımızı kendimiz savunmayı, bizleri pazarlık masasında üyesi olduğumuz sendikaların temsil etmesini istiyoruz. Emekli olunca sendika üyeliğimiz devam etsin, haklarımız da bizimle emekli olmasın, istiyoruz.

Biz diyoruz ki; devletimiz kendisine yakışanı yapmalı, tavrını emekliler için de emekten ve alın terinden yana koymalıdır. Tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeli ve emeklilerin örgütlenme özgürlüğünün önünü açmalıdır. Bir an önce 4688 sayılı Kanun’da örgütlenme hakkının kapsamı genişletilmeli, içeriği güçlendirilmeli, kamu görevlileri emeklilerinin, sendika üyeliklerine imkan tanınmalıdır.”


Pazartesi 3.8 ° / 0.5 °
Salı 2.7 ° / -3 °
Çarşamba 3.2 ° / -3.9 °