Altın Mevduatının Kur Korumalı Mevduata Dönüştürülmesine İlişkin Esaslar Belirlendi: 3, 6 Ay ve 1 Yıl Vade Yapılabilecek

Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirlendi. Buna göre, altın hesabı sahiplerinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerin
Ekonomi 14.03.2022 12:17:14 0

Merkez Bankası'nın, kur korumalı mevduat kapsamında altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslarını belirleyen tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

ALTINLAR MİLYEM DEĞERİ ÜZERİNDEN KUYUMCUYA VEYA BANKAYA TESLİM EDECEK

Tebliğe göre, yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabı bulunan ve uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek. Teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye transfer edilecek.

3 AY, 6 AY VEYA 1 YIL VADELİ TL MEVDUAT VEYA KATILMA HESABI AÇILABİLECEK

Altın hesabına sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.

KARŞILANAMAYAN FARK MERKEZ BANKASI'NCA ÖDENECEK

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark katılım bankasınca karşılanabilecek, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

AZAMİ FAİZİ BELİRLEMEDE MERKEZ BANKASI YETKİLİ OLACAK

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak. Merkez Bankasınca bu hesaplara vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

VADE SONUNDA İLAVE GETİRİ ÖDENEBİLECEK

TL mevduat veya katılma hesaplarının vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

VADEDEN ÖNCE ÇEKİLEN PARA İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAK

Vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası'nca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek. İşlenmiş ve hurda altın karşılığının TL'ye dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek.

BELİRLENEN YETKİLİLERE KOMİSYON VEYA MASRAF ÖDENEBİLECEK

İşlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankasının belirleyeceği esaslar çerçevesinde komisyon veya masraf ödenebilecek.

TÜZEL KİŞİLERE DE ALTIN HESAPLARINI DÖNÜŞTÜRME HAKKI TANINDI

Resmi Gazete'de yayınlanan diğer bir tebliğ ile de tüzel kişilere de altın mevduatlarını kur korumalı TL mevduatına çevirme imkanı getirildi. Buna göre, 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesaplarının, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilmesine imkân tanındı. 

 


Pazar 7.4 ° / 3.2 °
Pazartesi 6.7 ° / 4 °
Salı 7 ° / 3.7 °