Türkiye İle Birleşik Arap Emirlikleri Çevre Alanında İş Birliği Yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için imzalanan çevre alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Günde 12.03.2022 19:49:08 0

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirme ve çevre alanında iş birliğini geliştirme yönündeki isteklerini ortaya koyan mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlük süresi 1 yıl olarak belirtilen mutabakata göre, ekosistemin korunmasına ve kullanılmasına yönelik dengeli bir yaklaşım ile kirliliğin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla taraflar, hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet esasına dayanarak, bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımıyla iş birliği yapacak.

ÇEVRE YÖNETİMİ İÇİN MADDELER BELİRLENDİ 

Çevreyi korumak adına, 'entegre atık ve kimyasallar yönetimi, (Sanayiden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atık, belediye atığı, ambalaj atığı, tıbbi atık, tarım atığı, atık bertaraf tesislerinin projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi), deniz ve kıyı çevresinin kirlilikten korunması, hava kalitesi yönetimi, uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği ve toz taşınımı, çevresel gürültü yönetimi, iklim değişikliği ve yeşil ekonomi, mavi ekonomi, büyük endüstriyel kazalar için potansiyel risklerin belirlenmesi, tehlikeli maddelerin yayılmasının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, atık suyun geri kazanımı teknolojileri, entegre kirlilik önleme ve kontrolüne ilişkin en iyi tekniklerin sağlanmasına yönelik' çalışma yapılacak.

Uzman kişiler aracılığı yapılacaklar hakkında da 'çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve stratejik çevresel değerlendirme, çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimi, çevre izleme ve ölçüm yöntemleri, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda bilgi ve uzmanlık alışverişi, korunan alanların yönetiminde bilgi ve uzmanlık alışverişi' maddeleri kapsamında anlaşıldı. 

Çöllesmeyle mücadele de mutabakatta yer aldı. Bu kapsamda, 'toprak koruma ve bozulmuş alanların rehabilitasyonu, çevre eğitimi ve kamu bilincinin artırılması, çevre kurumlarının kapasitesinin arttırılması, çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumuyla mücadele konularında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' konularında çalışılacak.

MUTABAKAT ÇERÇEVESİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK 

Yapılacaklar konusunda eğitim programları, toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlenecek. Bilimsel ve teknik ziyaretler ortak projelerde görev alacak araştırmacı, danışman, uzman ve hükümet dışı kuruluşların üyeleri karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Taraftan her biri, mutabakat zaptının uygulanmasından kaynaklanan kendi masraflarını ve mali giderlerini üstlenecek.


Pazartesi 6.7 ° / 4 °
Salı 7 ° / 3.7 °
Çarşamba 8.6 ° / 1.9 °