Rekabet Kurulu, 'Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'ne 3,5 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 'Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3 milyon 502 bin 401 TL tutarında idari para cezası verdi.
Ekonomi 8.03.2022 16:35:59 0

Antalya Limanı’nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı. 

Rekabet Kurulu'nun 3 Mart'ta yaptığı dosya müzakeresi sonucunda; MSC Gemi Acenteliği AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini (rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşma) ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Ancak Kurul, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna ve bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verdi. 

Alınan karara dair Rekabet Kurulu tarafından internet sitesinde 2 maddelik açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: 

'Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarih ve 20-35/459-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

  1. MSC Gemi Acenteliği AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde Kanun’un 4. maddesi bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, bununla birlikte,
  2. a) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,
  3. b) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
  4. c) Bu nedenle Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’ye, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 3.502.401,19 TL tutarında idari para cezası verilmesine,
  5. d) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına konuya ilişkin görüş gönderilmesi için Başkanlığa yetki verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir.'

 


Pazartesi 6.7 ° / 4 °
Salı 7 ° / 3.7 °
Çarşamba 8.6 ° / 1.9 °