Nükleer Düzenleme Kanunu Yürürlüğe Girdi

Nükleer enerji işletmelerinin yasal altyapısını oluşturan ve sorumluluk alanlarını belirleyen Nükleer Düzenleme Kanunu, yürürlüğe girdi. Kanuna göre, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek v
Günde 8.03.2022 12:29:33 0

Nükleer Düzenleme Kanunu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından düzenleyici kontrole tabi olacak.

AYRI AYRI KATKI PAYI ÖDENECEK

Yetkilendirmeye tabi bir faaliyet sırasında radyoaktif atık üreten kişiler radyoaktif atık yönetimi özel hesabına, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerini işletmek üzere yetkilendirilen kişiler ise işletmeden çıkarma özel hesaplarına, belirlenecek tutarda ayrı ayrı katkı payı ödeyecek.

TAŞIMA FAALİYETİ İÇİN UYGUN SİGORTA YAPTIRILACAK

İşletenler, her nükleer tesis veya taşıma faaliyeti için uygun sigorta yaptıracak veya başka bir teminat gösterecek. İşletenin belirlenen yükümlülüklerine sigorta sağlanabilmesi amacıyla nükleer sigorta havuzu kurulacak.

YARGILAMA SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TÜRKİYE MAHKEMELERİ YETKİLİ OLACAK

Türkiye'nin egemenlik alanında gerçekleşen bir nükleer hadiseyle ilgili olarak Türk mahkemelerinin yargılama yetkisinin söz konusu olduğu hallerde sadece Türkiye mahkemeleri yetkili olacak.

NÜKLEER SİLAH ÜRETEN TİCARETİNİ YAPAN KİŞİLER 30 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi adı altında özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirket kurulacak. Nükleer silah ya da radyolojik silah imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, kullanan, kullanımını yaygınlaştıran veya bunları ticaretini yapan kişiler 25 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.


Salı 7 ° / 3.7 °
Çarşamba 8.6 ° / 1.9 °
Perşembe 5.7 ° / 3.9 °