TTB: Birçok Meslektaşımız Sağlıkta Şiddet Nedeniyle Mesleğini Yapamaz Duruma Geldi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkta şiddetin hem hekimler hem de toplum sağlığı için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, birçok hekimin severek seçmesine rağmen mesleğini yapamaz hale geldiğini bildirdi. TTB, bu konudaki tale
Günde 7.03.2022 19:07:56 0

TTB, sosyal medya hesaplarından yaptığı bugün açıklamada şiddete dikkat çekti. 'Birçok meslektaşımız, hekimlik mesleğini severek seçmesine rağmen sağlıkta şiddet nedeniyle mesleğini yapamaz duruma gelmiştir. Bizler, hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak, sağlıkta şiddetin hem kendimizin hem de toplumun sağlığı için büyük bir tehlike olduğunu anımsatıyoruz ve sıraladığımız acil taleplerin yerine getirilmesini istiyoruz” denildi. Açıklamada, TTB’nin talepleri şöyle sıralandı:

“Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddet hakkındaki mevzuat ve uygulamayla ilgili önerileri gerçekleştirilmeli; sağlık kurumlarındaki çalışma ortamı ve koşulları, sağlıkta şiddetten korunabilmemiz için yeniden düzenlenmeli; muayene randevuları, her hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde olmalı; birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek, acil servislerin sadece acil hastalara bakacağı bir sağlık hizmeti planlaması yapılmalıdır.”


Pazartesi 6.7 ° / 4 °
Salı 7 ° / 3.7 °
Çarşamba 8.6 ° / 1.9 °