İYİ Parti, Akaryakıttaki KDV Oranının Yüzde 1'e İndirilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

İYİ Parti, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ve belediyece kullanılacak araçların özel tüketim vergisinden muaf tutulması için iki ayrı kanun teklifi verdi.
Günde 7.03.2022 19:05:43 0

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından hazırlanan ‘3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’ ile ‘Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığı'na bugün sunuldu.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“TÜRKİYE, AKARYAKIT ÜZERİNDE EN ÇOK GELİR VERGİSİ UYGULAYAN ÜLKELERDEN BİRİSİ”

“Ülkemizin içinde bulunduğu ve Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle neredeyse her gün akaryakıt fiyatlarına artış yapılmaktadır. 4 Ekim 2021'den bu yana Türkiye'de benzinin ve motorinin litre fiyatı yaklaşık dört kat artmıştır. 4 Ekim 2021' de litresi 7,84 TL olan benzinin fiyatı 10 Ocak'ta 13,65 TL ye ulaşmış; günümüzde ise benzinin litre fiyatı 18,78 TL, motorinin litre fiyatı 19,04 TL'dir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, akaryakıt üzerinde en çok gelir vergisi uygulayan ülkelerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar, 2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'de günlük ortalama gelirin 20,57 dolar olduğunu ve bu durumda bir litre benzin alabilmek için günlük gelirin yüzde 4,41'ine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

“MOTORİNDE ZAM ORANI SON BİR YILDA YÜZDE 198'E ULAŞTI”

Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 73, son bir yılda yüzde 198'e ulaşmıştır. TÜİK'in Şubat 2022'de açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 54,44 olduğu göz önüne alındığında, akaryakıttaki zammın büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolaylı olarak her ürüne yansımakta, vatandaşın alım gücünü düşürerek içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazı derinleştirmektedir. Sonuç olarak; belirttiğimiz bu sebeplerle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklifimizle akaryakıt işlemlerinden alınan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi amaçlanmaktadır.”

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin gerekçesi de şöyle:

“BELEDİYELERCE KULLANILAN ARAÇLARLA İLGİLİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MUAFİYET”

“Yerel yönetim birimleri olan belediye, sınırları içindeki il, ilçe ve büyükşehirlerde çok çeşitli kamu hizmetlerini yerine getirmektedirler. Belediyeler, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen her türlü görev ve hizmeti yaptırmakla sorumlu olup karar almakta, uygulamakta ve denetlemektedir. Belediye, başta imar, su, kanalizasyon olmak üzere ulaşım, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve şehir içi trafik gibi çok çeşitli hizmetleri yerine getirmektedir.

Belediyelerce yerine getirilen tüm hizmetler, yediden yetmişe halkın hayatına ilk elden dokunan, hayatlarını kolaylaştıran, olağan akışı sağlayan hizmetlerdir. Belediyeler, sınırlı kaynaklarıyla halkın çok çeşitli sınırsız ihtiyaçlarına yetişmeye, sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Toplu taşıma hizmeti, bu hizmetler içinde oldukça önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Toplumun her yaştan büyük kesimi bu hizmetten yararlanmaktadır. Belediyelere bu alanda tanınacak muafiyetler, hizmetin daha az bedelle ve daha kaliteli bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlayacak ve toplumun dinamizmine katkıda bulunacaktır. Teklifimizle belediyelerce toplu taşıma hizmetinde kullanılan araçlar ve diğer kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan araçlarla ilgili özel tüketim vergisinde muafiyet öngörülmektedir.”


Pazar 1.3 ° / -1 °
Pazartesi 3.8 ° / 0.5 °
Salı 2.7 ° / -3 °