Maneviyat ile yoğurulan mübarek Miraç Kandili bugün idrak ediliyor

İslam aleminde önemli gün ve geceler arasında yer alan Kandil gecelerinin ikincisi bu gece idrak edilecek.
Maneviyat ile yoğurulan mübarek Miraç Kandili bugün idrak ediliyor | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 21.03.2020 09:00:31 - Güncellenme Tarihi: 28.05.2020 13:41:18

2020 yılı içerisinde mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edildi. Recep ayının 27. gecesi ise Miraç Kandili olarak eda edilecek. Miraç, İslam dininde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Haram'a yolculuk yapması Miraç ise göğe yükselmesi olayıdır.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.
İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, 21 Mart’ta idrak edilecek.
Miraç Kandili, 25 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.
Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
 

kaynal: islaminsan/hürriyet

https://www.enpolitik.com/haber/320375/maneviyat-ile-yogurulan-mubarek-mirac-kandili-bugun-idrak-ediliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*