Türkiye tarihinde ilk! Kurucular kurulunda Rum, Ermeni ve Süryani asıllı vatandaşlar yer aldı

Türkiye tarihinde ilk! Kurucular kurulunda Rum, Ermeni ve Süryani asıllı vatandaşlar yer aldı | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 13.12.2019 14:23:04 - Güncellenme Tarihi: 03.08.2020 09:57:39

Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda 154 birbirinden önemli isim yer alıyor. "Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç özgürlüğüdür" diyen Davutoğlu, bugünkü tanıtım toplantısında partisinin vizyonunu ortaya koydu ve din, dil, ırk, inanç ayrımı kapmadan 'kapsayıcılık' ilkesinin mutlak olduğunu sık sık vurguladı. 

Davutoğlu:

"Siyasi yöntem ilkemiz kapsayıcılıktır. İnsan onuru ile taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlara karşı toplumun her kesimini ve her bireyini kapsayan bir siyasi anlayışın sözcüsüyüz. Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Ülkeleri aidiyet bilinci kurar ve ayakta tutar; ekonomik, siyasi ve askeri güç ise yükseltir ve tahkim eder. Son derece zengin bir kültür harmanını bünyesinde barındıran ülkemizde yaşayan her kültür, dil, inanç ve gelenek milletimizin ortak mirası olarak saygıdeğerdir. Bütün kültürel kimliklerin kültürel miraslarını koruma ve kültürlerini geliştirme haklarını temel bir insan hakkı olarak görüyor ve devletçe desteklenmesini savunuyoruz. Bu bağlamda tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi, ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımı, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendirecek, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir. Bunu ayrıca uzun tarihi süreçlerde Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya’daki akraba topluluklar ile aramıza girmiş kültürel bariyerleri aşmamızı sağlayacak stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Farklı toplum kesimlerini ilgilendiren bu hassas süreçlerin her tür istismarı ortadan kaldıracak şekilde katılımcı bir ortak akılla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Partimiz bu ortak akıl süreçlerinin öncüsü ve destekçisi olacaktır." dedi. 

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde ilk kez kurulan bir partinin kurucular kurulunda Rum-Ermeni ve Süryani asıllı Türk vatandaşları yer aldı. (RUM: Dimosthenis Rafeletos
ERMENİ: Etyen Mahçupyan SÜRYANİ: Nazmi irak)

Yine parti kurucular kurulunda Balkan Dernekleri, Alevi Dernekleri, Arap Dernekleri , Kafkas Dernekleri ve Roman Dernekleri  yönetici ve temsilcileri yer aldı.

haber: enpolitik

https://www.enpolitik.com/haber/318170/turkiye-tarihinde-ilk-kurucular-kurulunda-rum-ermeni-ve-suryani-asilli-vatandaslar-yer-aldi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*