Binali Yıldırım 2017'de Şehir Üniversitesine kredi vermeyi uygun bulmuş!

Binali Yıldırım 2017'de Şehir Üniversitesine kredi vermeyi uygun bulmuş! | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 12.12.2019 08:03:00 - Güncellenme Tarihi: 23.07.2020 17:37:21

Şehir Üniversitesi üzerinden başlatılan siyasi gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın sözleri üzerine iyice körüklendi. 

Erdoğan partisinin İl Danışma Meclisi?nde "Şehir Üniversitesi'nin bir siyasi ayağında bizim, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğunu söylüyorlar. Oranın tahsisini yapan benim. Malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürdü? Öksüz, yetimin hakkını tapu devri yapmak suretiyle yiyor? Peki bu nasıl doğruluk? Yanında kim var? Sayın Babacan var, Mehmet Şimşek var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü?.. Burada Halk Bankası?nın dolandırılması söz konusu? Sen Halk Bank'a teminat bile vermedin.? dedi. 

Sayın Erdoğan?ın ?malum zat? dediği Sayın Ahmet Davutoğlu, yapılan suçlamaya karşı Twitter hesabı üzerinden, "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair" ifadeleriyle bir açıklama paylaştı. Açıklamasında söz konusu devrin 4046 sayılı kanuna uygun yapıldığını, Danıştay?ın tahsis işlemini iptal etmesi üzerine tapu devrinin zorunlu olarak yapıldığını, arazinin eğitim hizmeti dışında kullanılmasının söz konusu olmadığını belirterek, kamu bankalarının Şehir Üniversitesi de dâhil olmak üzere hangi vakıflara ve şirketlere nasıl kredi verdiklerinin, hangilerinin borçlarının yeniden yapılandırıldığının açıklanmasını istedi.

Tartışmalardan görülüyor ki tartışma doğrudan politik bir zeminde yürütülüyor, öyle ki Ahmet Davutoğlu'nun partiden ayrılarak yeni parti kurma girişimleri bir üniversiteyi ve binlerce öğrenciyi çalışmaz noktaya getirmek isteyecek kadar iktidarı kızdırıyor. 

 

 

BİNALİ YILDIRIM 2017'DE KREDİYE ONAY VERİYOR

İyiden iyiye algı yönetimine dönüşen tartışmada ilginç bir detay daha var. Başlangıcında ve sonrasında yaptığı bağışlarla, Şehir Üniversite'sinin gelişiminde büyük pay sahibi olduğu bilinen bir işadamının, Haziran 2016'den itibaren (Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının hemen ardından) bağışları aniden kesmesi üzerine, kampüs inşaatlarının tamamlanabilmesi için Halkbank'la Eylül 2016'da yatırım kredisi çerçeve sözleşmesi imzalanmış. Kredi anlaşmasının imzalandığı tarihteki Başbakan Binali Yıldırım'dır. 
Bu dönemde kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alınarak karşılığında 8 parselden oluşan kampüs arazisi teminat olarak gösterilmiş. Kredi karşılığında gösterilen bu teminatın ipotek için uygun olup olmadığı hususunu Halkbank, İstanbul Defterdarlığı'na sormuş ve "uygundur" görüşü olarak Şubat 2017'de kredinin ilk dilimini Üniversite'ye kullandırmış. 

İlk dilimin kullanılmasından itibaren üç aylık periyotlarla geri ödemelere başlanmış ve Mart 2019'a kadar 55 milyon TL. üzerinde bir meblağ herhangi bir aksama olmadan Halkbank'a geri ödenmiş. 

YILDIRIM VE GÜLLÜCE İSMİ ZİKREDİLMİYOR

Bir diğer husus, Sayın Erdoğan?ın, ?Yanında kim var? Sayın Babacan var, Mehmet Şimşek var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü?..? şeklinde tapu devrini yapan heyetin şaibeli olduğunu ima etmesi?

Oysa başbakanlığı döneminde Sayın Erdoğan'ın kendisi Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı iken, dürüst olmadığını iddia ettiği kişilerden Ali Babacan ve Mehmet Şimşek kurul üyesidir. Diğer iki üye ise dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar?dır.

Çünkü Özelleştirme Yüksek Kurulu eski sistemde başbakan ve dört bakandan oluşan bir yapıya sahipti. Dolayısıyla tapu devri işlemini yapan heyette Başbakan olarak Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yer almıştır. Ancak Erdoğan dürüst olmadığını iddia ettiği heyetten muhalif dört ismi saymış; beşinci isim olan İdris Güllüce?nin ismini nedense zikretmemiştir.

"İşte Şehir Üniversitesi krizini anlama kılavuzu" başlıklı yazısında olup bitenleri aktaran Odatv köşe yazarı Ramazan Bulut, Erdoğan'ın 'öksüz yetim hakkı yeniyor' sözlerini şöyle açıklıyor: 

"Sayın Erdoğan ?Öksüz, yetimin hakkını tapu devri yapmak suretiyle yiyor.? dedikten sonra kredi karşılığında Halk Bank?a teminat verilmediğini ve bu vesileyle Bankanın dolandırıldığını söyledi. Burada da bir bilgi eksikliği var. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan 29.05.2015 tarihli ve 2015/32 sayılı kararda taşınmazların, ?Eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması ve kullanım amacının tapuya şerh verilmesi kaydıyla 4046 sayılı Kanun?un 2/i maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi?ne bedelsiz devredilmesi? şeklinde ifade bulunmaktadır. Yani buranın devir amacı eğitim ve öğretim ile sınırlı tutulmuştur. Taşınmazların ileride birilerine başka amaçlarla devri söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanı?nın ?Halk Bankası?na teminat verilmediği? şeklindeki ifadesi de yine eksik bir bilgiye dayanmaktadır. Zira bankalar kredi verirken verdikleri kredinin neredeyse iki veya üç katına denk gelecek kadar ipotek isterler. Şehir Üniversitesi de kullandığı kredi karşılığında Halk Bankası?na, tahsisi iptal edilen arazi dâhil 11 adet taşınmazını ipotek vermiştir.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Şehir Üniversitesi?ne tahsis edilen taşınmazlardan sadece bir adet taşınmazın (237 parsel) tahsisi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Diğer parsellerle ilgili dava açılmadığından ve açma süresi geçtiğinden Üniversite?nin mülkiyet hakkı kesinleşmiştir. 237 parsel sayılı taşınmaz için dava açılmasının nedeni ise Tekel?in tarihi binasının bu arazi üzerinde bulunmasıdır. Söz konusu bina bugün üniversite tarafından restore edilerek kullanılmaya devam edilmektedir.

Bulut, yazısının devamında şunları kaydediyor:

TARTIŞMANIN CAN ALICI NOKTASI BURADA

Gelelim Sayın Davutoğlu?nun sözlerine? Davutoğlu yapılan tapu devrinin hukuka uygun olduğunu belirtiyor. Aslında tartışmanın can alıcı noktası burada? Tahsis gerekçesine gerekçe olarak 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi gösterilmiş. İlgili düzenleme aynen şu şekilde:

?Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere? devir yapılmaması, İlkeleri esas alınır?. (4046, m.2/i).

Görüldüğü üzere devir işleminde anahtar rol, kamu yararının bulunup bulunmaması hususudur. Üniversite yönetimi ayrıca, 5018 sayılı Kanunun 45/3 maddesini de yargı sürecinde bir argüman olarak ileri sürdü.  

?Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir?. (5018, m.45/3).  

Yapılan yargılama sonucunda Danıştay 13. Dairesi Üniversite?nin itirazlarını kabul etmeyerek devir işlemini ikiye karşı üç oyla iptal etti. Üniversite kararı, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde temyiz etti. Kurul da yine bir oy farkla Üniversite?nin temyiz talebini reddetti ve karar kesinleşmiş oldu.

Danıştay 13. Dairesi, Şehir Üniversitesi?nin 5018 sayılı kanun çerçevesinde, ?bir kamu idaresi olmadığı? ve ?devrin hangi yöntemle yapılacağına ilişkin bir kurala yer verilmediği? hususlarını iptal gerekçesi olarak gösterdi. İki üye ise bu konuda idarenin takdir yetkisinin olduğu, üstelik işlemde kamu yararının da bulunduğu gerekçesiyle söz konusu karara muhalif kaldı.

YÜREĞİ KÜT KÜT ATAN 7080 ÖĞRENCİ VE 758 AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GELECEĞİ SÖZ KONUSU

Görüldüğü üzere bu konuda hukuken çok net diyebileceğimiz bir tespit söz konusu değildir. Bunun nedenlerinden biri de, özelleştirmelerin alt yapısı oturtulmadan alelacele yapılmasıdır. Nihayetinde mahkemenin iptal gerekçesi açısından olaya baktığımızda, Sayın Davutoğlu başkanlığında yapılan devir usulsüz ise Sayın Erdoğan başkanlığında yapılan tahsis de usulsüzdür. Çünkü her ikisindeki ortak amaç da kamu yararı iddiasıdır.

Fakat geldiğimiz aşamada bunu bir hesaplaşma noktasına getirmenin de kamusal bir yararı bulunmamaktadır. Zira ortada, yüreği küt küt atan 7080 öğrenci ve 758 akademik ve idari personelin geleceği söz konusudur.

Davutoğlu açıklamasının bir yerinde yapılan devir ile, ??bahse konu arazinin rant haline dönüşmesi engellenmiş? şeklinde bir ifade kullanmıştır. Zira 2014 yılında TOKİ söz konusu arazide konut ve ticari alan (AVM) yapımı için ihale ilanı vermiştir. İlanda ihale tarihi 21.10.2014 olarak belirtilmiştir. Gerek söz konusu ilan ve gerekse diğer belgeler, bu yazımın altında bilginize sunulmuştur.

Asıl bundan sonra ne olacak? Üniversite tarafından 2016 yılından itibaren yaklaşık 300 milyon Türk Lirası harcanarak devri iptal edilen 237 parsel üzerinde kampüs alanı ile birlikte hâlihazırda 7 fakülte, 3 enstitü, 14 meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri, öğrenci yurtları, laboratuvarlar, kütüphaneler, açık-kapalı spor salonları, konferans salonlarından oluşan onlarca yapı kurulmuş ve faaliyete geçmiş durumda?

Eğer iddia doğrultusunda amaç Halk Bankası?nın alacağını tahsil etmek ise bunun yolu Üniversite?nin elini kolunu bağlamak mıdır? Şu an uygulanan ihtiyati haciz neticesinde ne üniversite nefes almakta ne de Halk Bankası alacağını tahsil edebilmektedir. Kaldı ki tapu devir işlemi iptal edilse bile tapu hala Şehir Üniversitesi?nin elindedir. Ayrıca bir tapu iptal ve tescil davası açılması gerekecek. Ülkemizde bu tür davalar ise ortalama 4-5 yılda bitmektedir. Üniversite?nin arazi üzerinde inşa ettiği binalar bulunduğu için de bu davanın daha uzun sürmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Medeni Kanun gereği taşınmaz üzerinde bulunan binaların değeri arsa değerinden fazla ise iyi niyetli eski malikin bedelini ödemek kaydıyla taşınmazı geri alma hakkı vardır.

Üniversite?nin mütevelli heyeti Ömer Dinçer, Faruk Deniz, Mustafa Mente, Oral Avcı, Cüneyt Kaya, Ahmet Ademoğlu ve Peyami Çelikcan gibi isimlerden oluşmakta. Zeynep Bodur, Vahap Küçük ve Aziz Sancar ise yakın zamana kadar mütevelli heyetinde yer alan isimler. Dolayısıyla Üniversite kötü yöneltildi, içi boşaltıldı demeden önce bir düşünmek gerekir diye değerlendiriyorum. Kaldı ki bu üniversite her yıl YÖK tarafından idari ve mali yönden denetlenen bir kurumdur.

Kim kimi dolandırdı bilemem! Ama bir sorum olacak; Ahmet Davutoğlu bugün muhalif olmasaydı Şehir Üniversitesi bu duruma düşer miydi? Sorumun cevabı kendi içinde olsa da ben yine de sormuş olayım?"

 

https://www.enpolitik.com/haber/318154/binali-yildirim-2017de-sehir-universitesine-kredi-vermeyi-uygun-bulmus.html

Sizin Yorumunuz:

*
*