Kişisel verileri sorgulayanlar savcılığa bildirilecek!

Kişisel verileri sorgulayanlar savcılığa bildirilecek! | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 21.11.2019 10:50:00 - Güncellenme Tarihi: 24.06.2020 03:25:35


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri sorgulayan yazılım, program ve uygulama kullananların cezalandırılmak üzere savcılıklara bildirilecek.

KVKK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararında, yapılan ihbarlar sonucunda; hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşların muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım, program ve uygulamaların kullanıldığının belirlendiği belirtildi ve şöyle denildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen;

- Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,

- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

https://www.enpolitik.com/haber/317686/kisisel-verileri-sorgulayanlar-savciliga-bildirilecek.html

Sizin Yorumunuz:

*
*