Balıkesir 3.Türk Müziği Sempozyumu başlıyor...

Balıkesir 3.Türk Müziği etkinlikleri 'Türk Müziğinin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK'ların Rolü Ulusal Sempozyumu' ile başlıyor.
Balıkesir 3.Türk Müziği Sempozyumu başlıyor... | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 04.10.2019 09:19:00 - Güncellenme Tarihi: 30.07.2020 06:35:09

Balıkesir 3.Türk Müziği etkinlikleri 'Türk Müziğinin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK'ların Rolü Ulusal Sempozyumu' 7-8 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de başlıyor.

3. Türk Müziği Sempozyumunun detaylı programı şu şekilde: 

"Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

PROTOKOL KONUŞMALARI

Ahmet ÖZHAN: Türk Müziği Ses Sanatçısı, Emekli Koro Şefi, Sempozyum Onur Konuğu, Açış Konferansı ?HAYATIM MÜZİK"

(Not: Cuma akşamı verilecek konserde, Sn.Ahmet  ÖZHAN'a "2019/Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü" takdim edilecektir.)

 1.Oturum Başkanı: Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN

 15.40 Dr. Öğr. Üyesi Göktan  AY / İTÜ T.M.D.Konservatuarı / İstanbul / ?11.Kalkınma Planı'nda STK'ların Yeri  ve Sanat-Kültür Maddelerinin İrdelenmesi.?

16.00  Salih TURHAN / Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı, Araştırmacı, Yazar / İstanbul / ?Kültür-Sanat Projeleri Uygulamalarında Bir Örnek STK: Elazığ  Dernekler Federasyonu (ELFED)?

16.20 Michael KUYUCU / Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Programcısı, Medya Personeli  / İstanbul / ?İşitsel ve Görsel Medyada Türk Müziğinin Yeri ve Türk Müziğinin Medya Görünürlüğünün Artması için STK?lara Düşen Görevler?  

16.40 Dr. Ayhan SARI / Müzikolog, Sanatçı, GTM Koro Şefi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu / İstanbul / ?Türk Musikisinde Fasıl Kimliği ve 1891 Tarihli Tarik Gazetesinden Gün Işığına Bir Mektup.?

 08 Kasım 2019, CUMA

 2.Oturum Başkanı: Dr.Öğretim Üyesi Göktan AY

09.40 Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / Kocatepe Ün. Devlet Konservatuarı / Afyon / ?İllerin; Kültür ve Tanıtım Vakıflarının Kurulmasının Önemi?

10.00 Fulya SOYATA / Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Koro Şefi, Hülya NARSAP / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü / İstanbul / ?Türk Müziğinin Yaşatılmasında Ve Geliştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin Yetişkin Eğitimi Üzerine Etkileri ve Sonuçları?

10.40 Vural YILDIRIM / Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizi Editörü-Müzik Eğitimcisi / İstanbul / ?Sanat Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşları Nerede??

11.00 Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL / Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum GSF Müzik Bölümü / Muğla / ?THM?de (notasyon) nota yazım sistemi üzerine eleştirel yaklaşım ve öneri?

11.20 Nihat İNCEKARA / Bestekar, Eyüp Musıki Vakfı Başkanı / İstanbul/ ?Türk Müziği Meslek Tanımlarının Belirlenmesinde Çalışma Bakanlığı İle Protokol İmzalayan Bir STK Örneği; Eyüp Musıki Vakfı?

3.Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayper Eribol

14.00 Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / Öğr. Gör. Fakı Can YÜRÜK / Arş. Gör. Muzaffer SONER YILMAZ / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / ?Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Yerel Sanatçı Buluşmaları Projesi?nin Değerlendirilmesi?

14.20 Kaya ULAŞ / Bilkent Üniversitesi / Ankara / ?STK?ların içinde bulundukları durumlar, yaşadıkları sorunlar ve sağlanabilecek katkılar.?

14.40 Öğr. Gör. Yunus Emre UĞUR / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / ?Kültür Sanat Derneklerinin Şehrin Kültür Endüstrisi?ne Katkıları ?AKSAM? örneği.?

4.Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL

15.40 Dr.Bülent Okan / Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Doç.Dr. Ayper Eribol / Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi /İstanbul / ?Geleneksel Müzik Sunumunda Yeni Bir Deneme?

16.00 Abuzer Akbıyık / Araştırmacı-Yazar / Ankara / "Türk Müziğine Katkılarıyla Örnek Bir STK; Şanlıurfa İli  Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)

16.20 Öğr.Gör.Derya EROĞLU / Atatürk Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı / Erzurum / ?Cumhuriyet?in İlanından Sonra Kurulan Musıki Cemiyetlerinin Kültürel Kimliğe Etkisi?

16.40 Doç.Dr.Süleyman DOĞAN / YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi,İnsan ve Toplum Bil.Böl. /İstanbul / ?Bir STK olarak Uluslararası Mevlana Vakfı?nın Mevlana ve Musikiye Katkısı?

20.30 KONSER: BALIKESİR TÜK MÜZİĞİ KOROSU

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi/Gümüşçesme, Altıeylül/Balıkesir

https://www.enpolitik.com/haber/316549/balikesir-3turk-muzigi-sempozyumu-basliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*