Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdog?an, "Ada'nın ve bo?lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldug?unu zannedenler, bugu?n oldug?u gibi gelecekte de, kars?ılarında Tu?rkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılıg?ını bulacaklardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 20.07.2019 15:58:00 - Güncellenme Tarihi: 29.06.2020 07:32:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbas?kanı; Kıbrıs Tu?rku?'nu? barıs? ve o?zgu?rlu?g?e kavus?turan 20 Temmuz 1974 Barıs? Hareka?tı'nın 45'inci yıl do?nu?mu?nde, Tu?rk Milleti ve s?ahsım adına Kıbrıs Tu?rk Halkı'nın Barıs? ve O?zgu?rlu?k Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Tu?rkiye; Barıs? Hareka?tı'nı, Kıbrıs Adasının es?it sahiplerinden biri olan Kıbrıs Tu?rk halkının hak ve c?ıkarlarını korumak amacıyla gerc?ekles?tirmis?tir. Bu konudaki kararlılıg?ımızı tu?m du?nya bugu?n de go?rmektedir. Kıbrıs?ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Tu?rk ordusunun, Kıbrıs Tu?rku?'nu?n canı ve gu?venlig?i so?zkonusu oldug?unda, 45 yıl o?nce attıg?ı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddu?t etmeyeceg?inden kimse s?u?phe duymamalıdır" dedi.

'KARŞILARINDA TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI BULACAKLARDIR'


Erdoğan, Barıs? Hareka?tı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir bic?imde, diplomasinin tu?m yolları tu?ketildikten sonra gerc?ekles?tirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti.

"Kıbrıs meselesinde uluslararası mes?ruiyet, bugu?ne kadar oldug?u gibi, bundan sonra da temel ilkelerimizin bas?ında gelecektir. Kıbrıs?ta olası bir c?o?zu?m, ancak Kıbrıs Tu?rku?'nu?n siyasi es?itlig?inin teminat altına alındıg?ı, gu?venlik kaygılarının kars?ılandıg?ı kos?ullarda gerc?ekles?ecektir. Ada'daki gerc?eklerin gereg?i olan bu hedeften hic?bir kos?ulda vazgec?ilmeyecektir. Tu?rkiye, her halu?ka?rda Kıbrıs Tu?rku?'nu?n refahının, gu?venlig?inin ve geleceg?inin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bo?lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldug?unu zannedenler, bugu?n oldug?u gibi gelecekte de, kars?ılarında Tu?rkiye'nin ve KKTC'nin kararlılıg?ını bulacaklardır. Bu minvalde Tu?rkiye, Ada'da adil ve kalıcı c?o?zu?mu?n sag?lanması ic?in, Dog?u Akdeniz'de gerginlig?in deg?il, barıs?ın hu?ku?m su?rmesi ic?in tu?m imka?nlarını kullanacaktır."

DAYANIŞMA VURGUSU


Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma vurgusu da yaparak "Tu?rkiye ve KKTC arasındaki dayanıs?manın, Tu?rk halkı ile Kıbrıs Tu?rk halkının kars?ılıklı bag?lılıg?ının gu?cu?nu? sorgulayanlar, ne kadar bu?yu?k bir yanılgı ic?inde olduklarını acı tecru?belerle anlamıs?lardır. Kıbrıs Tu?rku?, Bu?yu?k Tu?rk Milletinin ayrılmaz bir parc?asıdır. Bu gerc?eg?i deg?is?tirme hayali ic?inde olanlar beyhude bir amac? ug?runa c?abaladıklarını er ya da gec? fark edeceklerdir. Bu duygu ve du?s?u?ncelerle, milli davamız ug?runa canlarını veren aziz s?ehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi s?u?kran ve saygıyla ya?d ediyor, Kıbrıs Tu?rk Halkı'na barıs?, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

https://www.enpolitik.com/haber/314461/cumhurbaskani-erdogandan-dogu-akdeniz-mesaji.html

Sizin Yorumunuz:

*
*