Ömrünü Türk kültürünü araştırmaya adayan bir isim: İbrahim Kafesoğlu

ürk kültürü ile ilgili araştırmalarının Türkiye'de hatırı sayılır bir yeri bulunan tarih Profesörü İbrahim Kafesolu, ölümünün 34'üncü yılında anılıyor.
Ömrünü Türk kültürünü araştırmaya adayan bir isim: İbrahim Kafesoğlu | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 15.08.2018 13:23:00 - Güncellenme Tarihi: 29.05.2020 23:35:23

Türk kültürü ile ilgili araştırmalarının Türkiye'de hatırı sayılır bir yeri bulunan tarih Profesörü İbrahim Kafesolu, ölümünün 34'üncü yılında anılıyor. 


Türk milliyetçiliğinin, tarih ve kültürünün inşacılarından, öncü yorumcusu, büyük bir tarih ve kültür adamı Prof. İbrahim Kafesoğlu,  Türk-İslam sentezinin önemli kuramcılarından biri olmuştur. Türklerin tarihini M.Ö. 2750 yılına kadar götüren Kafesoğlu, 5000 yıla yakın bir zaman kesintisiz olarak yaşamak her millete nasip olmaz, der... Kafesoğlu; Alman, Fransız ve İngiliz milletlerinin ise 1500 yıl önce olmadıklarını söyler..."Devlet kuruculuk ve teşkilâtçılıkta kabiliyetli, bu itibarla da toleranslı, nizamperver, fütûhata yatkın fakat sömürücü değil, hakikatlere açık, gerçekçi bir millet olarak tanınan Türklerin bu özellikleri düşünce sistemlerinde temellenmektedir. Türk ne her şeyi, insana sağladığı fayda derecesinde değerlendiren maddeci eski Grek gibi, ne de kâinatı meçhuller alemi sayıp çözemediği hadiseleri hemen "mucize"ye bağlayan Sâmî-İranlı-Hindli gibi düşünmektedir. Türk'ün mevcut düşünce tarzları arasındaki yeri, mutedil ölçüde akılcı-maneviyatçı olmaktır. Bu hususiyet İslâm felsefî tefekküründe mühim rol oynamış, dolayısıyla Türk kültür çevresine mensup şahsiyetler müsbet düşünce ve ilim sahasında büyük hizmetler ifa etmişlerdir.Bu ortamda, iradeyi ön safa alan, ilahî emirleri akıl ve deliller ışığında kavrayan İslâmî düşünce tarzının gelişmesi, zaman ve mekân şartlarını gözeten bir hukuk nizamı, eski Bozkır Türk siyasî teşekküllerinde görülen devlet anlayışı, vicdan hürriyeti ve askerî geleneklerin İslâm'la terkibi, siyasetten ilme, sanata kadar hayatın her safhasında Türk üslûplu bir İslâm anlayışını ve uygulamasını meydana getirmiştir." ifadeleri Kafesoğlu'nun Türk-İslam Sentezi kitabından alınmış, Türk-İslam sentezinin tarihi sürecini özetlemiştir...


Yaşamı ve eğitim hayatı

Prof. Kafesoğlu, 1914 yılının Ocak ayında Burdur?da doğar. Babası Receb Bey 1. Dünya Savaşında savaşında Erzurum cephesinde şehit düşmüştür. Annesi Hatice Hanım oğlunu büyük fedakârlıklarla yetiştirmiştir. Oğlu da onun bu gayretine karşılık verir ve okulunu her yıl birincilikle bitirir.

Kafesoğlu okula dedesi Hacı Ahmed Ağa?nın yanında başlar. Tefenni İlkokulu?ndan sonra İzmir Muallim Mektebi?ni bitirerek 1932?de Afyon?da öğretmenliğe başlar. Fakat içerisindeki okuma ve başarma azmi bitmemiştir. 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi?ne girer. Burada sonraki hayatını yönlendirecek çok değerli hocalarla tanışır. Fakülteyi 1940 yılında bitirerek Macaristan?a gider. Macaristan?dan 1945 yılında doktorasını tamamlamış olarak yurda döner.


Kariyeri

Yurda dönüşünde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi?nde çalışmaya baslar. Fakat aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi?ne ?Orta Çağ Tarihi Kürsüsü Asistanı?olarak tayini yapılır.1946 yılında Müzeyyen Hanımla evlenir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah hakkındaki teziyle doktor, Harzemşahlar Devleti Tarihi adlı teziyle doçent olur.(1949-53) 1957 yılında açılan Erzurum Atatürk Üniversitesi?nde ilk dersi o verir. 1959 yılında profesörlüğe yükselir ve tekrar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü?ne atanır. 1965 yılında Kültür Ocağı ve İstanbul Milliyetçi Öğretmenler Birliği kuruluşlarına başkan olur. Birinci Milliyetçiler Büyük Kurultayını toplayıp başkanlığını yapar. Milliyetçiler İlmi Semineri?ni yönetir.

1970 yılında Zeki Velidi Togan?ın vefatıyla Türk Tarihi Kürsüsü?ne başkan olur. 1983 yılındaki emekliliğine kadar bu görevi sürdürür. Aydınlar Ocağı?nın kurucusu ve ilk genel başkanıdır.17 Ağustos 1984 tarihinde vefat eder. Bir kısmı yayınlanmamış sayısız eser, makale, deneme, ansiklopedi maddesi yazmıştır. En önemli vasfı kültür tarihçiliğinin usûl ve esaslarını belirlemesi, bu sahadaki çalışmaların ilk ve tekâmül etmiş örneklerini vermesi, toplumun çeşitli kesimlerinden sayısız öğrenciler yetiştirmesidir.

Ömrünü Türk kültürünü araştırmaya adadı

Bütün ömrünü Türk kültürünü araştırmaya vakfetmişti Kafesoğlu, Türk milliyetçiliği tarihinde gelmiş geçmiş fikir adamları arasında Türk?ü en iyi tahlil eden, yorumlayan ve eserlerinde Türk ruhunu en iyi ifade eden adam olarak tanınmıştır. 

Hocalığının ilk günlerinden ölümüne yakın zamana kadar hep Türklük için fikir üretti, araştırdı, yazdı ve konuştu.  Ebediyete göçtüğünde arkasından bir kitaplık dolusu makale, araştırma ve yorum eseri bıraktı. Kitapları hâlâ Türk gençliğinin ve Türk insanının yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

En önemli eseri 'Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri'

Daha yıllarca bir benzerinin bile kolay yazılamayacağı âbide eseri ?Türk Millî Kültürü? ise hemen bütün üniversitelerimizde ve yüksek okullarımızda ders kitabı olarak okutulmaktadır. Yetiştirdiği öğrencileri pek çok üniversitemizde kürsü başkanları durumundadırlar. Fakat o hep sessiz ve mütevazı kalarak çalışmayı seçmiştir. Temel fikir ve düşüncelerinin toplandığı ?Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri? adlı eseri Millî Eğitim Bakanlığı?nın ünlü ?1000 Temel Eser? dizisinde ilk defa yayınlandığında tarihî Babıalî Caddesi daha önceleri görülmemiş bir manzara ile karşılaştı: Sıraya giren gençler MEB Yayınevi?nin Ankara Caddesi?ndeki merkezinden bu kitabı alıyorlardı? O günlerden beridir tekrar tekrar basılan bu ünlü eseri hâlâ Türk gençliğine ışık tutmakta devam etmektedir. Türk tarihine bu denli ışık tutan Kafesoğlu mütevazi kişiliği ile ne yazık ki ülkemizde çok tanınmamaktadır. İstiklâl Marşı şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy gibi ?sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir?? diyenlerdendi Kafesoğlu...

Bir soru üzerine Yahya Kemal?in en mukaddes tanıdığı üç temel unsur arasında sıra ile ?Dil, Din ve Vatan? cevabını verdiği gibi İbrahim Kafesoğlu da ?Türk milliyetçiliği nedir??sorusuna sırası ile ?Türkçe, Din, Tarih Şuuru? demiştir. 

Eserlerini şöyle sayabiliriz:

1- Macaristan Tarihi,

2- Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

3- Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında,

4- Harzemşahlar Tarihi,

5- Türkler ve Medeniyet,

6- Malazgirt Meydan Muharebesi,

7- Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri,

8? Eski Türk Dini,

9- Selçuklu Tarihi,

10- Sultan Melikşah

11- Türk tarih ve Kültürü,

12? Tarih (Lise I ve II. sınıfları için),

13- Türk Millî Kültürü

14- Kutadgu Bilik ve Kültür Tarihimizdeki Yeri

15- Atatürk İlkeleri ve Dayandığı tarihî temeller

16- Türk-İslâm Sentezi. Yayınlanacak pek çok eseri de henüz kitaplaşmamıştır. ?Türk Millî Kültürü? eserinden dolayı Türkiye Millî Kültür Vakfı?nın büyük armağanını kazanmış ve yine aynı vakıf tarafından büyük kültür armağanını almıştır. Daha sonraları pek çok kültür armağanları almıştır.

kaynak: cokbilgi.com

haber: enpolitik.com/ Melek S. Tunç

https://www.enpolitik.com/haber/198205/omrunu-turk-kulturunu-arastirmaya-adayan-bir-isim-ibrahim-kafesoglu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*