İşte tüm çıplaklığı ile Araştırma Üniversiteleri gerçeği!

YÖK, araştırma faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla, yaklaşık bir senedir yaptığı çalışmalar doğrultusunda, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu 10 üniversiteye ?Araştırma Üniversitesi? statüsü verdi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Ortaş 'araştırma üniversiteleri için ne yapılmalı?' sorusuna cevap verdi.
İşte tüm çıplaklığı ile Araştırma Üniversiteleri gerçeği!  | enpolitik.com
Eklenme Tarihi: 07.10.2017 09:05:38 - Güncellenme Tarihi: 29.05.2020 07:48:14

 

Araştırma üniversiteleri bilim dünyasında tartışılan bir gerçek... 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden  Prof. Dr. İbrahim Ortaş, "Araştırma Üniversiteleri, Bunun Diğer Üniversiteler ve Bilimsel Gelişmişliğine Etkisi" başlıklı yazısında gerçekliğe ciddi yaklaşım ve önerilerde bulundu.
 
58 üniversite katıldığı çalışmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalite Kurulu, Devlet ve Vakıf üniversitelerinin temsilcilerinden oluşan seçici kurul üniversiteleri SCI?de yayınlanan makale sayısı ve puanları, uluslararası işbirliği ile yapılan SCI yayın sayısı, proje sayıları ve proje bütçeleri, Üniversitenin mezun etiği doktora öğrencisi sayısı, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı, patent sayısı gibi  kriterlere göre bir değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. İbrahim Ortaş,  sıralamada üniversitelerin aldığı puanlamalar açıklanmadığına dikkat çekerek, üniversitelerin hangi alanda ne durumda olduğunu görebilinirse daha çok yorum yapabilme şansına sahip olacağına yazdı.

Yapılan kriterlere göre hangi üniversitenin önde olduğu ve hani üniversitenin birinci yedekte olduğunu bilmek üniversitelerin kendilerini değerlendirmeleri bakımından önemli olacağını da hatırlatan Ortaş'a göre,  araştırma üniversitesi ayrımı üniversiteler arasında ayrımcılığa yol açmamalı:


Ülkemiz eğer bilim dünyasında söz sahibi olacaksa bilimsel çalışmalara ciddi önem vermesi mutlaka gerekir. Ancak belirli sayıda üniversiteyi öne çıkarak diğerlerini işlevsiz bırakacak şekilde değil de tüm üniversitelere eşit yarışma olanağı sağlaması ve üniversitelerin akademik kadrolarını liyakate dayalı olarak belirlemesi gerekir. Bazı Anadolu üniversitelerinde çok başarılı dil bilen araştırma yapma potansiyeli olan kadrolar olanaksızlıktan araştırma yapamadığını hep duyuyoruz. Bu bağlamda tüm üniversiteler ürettikleri ve başarıları ölçüsünde destek görmelidirler.  Mevcut hali ile ilk 10 içindeki üniversiteler hali hazırda sahip oldukları potansiyelleri ile uluslararası alanda araştırma yapmaya çalışmaktadırlar. Üniversitelerimiz içinde dünya ölçeğinde eğitim ve araştırma potansiyeline sahip olanların olduğu açık. En azından Prof. Aziz Sancar?ın Türkiye?de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yurtdışına çıkması ve Nobel alması bunun en açık kanıtı. Bu bağlamda öncelikle bütün üniversitelere bilim insanlarının projelerine olanak verilmeli, hangi üniversitede, hangi birim veya araştırma grubu öne çıkmak istiyor, bilimsel üretim gerçekleştiriyor, bunun bilinmesi önemlidir. Sonrada her üniversite ABD ve AB ülkelerinde olduğu gibi yıllık değerlendirmesi ölçüsünde bütçeler almalıdır. Yoksa ilerde bugün büyük emek ve paralar ile kurulan çoğu üniversite yalnızca ders veren okul durumuna dönüşebilir bu duruma dikkat etmek gerekir.

 

üniversitelerin özerk olması gerekir
 
Üniversitelerin kalitesini ve araştırma potansiyelini üniversitenin amacı ve hedefleri belirlediğini hatırlatan Ortaş,  dünyanın hemen her ülkesinde üniversite kaliteleri farklılıklar oluşturduğunu,bu farklılıkları yaratan o üniversitenin kuruluş felsefesi ve kurucu iradenin bilim politikası, amacı, misyonu ve vizyonu belirlemekle birlikte amacın ve belirlenen stratejilerin gerçekleşme durumu ayrıca önemli olduğunu, bugün kalite değerlendirmeleri yönünden önde görülen üniversitelerin en önemli özellikleri belirledikleri hedeflerinden taviz vermemeleri gerektiğini belirterek; "bunların başında da liyakate dayalı yüksek performanslı öğretim kadrosu ve öğrenci alımıdır. Kuruma nitelikli kadrolar alınmışsa kurum parada bulabiliyor, araştırma olanağı da. Bunu başaramayan, güç ilişkilerine bağlı akademik ve idari yapılanma içinde olan kurumların hiç bir şekilde üniversite gibi çok özel bilim ve teknoloji politikalarını kazanması ve sürümesi mümkün değildir. Bu bağlamda üniversitelerin özerk olması ve kendini gerçekleştirmesi öncelikli olarak sağlanması gerekir." diye yazdı.

 

Türkiye?nin uluslararası vitrine çıkan üniversitelerinin olması isteniyorsa: 


"Maalesef ülkemiz üniversiteleri akademik yapılanma ve üniversitelere taze kan kazandırmada başarılı olamadı. Katıldığımız uluslararası kongrelerde ve toplantılarda gördüğümüz başarılı projelerin sunumlarının ve yayınların geniş araştırma gruplar tarafından yapıldığını görmekteyiz." diyen Ortaş;  Türkiye?nin uluslararası vitrine çıkan üniversitelerinin olması isteniyorsa GSMH içinde araştırmaya ayrılan pay AB standartlarına çıkarılmalı ve üniversitelerin öncelikli olmaz ise olmazı özerk akademik yapılanmanın sağlanması, liyakate dayalı akademik kadroların oluşturulması sağlanması gerektiğinin altının çizdi. 

Ortaş, daha öncede TÜBİTAK da öncelikli üniversitelere yıllık 1 milyon dolarlık fon aktarımı projesi başlattığını hatırlattı ve  "üniversitelerin özerk yapılarına uygun bilim politikası üretemiyorsa, liyakate dayalı bilim insanı üniversiteye alamıyorsa, kendi bütçesini kendisi oluşturamıyorsa dışarıdan gelen sınırlı kaynaklar ile üniversiteleri bilimsel anlamda uluslararası alanda söz sahibi etmek ve görünür kılmak mümkün olmayacak" dedi.
 
YÖK değil üniversitelerin kendisi karar vermeli

 

"Hangi üniversitenin araştırma üniversite olması kararının YÖK tarafından veriliyor olması yerine üniversitenin kendi sahip olduğu potansiyele göre karar vermesi daha yaralı olacaktır. " diyen Ortaş'a göre; YÖK?ün açıklamasına göre iki yılda bir üniversitelerin sıralaması değişecek deniyor. Bu durumda üniversiteler dönem dönem araştırma üniversitesi kategorisinin dışına çıkacaklar ki o üniversitenin araştırma üniversitesi olma durumunu değiştirecek mi? Bu bağlamda araştırma üniversiteleri olarak desteklenecek sayının 10 ile sınırlandırılması da sorunlu olabilir. Gönül ister ki ülkemizdeki tüm üniversiteler gelişmiş araştırma üniversitesi olsun. Ülkemizin sağlıklı kalkınması için üniversitelerin özerkliğine uygun olarak kendi potansiyelini oluşturması ve araştırma yapmakta ısrarcı olması gerekir. Yoksa bu yapılanma üniversitelerin araştırma potansiyeline olumsuz etkide edebilir.


 
Eğitim Fakülteleri eğitim niteliği merkezi rolde olmalıdır


"İyi araştırmacı yetiştirilmesi, araştırma sayısının ve buluşların artırılması her şeyden önce iyi eğitimden geçmektedir. Maalesef ülkemizin eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar temel eğitim bilimleri ve bilimsellikten uzak olduğu yapılan bütün ulusal ve uluslararası sınavlar ile tespitlidir." diyen Ortaş; öğrencilerin temel eğitimden, ortaöğretimden matematik, fen, sosyal bilim, dil, proje, eleştirel ve bilimsel düşünce düzeyi hazır olarak gelmesi, üniversitelerin bunları geliştirip ilerletmesi önemli bulunduğunu, eğitim niteliği için öğretmen kalitesi çok önemli olduğunu, sorunu temelden çözmek için Eğitim Fakültelerinin eğitim niteliği merkezi rolde olması gerektiğini de vurguladı. Buna örnek olarak Finlandiya modelini  gösteren Ortaş, temel bilimlere ayrıca önem verilmesi gerektiğini, temel bilimler olmadan araştırma ve teknoloji yapılmayacağı yaşanılarak öğrenildiğini, iyi bir temel eğitimden sonra fen okuryazarlığının kazanılmadığı hiçbir toplum-ülke araştırmacı yetiştiremediğini hatırlatarak, gelişmiş toplumların yarattığı farklılığın temelinde temel eğitim ve bilime verdiği önem bulunmaktadır.
 
Peki ne yapılmalı?

 Prof. Dr. İbrahim Ortaş, yazısının sonunda  "peki ne yapılmalı?" sorusunun da cevabını verdi:

"Öncelikle üniversitenin bilim politikası oluşturulmalı. Üniversitenin misyonu ve vizyonu kendi potansiyel gerçekçiliğine uygun olarak belirlenmeli. Buna bağlı olarak tüm birimlerin bilim politikasına uygun kendi hedef ve stratejilerini ortaya koyması gerekir. Daha önce defalarca kâğıt üstünde üniversitenin stratejileri yazıldı çizildi ancak denetleme ve izleme olmadığı için yazıldığı gibi kaldı. Üniversitede uluslararası düzeyde belirli alanlarda tanınırlığını sağlayan potansiyel alanlarda en kısa sürede destekler sağlanmalı ve araştırma potansiyelini ortaya koymalı. Bunun için bazı radikal karalar alması gerekir. Günümüzde üniversitelerin başarı sıralamasını ve yerini belirleyen kriterlerin yerine getirilmesi için daha nitelikli araştırma ve makale üretimi en önemli göstergedir. Bunun için;


Araştırmaya ayrılan bütçeyi dünyadaki eşdeğerlerinin bulunduğu düzeye getirmek,
Nitelikli akademik kadrolara sahip olmaktır.
 Bütçe Hükümette, Kadro YÖK?te, Üniversitelerin Özerkliği Artırılmadan Yol Alınamaz
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bütçe yönünden üniversitenin bilim politikasına ve stratejik amacına bağlı olarak güçlendirilmelidir. Son yıllarda bu konuda çok önemli gelişme sağlandı, ancak Yüksek Lisans ve doktora projelerin bütçeleri araştırma yapılacak düzeye çıkarılmalı. Üniversitenin güdümlü ve stratejik projelerinin mutlaka oluşturulması ve desteklenmesi sağlanmalıdır. Üniversitenin araştırma potansiyelini ve görünürlüğünü artıracak araştırma gruplarının oluşmasına olanak sağlayacak kadro ve proje imkânı yaratılmalı. Bu konuda potansiyeli olan bütün araştırıcılara ayrıca destek sağlanmalı.
Üniversitenin akademik kadro yapısının güçlendirilmesi ve sürekli taze kan sağlayacak yeni bir yapılanma sağlanmalıdır.
Araştırma üniversitesi olmanın en önemli saç ayaklarından biri de yabancı dil sorunudur. Dil bilmeden araştırma yapmanın imkânı yok. Yıllık 3 milyon bilimsel makalenin yayınlandığı dünyada kendi alanındaki gelişmeleri anında izlemeden ve bulgularını yayınlamadan araştırmaları izlemek mümkün olmayacaktır. Bunun için öncelikle üniversitenin mutlaka İngilizce hazırlık eğitimi vermesi şart.
Lisans öğrencisi kontenjan ve sayılılarını kademeli düşürmek ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci sayılarının artırılması gerekir. Bunun için üniversitenin lisansüstü programları öğrenci kayıt merkezi olmanın ötesinde proje-program yapabilen dinamik yapılara dönüştürülmeli. Proje asistanlığı üniversite araştırma projelerine eklenmeli, üniversitenin yaratacağı doktora bursları ile ulusal ve uluslararası ölçekte kabuller ile iyi araştırıcıları bünyesine katması hedeflenmeli. Üniversitenin uluslararasılaşması için yabancı araştırıcı ve öğrenci oranı % 5 düzeyine çıkarak projeler üretilmeli. Dünyada üniversitelerin başarı kriterleri arasında sayılan doktoralı öğrenci sayısı üniversiteye yeni anlayış ve dinamizm kazandırması bakımından önemli.
Üçüncü aşama izleme ve değerlendirmedir. Üretilen plan ve projelerin gerçekleşme durumunun belirlenmesi için düzenli denetim ve değerlendirme yapılmalıdır. İlk 2-4 yıl içinde belirlediği hedeflere kademeli olarak ulaşması sağlanmalıdır.

 


haber:Yasemin Altun

 

 

 

https://www.enpolitik.com/haber/150420/iste-tum-ciplakligi-ile-arastirma-universiteleri-gercegi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*