google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM
Öne Çıkanlar Cengiz İnşaat sürü bağışıklığı TİSK TURYİD esnaf

Hakkı Öznur’un kitaplarından intihal yapan yapana

Hakkı Öznur’un “6 Ciltlik Ülkücü Hareket – 1999”, “Cahşların Savaşı-2003”, “Derin Sol-2004”, “1993 Örtülü Darbe-2012”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı - 2012”, “21. Yüzyılda Bir Alperen-2009” ve en son yayınlanan 2 ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları-2019” adlı kitapları Türk siyasi hayatında, Türk fikir hayatında, tarihi öneme sahip belgesel eserler olarak sahalarında otorite ve başucu kitaplar olarak kabul edilmiştir.  

Ülkücü Hareket, Darbeler, Yakın Politik Tarihimiz, Ortadoğu vb. konularda, sahasında otorite olarak kabul edilen; fikirleri, yazıları, konuşmaları dikkatle takip edilen, Türk fikir ve siyaset hayatında saygın bir yeri olan Hakkı Öznur’un kitaplarından  yıllardır  intihal yapılıyor.

Sağdan sola birçok sözde yazar, gazeteci, araştırmacı, akademisyen, siyasetçi, Hakkı Öznur’un yazmış olduğu tarihi öneme sahip kitaplardan intihal yapmış ve yapmaya da devam ediyorlar.Hakkı Öznur’un kitaplarından kes-kopya-yapıştır yöntemi ile kaynak belirtmeksizin alıntı yapan, birçok ilim/bilgi/düşünce hırsızı olmuştur.

Hakkı Öznur, bir taraftan yoğun ve ağır, son derece önemli, tarihi, belgesel, kitap çalışmalarını yaparken, bin bir emek ile gecesini gündüzüne katarak aziz milletimize ve gelecek kuşaklara büyük hizmeti olan eserlerini yayınlarken, intihalciler yani emek harcamaksızın aşırma yapanlar, hiçbir kural, etik değer/ahlak tanımadan, utanmadan, arlanmadan Hakkı Öznur’un kitaplardan onlarca, yüzlerce sayfaları alıp, kendi yazmışlar gibi kendi sözleriymiş gibi sözde kitaplara koyuyorlar, Hakkı Öznur’dan aldıklarına dair ne bir dipnot ne de bir kaynak gösteriyorlar.

HAKKI ÖZNUR’UN KİTAPLARINDAN İNTİHAL YAPAN YAPANA

Ömrünü aziz milletimize ve Ülkücü harekete vakfetmiş, yazmış olduğu tarihi öneme sahip eserlerle Türk fikir, kültür, siyasi hayatına eserleriyle, duruşuyla, tavrıyla, dava adamlığıyla mal olmuş bir dava, bir gönül insanının kitaplarından intihal yapan, yapanlara karşı; Hakkı Öznur ne yapsın, hangi biriyle uğraşsın? İntihal yapanlar o kadar çok ki bıktı, usandı artık. Hakkı Öznur kitap yazmakla mı uğraşacak yoksa intihalcilerle mi?

35 yıldır, yazı hayatının içinde olan, tarihe notlar düşen, Türk fikir, kültür ve siyasi hayatına yazmış olduğu tarihi öneme sahip kitaplarla büyük hizmetlerde bulunan, yakın politik tarihimize ışık tutan, siyasi tarih araştırmalarının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Hakkı Öznur’un yazdığı kitaplar üzerinden “intihal” yaparak  hem para kazanıyorlar hem de yazarız (!) diye ortalıkta geziniyorlar.  İntihal kitaplarının reklamını yapıyorlar.  Hakkı Öznur’un her biri başucu tarihi öneme sahip kitaplarından intihal yapanlar tam bir emek hırsızıdır.

ÜLKÜCÜ HAREKET’İN TARİHİ DEYİNCE İLK AKLA GELEN İSİM HAKKI ÖZNUR’DUR

Ülkemizde, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkücü hareket, milliyetçi hareket, Ülkücü kuruluşlar, Ülkü Ocakları, milliyetçi kuruluşlar üzerine çalışma yapan, araştırma yapan başta akademisyenler olmak üzere gazetecilerin, yazarların, araştırmacıların, siyasilerin, faydalandığı en önemli başucu kitap, Hakkı Öznur’un 21 yıl önce yazdığı, sahasında tek eser olan 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabıdır.

“Ülkücü Hareket”, “Ülkücü Hareketin Tarihi” deyince ülkemizde akla gelen ve bilgisine başvurulan öncü isim; milliyetçi ülkücü hareketin tarihini yazan Hakkı Öznur’dur.  Hakkı Öznur’un kitaplarını kaynak gösteren yüzlerce kitap, akademik çalışma (Yüksek lisans Doktora Tezi vb.) makale vardır.

6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabı, üniversitelerde, Ülkücü hareket, milliyetçi hareket üzerine akademik çalışma yapan akademisyenlerin de başucu kaynak olarak aldıkları, faydalandıkları, temel eserdir. Şu ana kadar yayınlanan yüzlerce kitapta, yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında “Ülkücü Hareket” kitabı, birinci sırada en önemli kaynak eser olarak gösterilmiştir. Alıntılar yapılmış, atıflarda bulunulmuştur.

Yine 2012 yılında yayınlanan 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı” ve “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabı, temel kaynak kitap olarak herkesin istifade ettiği eserlerdir.

HAKKI ÖZNUR HAYATINI ÜLKÜCÜLÜĞE, ÜLKÜCÜ HAREKETE ADAMIŞTIR

Ülkücü Hareketin ilke ve değerlerini savunan her zaman önceliğimiz ilkelerimiz ve değerlerimiz diyen dik duruşu ilkeli çizgisi ve ülkücü tavrıyla örnek olan genç kuşaklara yol gösteren Hakkı Öznur ağabey 12 Eylül sonrası Ülkücü Hareketi’n önde gelen fikir ve siyaset adamlarındandır. Kamuoyunda, siyasi çevrelerde, Ülkücü Hareketi’n saygın isimlerinden, ideologlarından, kanaat önderlerinden biri olarak görülmektedir.

Milletimizin vicdanı olan milletimizin değerlerine bağlı Türk gençliğini, Türkiye’nin geleceği olarak gören, onlara itimadı ve güveni büyük olan Hakkı Öznur, gençlerimizin mutlaka fikir, kültür alanlarında olmalarını, akademik çalışmalar yapmaları konusunda hep teşvik etmiş, kitap çalışmaları, akademik çalışmalar yapan insanlarımıza arşivlerini açmış, katkı sağlamış, yol göstermiştir.

Anadolu’nun dört bir yanından Ankara’ya gelen, yüksek lisans, doktora vb. çalışmalar yapan gençlere bilgilerini, birikimlerini aktarmış, onlara belge ve yayınlar konusunda elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Birçok insanımızın yazar olmasında, yazı hayatında yer almasında, basın alanında yer almasında çok büyük etkisi, desteği ve rolü olmuştur.

KOPYALA YAPIŞTIR, AŞIR, SONRA DA “KİTAP YAZDIM” DE, REKLAM YAP!

İntihal  ahlaki bir  sorundur. Ülkemizin yayın tarihinin en önemli meselelerinden biri herhalde intihaldir. intihal, aşırmacılık, telif hakkı ihlali, emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı gibi anlamlara gelmektedir “İntihal” yani kaynak göstermeden bir başkasına ait bilgiyi kullanmak ve şahsına mal etmek, en büyük suçtur. Sistemli intihal yapan yayınevleri, sistemli intihal yapan yazar müsveddeleride   mevcuttur.

Yazar bir toplumun  şuurudur. Yazar olmak kolay değildir. Hele hele araştırmacı-yazar olmak ise hiç kolay değildir. Çok büyük birikim ister, ciddiyet ister, emek ister.İntihal’e  başvuranlardan araştırmacı  olmaz! Yazar olmaz!  Bu gayri ahlaki yola başvuranlar,ne ilim  çevrelerinde  ne akademik çevrelerde  ne yayıncılık çevrelerinde ne de siyasi çevrelerde  asla  ciddiye alınmazlar ve  kabul  görmezler. İntihal yaptıkları için çıkardıkları yayınlarda kaynak olarak gösterilmez ve değer verilmez.

Türk kültür ve fikir hayatına, hizmet etmek,  fikri, kültürel, siyasi, akademik birikim ve ciddiyet gerektirir. Sahasında uzmanlık gerektirir. Emeğe, saygıyı ve hürmeti gerektirir. İster yazar olsun, ister yayıncı olsun herkes yazarlık ve yayımcılık ahlakına uygun hareket etmek zorundadır. İntihal, yaparak kitap yazılmaz, yazar olunmaz!  “Kes-kopyala-yapıştır”   yaparak kitap yazılmaz.

KÜRŞAT MİCAN ‘İNTİHAL’ YAPARAK BÜYÜK YANLIŞ YAPMIŞTIR

İstanbul’da, Nizam- ı Alem Ocakları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı yaptım. Ocak Başkanlığı ve Ocaklarda yöneticilik yapmış dava arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, tanırım bilirim Kürşat Mican’da,  ocaklarımızda büyümüş,yetişmiş ve İstanbul Alperen Ocakları  başkanlığı da yapmış bir kardeşimiz ve hareketimizin evladıdır.Yakından tanıdığımve hukukumuzda olan Kürşat Mican kardeşimizin kitap çıkardığını kendisinden değil, sosyal medyadan öğrendim. Kitap çalışması yaptığını bilmiyordum. Kitap piyasaya çıkıncahemen aldım. Fakat bir baktım ki; Alperen Ocakları tarafındanyıllar önce çıkartılan, Hakkı Öznur Başkanın yazdığı “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabının kopyalanmış hali. Tam bir intihal! Tam Bir Fecaat!

Alperen Ocakları tarafından Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastındansonra çıkartılan, büyük boy, 192 sayfalık “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” isimli bu muhteşem eser, camiamızdan ve kamuoyundan büyük alaka görmüştü. Sahasında ilk olduğu için Muhsin Yazıcıoğlu üzerine yapılan birçok çalışmaya kaynak olmuş, istifade edilen başucu bir eser olmuştur.

Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Abdullah Gürgür ve şehit liderimizin muhterem eşi Gülefer Yazıcıoğlu Hanımefendi de kitaba yazı yazmışlar, bu yazılar kitabın giriş kısmında yer almıştır.

Alperen Ocakları Genel Merkezi, Ülkücü fikir ve siyaset adamı araştırmacı-yazarHakkı Öznur’un kaleme aldığı,milletin adamı, şehit liderimiz MuhsinYazıcıoğlu’nuanlatan“12 bölümden oluşan 160 sayfalık” yazısınışehit liderimizin ailesinden ve BBP arşivinden alınanresimlerle besleyerek ve ardından yazılan yazıları ve konuşmaları ekleyip bir araya getirerek yayınlamışlar, camiamıza ve aziz milletimize sunmuşlardır.

Hakkı Öznur’un, “6 Ciltlik Ülkücü Hareket” kitabını tam 21 yıl önce almış ve Hakkı Öznur Başkan’a imzalatmıştım. Hakkı Öznur’un bütün kitapları imzalı olarak, kütüphanemde bulunmaktadır En son “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitabını,  Ankara’da almış ve imzalatmıştım. Yazdığı bütün kitapları almış, okumuş birisiyim. “21. Yüzyılda bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını da çıkar çıkmaz almış, okumuş, bazı gençlerimize de hediye etmiştim.

HAKKI ÖZNUR’UN 12 BÖLÜMDEN OLUŞAN 160 SAYFA YAZISINI TAMAMEN ALMIŞ AYNEN KİTABA KOYMUŞTUR

Yıllar önce, gazeteci Tuncay Özkan, Hakkı Öznur Başkan’ın   “Cahşların Savaşı” kitabından intihal yapmıştı. Yine bir çok kişi, HakkıÖznur’un  hem “Cahşların Savaşı” hem “Derin Sol”  kitabından intihaller  yapmışlardı.Yine Öznur’un,6Ciltlik  “Ülkücü  Hareket” kitabından da yıllardır intihal yapan yapana..

Ali Kuzu ve bir çokları Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabından intihaller yaptıysa, yazarlığa soyunan genç kardeşimiz Kürşat Mican’ da  “21 . Yüzyılda Bir Alperen “ kitabından  intihal yapmıştır. 

Ankara’da Öncü Basımevi’nde basılan, tüm hakları Alperen Ocakları’na ait olan Hakkı Öznur tarafından kaleme alınan bu muhteşem eserden alınan 160 sayfa, 2020 yılının Eylül ayında Kürşat Mican imzasıyla “Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası” adıyla çıkarılan kitap’akonularak tam bir intihal yapılmıştır.

Ülkücü Hareketin tarihini yazan hem MHP tarihini hem  BBP tarihini  hem de Büyük Birlik Hareketinin  28 yıllık sürecini en iyi bilen, hareketin bütün kademelerinde görev yapmış olan,  ülkücü hareketin vicdanı ve sesi olanHakkı Öznur’un kaleme aldığı “21. Yüzyılda Bir Alperen” adlı eserin “12 bölümü” başlığından içeriğine, noktasından virgülüne kadar tamamına yakın bir şekilde aynen alınarak/intihal yapılarak/aşırılarak “Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası” ismi verilen kitapta yer almıştır.

Sadece “12 bölüm” değil “Kim Ne Dedi” kısmında yer alan yazılar da söz konusu kitaba aynen konmuştur. Maalesef bir kısım eklemeler ve çıkarmalar haricinde tamamen tıpa tıp aynıdır. “Kim Ne Dedi” bölümünde ise bazı kişilerin sözleri, yazıları çıkartılmış, onun yerine bazı yazılar ve şiirler konmuştur.

Kitabın içindekiler bölümünün başlıklarından tutun, kitabın giriş kısmından bitişine kadar olan bütün bölümler, cümleler, noktasından virgülüne kadar Hakkı Öznur’un yazmış olduğu metindir.

“21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” adlı kitapta yer alan, Hakkı Öznur’un yazdığı (12 Bölüm) den oluşan, 160 sayfa yazıyı, Kürşat Mican, kes-kopyala-yapıştır mantığıyla tam bir intihal olan, “Şehit Lider Muhsin Başkan Ve Davası” adını taşıyan, kendi ismiyle yayınlanan kitaba koymuştur. Hakkı Öznur’un yazısını tamamını almış ama, Hakkı Öznur’dan aldığına dair tek bir açıklama, tek bir dipnot yok! 

Kürşat Mican, kardeşimiz Hakkı Öznur’  ağabeyden, izin almadan, ona sormadan, onun yazdığı 160 sayfayı, kendi yazmış gibi, kendi cümleleriymiş gibi intihal’e söz konusu olan bu kitaba koymuştur.

Kürşat Mican kardeşimiz, Alperenlerin ağabeyi olan Hakkı Öznur’u yakından tanıdığı, hukuku olduğu halde, hiç yapmaması gereken ve bir Alperen’in yapmayacağı son derece yanlış, yakışıksız bir iş yaparak, Hakkı Öznur’un yazdığı “12 bölümden” oluşan 160 sayfalı metni kaynak göstermeden, yayınlanan kitabın ismini vermeden kitaba koyarak, hem Hakkı Öznur’un emeğine hem de “21. Yüzyılda Bir Alperen  Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını  basan, yayımlayan dönemin Alperen Ocakları yöneticilerinin emeğine de  saygısızlık yapmıştır.

            İNTİHAL YAPILARAK YAZAR  OLUNMAZ!

İstanbul Alperen Ocakları’nda başkanlık yapmışolan Kürşat Mican kardeşimiz, şehit  liderimizle ilgili bir  kitap çalışmasına girerken keşke kitap nasıl yazılır, derleme nasıl yapılır, bir kitap nasıl hazırlanır,  ve yayınlanır derleme yapılırken nelere dikkat edilir,  vb. konularda, konulara vakıf olan kitapları yayınlanan, yazar arkadaşlarımıza, akademisyen hocalarımıza bir danışsaydı, fikirlerini alsaydı.  Yayıncılığı, telif haklarını,hukukubilenlerleistişare etseydi.Alanında  öncü insanlarımızdan tavsiyeler alsaydı, sahasında uzman olanlarla bir konuşsaydı.

Bu intihal olan kitabı yayımlanmadan önceKürşat  kardeşimiz beni arasa sorsaydı, bana getirip,  “bir bakarmısın ağabey, başkanım deseydi” ben, “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu”  kitabında yer alan Hakkı Öznur  başkanımızın yazdığı, şehit liderimiz  Muhsin Başkanımızı anlattığı 12  Bölümü çok önceden okuduğum için ve her zamanda  istifade ettiğimden dolayı Kürşat kardeşimizi uyarır, ona; “Kürşat Başkan bunu yazan Hakkı Öznur ağabeyimiz.Mutlaka kendisiyle konuş, iznini al.  Derlediğin yerinaltına da, bu 12 bölümlük yazı Alperen Ocakları Genel Merkezi  tarafından  basılan“21 Yüzyılda  Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu”  kitabından alınmıştır dipnotunu koy” derdim.

Maalesef Kürşat Mican kardeşimiz kitap derleme işini aceleye getirmiş, alel acele yapmış. Niye böyle bir şey yapmış onu en iyi kendisi ve çevresindekiler bilir. Ancak, doğru yapmadığı, doğru yönlendirilmediği ayan beyan  bellidir.

KÜRŞAT MİCAN VE YAYINEVİNDEN ÖZÜR DİLEMELİ, HELALLİK ALMALIDIR

Kürşat Mican, sağa sola tam bir intihal olan bu derleme kitabı göndermeyi biliyor. Ancak dava büyüğümüz, Alperenlerin, Ülkücülerin “ağabey” dediği, her zaman aradığı, çok rahat görüştüğü Hakkı Öznur’a niyeyse imzasını taşıyan eseri göndermiyor. Hakkı Öznur’a kitabı gönderse, hemen intihali anlayacak.

Sadece o değil, bu kitabı gören birçok Alperen de bunun “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” adlı kitaptan tamamen alındığını, intihal olduğunu hemen anlar. Zaten birçok kişi de anlamış ve yapılan intihal böylece ortaya çıkmıştır. İntihal, yaparak kitap yazılmaz.

Şehit liderimizin yol ve dava arkadaşı,hareketimizin  mihenk taşı,Hakkı Öznur’a “Başkanım, ağabeyim, ben Muhsin Başkan ile ilgili kitap yazmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bana yol gösterir misin?” deseydi , Hakkı Öznur Başkanımız  mutlaka yardımcı olur, yol gösterir, mutlu da olurdu.

Ancak, KürşatMican  kardeşimiz, böyle bir yola da başvurmuyor. Başka  bir yola , çıkmaz bir yola girmiş ve doğru olmayan bir işe soyunmuştur. Bir Alperen’in, asla yapmayacağı ve yapmaması gereken bir işi yapmıştır. Keşke, Hakkı ÖznurBaşkanımızı  beni veya bu konulara vakıf  arkadaşlarımızı  arayıp bir sorsaydı, Fikir alsaydı, bugün  bu zor  duruma düşmezdi.Bu  intihal  durumu da  yaşanmazdı.

Kürşat Mican ve yayınevi’nin yapması gereken, Hakkı Öznur’dan ve “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” eserini çıkartan Abdullah Gürgür ve emeği geçen Alperenler’den özür dilemek ve helallik almaktır. Ayrıca, hemen, intihal olan bu kitabı derhal yayından kaldırmalılar ve özür dileyen bir açıklama yapmalıdırlar. Kürşat Mican, yapmış olduğu etik olmayan tutumuyla hem Hakkı Öznur Başkanı hem Alperen Ocakları mensuplarını hem de camiamızı üzmüştür.

ÖMRÜNÜ ÜLKÜCÜ HAREKETE VAKFETMİŞ HAKKI ÖZNUR’UN HEPİMİZİN ÜZERİNDE EMEĞİ VE HAKKI VARDIR

Türkiye’nin her yerinde, geçmişten günümüze Alperen kadroların, Ülkücü kadroların düzenlediği toplantılara katılan, konuşmalar yapan, seminerler ve konferanslar veren, eğitim çalışmalarına iştirak eden Hakkı Öznur, Kürşat Mican’ınOcak başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul’a giderek hem şehit liderimiz Muhsin Başkan ile hem davamızla hem de ülke ve dünya meseleleriyle ilgili tarihi konuşmalar yapmıştır.

İstanbul Alperen Ocakları’nda Kürşat Mican’ın da katıldığı toplantıda Alperen gençlerimize seminer vermiştir. Düzenlenen iç eğitim çalışmalarına bizzat katılmış, tarihimizi, hareketimizi, davamızı ve Muhsin Başkan’ın siyasi çizgisini, duruşunu, tavrını anlatmış ve Alperen kadrolara yol göstermiş, tarihi öneme sahip mesajlar vermiştir.

Nizam-ı Alem Ocakları’ndan Alperen Ocakları’na kadar Ocak tarihimizde, şehit liderimiz Muhsin Başkan’dan sonra hepimizin üzerinde emeği olan, her zaman Alperen kadrolara ağabeylik yapmış, daima bir baba gibi onların yanında yer almış, seminerler vermiş, konferanslar vermiş, her türlü toplantılarına katılmış, konuşmalar yapmış, destek vermiş, hareketin dergilerinde yazılar yazarak hareketin ideolojik politik çizgisini belirlemiş, kadrolarımıza yön vermiş, gerek akademik hayatta gerek bürokraside vb. hayatın birçok alanında bugün başarıyla kendilerinden söz ettiren kadrolarımızın yetişmesinde emeği ve katkısı çok büyüktür.

Milliyetçi camiada yayıncılık alanında tanınan isimlerden biri olan ve tam bir intihal olan Kürşat Mican imzalı kitabı yayınlayan yayınevinin sahibi de“Alparslan Türkeş –Başbuğ-” (2.baskı İstanbul-2020) adlı kitapta Hakkı Öznur’un emeğine saygısızlık yapmıştır.

Ülkücü Hareketin mihenk taşı fikir ve dava  adamı Hakkı Öznur’un  yazdığı, sahasında tek kaynak ve başucu muhteşem bir eser olan 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” (1999 Ankara) adlı kitabının 1.cilt, 2. cilt,3.cilt ve 6. cildinden yazılar almış, “kes-kopyala-yapıştır” biçiminde derleme kitabına koymuştur. Hakkı Öznur’un kitabından aldığı bazı yerlerde ne dipnot göstermiş ne atıf yapmıştır. 

Hakkı Öznur’un dipnotlarını bile zahmete girmeden aynen monte etmiş ve kolaycılığa kaçmış. Kimi yerde ise “Ülkücü Hareket” kitabından alınan yerlerin ciltleri bile karıştırılmıştır.6. ciltten, 3. ciltten alınan yerler hep 1. cilt diye gösterilmiş. 6 ciltlik, devasa tarihi öneme sahip kitaplardaki konuları bile okumadığı kafasına göre takılıp her aldığı yere“Ülkücü Hareket Cilt 1”diyecek kadar yazarlıkla uzaktan yakından ilgisi ve alakası olmadığı belli.

Aynı haksız davranışta bulunan bir diğer yazarın kitabında ise 8.bölümünde yer alan “Türkeş’in CKMP’de İlk BüyükKurultayı” başlıklı sayfa ve devamında yer alan sayfalar(151-160)Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket”  kitabının 1.cildinden sayfa 143-152’den alınmıştır.  Hakkı Öznur’un kitabından alındığına dair ne dipnot ne atıf vardır. Noktasından virgülüne kadar Hakkı Öznur’un yazmış olduğu kitaptan alınmıştır. Yine Hakkı Öznur’un yazısında yer alan konuyla ilgili dipnotlarını da hiç araştırmaya gerek duymadan aynen monte etmiş, ilgili yerlere yerleştirmiştir.

Yine aynı kitabın 9. bölümünde yer alan “Komando Kampları” adlı(161-170 sayfalar) bölüm deHakkı Öznur’un“Ülkücü Hareket” kitabının 3. cildinde yer alan “Suçlamalar ve Komplolar” 1. bölüm sayfa 5-22’den bire bir alınmıştır. İki yerde dipnot vardır. Ancak bu dipnotlar da uydurma olup hangi sayfalar olduğu belli değildir. Yine verilen dipnotta “Hakkı Öznur Ülkücü Hareket Cilt 1” yazmaktadır. Hakkı Öznur’un kitabından aldığı dipnotun ciltlerinibile karıştırmıştır.Hangi dipnot hangi ciltte yer almış onu bile bilmiyor. Ciltleri bile sallamış.

Hakkı Öznur’un eserinin 1.cildinde de böyle bir bilgi yoktur. Tam bir uydurma, tam bir özensizlik… Ne alıntılara ne dipnotlara dikkat edilmiş. Her yönüyle ciddiyetsizlik ve saygısızlık var.

Hakkı Öznur’un ÜlküOcakları(ÜOD), Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD), Ülkü Yolu Derneği (ÜYD)ve“Ülkücü Kuruluşları” anlattığı bölümlerden kısa kısa bölümler alınmış, kimi yerlerde ifadeler değiştirilmiş amaHakkı Öznur’un kitabından alındığına dair ne bir dipnot konmuş ne atıf yapılmış ne dekaynak gösterilmiştir. Hakkı Öznur’un   kitabının 346, 347 348, 372, 374, 396, 417, 421, 436, 437, 468, 476, 484, 499, 480, 502, 503, 510, 513, 528, 529, 548, 550, 571, 578, 583, 584, 613-615sayfalarından alınmıştır.

Bir kere Hakkı Öznur’un Nihal Atsız’ı anlattığı bölüm Ülkücü Hareket kitabının 6. cildidir, sayfa 7 ile 51 arasıdır. Yani,Nihal Atsız’ın anlatıldığı yer cilt 1 değil cilt 6’dır. Yine burada dipnot “92” diyeverilen yerde “Başbuğculuk Türkçülüğün önüne geçmiştir” cümlesi vardır. Buna dipnot olarak “Hakkı Öznur Ülkücü Hareket cilt. 1” diye vermiştir.Hakkı Öznur’un kitabının ne 1. cildinde ne 6. cildinde ne “Ülkücü Hareket” adlı 6 ciltlik kitabının hiçbir yerinde “Başbuğculuk Türkçülüğün önüne geçmiştir” diye bir sözve ifade yoktur. 

“ALPARSLAN TÜRKEŞ” ADINI TAŞIYAN KİTAP YAYIMLIYORSUNUZ   AMA  9 IŞIK İLKESİNİN “AHLAKÇILIK” İLKESİNİ ÇİĞNİYORSUNUZ!

Hem Türkçülüğün şahikası Nihal Atsız’a hem Ülkücü hareketin kurucusu, hepimizin üzerinde emeği ve hakkı olan, Milliyetçi hareketin lideri, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e, hem de Ülkücü hareketin tarihini yazan, yazdığı tarihi öneme sahip eserlerle Türk fikir, kültür ve siyasi hayatına çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan ülkücü camianın çok sevdiği, saygı duyduğu, kanaat önderlerinden biri olan, dava adamı, gönül insanı Hakkı Öznur’ un emeklerine de saygısızlık  yapmıştır. 

Böyle ne yazarlık ne yayıncılık olur. İntihal kitap yayınla, yetmedi sen de kendi isminle kitap yayınla orda da intihal yap. Araştırma yapmadan, yazacağı kitaplar üzerinde çalışmadan, sağdan soldan derleyerek kitap yazılmaz..

“Alparslan Türkeş” ismini taşıyan kitabıyayınlayacaksın; amaAlparslanTürkeş’in“9 Işık” ilkelerinden biri olarak gösterdiği“Ahlakçılık”ilkesini çiğneyerek, insanların emeğiniyok sayarak, intihal yapacaksın.

Zaten “Alparslan Türkeş” ismini taşıyan kitap, özgün bir çalışma değil. Alparslan Türkeş’ten, Necmeddin Sefercioğlu’ndan, Mehmet Doğan’dan,Hakkı Öznur’dan, Rıza Müftüoğlu’ndan,Hulusi Turgut’tan, Arslan Tekin’den, Zeki Hacıibrahimoğlu’ndan vb. alınmadır. Bir derleme ve toplamadır.

Metin Turhan imzalı “Bilinmeyen Yönleriyle Alparslan Türkeş” kitabından alınan yerler var ama kaynak yine yok. “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası”ndaavukatlık yapan Zeki Hacıibrahimoğlu’nun “Türkeş”isimlikitabın (Türkeş’in ilk sorgudaki savunmalarını 75-226 sayfalararası) tamamen 111 sayfayı aynen almış, kitabın 15. bölümüne “12 Eylül Mahkemelerinde Türkeş’in savunması” diye aynen koymuştur.

Türk kültür ve fikir hayatına, Türk milliyetçiliği ülküsüne hizmet etmek, emeğe, saygıyı ve hürmeti gerektirir. İster yazar olsun, ister yayıncı olsun herkes yazarlık ve yayıncılık ahlakına uygun hareket etmek zorundadır. Türk kültürüne ve Türk milliyetçiliğine hizmet etmenin ilk şiarı dürüst olmak, akademik ciddiyete dikkat etmek ve yazarların emeğine, hukukuna saygı göstermektir. İntihal, derleme ve toplama ile kitap yazılmaz.

ALİ KUZU İSİMLİ KİŞİDE HAKKI ÖZNUR’UN KİTABINDAN İNTİHAL YAPMIŞTIR

Ali Kuzu imzalı ‘Alparslan Türkeş Dokuz Işık – Ülkücü Hareketin Tarihi’adlı kitapta, dipnot verilmeden kaynak belirtilmeksizin, Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabından sayfalarca aynen aşırmalar yapılmıştır. Ülkücü hareketin 1. cilt, 4. cilt ve 6. ciltten kaynak gösterilmeden (örneğin Dündar Taşer, Gün Sazak, gazeteler ve dergiler başlıklı bölümler) neredeyse tamamen aynen aşırılmıştır. Bahse söz konusu olan kitapta rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “9 Işık” adlı eserinden “9 Işık” ilkesi aynen alınmış, kopyalanmış. Ne bir dipnot ne bir kaynak var. Kitabın arkasına kitap isimlerini koymuş o kadar.Ali Kuzu da “9 Işık” ilkesinin “Ülkücülük, Ahlakçılık” ilkesini çiğnemiş,Ülkücü ahlaka yakışmayan bir yola başvurarak intihal yapmıştır.

İNTİHAL’DE BULUNAN TUNCAY ÖZKAN’ HAKKI ÖZNUR’DAN ÖZÜR DİLEMİŞTİR

Şimdi CHP İzmir milletvekili olan gazeteci-siyasetçi Tuncay Özkan da Hakkı Öznur’un yazısından ve kitabından intihal yapmıştı. 28 Şubat sürecinde, Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği yapan daha sonra Show TV’ye genel yayın yönetmeni olan Özkan, bir süre sonra Çukurova Medya grup başkanı olarak görev yapmıştı. Daha sonra kendine ait “KanalTürk” TV kanalını kurmuştu. Cumhuriyet, Milliyet, Radikal ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştı. 28 Şubat sürecinin en ateşli destekleyicisi olan Özkan; 2007 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Ankara, İstanbul,İzmir vb. illerde düzenlenen “Cumhuriyet” mitinglerinin düzenleyicisiydi. 14 Nisan 2007 günü, Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir konuşma yapan Prof. Dr. Birgül Ayman Güler “Kemalist Ordu Konuşacak” diyordu. Ardından, 13 gün sonra, Genelkurmay Başkanlığı bir gece yarısı, antidemokratik 27 Nisan e-muhtırasını yayınlanmıştı. Askeri vesayetten yana, vesayetçi zihniyete sahip çevrelerin düzenlediği bu mitinglerde “ordu göreve” çağrılıyor, ordunun sivil siyasete müdahale etmesi isteniyordu.

O dönemin önde gelen isimlerinden biri de Tuncay Özkan’dı. Hakkı Öznur, 21 Ekim 2002 tarihinde yayınlanan ‘Millet’ dergisindeki makalesinden ve 2003 yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” adlı kitabından intihal yapan Tuncay Özkan’a dava açmış ve davayı kazanmış; dava sonuçlandıktan sonra Tuncay Özkan, Hakkı Öznur’dan özür dilemiştir.

Tuncay Özkan aleyhine Ankara 21 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 17/12/2004 tarih ve 2004/547-2006-43 K sayılı dosyası ile dava açılmış, mahkemece ‘Tuncay Özkan’ın kaynak belirtmeksizin, yazar Hakkı Öznur’un ‘Cahşların Savaşı’ adlı kitabından kaynak belirtilmeksizin sayfalarca alıntılar yaptığının tespit edildiği ve intihal (aşırma)nın sabit olduğu…’ gerekçesi ile Hakkı Öznur haklı bulunarak, Tuncay Özkan manevi tazminata mahkum edilmiştir.

 Melih Perçin  Biyografi

Araştırma- İnceleme Güncel Konular ,siyaset ve Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.“ Milliyetçilik”, “Alperen: Müslümanca Yaşayandır” ve “12 Eylül Günleri Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını hazırlayan kişidir.  Melih Perçin’in  ayrıca üç  farklı üniversitede ve üç farklı bilim dalında ( İktisat- Muhasebe- denetim Sosyoloji) Yüksek lisansı bulunmaktadır.“Ortadoğu’da  Savunma  Harcamaları Ve Askeri Güç  Değişimi” ( 1999) , “Prof. Dr.  Yılmaz Özakpınar’ın Bir Medeniyet Teorisi” ( 2015), “Ücretlerin Vergilendirilmesi ve  Muhasebeleştirme” ( 2008)   Yüksek  Lisan tezleri  bulunmaktadır.

Siyasi Faaliyetleri.

1980 sonrası Beykoz “Bizim Ocak”  Başkanlığı- İstanbul Nizam- Alem Ocakları Yöneticiliği ( 1995- 1996) - İstanbul Nizam- IAlem  Ocakları  Başkanlığı ( Son İl Başkanı-  2000-2001) - İstanbul Alperen Ocakları Başkanlığı ( Ocağın İlk Başkanı 2001 -2003)-  BBP  Beykoz İlçe Kurucu Başkanı ve İlk İlçe  Başkanı ve 2017 yılında 3. kezBeykoz İlçe Başkanı-BBP İstanbul İl Yöneticiliği-Alperenler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı-  Türk Ocakları Beykoz Yönetim Kurulu üyesi

Yazan: Yazar Melih Perçin

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.