Gündem (ANKA) - ANKA Ajans | Haber Girişi: 24.03.2022 - 18:12, Güncelleme: 24.03.2022 - 18:12

EPDK: Fatura Borcu Olan Şehit Aileleri ve 65 Yaş Üstü Tüketicilerin Doğal Gazı 3 Ay Kesilemeyecek

 

EPDK: Fatura Borcu Olan Şehit Aileleri ve 65 Yaş Üstü Tüketicilerin Doğal Gazı 3 Ay Kesilemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura borcu olan şehit aileleri ile 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazının 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı. Bu abonelerin faturalarının 4 aya kadar taksitlendirilebileceğinin belirtildiği açıklamaya göre, talep eden müşterilerin abone güvence bedeli de vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, doğal gaz faturaları ve aboneliklere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yeni düzenlemelerle tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiği belirtildi. ABONE BAĞLANTI BEDELİ KREDİ KARTINA EN AZ 3 TAKSİT YAPILABİLECEK Düzenlemeye göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek. GÜVENCE BEDELİ 6 EŞİT TAKSİDE BÖLÜNEBİLECEK Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere de güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak. 65 YAŞ ÜSTÜ TÜKETİCİLERİN GAZI 3 AY KESİLMEYECEK 65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek. Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi 4 ay olacak şekilde yapılacak. Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak. TÜKETİM SORGULAMASI YAPABİLECEKLERİ BİR SİSTEM KURULACAK Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin tahmini fatura hesaplaması ve asgari son 3 yıla ilişkin tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek şekilde tasarlanması sağlanacak. Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son 5 yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek. FATURALARA İTİRAZ HAKKI SÜRESİ 1 YILA UZATILDI Tüketicilerin doğal gaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak. Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık süre olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek. Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak. MÜŞTERİ ADRESTE YOKSA KISA MESAJLA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLU OLACAK Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesajla bilgi verilmesi zorunlu tutulacak. Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümü oluşturacak ve tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak. BELLİ MİKTARIN ALTINDA GELEN FATURA ÖDENMESE DE 3 AY SÜREYLE GAZ KESİLEMEYECEK Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Ancak, söz konusu faturanın 3 ay süreyle ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın doğal gaz kesilerek hizmet durdurulabilecek. ABONE BAĞLANTI BEDELİNİN İADESİ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAPILACAK Bağlantı başvurusunda bulunan kişinin abone bağlantı bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğal gaz servis hattının yapımına başlanmamış olması kaydıyla bağlantı bedeli dağıtım şirketi tarafından 5 iş günü içerisinde iade edilecek. SAYAÇ OKUMA SÜRELERİ GEÇİRİLİRSE TUTAR TAKSİTLENDİRİLECEK Herhangi bir gerekçeyle ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 gün olarak uygulanacak, ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin üzerinde olması durumunda ise tüketim tutarına en az 2 eşit taksit yapılacak. Kurulun uygun görmesi ve tüketicinin rızasının alınması kaydıyla, dağıtım şirketleri alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilecek. Bu yöntemler için tüketiciler mecbur tutulamayacak ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilmesi mümkün olacak. Doğal gaz bağlantı başvurusunda bulunan tüketiciler uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli sözleşme yapabilecek. MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ ÖNLENECEK Müşteriler ve iç tesisat firmaları arasında yaşanan sorunların ve mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla dağıtım şirketleri tarafından belirlenen asgari hükümleri içeren iç tesisat örnek sözleşmesi ve sigorta poliçesi, dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alacak. İç tesisatı yapacak firmanın sigortaya ilişkin sorumluluklarını iç tesisat projesinin dağıtım şirketinin onayına sunulmasından önce yerine getirmesi zorunlu olacak. İç tesisat imalatı sırasında yaşanabilecek sorunların müşteri mağduriyetine neden olmaması için sigortanın imalat süresini kapsaması mecburi olacak. YAKICI CİHAZ DEĞİŞİM FORMU DOLDURULARAK DEĞİŞİM YAPILABİLECEK Yakıcı cihaz değişimlerinde yakıcı cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde müşterilerin proje çizim maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla proje tadilatı olmadan sadece yakıcı cihaz değişim formu doldurularak değişim yapılmasının da önü açıldı. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve şikayetlerinin azaltılması amacıyla dağıtım şirketlerinden tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri takip edebilmesine imkan sağlayacak sistemi internet sitelerinde kurmaları istenecek. PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE YAYINLANACAK İşlerini daha iyi yapan sertifikalı firmaların tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu firmaların son 6 aylık performans değerlendirme tablosu dağıtım şirketleri tarafından yayınlanacak.​​​​​​​  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura borcu olan şehit aileleri ile 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazının 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı. Bu abonelerin faturalarının 4 aya kadar taksitlendirilebileceğinin belirtildiği açıklamaya göre, talep eden müşterilerin abone güvence bedeli de vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, doğal gaz faturaları ve aboneliklere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yeni düzenlemelerle tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ABONE BAĞLANTI BEDELİ KREDİ KARTINA EN AZ 3 TAKSİT YAPILABİLECEK

Düzenlemeye göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.

GÜVENCE BEDELİ 6 EŞİT TAKSİDE BÖLÜNEBİLECEK

Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere de güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TÜKETİCİLERİN GAZI 3 AY KESİLMEYECEK

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek. Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi 4 ay olacak şekilde yapılacak. Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

TÜKETİM SORGULAMASI YAPABİLECEKLERİ BİR SİSTEM KURULACAK

Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin tahmini fatura hesaplaması ve asgari son 3 yıla ilişkin tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek şekilde tasarlanması sağlanacak. Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son 5 yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek.

FATURALARA İTİRAZ HAKKI SÜRESİ 1 YILA UZATILDI

Tüketicilerin doğal gaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak. Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık süre olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek. Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak.

MÜŞTERİ ADRESTE YOKSA KISA MESAJLA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLU OLACAK

Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesajla bilgi verilmesi zorunlu tutulacak. Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümü oluşturacak ve tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak.

BELLİ MİKTARIN ALTINDA GELEN FATURA ÖDENMESE DE 3 AY SÜREYLE GAZ KESİLEMEYECEK

Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Ancak, söz konusu faturanın 3 ay süreyle ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın doğal gaz kesilerek hizmet durdurulabilecek.

ABONE BAĞLANTI BEDELİNİN İADESİ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAPILACAK

Bağlantı başvurusunda bulunan kişinin abone bağlantı bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğal gaz servis hattının yapımına başlanmamış olması kaydıyla bağlantı bedeli dağıtım şirketi tarafından 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

SAYAÇ OKUMA SÜRELERİ GEÇİRİLİRSE TUTAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Herhangi bir gerekçeyle ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 gün olarak uygulanacak, ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin üzerinde olması durumunda ise tüketim tutarına en az 2 eşit taksit yapılacak. Kurulun uygun görmesi ve tüketicinin rızasının alınması kaydıyla, dağıtım şirketleri alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilecek. Bu yöntemler için tüketiciler mecbur tutulamayacak ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilmesi mümkün olacak. Doğal gaz bağlantı başvurusunda bulunan tüketiciler uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli sözleşme yapabilecek.

MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ ÖNLENECEK

Müşteriler ve iç tesisat firmaları arasında yaşanan sorunların ve mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla dağıtım şirketleri tarafından belirlenen asgari hükümleri içeren iç tesisat örnek sözleşmesi ve sigorta poliçesi, dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alacak. İç tesisatı yapacak firmanın sigortaya ilişkin sorumluluklarını iç tesisat projesinin dağıtım şirketinin onayına sunulmasından önce yerine getirmesi zorunlu olacak. İç tesisat imalatı sırasında yaşanabilecek sorunların müşteri mağduriyetine neden olmaması için sigortanın imalat süresini kapsaması mecburi olacak.

YAKICI CİHAZ DEĞİŞİM FORMU DOLDURULARAK DEĞİŞİM YAPILABİLECEK

Yakıcı cihaz değişimlerinde yakıcı cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde müşterilerin proje çizim maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla proje tadilatı olmadan sadece yakıcı cihaz değişim formu doldurularak değişim yapılmasının da önü açıldı. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve şikayetlerinin azaltılması amacıyla dağıtım şirketlerinden tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri takip edebilmesine imkan sağlayacak sistemi internet sitelerinde kurmaları istenecek.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE YAYINLANACAK

İşlerini daha iyi yapan sertifikalı firmaların tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu firmaların son 6 aylık performans değerlendirme tablosu dağıtım şirketleri tarafından yayınlanacak.​​​​​​​

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve enpolitik.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.