google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM

Yorgunluk kıymetlidir

İnsanın pek çok farklı sebeple yorulabilir ama genelde iki tür yorgunluk vardır. Birincisi ve çok da iyi hissettirmeyen, boşa debelenmiş gibi düşündüren yorgunluk. İkincisi de sonunda elimiz, kolumuz, başımız sızım sızım sızlasa da zihnimizden iyi ki diye geçiren yorgunluk. Yorulmak hiç olmazsa insanın bir akış içinde olduğunu gösterir ve bana kalırsa tadında bir yaklaşım oluşturulduğunda iki yorgunluk da kıymetlidir. Zira geriye gitmek bile bir salınımdır ve salınımda bulunmayanlar zamanı boşa harcamışlardır.

Yorgun olduğumdan çok keyifliyim

An itibariyle bilgisayarımın sağ köşesinde 3 Mayıs 2021, 05.38 diyor takvim bana. Ve ben de bahsettiğim ikinci yorgunluğu yoğun şekilde hissediyorum. Salınımımızı yaptık yani, şükür. Yorgunum, epey yorgunum ama yorgun olduğumdan daha çok keyifliyim. İkinci üniversite sınavları, Enpolitik’teki işler, Enpolitik TV’deki işler, 34.Ulusal Dilbilim Kurultayı ve tabii ki ekim ayının sonundan beri çalışmalarını sürdürdüğümüz topluluğumuzun kuruluşu ve ilk olağan kurultayı. Son bir haftadır, saatlerce ama saatlerce süren yoğun bir temponun içindeyim.

Biz Topluluğu kuruldu !

Öyle bir tempo ki iftara kadar diğer işler, iftardan sonra bir sınav ve sınavdan sonra başlayıp sabahlara kadar süren toplantılar. Yorgunum ama keyfim yerinde. Ekim ayının sonundan bu yana çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz topluluğumuz kuruldu, ilk kurultayını yaptı; Etik Kurulu üyelerini ve Başkanını seçti. İlk Yönetim Kurulu toplantısı da bu yazıyı yazmaya oturmadan birkaç saat önce yapıldı. Biz Topluluğu, 7 bölgeden ve 30 ilden temsilcisiyle; 80 liseli ve üniversiteli gencin bir araya gelmesiyle 30 Nisan 2021’de kuruldu.

Biz Topluluğu özel bir emeğin ürünü

Biz Topluluğu’nun kuruluşuna müteakip bu yazımı, kuruluşumuzdan sonraki ilk yazımı Biz’e ayırmak istiyorum. Öncelikle 1.Olağan Kurultayımızda beni oybirliğiyle bu özel topluluğa Başkan seçen tüm yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek isterim. Tabii klişe haline gelmiş, artık beylik olmuş laflar var biliyorsunuz. Biri bir göreve hasbelkader gelince onu özel görmeden edemiyor. Sizi temin ederim ki Biz Topluluğu özel, çok özel. Demokrasinin, özgür düşünce ortamının giderek zedelendiği ve insanların birbirine tahammül dahi edemediği böyle bir dönemde; belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin en karanlık dönemlerinin birinde gençler olarak yaptığımız iş özel efendim, özel.

Bizi özel yapan nedir ?

Peki nedir efendim bizi özel yapan ? Biz Topluluğu olarak çalışmalarımıza ilk önce bendenizin de dahil olduğu 19 arkadaşımızla başladık. Bu 19 arkadaşımızla birlikte her konunun tam şeffaflık içinde, herkesin bir oy hakkı olduğu bir ortamda topluluğumuzun temelini attık. Her konuyu, her meseleyi saatlerce tartıştık. Toplantılarımızın neredeyse tamamına yakını kayıt altına alındı, uygun zaman geldiğinde bu toplantıların nasıl gerçekleştiğini de kayıtlar üzerinden yayınlayacağız. Siyasi görüşü birbirinden farklı olan ama aydınlık bir Türkiye ideallerinde buluşan 19 tane gencin demokratik olgunluğu, nezaketi ve birlikte var olma kavgası belki birilerine örnek olur diye düşünüyoruz.

Biz Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’dir

İlkelerimiz, yol haritamız, tüzüğümüz, nasıl bir yapı inşa edeceğimiz, neden tüzel bir kişilik olmak yerine adına topluluk dediğimiz bu yapıyı tercih ettiğimiz, yönetimi nasıl oluşturacağımız, denge ve denetlemeyi nasıl sağlayacağımız; üyelerimizle birlikte hangi etkinlikleri yapacağımız başta olmak üzere bir topluluğun kuruluş süreci denince aklınıza her ne geliyorsa tamamını her üyenin yalnızca bir oy hakkı olduğu toplantılarda gerçekleştirdik. Önce ilk 19 yol arkadaşımızla tüm detayları belirledikten sonra bölgelerin, illerin, farklılıkların da temsilini gözeterek kurucu üyelerimiz olacak yol arkadaşlarımızı aramıza davet ettik. Bu toprakların, Anadolu’nun, tüm renkleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil edildiği bir harman oluşturmak için elimizden geleni yaptık. Biz Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin prototipi oldu.

Biz Gençlerin Gözünden Türkiye

Sonunda 80 kurucumuz, hedeflediğimiz gibi tüm farklılıklarıyla bu toplumu bütünüyle yansıtan bir tablo çizdi. Tüm kurucularımıza, yol arkadaşlarıma yine bir kez daha bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizi farklı kılan, bizi özel kılan bir diğer mesele de tüm bu süreç içinde sadece mızmızlanmaktan öteye geçmiş olmamız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en acil sorunlarını ve bu sorunlara getirilebilecek makul çözümleri komisyonlarımızda enine boyuna tartıştıktan sonra ‘’Biz Gençlerin Gözünden Türkiye’’ adında yaklaşık 500 sayfalık bir metin hazırladık. Elbet eksikler vardır ama Eğitimden Dış Politikaya; Dış Politikadan İnsan Haklarına kadar tüm önemli sorunlara eğilen raporlar yaklaşık altı aylık bir araştırmanın, bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Biz bu metnimizi kamuoyuyla kısa süre içinde paylaşacağız ayrıca bizimle iletişim kurmaya sıcak bakan tüm siyasilerle, parlamenterlerle, siyasi partilerle, STK’larla, platform ve topluluklarla da paylaşacağız. Bizler gelgeç bir heves için değil, yarınlarımıza sahip çıkmak için bir araya geldik ve bu topluluğu inşa ettik.

Biz Topluluğu hayırlı olsun, çalışmalarıyla ümidin bir yerlerde hep olduğunu göstersin.

Biz Topluluğu hayırlı olsun, çalışmalarıyla bu topluma güzellikler ve sevgi tohumları eksin.

Biz Topluluğu hayırlı olsun, çalışmalarıyla birlikte ileriye gidebilmenin mümkün olduğunu işaret etsin.

Biz Topluluğu hayırlı olsun, çalışmalarıyla gençlerin aydınlıklara inancının asla ölmeyeceğini kanıtlasın.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en yüce emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bir katkı sunmamıza vesile olarak, Ata’nın emanetine sahip çıkmamız konusunda tüm gençliğe mal olsun.

Biz geldik efendim, biz geldik !

Biz, hoş geldik !

Yazımı, 30 Nisan 2021 Cuma günü sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız kuruluş bildirimizle noktalıyorum.

BİZ TOPLULUĞU NEDİR ?

Biz Topluluğu, farklı liselerden, farklı üniversitelerden; farklı siyasi görüşlerden seksen gencin yedi ilke etrafında bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için oluşturduğu bir sivil toplum girişimidir.

İlkelerimiz;

  1. Dayanışma: Biz Topluluğu, kuruluş amacı bakımından üyelerinin ortak ilkeler ve hedefler çerçevesinde dayanışma içinde çalışmasını benimser. Bununla birlikte topluluğun üyeleri gerekli durumlarda, ortak ilkeler ve hedefler çerçevesinde devlet kurum ve kuruluşlarıyla, STK’larla, platformlarla ve siyasi partilerle dayanışma içerisinde bulunur.

  1. Demokrasi: Biz Topluluğu, tüm karar süreçlerinde demokrasi çerçevesinde hareket eder. Yetkili kurulların seçilmesi, topluluğun geleceğine dair kararlar alınması ve alınan bu kararların uygulanması sürecinde tam demokrasiyi kurallarıyla işletir.

  1. Fikri Bağımsızlık: Biz Topluluğu, hiçbir mevcut STK’nın, platformun, siyasi partinin ek bir oluşumu değildir. Fikren bağımsızdır, kendi ilkeleri, kuralları ve hedefleri doğrultusunda hareket eder. Bununla birlikte topluluğun tüm üyeleri, kendi düşüncelerini topluluğun kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına aykırı olmamak kaydıyla özgürce ifade etme hakkına sahiptir.

  1. İlericilik: Biz Topluluğu, toplumun içinde bulunduğu kutuplaştıran nefret dilini tasvip etmez. Bu çerçevede toplumu geren, ayrıştıran anlayıştan uzak durur. Geçmişte yaşanan olayları, geçmişte yaşamış kişilikleri bugünün kamplaştırma malzemesi haline getiren bakış açısını sakıncalı bulur. Geçmişte bocalamak yerine, yaşanan tecrübelerden dersler çıkararak ve toplumu uzlaştırarak çağımızın gereklerine göre hep birlikte ileriye gitmeyi savunur.

  1. Özgürlük: Biz Topluluğu, yalnızca topluluk içinde üyelerin özgürlüğünü ve topluluğun kurumsal özgürlüğünü vurgulamakla kalmaz; içinde yaşadığımız toplumdaki tüm bireylerin, ülkemizdeki tüm vatandaşların özgür olması gerektiğini savunur. Özgür düşünce ortamını hem topluluk hem de ülkemiz için hayati bulur.

  1. Şeffaflık: Biz Topluluğu’nun seçimle göreve gelmiş yetkili kurulları hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine sadıktır. Seçilen yöneticiler, üyelerin tüm sorularına açıkça yanıt vermekle ve denetlenebilir biçimde hareket etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte topluluğun geleceğine yönelik alınan kararlar ve bunların uygulanması da şeffaflık içinde gerçekleşir.

  1. Yenilikçilik: Biz Topluluğu, toplumsal gelişmeyi savunur. Bu çerçevede çağımızda yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların kavranmasını, anlaşılmasını savunur. Toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olan yeniliklere her zaman pozitif yaklaşır, yeniliklere ve yenileşmeye açıktır

Biz Topluluğu, tüm farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla bu ülkenin gençlerine aittir.

Bu sebeple de kendisine isim olarak ‘’Biz’’ sözcüğünü seçmiştir.

Gençler olarak biz tüm ayrıştırma çabalarına rağmen biriz ve bu ülkenin geleceğiyiz.

Ve bu ülkenin geleceği gençler olarak biz, yetkililerce körüklenerek toplumda hakim olan kutuplaşmayı ve ayrışmayı kesin bir tavırla reddediyoruz.

Bu ülkenin geleceği gençler olarak biz, çözüm üretmek yerine ısrarla sorun üreten bir mekanizmanın dişlisi olmayı kesin bir tavırla reddediyoruz. 

Temel insan hak ve hürriyetlerini gerçekleştirmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun mutlak üstünlüğüne sadık; demokrasiyi kurallarıyla işleten, sivil toplumu güçlendiren, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış, doğayla barışık, özgür düşünce ortamını mümkün kılmış, gençlerine umut veren ve gençlerine yaşanabilir bir ülke vadeden Türkiye Cumhuriyeti’ni hedefliyoruz.

Biz Topluluğu sadece olanı biteni eleştirmek, yermek için değil önerilerini de paylaşmak için de kuruluyor.

Biz Topluluğu ‘’Gençlerin dünya umurunda değil, gençler yalnız şikayet eder !’’ algısının yanlışlığını kanıtlamak için de kuruluyor.

Biz Topluluğu kurucuları ülkemizin en acil sorunlarını tespit ederek, aylarca araştırmalar yaptıktan sonra; topluluğumuzun çözüm önerilerini hazırladı ve bunları toplumla paylaşmayı heyecanla bekliyor.

Biz Topluluğu kurucuları, ''Biz Gençlerin Gözünden Türkiye'' metninde, meselelere dair görüşlerini ve çözüm önerilerini açıkça kaleme aldı ve bu metni toplumla paylaşmayı heyecanla bekliyor.

Biz Topluluğu bu önerilerini kendisiyle iletişim kurmayı kabul eden tüm yetkililerle, siyasi partilerle ve STK'larla paylaşmayı heyecanla bekliyor.

Ayrıca Biz Topluluğu;

Panelleri, çalıştayları, sosyal sorumluluk projeleri, dergileri, bildirileri, eğitimlerimi ve diğer pek çok organizasyonuyla hem kendi üyelerini hem de mensubu olduğumuz toplumu ileriye taşımayı hedefliyor.

Biz Topluluğu, gençliğin sorunlarını dile getirmek ve bu sorunlara işe yarayan çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır bekliyor.

Biz Topluluğu, sessiz kalmak istemeyen ve geleceğe dair bir parça aydınlık ümidi işleyebilmek için uygun çatı arayan tüm gençlere geliyor.

Biz Topluluğu, geleceğe uzanmak için geliyor.

Biz Topluluğu, umudu yaşatmak için geliyor.

Biz Topluluğu, birlikte ilerlemek için geliyor.

Biz Topluluğu, aydınlık yarınlar için geliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.