google-site-verification=T_NRWGCX0tEI1Eddjcfchq4TRJe4tbMwaAFf243H1wM

28 yıldır, Türk Müziği’ne hizmet eden ve Başkanlığını yürüttüğüm “İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi” (MÜZDAK); 11 Nisan 2021 Pazar günü, Saat 13.00-17.00 arasında müzik/resim alanı; uzmanı, öğretmeni ve akademisyenlerinin katılımı ile

“MÜZIK VE RESIM SANATI’NIN IŞIĞINDA, GÜZEL SANATLAR LİSELERİ”

paneli düzenlemiştir.

Moderatörler: Dr.Öğr.Üyesi Göktan AY / İ.T.Ü. T.M.D. Konservatuarı, Prof.Dr. Mustafa Özcan / MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Vural Yıldırım / Müzikolog, Beyoğlu İlçe MEM Özel Büro

Katılımcılar:

Mehmet Salih Canbal / MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı

Volkan Koyuncu/ Müzik Öğrt. MEB Alan Koordinatörü

Yasemin Kozak / Görsel Sanatlar Öğrt. MEB Alan Koordinatörü

“MEB’in Güzel Sanatlar Liseleri’ne Bakışı ve Yeni Uygulamalar”

Haydar Kılıç / Yalova GSL Müdürü ve Bilim ve Sanat Merkezleri Müzik Yetenek Alanı Bakanlık

Koordinatörü, “Anadolu G.S.L.’nin Temel Problemleri ve Çözümleri İçin Yapılan Çalışmalar” Prof. Dr. Sevgi Soylu Koyuncu / 19 Mayıs Üniv. Eğitim Fakültesi G.S. E. Resim-İş ABD, Değişen ve Dönüşen Sanat Eğitimi’nde Yaratıcılık Kavramı”

Doç. Dr. Volkan Gidiş / Medipol Üniv. G. S. Fakültesi Müzik Bölümü, “Anadolu G.S.L. Türk ve Batı Müziği Dersleri Analiz Çalışması"

Doç. Dr. Ümit Gezgin / Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak. GSE Bölümü Resim ABD, “Anadolu G.S.L. ile Yükseköğretim Kurumları Resim Eğitimi Programları’nın Uyuşumu”.

Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece / Bolu İzzet Baysal Üniv., Eğitim Fakültesi GSE Bölümü, Müzik Eğitimi ABD, “Güzel Sanatlar Liseleri İçin 800. Bin Başarı Sıralaması Ve Sonuçları”

Öğr.Gör. Perçin Demirkol Yalçın / Dicle Üniv., Devlet Konservatuvarı, “Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenleri ve Müzik Teknolojileri”

Önce, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin kuruluş ve amaçlarını verelim;

“Kuruluş
Madde 5- Anadolu güzel sanatlar liseleri, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Bu okullar, ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı ve en az 3 yıl lise öğrenim
süresi olan yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan okullardır.”

Okulun amacı
Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin ;
a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Yabancı dil öğrenmelerini,
d) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
e) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.”

Günümüzde sayısı 83 olan GSL’lerin 10’u İstanbul’da olup, 2020’de 5 GSL pilot okul olarak, İstanbul’daki bazı Üniversitelerin himayesine verilmiştir. Bunun, gelişmeyi tetikleyip tetiklemediği araştırılacaktır.

Şimdi gelelim panel sonuç raporuna:

1/ Prof.Dr. Mustafa Özcan’ın MEF Eğitim Fakültesi’nde, her alandaki öğretmen adaylarına koyduğu ve sıkı sıkıya uyguladığı, her öğrenci grubunun seçtiği dalda gösteri yaptığı “Kültürel Beceri Dersi”

uygulaması ilgiyle karşılanmıştır.

2/ GSL’ler; TSM, THM, Müzik ve Resim olarak yapılandırılmıştır. Yakın zamanda Tiyatro’nun da açılması planlanmaktadır.

3/ Bakanlık Daire Başkanlığı tarafından, gelen sorunlar koordinatörler vasıtası ile değerlendiriliyor ve revizyonlar yapılarak iyi eğitime gitmeye çalışılıyor.

4/ Sanat; empatiyi, güçlü olmayı, üretmeyi, ifade etmeyi v.b. sağlar. Yaratıcı birey; “herkesin göremediğini/duyamadığını/fark edemediğini” hissedendir. Sanatla ilgilenen bireyin, her alanda bilgili ve donanımlı olması gerekir. Bu topluma “sanatın” ne olduğu, “önemi” anlatılmalıdır. Konser salonlarının iyi planlanması, binaların üzerinden “görsellerle anlatımlar yapılabilmesi” yerinde olacaktır.

5/ Sorunlar; “çalgı derslerinin azlığı, teorik derslerin fazlalığı, seçmeli derslerin az olması, seçmeli paketteki derslerin çeşitlendirilmemesi” olarak toplanabilir.

6/ “Ders dağılımı- doğru müfredat-bilinçli öğrenci- özel bina- kaliteli öğretmen-kariyer planlama” GSL öğrencileri için de vazgeçilmezdir.

7/ Son sınıflardaki sınav stresi ve çalışmaları ile dersler yapılamıyor. Öğrencilerin sanat derslerine ilgisi azalıyor. Konsantrasyon sağlanamıyor. Bu durum, sanat anlayışını geri çekiyor.

8/ Uygulama, pratik alan çoğaltılmaya çalışılıyor.,

9/ Proje Okulu yapılan GSL’lerde, öğretmen seçimi, kurulan komisyonlarca yapılıyor. Oysa, merkezi olmalı ve “kaliteli olan öğretmen” bulunduğu okuldan rahatlıkla GSL’ye atanabilmelidir.

10/ Öğrenci kontenjanını doldurmak için, 3-4 sınav açılması hoş olmuyor. Kontenjanlar doldurulamıyor.

11/ GSL mezunlarının Konservatuvarlara girme oranı çok az. Yapılan bir araştırmada 960 mezundan 62’si seçmiş gözüküyor. Çoğunlukla Eğitim Fak. GSE Bölümlerindeki alanlara gidiliyor. Ancak, öğrenci bir sene sonra karar değiştirip, GSF’ye geçiyor, veya tersi. Bunun altında ailelerin ve öğrencilerin bilinçli olmaması yatıyor. Öğrenci, nereye gireceğini, ne yapacağını, mezun olunca nerede istihdam edileceğini bilmesi gerek!.. Bir çok öğrenci, bilinçsizlikten zaman kaybetmektedir. Kariyer planlaması şarttır..

12/ Büyük şehirlerdeki GS binaları çok iyi, ama ülkemizde çok kötü durumda olan GSL’ler var. Çoğu, metruk binalardan GSL’lere çevrilmiş. 5 defa bina değiştirmiş GSL’ler var. Siz; Adnan Saygun’u, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu, Alaeddin Yavaşça’yı, Neriman Tüfekçi’yi, Suna Kan’ı anlatacaksınız, ama binanız sarı veya gri boyalı 4 duvar (sınıf) ve tek pencere..

13/ Üniversiteleri sanat birimlerini kampus dışına göndermesi doğru değildir. Sanat kurumları, fakültelerle İç içe olmalı, her alanda okuyan öğrencinin etkinliklere ulaşmasına imkan verilmelidir. )Ayrıca, il/ilçe halkının etkinliklere katılabilmesi için, salon merkezi konumda değilse, servislerle getir-götür yapılabilmelidir.)

14/ Anadolu GSL’lerin kendine ait yönetmeliği hala yok. Oysa, öğretmenlerin özlük hakları dahil, kurumu tanımlayan ve koruyan yönetmelik ihtiyacı şart… (Bence “MEB Müzik ve Güzel Sanatlar, Spor Genel Müdürlüğü” kurulması gereklidir.)

15/ Bazı sanat kurumlarıyla “öğretmenleri geliştirme/bilgilendirme semineri” yapıldı ama arkası gelmedi. Bu seminerlerin, belli bir program dahilinde merkezden programlanarak sürekliliğinin sağlanması yararlı olacaktır.

16/ Son yıllarda Resim ve Müzik alanına seçim yapacak öğrenciler için getirilen “800.00 başarı sınırlaması” şartı olumsuzluk getirmektedir. Resim ve müzik alanı başarı sınırlamasının, diğer alanlara 300.000 olarak uygulanmaması da tenakuzdur. Ayrıca, başvurularda Y-TYT, ama hesaplamada TYT puanı esas alınmaktadır.

17/ Normal Liselerden, Anadolu Liseleri’nden ve GSL’lerden gelen öğrenci, Müzik Eğitimi ABD’de/GSF Müzik Bölümü’nde/Konservatuvar’da birleşmektedir. Bu; uyuşumsuzluk getirerek "doğru öğrenmeyi", "hızlı yürümeyi" engelliyor.

18/ Bir diğer sorun da, hala bazı öğretmenlerin Türk müziğine olan yanlış bakışlarıdır. Kendileri bilmiyor diye, bu ülkenin asıl müziğini; eleştirmek, aşağılamak, bozuk sesler v.b. demek etik değildir. Bunlar artık geride kalmıştır. Türk müziği derslerinde, makamlar tanıtılırken, makama örnek verilen nota örneği çok zor zordur. Çünkü, nota bilmeden GSL’ye gelen öğrenci, daha birinci sınıfta bu notalarla karşılaşmaktadır. Müfredat ve içeriklerin “uygulanabilir” olması gerekir.

19/ Güzel Sanatlar ayrı, Görsel Sanatlar ayrı, Plastik Sanatlar ayrı, Müzik ayrı alanlardır. Artık, bunları karıştırmamak, doğru yapılanmayı uygulamak gerekir. (Doğru yapılanma MSGSÜ)

20/ GSL’de de; teknoloji sınıflarına, yazılıma (Türkçe olmalı), donanıma ihtiyaç vardır. Elbette, buna uygun olarak, bu alanda da; bilgili ve donanımlı öğretmen de yetiştirilmelidir. Yapılan bir araştırmada, Müzik Eğitim ABD’lerde;1998’de 3., 2006’da 3.,4.,2018’de 1. yarıyıla konulmuştur. Müzik yazılımları için “akıllı tahta” şarttır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.