Konuya girmeden önce, yayında olan 20 Kongre duyurusunu inceledim. Birbirine benzeyen veya aykırı olan ifadeler/uygulamalar var. Özellikle kongrenin ilk sayfalarına konan ?Kongremiz Doç.lik ve Akademik Teşvik Kriterlerine Uygundur? ifadesi, doğru olmadığı gibi, akademisyenlerin bu tür toplantılara sadece o amaçlar  için katıldığının bir göstergesidir. Oysa, akademisyen; araştıran, üreten bir kişidir. Yoksa, bu tanımda mı değişti? Bilim/sanat kurulu isminde terminolojik birlik yok!... Kurulda 50-100 isme yer verilmesi?Ücretler bölümünde de  birlik yok; Konaklamalı, konaklamasız ücretler.. Tek katılım ücreti  ile iki bildiri sunma imkanı?Bildirisiz katılıma (dinleyici)  ücret koyma(ma)?Bu nasıl uluslararası kongredir ki, ?bir duyuru metninde? bile birleşilememektedir.

YÖK?ün; Kongre/Kurultay/Sempozyum/Çalıştay vb.  ilgili örnek bir ?duyuru metni? yayınlamasında yarar görülmektedir.

Konumuz olan  kongrede bu paylaşımlardan etkilenmiş gözüküyor. Ya da yoğunluktan gerekli dikkati gözden kaçırılmıştır.

7 Mayıs 2019 tarihli yazımızda, arkadaşımız, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer ile yaptığım röportajı yayınlamış ve ?Sanat ve Tasarım Eğitimi Programları Değerlendirme Akreditasyon Derneği? adlı bir dernek kurulduğunu, Aralık ayı içinde bir kongre düzenleneceğini yazmıştık.

http://www.enpolitik.com/haber/311146/muziksanat-kurumlari-sorunlarinacozum-vakti-geldi.html

Kongre duyurusu yayımlandı. Bu kongreyi ÜAK SDEK Başkanlığı düzenlediği için ?daha da-  önemsiyor, yayımlanan metin ile ilgili görüşlerimizi sunuyoruz.

https://www.sanadcongress.com/iletisim/

Konseyin, Müzik ve Güzel Sanatlar Alanı?nın sorunlarını çözmesini beklerken, yapılan yanlışlar var. Özellikle YÖK Başkanı?nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayıp; ?Bütün üniversiteleri sanatın merkezi olacağız? dediği günlerde!...

Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3411/universiteler-bu-protokol-ile-sanat-merkezi-olabilir-mi.html

Örneğin Derneğin adı, SDEK Başkanı T. Sağer?in, Dekan olduğu ?Fakülte? ismi ile kurulmuş. Oysa, son yıllarda ?Müzik?, artık başlı başına bir alan. Zaten, kurucuları arasında bulunduğu üniversitenin adı; ?Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi?

Bu aşamada Konseyin adı da güncellenmeli; ?ÜAK Müzik ve Güzel Sanat Dalları Eğitim Konseyi? olmalıdır.

Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi? Başlıklı yazımızda bu konuyu, Güzel Sanatlar alanının, Müzik?le ayrı düşünülmesi gerektiğini yazmıştık.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2896/kultursanat-kurumlari-revize-edilmeyecek-mi.html

Yine, yeni dünya düzeninde ?Güzel Sanatlar? altında, hangi alanların olması gerektiğini ve Sanat?ın Mimarlık ile birleştirilmesinin doğru olmadığını, en iyi Güzel Sanatlar  yapılanmasının da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi?nde olduğunu belirtmiştik.

?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2674/guzel-sanatlar-alani-hangi-amacla-mimarlik-vb-ile-birlestiriliyor.html

Bu tür toplantılarda çağrılı konuşmacılar, ana konu ile ilgili/yakın bilim/sanat dalı veya uzmanlaşmış, yayınları/çalışmaları olan kişiler arasından seçilmektedir. Oysa burada; alanı Tıp olan, YÖK üyesi, Prof.Dr.Z.K.Tufan ve  YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS çağrılmış?YÖK?te, eğitim/sanat konularında Prof.Dr.Mehmet Şişman hocanın yetkili olduğunu biliyoruz?

Ama, yazılarımız  ?suya yazı yazıyormuşuz? gibi, dikkate alınmıyor ve eski yöntemler kullanılmaya devam ediliyor.? Hatta, ?niye yazıyorsunuz?, ?boş ver?e kadar gidiyor. Bakınız, kongrede belirlenen konulardan biri de; ?Sanat ve tasarımda eleştirel düşünce!? Bu, iyi bir şey!..

40 yıldır, birçok üniversite içi ve dışı görevlerde bulunduk ve hizmet yapmaya çalıştık. Ama, eleştirilerden hep ders çıkardık?Görevimizi; ?bir üst göreve ulaşmak, kendimize piar yapmak için ?basamak? olarak kullanmadık, o görevde ?başarılı olmaya? odaklandık.

Sempozyumlarda 15?i aşan bilim/sanat kurullarında yer almadık. Her yerde ismim olsun diye uğraşmadık. Hakemli olan, ama hakemlik liyakatı olmayan kişilerin olduğu dergilere yazı göndermedik? Çeşitli görevleri, bana,kuruma; yararı mı/zararı mı olur? diye düşünerek kabul/red ettik. Etiklik?ten hiç vazgeçmedik..

Bizim, yıllardır ?arkadaşımız da olsa- isimlerle/kişilerle işimiz olmadığını, kurumsallaşmanın ve doğru uygulamaların yanında olduğumuzu akademi ve binlerce okur biliyor. Çünkü; yanlış yanlıştır?İki yanlıştan da, bir doğru çıkmaz.

Son yıllarda, arkasını bir yere dayayan her yönetici; ?kendine evet? diyen, her dediğini ?tasdik edenleri? yanına alarak, ?küçük bir kadro? kuruyor ve ?çalışanlarından? uzaklaşıyor. Yapılan yapıcı eleştirileri bile düşmanlık olarak görüyor.

Bu, çok yanlış ve tehlikeli bir anlayıştır?

Ve, kurumsallaşmaya engeldir?

Oysa, geri dönüp bakmalılar; ?kimler gelmiş, kimler geçmiş!..?

Mezarlıklara bakılsa, gerçek orada; ?kendini vazgeçilmez sanan insanlarla dolu?

Gelelim Kongre?ye?

Kongre: ?herhangi bir konuyu görüşmek üzere, çeşitli ülkelerden delegelerin katılmasıyla yapılan uluslararası toplantı.?, ?Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı?, ?Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı?

Kongreler, ciddi toplantılardır ve en az bir yıl önceden taraflara duyurulmalıdır. Kongreler, bir sempozyum değildir. Bu konuda da iki yazı yazmışım:

Kurultay, sempozyum, kongre, panel  nedir?

http://www.musikidergisi.com/haber-4081-kurultay_sempozyum_kongre_panel_nedir...html

Sempozyum, panel, çalıştay?ın farkını bilmeyen akademisyen mi olur?!.

https://www.internethaber.com/sempozyum-panel-calistayin-farkini-bilmeyen-akademisyen-mi-olur2-1823934y.htm

Kongre ana başlıklarında ise; yok, yok!...

?Ne gönderirseniz kabul? anlayışında düzenlenmiş. ?Bir sorun çözmek, bir yaraya merhem olmak? amaç edinilmemiş gözüküyor;

Sanat ve tasarım eğitiminde yeni gelişmeler ve güncel yöntemler.

Sanat ve tasarımın; kimlik, kültür, toplum, etik, kamu, teknoloji, doğa, çevre, ekoloji ile ilişkisi.

Sanat ve tasarımın sağladığı yeni ifade biçimleri ve yaşam olanakları.

Sanat, tasarım ve algı

Sanat ve tasarımda eleştirel düşünce

Sanat ve tasarımda fikri haklar

Sanatın inşası

Müzecilik

Geleneksel sanatlar

Sahne sanatları eğitiminde yeni gelişmeler ve güncel yöntemler.

Müzik teknolojileri

Müzikoloji

Müzik teorisi

Müzik eğitimi

Yorumculuk

Dans; halk dansları, modern dans, klasik bale

Tiyatro

Opera

Kongrede, ?Bilimsel Komite? ismi genelde  kullanılmaz, ?Bilimsel Kurul, Bilim Kurulu? olmalıdır.

Yine, ?sanat ağırlıklı? bir toplantıda, mutlaka; ?Bilim/Sanat Kurulu?, ?Bilimsel/Sanatsal Kurul? yazılmalıdır.

Bu kongrenin ismi; ?Müzik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu?, ?Müzik, Güzel Sanatlar ve Tasarım  Bilgi Şöleni? olsa daha doğru olurdu.

Bilimsel Komite bölümünde; ?Tüm Sanat Fakülteleri Dekanları, Konservatuvar Müdürleri? yazılmış ve ayrıca 35?e yakın isim zikredilmiştir. Bu çok  ciddi bir hatadır. (25 Eğitim Fak.GSE Böl. Başk. yazılmamış, aralarından tercih  yapılmıştır.) 

Günümüzde; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF (88), Konservatuar (47) olduğuna göre Bilim Kurulu 1+88+47+35= 171 kişiden oluşmaktadır. Bu ?etik? de değildir?

(Maalesef YÖK, bilim-bilim/sanat kuruluna 100?e yakın isim yazılarak, hiçbir katkı yapmadan puan alınmasıyla akademik teşvik uygulamasının delindiğini bildiği halde, bir uyarıda bulunmamaktadır.)

Doğru örnekler;

http://www.kongre2019.com/site.php?http://muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

http://www.kongre2019.com/site.php?http://www.abikon2019.org

Kayıt Ücretleri bölümü de ilginçtir. Ücret  birinci planda gözükmektedir:

Kongre ücreti : 400 TL  (İki bildiri )  İlave her bildiri için 200 TL ilave ücret alınır. Bildiri birden fazla kişi ile yazılmış ise katılım için kişi başı 200 TL ücret alınır. Ancak diğer yazarlar kongreye katılmayacak ise her hangi bir ücret alınmaz.

Doktora ve Yük.lisans Öğrencisi: 300 TL

Bildirisiz Katılım: 250 TL

Bildirisiz Öğrenci Katılımı: Ücretsiz

Kişisel Sergi: 400 TL (Çalışmalar 10-15 arasında eserden oluşmalıdır. Çalışmanın eni 100 cm geçmemelidir. Çalışmanın kargosu katılımcıya aittir.)

Karma Sergi: 200 TL ( Sanatçı en fazla 2 eser ile katılabilir. Çalışmanın kargosu katılımcıya aittir.)

Bakın, geçen hafta İstanbul?da 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çeşitli üniversitelerden akademisyenleri dinledik, açıklamalarını okuduk, hepsi; aynı dilde, görüşte, terminolojide, doğruda birleştiler. Kısaca, 40 yıllık bir akademisyen-sanatçı olarak; Müzik ve Güzel Sanatlar alanında bu birliği sağlamaya çalışıyorum.

Bu kongreyi ÜAK SDEK Başkanlığı düzenlediği için önemsiyor,  ?Müzik ve Güzel Sanatlar alanı sorunlarını, başka meslek sahipleri değil, yine alan sahipleri çözmelidir? diyor, kongrenin  başarılı geçmesini diliyoruz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.