DANTE VE CEHENNEM KAVRAMI

İnsanlık iki şey üzerine kuruludur.

Biri iyilik, diğeri ise kötülüktür.

Birçok inanç sisteminde, iyilik cennet ile tasvir edilmektedir.  Kötülük ise tartışmasız cehennemin ayrılmaz bir parçasıdır.

Aslında bu konu oldukça derindir. Ölüm ve ahiret kavramları üzerinden ele alındığında, cennet ve cehennem insanın yaptığı her şeyin karşılığını bulacağı bir sistem olarak düşünülebilir. Bu yüzden bazılarına göre bu iki terim bir metafordan ibarettir.

Tarih boyunca cennet ve cehennem pek çok şekilde ele alınmıştır.  Özellikle ölüm ve ölümden sonraki yaşama dair düşünceler edebiyatın önemli malzemelerinden birisi olmuştur.

Bu anlamda Türk ve Batı Edebiyatı farklılıklar gösterebilmektedir. Ölüm ve sonrasına ilişkin kavramlar Türk Edebiyatında son zamanlarda yaygın bir şekilde ele alınmaya başlanılmıştır. Fakat Batı Edebiyatında uzun süredir varlığını devam ettirmektedir. Bunun en önemli örneğini ise; Dante’nin İlahi Komedyasında bulabiliriz.

Dünya edebiyatının şaheserlerinden biri olan bu eserin ilahi, didaktik, estetik, beşeri ve metafizik olmak gibi pek çok özelliği ve üstünlüğü bulunmaktadır (Sevük , İ.H. 1940. Avrupa Edebiyatı ve Biz s: 443).

Dante’nin eseri üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Cehennem ,  Araf ve Cennettir.

Yazının başlığından da anlaşılacağı gibi kitabın en ilgi çekici bölümü olan cehennem , 7 Nisan 1300 tarihinde Dante’nin karanlık ormanda kaybolmasıyla başlayan uzun bir serüvendir.

Dante’nin cehennemi dünyanın merkezindedir.

Şeytan cennetten kovulunca yeryüzüne düşer.

Tam bu sırada düşmenin etkisiyle Araf Dağı oluşur. Derinlerde cehennemin birinci halkası Limbo bulunmaktadır.

Soğuk, kötü ve pis kokulu bir şekilde tasvir edilen bu yer umutsuz ruhlarla doludur.

Dante, yaratmış olduğu bu fantastik dünya ile okuyucuyu ölüm sonrası bir serüvene dahil etmektedir.

Merak edenler ve serüvene dahil olmak isteyenler için ufak bir hatırlatma

Kitabın her satırında yalnızca yazarın değil, aynı zamanda kendi cehenneminiz ile yüzleşeceğinizi de bilmelisiniz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/999/dante-ve-cehennem-kavrami.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar