ABD BAŞKANI TRUMP ALMAN ŞANSÖLYE MERKEL ile TOKALAŞMADI: YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Almanya Şansölyesi (Başbakanı) Angela MERKEL, ABD’ye giderek Başkan Donald TRUMP ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak, mebhus görüşmenin video kayıtları tedkik edildiğinde; devletlerarası protokol kuralları bir yana, en temel beşeri münasebet icaplarının bile yerine getirilmediği görülecektir.

İki lider arasında yapılan görüşmenin video kayıtları tahlil edildiğinde, “protokol kuralları”, “beden dili” ve “mimikler” dikkate alınarak şu şekilde bir değerlendirme yapılabilir:

***

Trump, görüşmeye “iç gerginlik” ile başlıyor.

Video kaydından alınan bu fotoğrafta görüleceği üzere; TRUMP görüşmeye “iç gerginlik” ile başlıyor.

Trump’ın parmaklarını tarak dişleri misali birbirine geçirerek ellerini kenetlemesi, iç gerginliğin beden diline yansımış bir ifadesidir.

MERKEL bu görüntüde, TRUMP’a bakmaktadır. Ancak TRUMP’ın ilk saniyelerde hiçbir şekilde MERKEL’e bakmadığı rahatlıkla görülebilir. Fakat, görüşmenin henüz ilk saniyelerinde bu görüntü tabii bir hal olarak değerlendirilebilir.

***

Merkel iletişime açık

Görüşmenin başlangıcında MERKEL’in ayak ayaküstüne attığı görülmektedir. Ayak ayaküstüne atmak, muhatabın oturuş biçimine göre kişiye bir rahatlık vererek üstünlük kazandırabilir.

MERKEL’in üstteki ayağı, muhatabına dönüktür. Ayağın bu biçimi, MERKEL’in muhatabını dikkate aldığına bir işarettir.

Ancak, mimiklere bakıldığında, her iki liderin yüz ifadesinde “sahte bir gülüş” olduğu söylenebilir. Bu hakiki ve samimi bir gülüş biçimi değildir.

Yanakların kafi derecede şişmemiş olması, göz kenarlarındaki “kaz ayakları”nın oluşmaması, “Pan-Am Hostes” gülüşüne bir işarettir.

Ancak, bu oturuşuyla MERKEL iletişime açık olduğunu ilan etmektedir.

***

Şefkat dokunuşları

Bu görüntüye dikkatle bakılacak olursa, MERKEL’in sağ elini, sol elinin içine aldığı görülür. Bir tür “şefkat dokunuşu” olan bu gizleme, MERKEL’in de gergin olduğuna dair bir beden dili ifadesidir. Gerginlik yaşayan bir kişi, şefkat dokunuşlarıyla rahatlamaya çalışır.

Görüntü karelerinin altında “Handshake!” ifadeleri dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Gazeteciler, her iki lidere hitaben “Tokalaşın” diye seslenmektedir. Ancak TRUMP bu davete icabet etmeyince, gazeteciler ısrar etmekte, ısrara rağmen TRUMP tokalaşmayı reddetmektedir.

Bir kişinin muhatabı tarafından “toka edilmemesi”, milletlerarası münasebetlerdeki nezaket kaideleri bir tarafa, en başta şahsiyetinin rencide edilmesidir.

***

Yüksek Çatı: Ben iddialıyım

Bu görüntüde TRUMP’ın elleri, meşhur “yüksek çatı” (Haldun DORMEN duruşu veya üçgen prizma) görünümündedir.

Ellerin bu şekilde tutan bir kişi, kendi konusunda “uzman” ve aynı zamanda “iddialı” olduğunu ifade ederek muhatabına veya muhataplarına; “Ben bu konularda uzmanım”, “Ben konuya hakim durumdayım”, “Ben, iddialıyım” mesajı gönderir.

***

Yeni bir misafir ağırlama usulü

Gazetecilerin “Handshake!” (Tokalaşın!) ısrarlarına ve MERKEL’in her haliyle “iletişime açık” ifadesine rağmen TRUMP, tokalaşmamakta direnince, MERKEL devreye girerek “They want to have a handshake” (Onlar, tokalaşmamızı istiyorlar) dediği duyulmaktadır.

Fakat MERKEL’in bu ikazına rağmen TRUMP’ın hiçbir şekilde oturuşunu değiştirmediği ve tokalaşmamakta ısrar ettiği görülmektedir.

***

Değerli olan bakmaz!

Her iki lider oturur vaziyette iken, gazeteciler fotoğraf çekmeye devam etmektedirler.

Ancak, MERKEL’in hemen her hareketinde TRUMP’a baktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Muhatabı tarafından neredeyse kale alınmayan MERKEL’in her fırsatta TRUMP’a bakması, MERKEL için olumsuz bir davranıştır.

Protokole dair münasebetlerde, “Değerli olan bakmaz! Değerli olana bakılır!”.

***

Misafirden memnuniyet

Bu görüntüde TRUMP’ın yüz ifadesine bakar mısınız!

MERKEL’in her haliyle iletişime açık tavrına rağmen, TRUMP’ın gayet sert, ciddi ve hatta asabi olduğu gözlenmektedir.

TRUMP, misafirinin ziyaretinden memnun olmadığını her haliyle aşikar etmektedir.

***

Muhatap ile mesafeli olmak

TRUMP, muhatabına bakmamaya devam ediyor, aynı zamanda beden olarak da MERKEL’e yönelmiyor.

MERKEL’in duruşuna dikkat ediniz: Koltuğun kenarına yaklaşmakla kalmamış, mümkün olduğu kadar TRUMP’a yakın olmaya gayret eder bir vaziyette oturmaktadır.

***

Ellerin duruşu

TRUMP’un elleriyle “yüksek çatı” hareketini devam ettiriyor. Tokalaşma merasimi olmayınca, MERKEL’in tekrar kendi ellerine “şefkat dokunuşları” dikkat çekiyor.

***

Ayaklar açık vaziyette

TRUMP’un oturuşu, basın mensuplarının fotoğraf çekmek için tahsis edilen sürede hiç değişmedi: Başından sonuna kadar, muhatabı MERKEL’in tarafı dahil hiçbir tarafa yönelmedi ayrıca “ayakları açık” vaziyette oturdu.

Ayakları birbirinden açık / ayrık vaziyette oturmak; ilk olarak, kişinin bedenini büyütür, büyük görünür. Büyük görünmenin maksadı tabii ki muhatabına karşı üstünlük kurmaktır.

İkinci olarak ise, “maskülen” bir görüntü sergilemek, yani “erkek gibi erkek” intibaını uyandırmaktır.

TRUMP, neden böyle bir oturuş biçimini tercih ediyor olabilir? Bunun birçok sebebi vardır. Ancak ilk sebebin, MERKEL gibi güçlü bir şahsiyet karşısında baskın olmak amacı olduğu söylenebilir.

***

Ellerin açık vaziyeti

MERKEL ellerini açarak birkaç cümle sarfedip, muhatabıyla temas kurmaya çalışıyor ama nafile!

MERKEL’in bakışlarını ve buna mukabil TRUMP’un baş ve gözlerinin yönünü iyi tahlil etmek gerekir.

***

Geri çekilme: Uzaklaşma

Bu görüntüde MERKEL, TRUMP karşısında geri çekiliyor ve koltuğuna biraz daha yerleşiyor.

Geri çekilmek; muhataptan uzaklaşmayı ifade eder ve aynı zamanda bir memnuniyetsizliğin, hoşnutsuzluğun ve mutlu olmama durumunun bedene aksetmiş halidir.

***

Mahçup bir misafirin yüz ifadesi

Gazetecilerin bütün ısrarlarına rağmen TRUMP’ın MERKEL ile tokalaşmaması, MERKEL’in yüz ifadesine, mimiklerine yansıyor: Mahcubiyet ve çaresizilik …

***

İşi akışına bırakma kararı

TRUMP karşısında müşkül durumda kalan MERKEL’in bedenini TRUMP’tan gazetecilere doğru çevirmesi, işi akışına bırakma kararının bir yansımasıdır.

***

Camid (donuk) bir yüz ifadesi

Basın toplantısı boyunca TRUMP’un camid yüz ifadesinin değişmemesi, MERKEL için zorlu bir görüşme olduğuna işarettir.

***

Çaresizlik ve hoşnut olmama

Görüşmenin son görüntülerinden bu sahne ile aşağıdaki sahneyi birlikte değerlendirmek gerekir. MERKEL’in mimikleri, olan biten herşeyi anlatmıyor mu?

Görüşmenin daha doğru bir ifadeyle “görüşememenin” bu sahnesinde MERKEL’in yüz ifadesi, muhatabından ümidini kestiğini göstermektedir.

***

Hulâsa-i kelam

Alman Şansölye (Başbakan) Angela MERKEL, ABD’ye giderek Başkan Donald TRUMP ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, basın mensuplarının fotoğraf çekmesi için takriben 65 saniye müsaade edildi.

Kısa sayılabilecek bu buluşma için “Protokol Kuralları”, “Beden Dili” ve “Mimikler” açısından çok uzun tahliller yapılabilir.

Görüşmede TRUMP, misafiri MERKEL ile tokalaşmadı ve gazetecilerin ısrarlarına rağmen bu tavrını devam ettirerek MERKEL’i müşkül durumda bıraktı.

Resmî vazifeli bir kişi veya protokole tabi bir törene iştirak eden kişi, öncelikle kendini, sonra mesleğini, ailesini, çalışmakta olduğu kurumunu ve nihayet ülkesini, devletini, milletini temsil eder.

Evvela kendini sonra mesleğini ve nihayet ülkesini, devletini, milletini temsil eden MERKEL, Beyaz Saray’dan memnuniyet verici bir şekilde ayrılmadı.

***

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/978/abd-baskani-trump-alman-sansolye-merkel-ile-tokalasmadi-yuzune-bile-bakmadi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar