TRUMP ve ABE GÖRÜŞMESİNİN PROTOKOL KURALLARI ve BEDEN DİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABD’nin yeni Başkanı DONALD TRUMP, misafiri Japon Başbakanı SHINZO ABE’yi Beyaz Saray’da ağırlıyor.

Dünyanın en çok çalışan ve en çok üreten ülkeleri arasında yer alan Amerika ve Japonya mevzu-u bahis olunca, iki liderin buluşması da tabii olarak ehemmiyet kazanıyor.

Mebhus buluşma; “Protokol Kuralları”, “Beden Dili” ve “Mikro İfadeler-Mimikler” açısından mühim görüntülere sahne oldu.

Görüşmenin bant kaydını aşağıdaki irtibat adresinden izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=CjcIIxHspv0

***

HALDUN DORMEN DURUŞU

ABD Başkanı DONALD TRUMP ile misafiri Japon Başbakanı SHINZO ABE, Beyaz Saray’da bir basın toplantısı tertip etti.

Taraflar, koltuklarında otururken, TRUMP’ın ellerini “üçgen prizma” şeklinde tuttuğu gözlendi.

Ellerin bu şekilde tutulması, “Haldun Dormen duruşu” veya “Angela Merkel duruşu” olarak bilinmektedir.

Bu hareket, sahibinin kendi konusunda “uzman” bir kişi ve aynı zamanda konusunda “iddialı” olduğuna bir işarettir.

Elleriyle Haldun Dormen’in (Angela Merkel’in) duruşunu sergileyen bir kişi, muhatabına veya muhataplarına; “Ben bu konularda uzmanım”. “Ben konuya hakim durumdayım”. “Ben, iddialıyım” mesajı göndermektedir.

***

DUDAK ISLATMAK

Bu sahnede TRUMP’ın hafifçe “dudaklarını ıslattığı” görülüyor.

İnsanların gayri iradi olarak yaptığı bu hareketin asıl maksadı, iç gerginliği azaltmaktır.

İç gerginlik sırasında kan deveran halinde olduğu için hararetlenen dudakların harareti, ıslatılarak düşürülür; böylece kişi ferahlar ve zaman kazanır.

***

DEĞERLİ OLAN BAKMAZ!

Taraflar otururken basın mensupları fotoğraf çekiyorlar.

Bu sırada Japon Başbakanı SHINZO ABE, gayrı-nizami bir hareketle birkaç defa TRUMP’a bakıyor ve hata yapıyor.

Bu durumlarda temel kaide şudur:

Değerli olan bakmaz! (Değerli olana bakılır!)

Üstün durumda olan bakmaz! (Üstün durumda olana bakılır!)

Japon Başbakanı SHINZO ABE’nin, TRUMP gibi muhatabına değil, önüne yani gazetecilere bakması daha doğru olurdu.

***

MUHATABA YAKLAŞMAK İÇİN HAMLE YAPMAK

Görüşme esnasında koltuklarda oturulurken TRUMP’ın muhatabına yaklaştığı dikkat çekiyor.

TRUMP, koltuğun yan ve uç tarafına gelerek muhatabına iyice yaklaşıyor. Bu yaklaşmanın sebebi, biraz sonra anlaşılıyor.

TRUMP, muhatabının elini daha iyi kavrayıp, kendisine doğru çekmesi, yaklaştırabilmesi ve kendini üstün duruma geçirmesi için SHINZO ABE’ye iyice yaklaşıyor.

***

TOKALAŞMA TÖRENİ

Basın mensuplarına tokalaşma pozu vermek için her iki liderin birbirine yaklaştığı, ancak TRUMP’ın hamlesinin daha dikkat çekici olduğu görülüyor.

***

TOKALAŞMA’da İKİNCİ EL’i KULLANMAK

Tokalaşma sırasında TRUMP, sol elini de kullanarak, muhatabının elini, iki elinin arasına alıyor.

Bu görüntü, Protokol derslerinde, “Tokalaşma’da ikinci elin konumu” başlığı altında tahlil edilir.

Tokalaşma sırasında “ikinci el” (diğer el), daha çok münasebete hakim olmak ve “üstünlük kurmak” için kullanılır.

***

TOKALAŞMA’da ELLER’i SALLAMAK

Tokalaşma merasiminde TRUMP’ın, ölçüyü kaçıracak kadar muhatabının elini salladığı görülüyor.

(Tokalaşırken karşı tarafın elini kavrayarak bu ölçüde sallanması, ancak Erzurum’da bir “kurban pazarlığı” sahnesinde görülebilir).

Tokalaşma sırasında muhatabın elini bu kadar sallamak, gayri-nizami ve gayri-nazik bir davranıştır.

***

MUHATABIN ELİNİ ÇEKMEK

Tokalaşma sırasında TRUMP elini sallarken, eş-zamanlı olarak muhatabının elini de iki defa kendine doğru çektiği görülüyor.

Bu hareketin temel amacı üstünlük elde etmektir. Tokalaşma sırasında el, kişiye ne kadar yakın olursa; yakın olan el, üstün durumdadır.

Ancak Japon Başbakan SHINZO ABE, herşeye rağmen tebessüm etmeye devam ediyor.

SHINZO ABE önce:

--“Shall we shake hands?” (El sıkışalım mı?) diyor.

Kameralara poz verilirken, nizami tokalaşma kurallarına riayet edilerek karşılıklı uyum içinde kollar sallanmadığından toka uzun sürüyor. Tabii, gazetecilerin görüntü alması için tokalaşmanın uzatıldığını da unutmamak gerekir.

Sonrasında TRUMP, Japon kameramanları kastederek, SHINZO ABE’ye:

--“What are they saying?” (Ne diyorlar?) diye soruyor.


SHINZO ABE:

--“Please, look at me!” (Lütfen bana bak!) diye cevaplıyor.

Fakat, TRUMP soruyu sorduktan sonra SHINZO ABE’nin soruyu anlayamamış olduğunu düşündüğünden olabilir ABE’den cevap gelmesini beklemeden tekrar kameralara dönüyor.

***

BAŞPARMAK GÖSTERMEK

Tokalaşma bittikten sonra TRUMP, ellerini kaldırarak iki elinin başparmağını dik bir vaziyette muhataplarına gösteriyor.

Beden dilinde başparmak, umumiyetle “benlik” (ego, nefs) nümayişidir.

TRUMP’ın iki elini birden yukarı kaldırarak, başparmaklarını dikmesi, katmerli bir ego gösterisi olarak değerlendirilebilir.

Bu hareketle TRUMP’ın; “Benden dünyada bir tane var. Lakin sizden çok!” düşüncesi ağır basmış olabilir.

***

GAYRI NAZİK DURUMUN İTİRAFI

Tokalaşmadan sonra TRUMP, yüksek sesle:

--“Strong hands” (Ellerimizi güçlü salladık) manasında bir ifade kullanarak, tokalaşmanın gayri-nizami olduğunu kendisi de kabul etmiş oluyor.

***

MUHATABA FİZİKÎ OLARAK TEMAS ETMEK

Tokalşmayı müteakip yapılan konuşmalardan sonra TRUMP, çok hızlı bir hareketle muhatabının dizine dokunuyor:  “Fizikî Temas”.

Fizikî temas, aslında Garp dünyasının ve insanının aşina olmadığı bir hareket.

Fakat TRUMP, hem üstün durumda olduğunu göstermek, hem de belki bir samimiyet nişanesi olarak SHINZO ABE’nin dizine temas ediyor.

Türk siyasetinde Turgut ÖZAL’ın muhataplarına fizikî olarak temasta bulunduğu sıkça müşahade edilmiştir.

İfade edildiği üzere, bu hareketin temel amacı, muhatap üzerinde etkili olmak ve samimiyet gösterisinde bulunmaktır.

***

GERİ ÇEKİLMEK

Tokalaşmadan hemen sonra Japon Başbakanı SHINZO ABE’nin, kendini geri çektiği görülüyor.

ABE, kendini geri çekerek koltuğuna yerleşiyor.

Bedenin geri çekilmesi, muhataptan duyulan rahatsızlığa işarettir.

Bu hareket aynı zamanda, “tokalaşma merasimi”nin farklı bir yönde cereyan ettiğinin bir ispatıdır.

***

DERİN NEFES ALMAK

Japon Başbakan SHINZO ABE geri çekilirken derin bir nefes alıyor. Derin nefes, her zaman kişiyi rahatlatır, iç gerginliği düşürür.

Heyecan ve iç gerginlik anında yapılması gereken şey “derin nefes” almaktır.

Derin nefes almak hem kişiyi rahatlatır, hem de muhatap başta olmak üzere etraftaki eşhasın dikkatini çekmez.

(Lakin, bizim gözümüzden kaçmadı!).

***

AYAKLARI AÇMAK

Tokalaşmadan sonra koltuğuna yerleşen SHINZO ABE, çok ilginç bir hareket sergiliyor.

Bu sahnede ABE, koltuğuna geri çekilirken, kollarını açıyor. Koltuğun kollarını tutuyor.

Aynı anda ayaklarını da açıyor.

“Ayak açma” iki şekilde anlam kazanabilir:

Birincisi, erkeklik nümayişi; ikincisi, bedeni büyütmek, büyük görünmek.

SHINZO ABE’nin bu iki amacı da gerçekleştirdiği, fakat asıl amacının “bedenini büyütmek” olduğu söylenebilir.

ABE, cüssesini büyütme ihtiyacı duyuyor. Neden? Çünkü, karşısında baskın (dominant) durumda olan bir muhatabı (TRUMP) var.

***

MUHATABIN HAREKETİNE KARŞILIK VERMEK

Japon Başbakan SHINZO ABE ayaklarını açarken, TRUMP da buna cevap veriyor ve O da ayaklarını açıyor. Teknik tabiri ile “aynalama” yapıyor.

Bu karşı hareketin, “Ben de erkeğim!”, “Büyük olan benim!” iddiası taşıdığı bilinmektedir.

Suçlu kişilerin sorgulamasında, bir polis şefinin kollarını açarak ellerini masanın üstüne koyması, “beden büyütme”ye örnek olarak verilebilir.

(Bu konuda okunması icap eden, sahasında ihtisas kitabı olarak bilinen F.E.INBAU’nun, Türkçe’ye de çevrilmiş olan “Suçlu Sorgulamaları ve İtiraflar” isimli kitabıdır.

***

HALDUN DORMEN DURUŞU

Tokalaşma’dan sonra TRUMP, basın toplantısının ilk dakikalarında yaptığı el hareketini tekrar yapıyor: Haldun Dormen duruşu.

Beden diliyle misafiri SHINZO ABE’ye: “Bu konularda uzmanım” iddiasını aksettiriyor.

***

DUDAK HAREKETİ ve KÜÇÜMSEMEK

Başka bir görüntüde TRUMP’ın dudak hareketi dikkat çekicidir.

TRUMP’ın dudağının sol yanı, asimetrik olarak hafifçe yukarı doğru hareket ediyor.

“Mikro İfadeler” yani “Mimikler” bahsinde bunun manası “küçümseme”dir.

Küçümseme mimik hareketinde, dudak bölgesi hareketlenir. Bu hareketle birlikte bir gözün de küçüldüğü farkedilebilir.

Küçümseme, aynı zamanda bir gülümseme olarak algılanabilir. Fakat bu gülümseme “acı” bir gülümsemedir.

***

ŞEFKAT DOKUNUŞU

Bu görüntüde, uzak planda kalmasına rağmen SHINZO ABE’nin, oturur vaziyette iken, iki elini üst üste sol dizinin üzerine koyduğu görülüyor.

Bu hareket, beden dilinde “şefkat dokunuşu” olarak adlandırılmaktadır.

Büyük usta Freud’a göre; küçük bir çocukken anne ve babamızın bize “şefkatle” dokunuşlarını unutmuyoruz. Dar zamanda, sıkıntılı anlarda hep bu şefkat dokunuşlarını hatırlıyoruz ve ona ihtiyaç duyuyoruz.

Anne ve baba veya dede ve nine olmadığından kişi kendine dokunarak, temas ederek “şefkat dokunuşu” yapar ve rahatlar.

İşte, Japon Başbakan SHINZO ABE’nin, bu sıkıntılı ortamda kendi kendine “şefkat dokunuşları” yaparak psikolojik olarak rahatladığı ve halet-i ruhiyesini mukavim kıldığı ifade edilebilir.

***

HULÂSA-İ KELAM

Dünyanı en güçlü ülkesi ABD’nin yeni Başkanı DONALD TRUMP, dünyanın en çok çalışan ve en çok üreten insanlarının ülkesi Japonya’nın Başbakanı SHINZO ABE’yi ağırladı.

SHINZO ABE’nin protokol kurallarına riayet ettiği, lakin Başkan DONLAD TRUMP’ın kural ihlalleri yaparak üstünlük tesis etmeye çabaladığı söylenebilir.

***

AHMET ZEKİ UZUN

Protokol Uzmanı

Beden Dili ve Mimik Uzmanı

ahmetzekiuzun25@gmail.com

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/852/trump-ve-abe-gorusmesinin-protokol-kurallari-ve-beden-dili-acisindan-degerlendirilmesi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar