ALP KADINLAR

Türk Tarihine baktığımızda güçlü, azimli ve özverili kadınlar görmekteyiz. İlk çağlardan beri Türk kadını toplum içinde, daima erkekler ile denk tutulmuştur.

Tengricilik (Gök Tanrı) inancında kadının yeri Tengri’nin yanı, yani yerin yedi kat yukarısındadır. Kadın, doğuştan getirdiği pek çok özelliği ile daima kutsaldır.

Türk Mitolojisinde yer alan kadın kahramanlar da bunu kanıtlar niteliktedir.

Ayrıca birçok destanda, kadının gücünden, ona verilmekte olan değerden bahsedilmektedir. Bu destanlarda Türk kadınları ( Alp Kadınlar) iyi ata binen, iyi kılıç kullanan ve iyi savaşan kişiler olarak tasvir edilmektedir.

Genel bir ifade ile, Türk destanlarında idealize edilen alp tipi, halkın asıl gücünü temsil eder (Yardımcı, M. 2007, Türk Destanlarında Tipler ve Motifler, s. 50). Alp, millî ve kutsal vatanseverlik ülküsünden ölünceye dek vazgeçmez, savaşmaktan yılmaz, çekinmez ve kaçmaz. Karşısındaki düşman korkunç, kana susamış, kötü görünüşlü ve çok kuvvetlidir. Ancak alp, kendini o kadar cesaretli ve güçlü görür ki onu hiçbir düşman alt edemez.

                                  Dilşad Hatun, Şehzade ABDÜLMECİD, Tuval Üzerine Yağlıboya, ADR ve H.M Koleksiyonu

Dolayısıyla tüm bu özellikler erkeklerin yanı sıra kadınlara da atfedilmiştir diyebiliriz.

Alp Kadınlar; cesur, güçlü ve korkusuzdur. Aynı zamanda iyi bir evlat, iyi bir eş ve iyi bir anne rolünü de üstlenmişlerdir. Öte yandan; geçmişten günümüze kadar ülke yönetiminde de etkin bir rol oynadıkları bilinmektedir.

Bugün Türk Kadını; büyük önder Atatürk’ün kendisine vermiş olduğu kazanımlar ile birlikte Alp kadın ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya devam etmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/817/alp-kadinlar.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar