ASIRLIK MÜCÂDELE: DİNİMİZİN SON YURDUNU KORUMAK

Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu

Bir bu topraklar kalıyor dinimizin son yurdu...

Mehmed Âkif, Kazan Türklerinden meşhur seyyah Abdürreşid İbrahim’in dilinden böyle konuşur, Süleymaniye Kürsüsünde... Yıl: 1912...

“Dinin son yurdu” kavramı, o günden beri zihin dünyamızda yerini korumaya devam ediyor.

Müslüman mülkünü, ülkesini, her yerde felâket vurmuştur. Bu çeşit çeşit felâketler şiirin tamamı okunursa, cehalet, tembellik, din anlayışındaki bozulmalar, yanlış tevekkül düşüncesi... ve elbette bütün bunların üstünde batı sömürgeciliğinin tasallutudur.

İslâm dünyasının büyük bir bölümü, 19. yüzyılda sömürgeleştirilmiştir. Osmanlı toprakları hariç; Osmanlı son kaledir, Osmanlı ülkesi, dinimizin son yurdudur. Hilafet otoritesini de temsil eden Osmanlı Devleti, bu yüzden emperyalizmin açık hedefidir

Batı hegemonyasını temsil eden İngiliz emperyalizmi, Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmadan İslâm ülkelerinin kolaylıkla sömürülmesinin mümkün olmadığını görerek kuzeyde bir dünya gücü hâline gelen Rusya ile ittifaka girer. Bu ittifaka Fransa ve İtalya’yı da katar. İlk fırsatta, dinin son yurdunu ortadan kaldırmak, böylece Müslümanların atıf merkezini çökertmek hedeflenmektedir. Bu fırsat, 1. Dünya Harbi’nde yakalanacaktır. Bu yüzen İngilizler için 1. Dünya Savaşı “Türk veraset savaşı”dır aynı zamanda.

Mehmed Âkif, daha bu savaşın emarelerinin görülmediği bir dönemde yazar bu mısraları. Bu şiirde güçlü bir ittihad-ı İslâm fikri işlenmektedir. Ne var ki ümmet coğrafyası, atalet, tembellik ve cehaletin istilâsındadır; üstüne üstlük, hızla sömürgeleştirilmektedir. Kendini kurtarmak güç ve azminden yoksundur. Atıf merkezi olan Türkiye’nin ayakta tutulması, Mehmed Âkif’in en önemli hedefidir. Onun Balkan Savaşı’ndan itibaren bu hedef doğrultusunda yaşadığını, çalıştığını söyleyebiliriz. Bu uğurda her türlü vazifeyi üstlenmekten çekinmemiştir.

Mehmed Âkif’in bir asra mâl olan mücadelesinin neresindeyiz?

Onun 1912’de yazdığı şiirde ifade edilenler hâlâ canlılığını koruyor. İslâm dünyası yüzyıl sonra da bir varlık mücadelesi içinde. Düşman, bu sefer İslâm dünyasının içinden çok sayıda gücü harekete geçirecek bir kapasiteye ulaşmış durumda. 1. Dünya Savaşı’nda hain Hüseyin tekti; etrafına çok fazla taraftar da toplayamamıştı. Şimdi ortalık, küresel emperyalizme bilerek veya bilmeyerek hizmet arz eden unsurlarla dolu.

Yüz yıl önce İslâm dünyasının mücâdelesini veren güç Osmanlı Devleti idi. Üç kıt’ada vakarla mücadele etti. Savaşa savaşa son kaleye, Anadolu’ya sığındı. Osmanlı Devleti’nden birçok “Arap” devleti çıkarıldı; bir de İsrail devleti ihdas edildi...

İslâm dünyasına karşı sürdürülen stratejinin merkezinde İsrail var. Her şey, küresel emperyalizmin köprübaşı İsrail’i ayakta tutma esasına göre düzenleniyor.

Bunun ilk şartı, Türkiye’yi sınırlamak!

Türkiye’nin varlığı, İslâm dünyasının tam olarak kontrolünü imkânsızlaştırıyor.

Güçlü bir Türkiye varsa, geleceğinden emin bir İsrail olamaz! Bütün strateji, bu cümle ile ifade edilebilir. “Eğer dinin son yurdu” düşürülürse, işte o zaman tarihin sonu gelir!

Küresel emperyalizm, her türlü hileye ve entrikaya başvuruyor. Şiilik temelli bir devleti, kendi amaline hizmet edecek şekilde devreye sokuyor. ABD himayesinde terörist Kürtçü unsurlar, Türklerle sünnî Arapları ayırmak rolünü benimsemiş görünüyor. Rusya, Sovyet sonrası dünya stratejisinde nihayet, Çarlık dönemindeki konumuna yükseltiliyor: Ağır ortak olarak Ortadoğu’da sahneye çıkarılıyor. Birinci Dünya Savaşı sürerken patlayan Bolşevik İhtilâli’nden sonra batının stratejisi değişmişti; şimdi Reval’deki konumuna getiriliyor.

Ortadoğu’nun, yani eski Osmanlı topraklarının taksiminde Rusya’ya nasıl bir pay verildi? Rusya, bu payla yetinecek mi? Türkiye’nin varlığı Rusya ile uzlaşma çerçevesinde mi kaim olacak? Bu uzlaşma, Rusya’nın talebi mi, ABD’nin dayatması mı?

Bu soruların cevabını şimdiki bilgilerle verebilecek durumda değiliz. Fakat oyun kuranların bu soruların cevabını bildiklerini tahmin edebiliriz.

21. yüzyılda dinin son yurdunu kurtarmanın şartları daha da zorlaştı.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/693/asirlik-mucdele-dinimizin-son-yurdunu-korumak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar