YAŞAM BOYU ÖĞRENME

BİLGİ ÇAĞI/BİLGİ TOPLUMU

Çağımızda bilgi ve teknolojisi anlamında yaşanan değişimler, oldukça hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu değişime ayak uydurmak ve sürekli kendisini güncelleyebilen bireyler olabilmek de oldukça önemlidir.

İçinde bulunduğumuz çağ “Bilgi Çağı’dır”. Dolayısıyla bilgi çağını yaşayan toplumlara da bilgi toplumu denilmektedir. Gelişen teknolojik yenilikleri hayatın her anında kullanan bilgi toplumu için geçmişte ve günümüzde elde edilmiş olan tüm bilgiler depolanmakta ve işlenmektedir.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumları da belirlemektedir. Başka bir deyişle toplumlar, artık kendini farklı alanlarda geliştiren ve yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Eğitim ve öğretim artık yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığı gibi, bireylerin ve toplumların ihtiyaçları da yeniden gözden geçirilmelidir. Tam da bu bağlamda eğitim ve öğrenme kavramları, yeniden ele alınmalıdır.

Eğitim denildiğinde aklımıza dört duvar içerisinde, kapalı kapılar ardında verilmekte olan bir sistem gelmektedir. Yaşam boyu öğrenme ise bireyleri hayatın içerisine dahil etmekten geçmektedir. Şöyle ki; birey,  evde, kafede, tiyatroda, müzede vb. eğitim ve öğretim sürecine dahil olabilmektedir.

Bir başka ifade ile yaşam boyu öğrenme, temel becerileri günümüz yaşamına uyarlayarak öğrenmeyi en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır. İnsanların kendilerini sürekli yenileme ihtiyacından doğan bu yaklaşım, ilk olarak 1920’lerde ortaya çıkmıştır.

Yaşam boyu öğrenme alanında yapılan açıklamaların ve tanımların bir kısmında zaman unsuru ön plana çıkarken, bir kısmında da öğrenme kavramı üzerinde durulmaktadır. Öğrenme süreci, okul öncesi eğitiminden başlayarak, emeklilik sonrasını da içine alan ve insan yaşamı boyunca devam eden bir serüvendir. Bu yaklaşımı benimseyen OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), yaşam boyu öğrenmeyi, sonu olmayan insanın yaşamı boyunca devam eden ve insan gelişiminde önemli bir işlevi olan etkinlik olarak tanımlamıştır. (Ersoy ve Yılmaz, 2009,  ‘’Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri.’’ s: 803)

Bu tanımlar ışığında etkili bir öğrenme süreci, insan hayatının tamamını kapsamaktadır diyebiliriz.

Sadece okulla sınırlı kalmayan bir eğitim sürecinin insan hayatında oldukça etkili olabileceği de açıkça ortadadır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/681/yasam-boyu-ogrenme.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ali YILDIZ
26.12.2016 00:56
Hocam bilgi çağında yaşıyoruz ama bilgiyi öğrenme ve öğrendiğimizi paylaşma noktasında sorun yaşıyoruz. Teknoloji gelişiyor ancak bu birazda bilgiye ulaşma noktasında tembelliğe sevk ediyor. Yaşam boyu öğrenmeyi bilgiye doğru ulaşma ve kullanmada da uygulanmalıdır.

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar