HEYKELPERESTLİKTEN MEDET UMMAK

Türkiye’de “heykel” denilince, Atatürk hatıra gelir.

Bu ülkedeki heykellerin kısm-ı âzamı onundur. O yüzden vatandaş, “heykel” dediğinde, bilin ki Atatürk heykelinden söz ediyordur. Ülkemizin birçok şehrinde “heykel” durakları vardır. Ankara’da Ulus meydanına halk “heykel” der. Çünkü burada Cumhuriyet’in ilk heykellerinden biri, at üzerinde Atatürk heykeli vardır.

Şöyle bir fıkra anlatılır: Komşu kasabaya bir iş için gidenler, bir türlü işlerini sonuca ulaştıramazlar. Artık dönmek zamanı gelmiştir. Dönerken içlerinden biri şöyle söyler: “Yahu bunlardan iş çıkmaz, adamların her şeyi değişik, Atatürkleri bile!”

Kasabanın bir meydanında, orada doğmuş bir meşhur zatın büstü vardır. Komşu köyden gelenler onu da Atatürk sanmışlardır!

İlk Atatürk heykeli Sarayburnu’na dikilmiştir. Sonra ardı gelmiş, heykelsiz il, ilçe ve hatta en sonunda köy kalmamıştır.

Hele darbe dönemlerinde, fabrikasyon usûlü çalışan heykel atölyeleri türemiştir.

Atatürkçülük Türkiye’de miadını dolduralı epey oldu. Ama resmî ideolojidir, Anayasa’da zikredilir, bu yüzden yaşıyor muamelesi görür. Türkiye’de Atatürkçülüğü 21.yüzyılda fikir bazında savunmak güç olduğu için, onu temsil ettiğine inanılan heykelleri savunulur.

Atatürkçülere Atatürk heykeli olsun da ne olursa olsun! Güzel, çirkin fark etmez. Zaten Cumhuriyet’in ilk döneminde Avusturyalı (Krippel) ve İtalyan (Kanonika) heykeltraşların heykelleri nisbeten güzeldir: geri kalanları, heykel sanatı ile alay eder âdeta...

Sanattan anlayan bir kimse, bu yüzden Atatürk heykellerinin kaldırılmasını ajandasının başına yazmalıdır. Atatürkçülerin sanatla da işleri, alışverişleri yoktur. Konuya o gözle de bakmazlar.

Atatürkçülüğün son savunma hattı: Atatürk heykelleri. CHP basınında zaman zaman heykel haberleri çıkar. Bir heykelin kırıldığı, kuşlar tarafından kirletildiği veya yerinden söküldüğü haberleri...

Rize’de meydan düzenlemesi vesilesiyle bir heykel yerinden kaldırılmış. Keşke şehir estetiğini ihlâl eden heykeller yerinden sökülebilse! Bunu yapacak hükümetler de gelecektir elbette.

Heykelperestlikten medet umarak fasaryadan haber üreten basın, bir gün sonra sessizliğe bürünecektir: Çünkü heykel oradan sökülmüş, başka bir yere dikilmiş olacaktır!

Bir damla suda koparılan sanal fırtına!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/674/heykelperestlikten-medet-ummak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar