YÜCE DİVAN

İlk başta bu tanım yanlış…

İnsanların oluşturduğu divanın “bir yükseği” olur da “Yücesi” olamaz.

Yücelik beşeri değerlendirmenin üzerinde bir kavramdır.

Bu kavrama Deli Dumrul gibiler bile anlam verdiler:

“Yücelerden Yücesin kimse bilmez nicesin..”

Yüce divanlık meselesinin darbeler kalıntısı olduğunu hatırlatmak isterim. Hele de “Yücelik” Hak adınadır. Hak Allah’ın(cc) bir sıfatıdır…

Mahkeme kararlarının başına “millet adına yargılama yapan, hüküm veren” yazıyorsanız bu da yanlıştır. Kavimler veya krallar adına hak ve adalet olmaz…

Yeni anayasa değişiklik taslağında Cumhurbaşkanı’nın “Yüce Divan’a” sevk edilme meselesi MHP ile AK parti arasında anlaşmazlık konusu olmuş.

MHP Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a sevkini meclisin üçte iki çoğunluğuna bağlanmasını isterken AK parti de dörtte üç diyor…

Hangisi isabetli?...

Evvela şu Yüce Divan denilen arızı oluşumu tanıyalım.

Öncelikle tabi hakimlik ilkesine uymayan bir mahkeme. Kökeni Fransız ihtilaline dayanıyor. Oradan da 1876 da “itham” ve “hüküm” adı altında bize ulaştı.

27 Mayıs darbesi ile Yüce Divan oldu…

İstiklal Mahkemeleri de aynı anlayışla kurulmuştu,  “idamına şahitlerin bilahare dinlenmesine” diyenler hakim değildi.

O bakımdan uzmanlık dalı olmayanlara fazla güvenmeyin.

Hakkı yüklemeyin, adaleti onların elinde görmeyin.

Geçmişte gördük, ihalelerin anasını ağlatanları bu mahkeme beraatla sonuçlandırdı.

Tersi de olabilir.

Madem yeniden yapılanma düşünülüyor, ille de Fransız mı olmak lazım!

Yüksek Mahkeme” denecekse çerçevesini doğru istikamette hazırlamak lazım.

Oradan buradan devşirme ile mahkeme olmaz.

Adalet hiç olmaz.

Düşünün, Yargıtay ve Danıştay başkanını uzman olmayanlar yargılayacak! Kediyi fareye boğdurmak gibi bir şey…

Allah(cc) işi ehline vermemizi emrediyor.

Kaldı ki mevcut sistemin yapısı içerisindeki mahkemelere ne kadar güvenilir? İşte görüyoruz, birisi “Ağırlaştırılmış müebbet hapis” veriyor, diğeri geliyor “beraat” diyor… Yargıya sadece “Yüce Divan” açısından değil, kökten bir çözüm bulmak lazım. Halka gidilecekse, ilk evvela mevcut yargıya ne kadar güvendiği sorulsun.

Anlayalım neredeyiz.

Değilse…

Bu kuzudan iki post çıkmaz…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/623/yuce-divan.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Mehmet Sezai Aydıngöz
10.12.2016 14:14
Sayın Çiçek:Günlerdir yazılarınızı haber vaktim de arar ken;Tevafuk en bu sitede gördüm.Özlemiştim yazılarınızı.Bu sitede yer aldığınıza göre,önemli bir site olsa gerek.Umarım:Bu sitenin,Adil düzenin kurulmasına,önemli katkıları olur.Yazarları genelde akademisyen.Ülkemizin,İkbal peşinde olmayan,yalakalık ı, bir zül kabul eden,ciddi,milli ve örfi yazarlara çok ihtiyacı var.Saygılarımla.

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar