SANATLA TERAPİ

Sigmund Freud, sanatı kişisel bunalımları, karabasanları olumsuz etki yaratmadan boşaltma, bu yolla bir rahatlık ve ferahlık hissetme, hoşnutluk elde etme ve bütün bu işler nedeniyle de “güzel” olanı ifade etme şeklinde tanımlamaktadır. Sanat; insanın duygu ve düşüncelerini estetik bir anlayışla ortaya koyması ile birlikte çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

İnsanlık tarihinin her döneminde varlığını sürdüren sanat, bugün birçok disiplinle birlikte ele alınmaktadır. Örneğin; sanatın psikoloji ile olan ilişkisi gibi. İnsan, kendisinin dışındaki nesneleri kavradığı gibi kendi varlığını ve psikolojik yapısını da iç gözlem yoluyla kavrayıp bir bilinçlenme süreci yaşayabilir. Buna kavrayışı bilme de denilmektedir. İnsanın kendisini bilme serüveninde estetik etkilenme ve sanat/sanat eserinin etkilerine rastlanabilmektedir. Çünkü resim, mimarlık, heykel, edebiyat, müzik vb. gibi bütün sanatlar insan bilinci içerisinde yer alan işitme ve görme duyumlarıyla ilgilidir. Bilme, bilinç, kavrayış süreçlerine duyular eklenmeden sanatsal veya psikolojik yaşantıları anlamlandırmak zordur (Tunalı, İ. 2008, s:31).

Bu anlamda sanatsal üretkenlikle ruhsal hastalıklar arasında bir ilişkinin olduğu söylenmektedir. Özellikle Bipolar bozukluğun manik dönemlerinde hastalarda sanatsal duyarlılığın artmasıyla birlikte üretilen sanatsal eserlerin sayının fazlalaştığı belirtilmektedir. Örneğin, Robert Schuman’nın neredeyse eserlerinin büyük çoğunluğunu manik dönemlerinde ürettiği aktarılmaktadır. Van Gogh'ta görüldüğü gibi  bu dönemlerde genellikle canlı ve parlak renkler kullanılırdı. Buna rağmen depresif dönemlerde sanatsal üretkenlik azalmakla birlikte ortaya konan eserlerde insan figüründen ziyade depresif çevrenin yansıtıldığı gözlenmektedir (Gürsu, O. 2015, s: 1030).

Kişinin bilinçaltında yatan birçok düşüncesi somut bir şekilde ortaya koyabildiği sanatsal çalışmalar zamanla psikologlar ve psikiyatristler tarafından hastalara tanı konulmasında ve  tedavi sürecinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bu uygulama Sanat Terapisi/Sanatla Terapi olarak ifade edilmektedir.

Amerikan Sanat Terapisi Derneği sanat terapisini; her yaştan bireylerin zihinsel, fiziksel ve duygusal varlıklarını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla sanat yapmanın yaratıcı sürecini kullanan bir ruh sağlığı mesleği olarak tanımlamaktadır. Sanat terapisi alanı umut ve iyileşme sağlamanın yanı sıra katılımcılarına hayatın anlamını bulma konusunda yardım etmek için sanatın potansiyel kaynaklarını ve yaratıcı süreci birleştirmektedir. Sanat terapisinin amacı kişinin korkularını, kaygılarını, huzursuzluk ve mutsuzluklarını defetmek değil, bu olumsuz duyguları bazı yaratıcı modaliteler kullanarak dürüst ifadelere dönüştürmektir (Kar, Ö. Toros, F. 2015, s: 193).

Sanat terapisi multidisipliner bir alandır, uygulaması bir ekip ve işbirliği gerektirir. Bu ekipte sanatçının yanı sıra, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı, nörolog, hemşire, rehberlik ve araştırma uzmanı da yer alabilir. Sanat terapisi çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlı yetişkinlere ve ailelere uygulanabilir ve bu uygulamalar bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Sanat terapisinin kullanıldığı temel tedavi ve değerlendirme alanları şunlardır: Anksiyete, depresyon, diğer zihinsel, duygusal sorunlar ve bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, madde kullanımı ve bağımlılığı, aile ve ilişki sorunları, aile içi şiddet ve istismar, sakatlık ve hastalık ile ilgili sosyal ve duygusal zorluklar, travma, kayıplar ve yas, bilişsel, fiziksel ve nörolojik sorunlar, tıbbi hastalıklar ile ilgili psikososyal zorluklar, stresle başa çıkma, hamilelerde anneliğe hazırlık, hiçbir rahatsızlığı olmayan ve kişisel gelişim talebidir  (Kar, Ö. Toros, F. 2015, s: 194).

Son olarak; Sigmund Freud ve Carl Jung’un teorilerinden esinlenilerek gelişen sanatla terapi ilk olarak Amerika’da ve İngiltere’de ortaya çıkmış olmasına rağmen 1940 ve 1950’lerde uygulanmaya başlanabilmiştir. 20. Yüzyıl ile birlikte gelişme gösteren bu kavram günümüzde giderek popüler olmaya başlamıştır. 

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/539/sanatla-terapi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar