YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ

Suriye ve Irak’ı işgale, parçalamaya yönelen Haçlı-Siyonist ittifakın zihni çok mu karışık?
Hayır karışık değil. Ne yaptıklarını son derece iyi biliyorlar: Karışıklık çıkarmayı, karışıklığı körükleyip artırmayı politikaya dönüştürmüş durumdalar.

Mesele ne kadar içinden çıkılmaz bir hal alırsa politikaları o kadar başarılı olacak. İlk kademe planları gerçekleşmediği takdirde ikinci kademe planı ile bölgeden çekilecekler. Bu, bölge insanını içinden çıkılmaz meselelerin içine atıp gitmek demektir. Kaldı ki her şeye rağmen çekip gitmelidirler.

İnsanların canları, malları, daha da önemlisi vatanları, özgürlük ve onurları üzerinde rahatça oynayacaklarını sanıyorlar. Böyle bir oyun oynama vahşetini kendilerinde bir hak görüyorlar. Bu bakış onların hayat, varlık ve insana saygı duymayışlarıyla alakalıdır elbette. Bir çizgileri yok. Bugün söylediklerini yarın yalanlıyorlar. İnsanları, devletleri kandırmak üzerine geliştirdikleri politikaları sancıdan, sıkıntıdan, çatışmadan başka bir sonuç doğurmadı, doğurmuyor. Zalim, yalancı ve güvenilmez oldukları bir kez daha anlaşıldı. Bir devletin gerçek çöküşü böyle hazırlanır. Tek yanlı, tek yönlü, ruhsuz bir güç sahibini çoğu kez zehirler. Amerika ve Rusya şimdilerde kendi kendilerini zehirlemeye başlamıştır.

Başta ABD ve onu kullanan güçler değişik savaş güç ve aygıtlarıyla benzine ateş döküyorlar. Ortalık yanıyor. Size dost olduklarını söylüyorlar, bir süre sonra söylediklerini unutuyorlar. Sözün anlamı ve etik değeri yok. Beyanat vermek sadece kamuoyunu oyalamak ve meşgul etmek için. Bu bayağı taktiklerle asıl planlarını uygulamanın zeminini oluşturuyor, kurguları için zaman kazanıyorlar. Yüzünüze güldükleri zaman korkun, hoş sohbet ve keyifli oldukları zaman korkun: Sizin için müthiş bir felaket hazırlanıyor demektir. Dostluk anlayışlarını artık düşmanlıklarından bilir olduk, biliyoruz. Özgürlük dediklerinde bilin ki tutsak edilmenizi planlıyorlar. Sizin için rahattan, refahtan bahsediyorlarsa bilin ki evinizi, şehrinizi başınıza yıkmak istiyorlar. Çünkü bunlar tarihin gördüğü, göreceği en aşağılık yalancılardır. Sözün önemiyle, değeriyle yaşayan insanlar olmadıkları için güvenilmezdirler. Güvenilmez oldukları için sözlerine inanılmaz.

Birlikte yol yürünecek adamlar değillerdir. Yeryüzünü ifsat eden, aşağılık, sorumsuz, duyarsız varlıklardır. Meleklerin kaygılarını haklı çıkaracak tarzda yeryüzünün azgın kan dökücüleridir. Amerika ve Rusya: Bir ara anlaştık dediler. Sonra anlaşmayı gizli tuttular, tutuyorlar. Bizim üzerimizden, bizim adımıza, bizle ilgili olarak nasıl bir anlaşma yaparlar? Bu hakkı kimden, hangi meşruiyete ve gerekliliğe dayanarak kullanırlar? Benim servetimin, toprağımın paylaşımı üzerine kurulduğu muhakkak olan bir anlaşmadan benim haberim nasıl ve niçin olmaz? Bu anlaşma niçin gizli olur? Daha da önemlisi insan niçin gizleme gereği duyar? Neyi gizler? Açığa çıktığı zaman utanç duyacakları, mahcup olacakları bir faaliyet içindeler de onun için? Bütün bu ölümlerin, yıkımların, kan ve gözyaşının kurgulanmış bir senaryo gereği olduğu ortaya çıkacak da onun için. Ne yapmak istiyorlar? Gizli gizli aralarında neyin kararını veriyorlar? Hangi ödünler, hangi hesaplar, paylaşımlar devreye giriyor? Kimin üzerinden kimin toprağını hangi hakla bölüşüyorlar?

Ortada bir büyük karanlık, bir büyük alçaklık, vicdansızlık, ilkesizlik var ki sormayın. Bu zulmü anlamak mümkün değil. Meselâ bir Cengiz Han veya Büyük İskender tavrıyla açık açık işgal etseler, açık açık savaşsalar anlayacağız. Ama görülmemiş hainlikte, sinsilikte ve vahşice davranıyorlar. Kaypakça ve aslında korkakça yapıyorlar. Bu kadar vahşilik ancak öldürmeyi çare gören korkakların yöntemi olmalıdır. Cesaretlerini kundaktaki çocuklarımızı katlederek, kadın, hasta ve yaşlılarımızı yurtlarından sürerek gösteriyorlar. 2003’ten başlayarak Bağdat’ın, şimdilerde Halep’in aylarca, yıllarca bombalanmasının tek amacı budur. İnsanları öldürmekten, perişan etmekten başka amaçları yoktur. Kendileri dışında, kendilerine hizmet etmeyen, uşak olmayan herkesi, her başkayı, her ötekiyi öldürmek, öldürerek var olmak bu sapkınlığın çarpılmışlığıdır. Vicdanların kabul edemeyeceği eylem ve söylemlerin kahramanı oldukları için en zoru yani öldürmeyi başarıyorlar da yaşatmayı, yardım etmeyi asla düşünemiyorlar. Niçin mi? Çünkü onlar gittikleri yere adalet ve özgürlük götürüyorlar da onun için.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/530/yeryuzunun-azgin-kandokuculeri.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ali ihsan Yıldız
03.11.2016 14:27
Bu yazının tamamı şaka gibi. on yıldır yüz yıldır bin yıldır Ortadoğunun ortasında katliama izin vere susan birbirini asan kesen her zulmü yapan Müslüman münafık hain seyircilere tek laf etmedin

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar