SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA

Osmanlının çöküşü, ileriye dönük gerekli önlemler zamanında ve sağlıklı alınamadığı için zaferlerle büyüyen bir yenilgiyle gerçekleşti. Şimdi Allah’ın inayetiyle yürütülecek akıllı stratejiler, ümmetin yenilgilerle büyüyen zaferlerini hazırlayabilir. Şairin dediği gibi ‘Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır’ Ancak söylemeden de geçmeyelim: Var oluşumuz bizi öldüre öldüre bitiremediklerinden değil, bitmeyen bir canlılıkla hayata bağlı oluşumuzla, hayatı bir yüksek bilinçle üretmemizle güçlü olmalıdır.

Küresel emperyalizmin yaşadığımız coğrafyayı hedef alan işgal girişiminin akıl dışı hamleler ve ittifak kombinasyonları son derece akıllı stratejilerle pozisyon almamızı zorunlu kılmaktadır. Akıl dışı gözüken saldırılar, emperyalizmin yıkım amacından başka bir hedef gütmediğini ortaya koymaktadır. İlk bakışta Amerika ve Rusya öncülüğündeki ittifakların sebep olduğu tabloda hiçbir şey net olarak görülememektedir. Kim nerededir, kim kiminledir belli değildir. Saçmalık gözüken her şeyin karıştırılarak hazırlandığı kaotik durum, düzeni ebediyen bozmanın şeytansı mantığının süper kurgusudur.

Ne kadar karıştırırlarsa o ölçüde başarılı olacaklar. Karışıklık sadece siyasal sınır ve ölçeği içinde de kalmıyor. Akıl, zihin, ruh, duygu, vicdan, denge, ölçü karışıyor. Varlık, doğa bozuluyor, karıştırılıyor. Saldırılar bütün bir yeryüzünü ifsat edecek yani fesada verecek sorumsuzlukla sürdürülüyor. Kur’an’da buyrulduğu gibi ‘Onlara yeryüzünü ifsat etmeyin, bozgunculuk çıkarmayın’ denildiğinde ‘Hayır, biz ıslah ediyoruz’ derler. Yani, ‘Ne münasebet biz yapıcı, barışsever davranıyoruz, yıkmak için değil, yapmak, düzeltmek için buradayız’ derler, diyorlar. ‘Biz insan hakları, özgürlük ve demokrasi için buradayız’ derler, diyorlar.

Güçlerini geçmişte yine böyle kanlı, kirli süreçlerle ele geçirenler, bölgemize egemen olmak için insan aklının, hayalinin, hafsalasının almadığı yalanlarını sıralıyorlar. Yalan kavramı bunların aşağılık ikiyüzlülükleri, iğrenç tutumları yanında masum kalır. Yine Kur’an’da Rabbimizin yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirmesi üzerine, meleklerin, ‘yeryüzünde kan dökecek birini mi var edeceksin?’ şeklindeki diyalektik anlatımda bahsedilen canavar bu varlık olmalı. Anlaşılır gibi değil, bu varlık kan dökmekten büyük zevk duyuyor. Ne anlar, ne dinler, ne empati yapar ve elbette ne saygı duyar. Tüm insani hassasiyet ve sorumluluklarından sıyrılmış beşer olarak bile hiçbir amacı, anlamı olmayan, anlaşılması zor, tuhaf bir varlık! Hiçbir sözü, hiçbir tavrı, hiçbir niyeti güven vermiyor.

Şeytanlığın bile bir sınırı var mıdır bilmem, ama bu varlık, şeytanlıkta sınır tanımıyor. Gazze’de, Arakan’da, Bosna’da, şimdi Halep’te Firavunlara rahmet okutan katliamların kahramanı işte bu varlık; bu varlığın denetimindeki güçler! Bir düşmanla savaşıyor olduğumuz için işimiz zor değil. Karşımızda böyle acımasız bir rezalet, ahlaksız bir zorbalık(!) akıl almaz bir şeytanlık olduğu için işimiz kolay değil. Karşımızda insan olmadığı için, düşünen bir kalp, gören göz, işiten kulak olmadığı için işimiz zor. Aslında yenilgi hanemize yazılanlar biraz da beşer takatini aşan bu yükü insan olarak kaldıramamış olmaktan kaynaklandı. İnsan olarak, insan kalarak bir değer kazanamayacağınız durumd, hiç olmazsa ilahî bir emanet olarak size verilen insanlığınızı yitirmemelisiniz. Çünkü insan olarak aklını, vicdanını, ruhunu yitirmiş olanların kazanacağı, kazansa da hayatına anlam katacağı hangi değeri olabilir?

Bu temel değerlendirmelerle gücünün hazzına ateş ve kanla varan sadizmi de aşan sapkınlığın saldırıları, anlaşılacağı üzere barışı sağlamayı değil, tam manasıyla bir karışıklık çıkarmayı amaçlamaktadır. Halep’te sebep oldukları kıyım ve yıkım, Musul’u cehenneme çevirme niyetleri işgalci güçlerin kaos planlarını ortaya koymuştur, koymaktadır. Sınırlar, ittifaklar, amaçlar, taktikler korkunç bir keşmekeşlik içinde birbirine karışmıştır. Dengeler, ölçüler, ilkeler darmadağın edilmek istenmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. İslâm coğrafyaları önceki ve mevcut sıkıntıları aratacak şiddette sonu gelmez bir ateş ve kan gölüne atılmak istenmektedir. Emperyalist batının mantığı ile bulunacak en iyi çözüm bile öyle yaralar açacak, öyle husumetler, düşmanlıklar körükleyecektir ki, Avrupa’da görüldüğü şekliyle yüz yıl, otuz yıl savaşları kaçınılmaz olacak. Yapılmak istenen batı karşısında bir daha belimizi doğrultamayacağımız ölçüde perişan olmamızdır.

Her Nemrut’un karşısında bir İbrahim, her Firavunun karşısında bir Musa, her Ebu Cehilin karşısında bir Muhammed’in olduğuna da inanıyor, bu inançla yaşıyoruz. İmanla büyüyen cesaret, cesaretle büyüyen iman bütün zulümleri yerle yeksan etmiştir. Şimdi imanı, umudu diri tutmanın, cesareti kuşanmanın vaktidir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/480/sinirsiz-zulum-karsisinda.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar